tirsdag 17. november 2015

Nr. 1287: Kong David – den kommende «vise-President» under det kommende stor-Israel!

Nr. 1287:
Kong David – den kommende «vise-President» under det kommende stor-Israel!

Bilde av Kong David og Batseba, som David var utro med, men som Gud tilgav ham da David omvendte seg og bekjente sin synd og utroskap.


Det er noe på «gang», som vil gjøre alle andre riker og alt som har vært før, til noe uanselig, «smått» og ringe, mot det som er i ferd og som kommer!

I det rike, som Jerusalem vil være selve midtpunktet i geografisk beliggenhet, så vil Jesus sitte på tronen og regjere. Han er den kommende «president» «Statsminister», ja, han er selve Kongenes Konge og Herrens Herre!

Det vil være et stor-Israel som vil være fra Nilen til Eufrat. I fra Middelhavet til inn i dagens Jordan. Vi finner den omtalen flere plasser i Guds ord.

Men her noen skriftsteder om Jesus:
Jesaja 2. 2 Og det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høit hevet over alle høider, og alle hedningefolk skal strømme til det. /   3 Og mange folkeslag skal gå avsted og si: Kom, la oss gå op til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.  4 Og han skal dømme mellem hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag, og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver; et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke mere lære å føre krig.  5 Jakobs hus! Kom, la oss vandre i Herrens lys!

11. 5 Rettferdighet skal være beltet om hans lender, og trofasthet beltet om hans hofter.  6 Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden ligge hos kjeet, og kalven og den unge løve og gjøfeet skal holde sig sammen, og en liten gutt skal drive dem.  7 Ku og bjørn skal beite sammen, deres unger skal ligge hos hverandre, og løven skal ete halm som oksen.  8 Diebarnet skal leke ved huggormens hule, og over basiliskens hull skal det avvente barn rekke ut sin hånd.  9 Ingen skal gjøre noget ondt og ingen ødelegge noget på hele mitt hellige berg; for jorden er full av Herrens kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn. 10 På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd, som står som et banner for folkeslag, og hans bolig skal være herlighet.

Om Kong David:

Jeremias 33. 15 I de dager og på den tid vil jeg la spire frem for David en rettferdig spire, og han skal gjøre rett og rettferdighet i landet. 16 I de dager skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt, og dette er det navn det skal kalles med: Herren, vår rettferdighet. 17 For så sier Herren: Det skal aldri fattes en mann av Davids ætt som skal sitte på Israels trone, 18 og av de levittiske presters ætt skal det aldri fattes en mann for mitt åsyn som ofrer brennoffer og brenner matoffer og bærer frem slaktoffer alle dager.

Amos 9. 11 På den dag vil jeg reise op igjen Davids falne hytte, og jeg vil mure igjen dens revner og reise op det som er nedbrutt av den, og jeg vil bygge den op igjen som i fordums dager, 12 så at de får ta i eie det som er igjen av Edom, og alle de hedningefolk som kalles med mitt navn, sier Herren, han som gjør dette.

Esekiel 34. 23 Og jeg vil opreise én hyrde over dem, og han skal røkte dem - min tjener David; han skal røkte dem, han skal være deres hyrde. /  24 Og jeg, Herren, vil være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste blandt dem; jeg, Herren, har talt.

37. 24 Og min tjener David skal være konge over dem, og én hyrde skal det være for dem alle, og mine lover skal de følge, og mine bud skal de holde og gjøre efter dem. /  25 Og de skal bo i det land jeg gav min tjener Jakob, det som eders fedre bodde i; de skal bo i det, de og deres barn og deres barnebarn, til evig tid, og David, min tjener, skal være deres fyrste evindelig. 26 Og jeg vil gjøre en fredspakt med dem - en evig pakt med dem skal det være; og jeg vil bosette dem i mitt land og la dem bli tallrike, og jeg vil sette min helligdom midt iblandt dem for evig tid.

Det kommende Gudsriket, det vil beseire alle andre riker!

Daniel 2. 44 Og i disse kongers dager vil himmelens Gud oprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates til noget annet folk; det skal knuse og gjøre ende på alle hine riker, men selv skal det stå fast evindelig; 45 for du så jo at en sten blev revet løs fra fjellet, men ikke med hender, og knuste jernet, kobberet, leret, sølvet og gullet. Den store Gud har kunngjort kongen hvad som skal skje i fremtiden, og fast står drømmen, og troverdig er dens uttydning.

Det er i dette kommende Guds rike Jesu vil styre, men Kong David vil være med som en «vise-President». For noe stort og herlig som ligger foran, ikke minst for Kong David.

Hvorfor David? Dette er ikke så enkelt å gi svar på, da han også falt så dypt med Batseba. Hvordan kan en slik mann, som skal bli den «neste» etter Jesus under det kommende 1000 års fredsrike med Kong Jesus? Svaret er både enkelt, og vanskelig. Det er Gud, og han alene som bestemmer hvem som skal inneha de posisjoner og embeter han vil at de skal ha, ingen andre. Det vanskelig er, er det ikke noen bedre? Som har levd et mer prikkfritt og hellig liv? Slik har jeg tenkt og sikkert mange med meg, dette er ikke unaturlig å tenke og resonere slik nok for mange? Det tror nå jeg.

Hva har gjort at Gud vil betro Kong David en slik posisjon under det kommende 1000 års riket?
At Jesus får en slik posisjon, og særstilling, det er ikke noe å si på. Men at Kong David, skal få en slik posisjon, det er et valg med sterke motsetninger. Han falt, og han falt dypt, dypere enn sikkert noen av oss har falt? Hva var det Kong David gjorde, som var så ille, også i Herrens øyne?

Vi leser om Kong David bl.a. 2. Samuelsbok 11 og 12 om hans fall, syndsbekjennelse og Guds tilgivelse. Og vi har fire salmer som omtaler det samme, Salme 6, 32, 38 og 51 (anbefaler at du stopper opp og leser disse Salmene, eller leser de etter du har lest denne artikkelen).

Hva var det Kong David gjorde, som Gud hatet så inderlig? Vi leser om hva Gud mente om Kong Davids synd: 2. Samuelsbok 12. 9 Hvorfor har du foraktet Herrens ord og gjort hvad som er ondt i hans øine? Hetitten Uria har du slått med sverdet; hans hustru har du tatt til hustru for dig selv, og ham har du drept med Ammons barns sverd.

Salme 51. 6 Mot deg alene har jeg syndet, det som er ondt i dine øyne, har jeg gjort. Derfor har du rett når du taler, du er ren når du feller dom.

Dette var hva Kong David hadde gjort, han hadde først vært utro, deretter drept hennes mann. Tatt henne til sin nye hustru, og ingen visste at han var både en horkarl og en drapsmann. Men Gud viste det, og Kong David visste det. Da Natan avslørte hans synd, så var han «lettet» og bekjente dette som synd med en gang.

Vi kan leser om Kong David, både før og etter han fall. Det var en mann som vandret ydmykt og helhjertet med sin Gud. Derfor fikk han dette vitnesbyrdet av Gud:
Ap.gj. 13. 22 Gud avsatte ham og oppreiste David til konge over dem. Han fikk dette vitnesbyrdet av Gud: ‘ Jeg har funnet David, Isais sønn, en mann etter mitt hjerte, en som skal utføre alt det jeg vil.’

«Bedre» vitnesbyrd enn dette kan en ikke få, «Jeg har funnet David, Isais sønn, en mann etter mitt hjerte, en som skal utføre alt det jeg vil.»

Sluttkommentar:
Når vi studerer og ser på Kong David, er det da så «ufortjent» og «uforståelig» at han får en slik fremskyte posisjon i det kommende 1000 års riket, på tross av sin synd med Batseba.
Mener du at Gud tar «feil»?
Det er Gud selv er den som opphøyer, og fornedrer. Han innsetter, og avsetter. Den kommende «Vise-Presidenten» under det kommende 1000 års riket vil ikke være Muhammed, Buddha eller noen andre.
Det er Kong David som Gud selv sier var en mann etter hans eget hjerte, som skulle utføre hele hans vilje. Det meste står igjen for Kong David.

Joh.e. 1. 50 «Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.»

Ja, dette er for alle oss troende, vi skal alltid får se det som er større, herligere og bedre enn det vi har sett før. Gud har alltid noe på «gang» for oss, som er større!

Relaterte linker:

6 kommentarer:

Anders Helge Myhren sa...

Her er Jan Kåre på sitt beste.

Når du skriver om dette, kan jeg kjenne at jeg gleder meg til å være sammen med Kristus og David!

Og slik skal det bli, og de 12 stammene skal igjen få Guds Ånd i seg, og de vil stride i sammen med Kong David i Israel. Esekiel 37....

Kanskje dette vil skje i løpet av 10-15 år, ingenting skal gjøre meg mer fornøyd...Jeg håper at jeg også blir med...fullført løpet...

Jan Kåre Christensen sa...

Takk Anders Helge, men har du gjort deg opp noen tanker hvor du og jeg vil være under 1000 års riket?


Anders Helge Myhren sa...

Hei Jan Kåre!
Nei, det med 1000 års riket er jeg ikke noe særlig på. Jeg vet en gang ikke om dette riket skal være i himmelen eller på jorden! Og ikke vet jeg om bortrykkelsen kommer før, under eller etter den store trengselen.

Det står også om den nye himmelen og den nye jorden, at "havet er ikke mer..." Da skjønner vi, at dersom dette er sant, så må banen rundt solen være slutt! Ellers vil vi brenne opp av solen, uten noe hav!

Jo mer jeg leser, jo mer forvirret blir jeg, så jeg lar heller det ligge. Jeg ser fram til at Israels 12 stammer skal bo i et stor-Israel, med David og Kristus. Der skal vi som er av Abraham, Isak og Jakobs ætt være, mens de kristne hedningene kommer til himmelen.
Men det vil bli kontakt mellom disse to stedene. Foreløpig er himmelen tom og alle døde ligger i gravene.
Men på den ytterste dag...

Jan Kåre Christensen sa...

Anders Helge vi skal regjere med Kristus. Noen skal styre over en by andre flere.

Anonym sa...

"Jan Kåre på sitt beste"..fornektelse av treenigheten, og evig fortapelse setter Christensen utenfor den kristne flokk teologisk. Læren om treenigheten er helt avgjørende, og det skiller kristne fra ikke kristne. Dette er Guds ord klart på, og også kirkehistorien..med Fornektelse av Jesus som Gud kollapser alt.

Gaute Vågen

Jan Kåre Christensen sa...

Gaute Vågen su kjenner svært lite til kirkehistorien skjønner jeg. Det var etter den forente/katolske kirke tok over og det ble en statskirke der alle måte tror og lære det samme, som disse læresetninger om en triade Gud og de som ikke ville bøye seg for ham/disse tre. Så ville de bli pint i all evighet!
Disse læresetninger du nevner er ikke bibelske, men ble innført for å distansere seg fra den opprinnelige Jødiske og bibelske tro, helt riktig Gaute Vågen, treenighetslæren og tro på et evig brennende helvete er ikke bibelsk lære, men hedenskap!

Se her for hva Guds ord lærer, det ligger her veldig mange artikler om disse emnene: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved