lørdag 13. august 2016

Nr. 1620: Ruth og Marius Bodnariu; foreldreparet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane, som er tiltalt for vold mot sine barn, har flyttet til Romania!

Nr. 1620:
Ruth og Marius Bodnariu; foreldreparet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane, som er tiltalt for vold mot sine barn, har flyttet til Romania!

http://blog.janchristensen.net/2017/06/nr-1980-ruth-og-marius-bodnariu-bli-i.html
 
Bilde av Ruth og Marius Bodnariu m. fam.


En senvinterdag i 2004 ble jeg oppringt på jobben av min kone.
Hun var helt ute av seg, ungene våre var tatt av barnevernet mens vi var på jobb.

Hvorfor?
Selvfølgelig var det bare falske rykter som barnevernet spant på, disse mørkets tjenere.

Hvis det hadde vært noen hold i dette, så kun alt vært løst med en enkel samtale.
Det var alt som hadde vært nødvendig.

Men her gjorde de et akuttvedtak, satte det ut i livet for å prøve å knekke familien Christensen. De lykkes overhode ikke, jeg visste hvem som sto bak. Det var ikke av det gode, eller Gud. Det var selvfølgelig Satan som sto bak disse damene som gikk imot oss. Det var vel en fem stykker med ei prestefrue i spissen, Marta Elisabeth Åtland Førsvoll. Hun var tvers igjennom råtten!

Etter hvert så prøvde de å forhandle seg frem med lyving, truing og alt som er mulig. Barnevernet er slik, hvis du innrømmer noe. som du aldri må gjøre, så bruker de det imot deg. Innrømmer du ingenting, så fantaserer de fritt om både det ene og det andre. Sier du imot de, så sier de: "Jeg hører hva du sier!" og gjør akkurat som de selv vil og har bestemt. Barnevernet i Norge er overmodent for avvikling slik det fungerer i dag!

For å unngå rettsak, men vi visste at dette sto Satan bak.
Da vi hadde vært verdens beste og mest kjærlige foreldre!

Heldigvis hadde vi en veldig god advokat, den nå avdøde Gullbrann Kjos fra Haugesund.
Samt at dommeren og meddommeren var en mann som skjønte fort at dette var galskap!

De sa bl.a. hvis de fikk minstemann, så skulle vi få ha de to største. Og annet løgn og Satans formuleringer. Rettsaken kom da på forsommeren 2004 og vi vant på alle punkter. Det har ikke vært i Norges historien en rettsak vel der barnevernet så til de grader er blitt avslørt og ikke vunnet frem på noen punkter?!

Nå er det et kristent ektepar som er blitt utsatt for det samme. Hva gjør de? Etter å ha vunnet frem? De gjør det rette, rømmer landet.
 
De gjorde som jeg sa, flyttet. (dette sa jeg da de fikk barna igjen at de måtte gjøre da de hadde røtter i Romania og der ville ungene blomstre!).
 
Jeg personlig hadde flyttet til Danmark hvis vi hadde blitt utsatt for det samme av det Stalinistiske styre som er her i Norge en gang til (Jeg har mer slekt i Danmark enn i Norge).

http://www.dagen.no/Nyheter/nyheter/Voldstiltalt-foreldrepar-har-flyttet-fra-Norge-374893

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Voldstiltalt foreldrepar har flyttet fra Norge!

Det norsk-rumenske foreldreparet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane, som er tiltalt for vold mot sine barn, har flyttet til Romania. 

Barnevernet tok i fjor høst hånd om parets fem barn, og foreldrene ble siktet for det politiet betegnet som oppdragervold. Saken har skapt stort engasjement og sterke reaksjoner, og i flere land – både i Europa og i Nord-Amerika – har det vært store protester mot det norske barnevernet. I sommer fikk foreldrene barna tilbake, men politiet tok ut tiltale mot paret.
                                    
Til NRK bekrefter foreldreparet at de nå oppholder seg i Romania, og at de ikke kommer tilbake. Paret ønsker ikke å la seg intervjue, men har skrevet et brev til Barnevernet i hjemkommunen. Der skriver de blant annet følgende:

- Ved å flytte fra Naustdal forlater vi vår nærmeste familie og stedene som var årsaken til at vi flyttet til Naustdal for 10 år siden; vi forlater våre gode og nære venner og naboer; vi forlater trygge og spennende jobber med støttende og gode kolleger; vi forlater vårt hjem som vi har investert alt av tid og penger i for å skape den beste barndom for våre barn.

(Les brevet i sin helhet nederst)

Barnefarens advokat, Ragnhild Torgersen, sier foreldreparet ikke har flyttet for å slippe straffansvar, og sier de vil komme tilbake til rettssaken. Det er foreløpig ikke bestemt når saken skal opp for retten.

I et intervju på rumensk TV har ekteparet innrømmet at de har gitt barna klaps på baken og trukket dem i ørene – selv om de visste at slike oppdragelsesmetoder er ulovlige i Norge.

Politiadvokat Sissel Kleiven i Vest politidistrikt ønsker ikke å kommentere saken.

Brev til barnevernet
Her er brevet foreldrene sendte til Barnevernet:

Melding om flytting

Vi vil med dette gjøre dere kjent med at vi flytter fra Naustdal.

Etter å ha fått tilbake våre barn tidligere i sommer reiste hele familien på ferie til Romania. Her har vi besluttet å bli fastboende.

Sommerferien kom meget beleilig og var absolutt nødvendig for oss. Den ga hele familien, især barna, den ro og trygghet som vi trengte, men som vi dessverre ikke lenger kunne få oppleve i Naustdal.

Under vår ferie har vi kjent på et akutt behov for å skifte bosted. Dette er en tanke vi også har hatt tidligere, da vi har villet at barna skal lære rumensk kultur og språk. Likevel har vi tidligere valgt å ikke flytte fra Naustdal med alle de ofre som det innebærer. Ved å flytte fra Naustdal forlater vi vår nærmeste familie og stedene som var årsaken til at vi flyttet til Naustdal for 10 år siden; vi forlater våre gode og nære venner og naboer; vi forlater trygge og spennende jobber med støttende og gode kolleger; vi forlater vårt hjem som vi har investert alt av tid og penger i for å skape den beste barndom for våre barn.

Vi velger nå bort alt dette, hvilket er en meget høy pris for oss å betale. Vi gjør det likevel fordi det er umulig for oss å leve med Naustdal barneverntjeneste som en altomfattende og alltid tilstedeværende faktor i våre liv. Under oppholdet i Romania, har vi sett fremgang og trivsel hos våre barn. Her har de kunnet senke sine skuldre og føle seg trygge på at de ikke skal skilles fra hverandre og at de skal bo sammen med oss. Ingen kommer plutselig og henter dem og holder dem adskilt og fra sin familie på ubestemt tid.

Våre barn ble sterkt traumatisert av prosessen barneverntjenesten igangsatte før jul i 2015, og helt siden de kom tilbake til familien, har de bekymret seg for at prosessen skal gjenta seg. Vi har forsøkt å formidle dette til barneverntjenesten i Naustdal, men er ikke blitt hørt.

Vi opplever ikke at barneverntjenesten respekterer avtalen vi inngikk i fylkesnemnda. Vi opplever heller ikke at barneverntjenesten tar inn over seg de fagkyndige råd som der ble gitt. Barneverntjenesten synes ikke å evne å forstå at akuttplasseringen var svært traumatisk, særlig for barna som ikke har de samme forutsetninger som oss voksne til å forstå hva det er som skjer rundt dem.

Vi opplever at barneverntjenesten ikke er vár for familiens behov for trygghet, ro og stabilitet. Vi opplever heller ikke at barneverntjenesten forstår våre barn og deres individuelle behov. Hele familien – voksne og barn – opplever barneverntjenestens arbeid som destruktivt, samtidig som vi ikke gis anledning til å bearbeide, reparere, stabilisere og utvikle oss. Vi opplever ikke at barneverntjenesten er lydhør overfor oss, og at barneverntjenesten i Naustdal først og fremst har fokus på dens eget behov for anerkjennelse og respekt.

Barneverntjenesten har ikke på noen måte tatt korrektiv av den kritikk fagpersoner fremsatte under nemndsmøtet. Denne manglende profesjonaliteten er ødeleggende for vår familie. Vi opplever ikke at det finnes noe i systemet som kan kontrollere, hindre og korrigere fortløpende feil og mangler ved barneverntjenestens framgangsmåter, selv ikke når denne er mer ødeleggende enn hjelpende. Samtidig ser vi at kommuneadministrasjonen, ved rådmannen, beskytter barneverntjenesten, og forsvarer alle dens handlinger til tross for at han ikke har innsyn i saken og kjenner dens detaljer. I møte med barneverntjenestens løpende arbeid føler vi oss rettsløse.

Det er svært trist at barneverntjenesten i Naustdal ikke evner å innse at dens handlinger og beslutninger har en negativ påvirkning på våre barn, vår familie, vår storfamilie og det samfunnet vi har vært en del av. For oss som må leve med barneverntjenesten som en konstant faktor i livet, oppleves den som uprofesjonell, empatiløs, umenneskelig, og uten evne til å se verdien av familie og de viktige bånd som er mellom foreldre og barn.

Under vår ferie, med hele familien samlet, har vi opplevd barna våre som mindre anstrengte, samtidig som kontakten mellom foreldre og barn er blitt gjenopprettet. Barna har i løpet av sommeren selv ytret ønske om å ikke vende tilbake til Naustdal, og etter at vi besluttet å ikke reise tilbake, har barna uttrykt bekymring for at vi skulle ombestemme oss.

Vi vet at vi ikke er ufeilbarlige og at vi som foreldre også har gjort feil. Etter tilbakeføringen av barna har vi hatt et godt samarbeid med spesialister, som har gjort oppriktige vurderinger av familien vår og som også har veiledet oss foreldre. Vi er kommet styrket ut av dette, uten at barneverntjenesten synes å ta det til etterretning. Vi kommer til å opprettholde kontakten med spesialistene, samtidig som vi har tatt kontakt med rumenske spesialister som vil følge opp vår families utvikling, og som vil hjelpe oss i prosessen som vi nå befinner oss i.

Familiens erfaring med barneverntjenesten er fersk og de manifesterte og latente skadene er uoverskuelige. Noe kan bli rettet opp, mens annet kanskje aldri blir helt bra. Slikt vet man ikke, men vi har håp og tro på at med tiden vil vår familie bli fullt ut helet.

Med helsing, Foreldra

Kommentarer på Dagen:

Henry Osthassel

Jeg ventet på det. Vårt Stalinistiske Barnevern har fått nok en familie til å rømme landet med sine traumatiserte barn for å skjerme barna mot flere traumatiserende overgrep av disse farlige maktmenneskene. Dette er en skam for Norge!
Og selvfølgelig tar ikke disse offentlige overgriperne selvkritikk - istedet forsvares de av både politikere og rådmann. Systemet er blitt slik at ingen i systemet våger å kritisere hverandre. Og media er forbausende stille i denne saken. Alle dere tullinger gjør meg både rasende og flau på Norges vegne.

Og nå skal disse inkompetente naudene bruke hele rettsspparatet og hundretusenvis av kroner på å straffeforforfølge disse kjærlige foreldrene fordi at de ga barna et klaps eller to på baken. Må Gud hjelpe oss mot disse komplette naudene. Det var Barnevernet som skulle sittet på tiltalebenken, ikke disse flotte foreldrene.

Henry Ellingsen · Jobber for Unibuss

Det er jo bra at Dagen bare meddeler fakta om hva som har hent. Ellers lagt merke til at denne avisen ikke støttet familien når saken sto på som mest.
Men myndighetene i Norge skal vist kjøre voldssak mot dem i retten, og få de dømt pga klypping i øret og dask på baken noen ganger(som ikke er bra mens som nesten alle Norske 50 åringer kan ha opplevd i oppveksten).
Mens 3 voldtekts forbrytere går fri etter saken i Hemsedal.

Leif Lohne · SAP Konsulent hos EVRY Norge

De kunne risikere 6 års fengsel for denne "forbrytelsen" leste jeg en plass. Norge er fremdeles en "sovjetstat" som forfølger annerledes tenkende slik at de må flykte fra landet. En stor skam for vårt land.

Arild Holta · Autodidakt familieantropolog og informasjonsteknolog hos Redd Våre Barn

Brevet fra foreldrene uttrykker det tusenvis av foreldre opplever i møtet med det såkalte barnevernet: Mer eller mindre følelseskalde bedrevitere som ikke skjønner barnas behov for familien.
 

8 kommentarer:

Anonym sa...

Hyggelig å høre at du er verdens beste far. Men hvordan går det med barna deres nå? Har de beholdt troen? Hat de valgt en annen retning og tolkning enn din? Eller har de frigjort seg helt allerede? Har dere kontakt?

Jan Kåre Christensen sa...

Alt er vel med mine 3 barn, troen, kontakten, kjærligheten og hengivenheten kunne ikke vært bedre!

Jeg anser ikke for min oppgave å utdype dette mer. Av den enkle grunn at da blir de hengt ut, men masse «tilleggsopplysninger» av Norges to største nettroll Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg.
De får lov å operere fritt, og er overbeskyttet av det onde poltiet på Manglerud her i Oslo.

Se her:
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1277-ansgar-braut-blir-overbeskyttet.html

http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1278-snart-blir-du-lagt-ut-pa-den.html

http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1284-torodd-fuglesteg-norges.html

http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1425-manglerud-politiet-lar-norges.html

http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1333-for-politiet-pa-manglerud-sa.html

http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1347-manglerud-politiet-er-blitt.html

http://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1550-norges-2-strste-nettroll-ansgar.html

http://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1559-politijurist-oda-karterud-og.html

Anonym sa...

Godt å høre! Og fint du ikke utdyper med utleverende detaljer! Lykke til videre til dere alle!

Jan Kåre Christensen sa...

Takk, og i like måte!

Kunne ha skrevet enda mer, også om mine barn!

Men det at hat Pastoren Jan Aage Torp har stelt en del ting i stand, der politiet lar Norges to verste nettroll tyrannisere meg og min familie, vi er fritt vilt!
Derfor skriver jeg ikke noe om min familie, men det kommer nok!


Anonym sa...

Ha ha ha..klovn.

Jan Kåre Christensen sa...

Hvem er du? Tror du er en større kl….. som ikke står frem med full identitet!

Anonym sa...

Ikke la deg provosere av kommentaren fra kl 21.06! Ja, imponerende at du akkurat såvidt klarte å la være å svare på samme måte!

Enten vi skriver blogginnlegg eller responser må vi alle prøve å ikke sverte personer med ufine kallenavn, uansett hva vi føler.

Følelser er livsviktige. De trengs som vekkerklokker, som varsellamper og retningsvisere. De forteller oss om den opplevde virkeligheten og hva som er godt og dårlig for oss. Følelser hjelper oss å oppdage hva vi må passe på og ta hensyn til, hva vi skal gjøre noe med og i hvilken retning vi burde gå. Det er nyttig informasjon! MEN vi må ikke la følelsene styre fullstendig når vi etterpå handler på grunnlag av det vi kjenner og føler. Da kan det bli mer feil enn rett!

Ja, vi får kjenne på følelsene, tenke oss om og holde oss til sak i debattene så godt det går. Uten å erte motstandere med uvedkommende argumenter og karakteristikker! Selv om vi aldri så mye vil.

Alt godt til alle fra den første anonyme kommentatoren her.

Jan Kåre Christensen sa...

Helt enig med deg, det er derfor jeg har også havnet i retten,
At andre er blitt provosert av mine skriverier, og hva jeg har talt!
Men jeg har prøvd kun å svare saklig, og uten skjellsord igjen!
Er enig i hva du skriver!