fredag 29. juli 2016

Nr. 1598: Davids grav er ikke ved den øvre sal, men i David stad!

Nr. 1598:
Davids grav er ikke ved den øvre sal, men i David stad!

1 Kongebok 2. 10 Så gikk David til hvile hos sine fedre og ble gravlagt i Davids-byen.

2 Samuelsbok 5. Kongen og mennene hans drog nå til Jerusalem, mot jebusittene som bodde der i landet. Men de sa til David: «Her kommer du aldri inn! Selv blinde og lamme kan drive deg bort.» Med det mente de at der kom David aldri inn.  7 Men David tok likevel Sion-borgen, som nå er Davids-byen.  8 Den dagen sa David: «Hver den som feller en jebusitt – disse lamme og blinde, som hater David – og går opp gjennom vannbærersjakten, han skal være høvding og fører.» Derfor heter det: «En blind og en lam får ikke komme inn i templet.»
     9 David slo seg ned i borgen og kalte den Davids-byen. Han bygde rundt omkring, fra Millo og utover. 10 David fikk større og større makt; for Herren, Allhærs Gud, var med ham.

Med bibelen som guidebok, så kommer alt på rett plass.

Jeg har også skrevet her at ortodokse jøder og andre ikke følger Guds ord her:
Det var mange Jøder som ba ved den øvresal der den såkalte David graven er. Men skriften sier at det er ikke der, men i den nyoppdagede Davids by.

Rett nedenfor Herodes mur, og der en kan se opp imot Oljeberget. Der ligger Davids by, der ligger Kong David og mange av Israels konger begravet. At mange mener at Kong David ligger ved Sions berg og ikke langt i fra den øvre sal, er misvisende.
Han ble gravlagt i David-byen, det vil si det smale lavberget bak den sørlige enden av Jerusalems Tempelhøyde og det som i dag kalles Gamlebyen.

Vi kan selvfølgelig ikke vite til fulle det, men hør hva skriften sier:

2 Krøn. 9. 31 Så gikk Salomo til hvile hos sine fedre. Han ble gravlagt i sin far Davids by, og hans sønn Rehabeam ble konge etter ham.

1 Kongebok 14. 31 Så gikk Rehabeam til hvile hos sine fedre. Han ble gravlagt i Davids-byen. Hans mor hette Na’ama og var fra Ammon. Hans sønn Abia ble konge etter ham.

Bilder den øvre sal, rett i nærheten av det stedet som heter Kong Davids grav, men ikke er det.


Bilde av «Kong Davids grav, men ikke er det.
 

Bilder fra Davids-byen, der Kong David og mange med ham ligger begravet.
Sluttkommentar:

Er dette så viktig?
For meg så har alle ting i skriften stor betydning, jeg ønsker i alle deler å tro på det som skriften sier, ikke hva tradisjonen, mennesker eller noe annet sier og lærer!

Ha de rette historiske stedene, er for den som er interessert i bibelens arkeologi og historie alltid godt å ha!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1287-kong-david-den-kommende-vise.html

Ingen kommentarer: