torsdag 11. august 2016

Nr. 1611: Gordon Tobiassen som er en vidunderlig forkynner, holder oppe den falske profeten Jan Hanvold og Visjon Norge, han er medskyldig i Hanvolds horeri!

Nr. 1611:
Gordon Tobiassen som er en vidunderlig forkynner, holder oppe den falske profeten Jan Hanvold og Visjon Norge, han er medskyldig i Hanvolds horeri!

Bilde av Gordon Tobiassen som skulle holdt seg milevis unna Visjon Norge og Jan Hanvold!
Gordon Tobiassen gav meg «smaken» på Guds ord og fremfor alt det profetiske ord og Israel.

Da jeg ble frelst for 35 år siden, vinteren 1980/81 og videre utover 1981-82-83-84 og 85. Så var Gordon Tobiassen en del ganger på Karmøy og forkynte Guds ord. Der han var mest var nok på Klippen i Vedavågen, der han også hadde forskjellige undervisning frekvenser. Allerede da som en ung forkynner hadde han et veldig godt lys i Guds ord, og fremfor alt det profetiske ord.

Vi dro også på ungdomsmøter og andre møter for å høre ham, da jeg og to brødre som jeg da var veldig mye med. Helge og Arvid Olsen som også var veldig inntressert i Guds ord som meg. Vi dro ofte på møter, og en av våre «favoritter» var Gordon Tobiassen.

Det er mye godt å si om Gordon, han både var og er en eminent forkynner av Guds ord. Så langt som jeg vet om det, så har han selv alltid levd som han har preket, med andre ord. Her går liv og lære hånd i hånd.

Men hva ser vi i dag? En mann som går god for den falske profeten Jan Hanvold, dette er ille. Da blir han medskyldig i Jan Hanvolds synd. Og ikke bare det, han legitimerer for at andre også kan få leve eter sine egne lyster og følge sitt eget fordervede og ødeleggende kjød, som tar en rett til fortapelsen.

Gordon Tobiassen forstår ikke konsekvensene av hva han holder på med, for den er katastrofal!

2 Joh.b. 10 Om noen kommer til dere og ikke har denne læren, så ta ikke imot ham i deres hjem, og ønsk ham ikke velkommen. 11 For den som ønsker ham velkommen, blir medskyldig i det onde han gjør.

Grunnteksten står det i v. 11. deler ut.

På samme måten som det er en person som f.eks. produserer kjeks, brød og annet.
Så «åpner» du en butikk på hans vegne, slik står det i grunnteksten.
Med andre ord. Gordon Tobiassen og alle andre som stiller opp på den fordervelige og elendige TV kanalen til Jan Hanvold går god for horeriet til Jan Hanvold sier skriften.
Med andre ord, det er ikke bare at en blir delaktig i Jan Hanvolds synd, men en sprer dette utover der alle andre blir «smittet» av det samme.

Jeg skrev en artikkel om dette for noen år siden, som jeg vil dele her:


Jan Kåre Christensen
Smyrna Oslo

2. Joh. b. 9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.
Jakob 3. 1. Mine brødre! Ikke mange av dere bør bli lærere, for dere vet at vi skal bli så mye strengere dømt.
Lukas 17. 1. Han sa til disiplene: «Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ve den som de kommer fra! 2 Det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en kvernstein om halsen, enn at han skulle forføre en av disse små. 3a Ta dere i vare!
Det forundrer meg hvor lite opplyst troende mennesker er om disse ting. At vi står i en relasjon til alle andre troende om vi selv ønsker det eller ikke. Vi er som et legeme og tilhører hverandre. Og når et lem lever ikke i takt med hode – som er Kristus – så smitter det over på alle andre. Når et lem er lydig, så blir konsekvensen at det også påvirker de andre. Dette har ikke noe med noe annet en at vi står i direkte livsforbindelse med hverandre pga at vi har det samme liv og den same Ånd. Og den samme frelser, Herre og Far. Alt dette binder oss i sammen som troende på tross av skiller og uenighet. Dette er et faktum og en realitet.
De som er forkynnere og står i et ansvar overfor andre, har dette enda sterkere. Jeg som forkynner har et ekstra stort ansvar, dette gjelder også for alle andre.
Når forkynnere stiller opp i sammen med andre forkynnere som lever i synd eller driver med åpenbar vranglære, så blir vi medskyldige. Ja, det er så alvorlig i enkelte tilfeller at Jesus sier at det hadde vært bedre å fått en kvernstein om sin hals og blitt kastet med den rundt halsen og da hadde en bare ødelagt for seg selv. Men her ødelegger en ikke bare for seg selv, men også for andre. Vi fører andre til fortapelse, ut i uføre og inn i villfarelse ved selv å påvirke og forkynne for andre. Det står i Rom. 10. 17 at Troen kommer av forkynnelsen. Det gjelder ikke bare troen, men også vranglæren og vantroen kommer også av forkynnelsen, har du tenkt på det? Eller er du av de som godtar alt og ikke har egne standpunkter og holdninger? Alt er ikke fra Gud hvis det ikke er i samsvar med Guds ord. Det er kun det som stemmer med Guds ord, som vi skal innrette oss etter. Alt annet skal vi sky som “pesten”, det vil føre oss borti fra Kristus og den enfoldige troskapen til ham!
Her er en forklaring på hvorfor presten har krage rundt halsen som i overført betydning har mye for seg: Enno i dag blir prestar ofte teikna med den gamle prestekragen. Men kva var tanken bak denne underlege kreasjonen?
Ei av forklaringane er at kragen skulle minne presten om kvernsteinen. Ikkje den nede på mølla i bygda, men den steinen som Jesus tala om: «Den som lokkar til fall ein av desse små som trur på meg, han var betre tent med å få ein kvernstein hengd om halsen og søkkt i havsens djup».
Det ville altså vera betre å få ein kvernstein om halsen, enn å føre ein som trur på Jesus, på ville vegar. Så alvorleg er det å føre menneske ein annan veg enn det Gud seier.


Emanuel Minos – en bedrager!

Emanuel Minos – en bedrager!
Det er trist å måtte skrive dette i offentlighet, men det er tvingende nødvendig da han er et forbilde for sa mange. Paulus sier til sin unge medarbeider Timoteus i det 2. brevet til ham i kap. 3. 10 Du har fulgt meg i lære og liv, i holdning, tro, tålmod, kjærlighet, utholdenhet, 11 forfølgelser og lidelser, slikt som jeg ble utsatt for i Antiokia, Ikonium og Lystra. Hva har jeg ikke måttet tåle av forfølgelser! Men Herren har reddet meg ut av dem alle.
Det var også i holdning og liv etc. den unge Timoteus hadde fulgt Paulus. Emanuel Minos har selv en grei forkynnelse, men for noen forferdelige og ubibelske holdninger. Han samarbeider med både den ene og andre horkarler, som Pastorene Jan Hanvold og Jan Åge Torp. Sågar har han profetert noe veldig over Torp at han skal få en flerkulturell Mega-menighet her i Oslo. I dag lever Pastor Torp i åpenbar synd, hvilke profetier han enn gir hjelper ingenting når vedkommende lever ut sitt synderegister og opptrer som han er både gal og en psykopat denne Jan Åge Torp. Det er ille at en slik mann som Minos ikke ser dette, men stiller opp tom på podiet og profeterer over dem! Han kommer inn under denne dommen her og kan i ytterste konsekvens miste lønnen sin. Men som forkynner skal han bedømmes\dømmes ekstra hardt, slik at han selv kan gå fortapt. 2. Joh. b. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør. Derfor var Paulus så ekstra nøye med sitt eget liv som åpenbart Minos ikke er. 1. Kor. 9. 27 Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal bli forkastet.


Matteus 24. 11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill

Åge Åleskjær et eksempel på en villeder.

Åge Åleskjær et eksempel på en villeder.
Vi leser i Matteus 24 og flere andre steder i Guds ord, bl.a. Markus og Lukas evangeliet om Jesus endetidstale (Eskatologi betyr læren om de siste tider). Jesu budskap nr. 1 var at han fremfor noe annet nevnt villfarelsens tegn. Sitt komme, jordskjelv, opprør og alt annet hører med. Men om villfarelse nevnte Jesus mest av alt og hele tre ganger i kapitelet kommer han inn på det.
v. 4 Jesus tok til orde og sa:
Pass på at ikke noen fører dere vill! 5 For mange skal komme i mitt navn og si: «Jeg er Messias.» Og de skal villede mange (dette var 1. gang).
11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill (dette var 2. gang).
23 Om noen da sier til dere: «Se her er Messias», eller: «Der er han», så tro det ikke! 24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte. 25 Hør, jeg har sagt dere det på forhånd (dette var 3. og siste gang)!

Når vi ser at Jesus – Guds egen Sønn – la vekt på fremfor alle ting som et endetidstegn villfarelsens tegn, skulle ikke vi legge oss dette på hjerte og sinn? Det gjør jeg og prøver å orientere meg frem i det åndelige landskapet slikt at jeg og min familie når målet; det Nye Jerusalem som vi er på pilgrimsferd til!
Men det finnes mange typer forførelse, og alle på sin måte er med å både leder Guds folk bort i fra Kristus og den fulle velsignelse han har å gi.
Her er lister jeg opp 10 eksempler på forførelse som alle enten leder en bort i fra Kristus og i ytterste konsekvens til fortapelse:
1.) Den Katolske forførelse:
Her finner vi det meste fra Pavens ufeilbarlighet som er blasfemi. Den Katolske treenighetslæren som dessverre de aller fleste også protestantiske menigheter og kirker tror på som er hedensk i sin opprinnelse. Her blir lista lang og tar vi med at den Katolske Kirka har drept opp imot 100 millioner mennesker i løpet av sin 1700 årige historie så forstår vi at vi har å gjøre med en skjøge kirke\menighet.

2.) Den Lutherske forførelse:
De tror som Katolikkene og de aller fleste at Gud skal pine og plage mennesker i all evighet, selv om Guds ord lærer klart at alle ikke-troende skal opphøre å eksistere. De tror på en menighet av frelste og ufrelste, barnedåp, de holder Guds folk nede da de ikke forkynner det frie livet i Kristus og mye mer.

3.) Den metodistiske forførelse:
Det som er så trist med mange kirkesamfunn som begynte så rett, som Metodistene, er at en blir liggende etter på veien og går ikke videre med Gud i dag. Når utviklingen står stille stagnerer man.

4.) Pinsevennene er blitt en forførende bevegelse:
Vi ser at pinsevennene forsvarer nå til og med katolikkene. Pinsevenner reiser ned til Vatikanet på studieturer. Fra å være en fri åndelig bevegelse er den blitt et kirkesamfunn som ikke hører hva Guds ord sier, og derfor ikke lenger slagkraftig i åndens verden.

5.) Den karismatiske forførelse:
Her blir det veldig, veldig mye å dra frem. Jeg kunne ha skrevet minst 2 bøker på over 1000 sider hver. En om all ubibelsk lære og praksis. Og en om alle falske profetier og manifestasjoner. Men får stoppe med å si at denne bevegelse er en gedigen bløff fra a til å. Og alle som går med dem, vil før eller siden brenne seg kraftig på det åndelige område. Hvorfor jeg ikke nevner enda mer her er at de menneskene som går med her er nesten umulige å få i tale da hovmodet er så stort og villigheten til å lytte på motargumenter finnes omtrent ikke. Derfor er min klare oppfordring hvis du har noen venner eller familiemedlemmer med her, be og faste for dem, de er bundet av åndskrefter.

6.) Jesus alene forførelsen.
Det som er trist med Jesus alene sekten er deres hovmod. De tror de har funnet “sannheten” om Guddommen men det er bare en avart av treenighetslæren de står for, ikke bibelens lære om Guddommen.

7.) Mormonerne sin forførelse:
Når en er kommet så langt bort i fra Guds ord at en ber til og for døde, som er spiritisme, og godtar flerkoneri, er det overhodet ingen kristen bevegelse, men en kraftig forførelse.

8.) Jehovas Vitner sin forførelse:
De tror og lærer på mange måter rett om Guddommen. Men ellers er det dessverre som et stort svart kapittel. Ellers beundrer jeg dem for deres ivrige holdning til å nå nye med budskapet.

9.) Kristen økumenisk forførelse:
De tror på samarbeid, men når alle menigheter og kirker nærmest er forpliktet til å samarbeide for at en ikke skal være en sekt, da er alle menigheter blitt en stor skjøge sekt. Det er noen kristne som jeg aldri vil under noen omstendighet samarbeide med. For å nevne noen som er mer ekstreme og sekteriske enn andre: adventistene med sin sabbatshelligholdelse, og de vil gjennom den holde loven som troende. Paulus sier i Galaterbrevet at kristne som vil holde loven faller ut av nåden og blir forpliktet til å holde hele loven.
Katolikkene og Karismatikerne, da de er for ytterliggående i sin lære. (Mer begrunnelse her)

10.) Alle menigheter er mer eller mindre sekter og avvikere fra troen.
Dette høres hovmodig ut og kan misforstås, men forstå meg rett. Nesten alle menigheter har bruddstykker av frafallet og den store skjøgen i seg. Og de har også bruddstykker av sannheten og bruden i seg. Det er selvfølgelig ikke lett å skille, men ved ordets og Åndens hjelp er det mulig, ikke uten.Forførelse av oss kristne er et stort emne i Det Nye Testamente, som både Jesus og apostlene går grundig inn i.
Advarslene er så mange (over 50 skriftsteder), at de lyser som fyrtårn ut av evangeliene og apostelbrevene.
Leser man apostelbrevene, ser en at samtlige brever advarer igjen og igjen mot falske lærere og forførelse.
Særlig fokuseres det på de siste tider før Kristi komme.
Da skal forførelsen bli fulgt av under og tegn i tillegg til vranglæren.

Det er en mulighet for at mange kristne ikke er så veldig interessert i hva forførelsen av Guds folk egentlig går ut på.
Det er lett å tro at det ikke eksisterer noen forførelse i det hele tatt,
-unntatt læren til Jehovas Vitner og Mormonene og kanskje noen små ubetydelige sekter her og der.
Men sannheten er at forførelsen er svært utbredt, og er midt i blant oss,
hvilket den da også har vært helt siden apostlenes dager.
I det minste gir Bibelen et slikt inntrykk av situasjonen.
Og da får vi stole på at det nettopp er slik også.

Smyrma-menigheten, som blir omtalt i Johannes Åpenbaring, ble ledet av apostelen Johannes.
Etter Johannes' død overtok Polykarp som forstander.
Polykarp led tilslutt martyrdøden for sin troskap mot Kristus.
Iræneus, en av Polycarp sine læresvenner, ble til slutt biskop i Lyon.
I hele denne tiden, fra Johannes til Iræneus, var menighetene plaget av vranglære og forførelse.
Hør hva Iræneus skriver:

"Vranglære blir aldri stilt frem i sin nakne stygghet, slik at den lett kan bli avslørt.
Men den blir på en dyktig måte kledd ut i vakre klær, slik at den utvendig fremstår for den uerfarne som sannere enn sannheten selv."


1.Tim. 4:1 Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer.
Mark 13:22 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram. Og de skal gjøre tegn og under for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.
2.Peter 2:1 Men det stod også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere,
slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse.

Her advarer apostelen Peter om vranglære som fører til fortapelse for dem som fører slikt inn i menigheten.
Legg merke til hva Peter sier: Det skal oppstå lærere i menighetene som fornekter Jesus ved den lære de forkynner. 


(Det er fullt mulig å fornekte Jesus ved hjelp av lære eller handling, uten å direkte fornekte Jesus med klare ord).

Vi står over for mange utfordringer og muligheter. Har tenkt en del også på de troende som beveger seg inne ved strandkanten som f.eks. disse Lutheranerne som ikke direkte står for vranglære i alt. Men de går så sjelden videre med Gud og forkynner et rikere og dypere liv i Gud. Det er også fremfor noe som legger grobunn for så mye villfarelse. De første troende var på “hugget” og sto opp for budskapet og var fremst i det åndelige landskapet. Det er faktisk den sikreste måten å sikre seg både mot villfarelse og synd i sitt eget liv, det er å gå fremad med Kristus, jage imot målet som Paulus gjorde og ikke se seg tilbake.
Her er mine bibelkommentarer fra Filipenser brevet 3. 12 Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.
Når selv Paulus kunne si at han ikke var fullkommen kan også vi si det. Men han jaget frem mot målet. kristne er midt i et åndelig maraton løp, og ikke en 100 m. Hvordan nå målet og nå målet på best mulig måte? Ved Jesus blir vi frelst og han skal være midtpunktet for alt vi gjør. Vi skal rett og slett leve som Jesus og elske andre som Jesus.
13 Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran.
Selve sluttfrelsen hadde han ikke grepet, det har ingen enda. Det skjer når vi møter Jesus fysisk ansikt til ansikt. Hvor viktig er det ikke å glemme og tilgi alt det andre har gjort, som har såret eller krenket en selv. Det skjer enkelte ganger at andre mennesker ikke glemmer eller tilgir, selv om en har bedt om tilgivelse. Men kan en klare å glemme og tilgi seg selv og andre, så tror jeg det er av større betydning en hva andre sier og mener. Og vi strekker oss ut imot målet, vi ser og går videre. For dersom vi ikke tilgir andre skal ikke Gud tilgi oss, sier Jesus. Og uten Guds tilgivelse kan vi ikke bli frelst eller nå målet. Vi må elske alle og bli i kjærligheten, for Gud er kjærlighet.
14 og jager fram mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.
Som å være på en løpebane ser Paulus for seg kristenlivet. Langs veien er det herlige og viktige opplevelser, men fokuset på Jesus må en ikke miste om man vil komme i mål og få seierkransen rundt hodet. Det finnes ingen snarveier eller muligheter for å jukse for å nå frem. Og det er med et høyt kall. Ingen har et høyere kall enn oss kristne. Vi har i sikte: 2.Pet.3. 13 Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.
15 Slik skal vi se det, alle vi som har nådd modenhet. Og om dere ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet også i det.
Vi kristne skal leve sammen, ikke bare under 1000 års-riket, og i all evighet, men her og nå. Men vi er kommet ulikt på vår åndelige modning og vi ser ulikt på mange ting. Men Gud vil gi klarhet i dette.
16 La oss bare, så langt vi er kommet, holde fram i samme spor!
Men det er viktig å akseptere andre, men selv ikke gå tilbake på det som Gud har vist en. Det er underlig når noen har sett troendes dåp men forkaster dette og melder seg inn i Statskirka. Statskirka er overmoden for å legges ned, den har overgått seg selv mange ganger. Luther var en underbar Guds mann, men han levde for 500 år siden og reformerte mye. Men det er helt ubibelsk at rettferdige og ugjenfødte skal tilhøre samme felleskap.

Paven – forløperen til den falske Profet!

Paven – forløperen til den falske Profet!
Andre villfarne lærer

Det er selvfølgelig mange andre villfarne lærer og retninger. Også retninger og lærer som en finner innforbi alle menigheter og kirker. De går som overlapninger da det er åndsmakter som står bak dette. Da vil en fine de villfarne lærene både i kirker og menighet, gamle som nye menigheter.
For å nevne noen villfarne lærer: Erstatningsteologien, gjengifte, kirkelig hierarki, menighet for både troende og ikke troende, menighet for flere dåpssyn etc. Alt dette er villfarelse som går over menighets og kirkegrenser. For å nevne kanskje den styggeste vranglæren er erstatningsteologien. Det er å forkaste Israel og sette menigheten og\eller kirken inn isteden for Israel. 

Det som "erstattes" er Israel og det jødiske folket. Det er erstattet av menigheten i den nye pakt. De som hevder denne lære mener altså at Gud har snudd ryggen til Israel og at alle løftene nå er overført til de kristne.


Landløftet er Guds rike, og andre løfter åndeliggjøres og får en helt annen betydning enn det som står i Bibelen.


Finn Arne Lauvås

Finn Arne Lauvås – en av mange som har forkastet Israel og står for den ubibelske lære som det er med å forkaste Israel og sette menigheten inn istedenfor. Det er erstatningsteologi!
Gjengifte

Noe som sprer seg som en farsott over hele den kristne menighet i dag er gjengifte av troende. Det er som det er blitt den nye “sporten” å ha vært gift ikke en gang, men flere. Tragisk at Sodoma og Gomorra er blitt en del av menigheten.

Pastor Jan Hanvold her med sin tredje kone

Pastor Jan Hanvold her med sin tredje kone. Mannen er det jeg vil kalle for sexonoman og en stor super-egoist der lystene står over alt annet i hans liv. Og er en prototype på en falsk profet som det skal komme mange av i endetiden!

7 kommentarer:

Birgir sa...

Du glemmer helt å nevne at du SELV bedriver horeri og STØTTER horeri. Du bedriver ÅNDELIG horeri.

Jan Kåre Christensen sa...

Dette må du forklare.
Vet ikke om noen som følger Guds ord så nøye som meg.
Forklar og kom med minst 3 eksempler.

Unknown sa...

Hei!
Det høres bra ut det du skriver her. Jeg er enig i at; forførelse er nesten total.

Robert M sa...

Gordon trenger å bli vekket opp tenker jeg. Fienden har tatt et godt tak rundt ham.

Jan Kåre Christensen sa...

Blind på det ene øyet og nærsynt på det andre.
Ingen god kombinasjon akkurat.

Daniel sa...

Alvorlig og viktig å få frem. Hva med forkynnere som Charles Hansen og Johnn R. Hardang? Å se på visjon norge har jeg slutta med for flere år siden. Jeg har en lite håp om at Bedehuskanalen er et bedre alternativ. Men jeg har sett at de har sendt en sanger som er visstnok igjengift. Dessverre!

Jan Kåre Christensen sa...

Dessverre, de fleste bøyer av når det gjelder ekteskap og kvinnelig eldste som skriften sier taler så klart.