fredag 19. august 2016

Nr. 1627: Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? Hvorfor tåler I ikke heller skade?

Nr. 1627:
Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? Hvorfor tåler I ikke heller skade?

Bilde av Jan Aage Torp og dessverre hans nye hustru Aina Lanton som skriften sier er en horkvinne, og Jan Aage Torp en ekteskapsbryter og horkarl!
Skriften sier veldig klart at Torp skal enten forlike seg med sin første kone, Ann-Christin, eller leve enslig. Gjør han noe annet, bryter han ekteskapet og gjør sin første hustru skyldig i hor da hun er også nå gjengiftet.

Torps synd er katastrofal sett med bibelens øyne!
1 Kor. 6. 7 Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? hvorfor tåler I ikke heller skade?

Minebibelkommentarer Hebreerbrevet 12. 14 Legg vinn på å leve i fred med alle og strev etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

At disse tingene hadde skapt store og indre stridigheter i menigheten i Jerusalem er nokså forståelig. Når uoverstemmelser kommer til overflaten kommer også stridigheter med som regel. Men slik skal det ikke være,

Derfor er det nødvendig at helliggjørelse prosessen tiltar og øker hele livet igjennom!

15 Se til at det ikke er noen som lar Guds nåde gå fra seg! La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den.

Paulus adresserte klart hvem som lagde stridigheter. Det var de som gikk bort i fra den frie nåden i Kristus og til loven og tillot seg selv kjødets gjerninger.

Men samtidig må en alltid passe seg for å ikke la noen bitter rot få vokse opp.

Rom. 16. 17 Jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem. 18 Den slags mennesker tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen mage. Med fine ord og talemåter fører de godtroende folk på avveier. 19 Men alle har hørt om den lydighet dere viser, og derfor gleder jeg meg over dere. Jeg vil at dere skal være kloke i det gode, men enfoldige i det onde.

16 Se til at ikke noen driver hor og lever ugudelig som Esau, han som solgte sin førstefødselsrett for et måltid mat.

Her var det en menighet som levde mer i frafall en vekkelse\fornyelse. Når ilden, gløden og kjærligheten blir borte så kommer også synden og den verdslige moralen inn!

Da blir ikke Guds ord dyrebart lengre og etterleve og følge det viktig.

Salme 119. 4 Du har gitt dine påbud for at de skal holdes nøye.

17 Dere vet jo at da han siden ville få sin fars velsignelse, ble han avvist, enda han gråtende bad om den. For han fant ikke vei til omvendelse.

Et frafallent og kjødelig hjerte trives i synden men ikke med konsekvensene og virkningen av synden. Slik som Esau levde er et resultat av et hjerte som har vendt Gud ryggen. En som synder er ikke en synder bare når han synder men det begynner i sinnet lenge før en aktiv handling.
                               
2. Kor. 10. 4 For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger 5 og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.
(sitat slutt).

For det første, jeg har ikke anmeldt Jan Aage Torp for noe annet enn fiktiv anmeldelse av meg. Da det var hans enorme hat imot meg og den Himmelske blogg for vår forkynnelse imot gjengifte at Jan Aage Torp fant på å anmelde meg.

Dernest, i forliksrådet den 8. januar 2015 tilbød jeg Jan Aage Torp alt som er mulig å tilby ham. At jeg kunne forandre på alle ord og utrykk som han mislikte og bytte inn eller omskrive det han ville. Dette avslo Jan Aage Torp blankt!

Hva mer kan da jeg gjøre? Ikke noe! Eller burde og kunne ha gjort? Ikke noe!

Det er også Jan Aage Torp som er en sterke i denne saken. Jeg får dritt og annet av de fleste da Torp er annerkjent forkynner fra før av, selv om han lever i hor som Jan Hanvold og mange andre gjør! Dette er ikke noen hindring lengre i kristen Norge, derfor blir det helt feil å gi skylden på meg!

Sluttkommentar:

Nå ble anken heldigvis tatt til følge i Borgating lagmansrett. Da tror jeg det er store muligheter for at saken nullstilles, og alle momenter kommer frem på en helt annen måte enn det har skjedd til nå!

Jeg vet ikke utfallet av saken, men for meg er det helt ulogisk og urimelig at jeg ikke skal få anledning å skrive på egen blogg. Ser vi på den § som politiet har brukt imot meg. Så tviler jeg meget sterkt at den holder i møte med Borgating lagmansrett. Da jeg aldri har oppsøkt Jan Aage Torp.
MEN HAN SELV VELGER HVER DAG Å KLIKKE SEG INN PÅ DEN HIMMELSKE BLOGG, FOR DER Å BLI PROVOSERT OG LAR HATE I SITT LIV FÅ NÆRING!

Skriften sier: «La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den.»

Det er akkurat dette Jan Aage Torp har gjort og gjør, selv om skriften sier at vi som troende ikke skal gå til verdslige myndigheter for å få vår «rett» igjennom. Men vi skal la Herren dømme, og den dommen skal han ta seg av!

Jeg har skrevet noe om dette før, se på disse linkene og andre ting jeg har skrevet slik at du kan få dannet deg et bilde av det hele.
Og fremfor alt, be for meg, min tjeneste, saken og alle impliserte at Gud må få sin vei og vilje i våres alles liv og tjeneste!

Anbefaler dere å lese disse før dere anklager meg for å kjøre sak imot Jan Aage Torp da det var han som kom med sin fiktive anmeldelse for sitt hat imot meg og den Himmelske blogg!

Jeg selv har kommet med to motanmeldelser i denne saken.

1.)  Jan Aage Torp kommer med falske anklager imot meg da det er utelukkende mitt syn på gjengifte og skilsmisse Torp hater. Ikke det andre jeg har skrevet, det har han selv gått mye lengre enn meg verbalt!

2.)  Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut har vel bryte det meste det er mulig av lover med å forfølge meg og min familie? De er uten tvil Norges to verste nettroll som hører hjemme en plass, i fengsel. På mange måter kan en si at disse tre her er som en ond treenighet!

Trist at den kristne pressen bryr seg så lite om denne saken.
Vinner Jan Aage Torp frem er det fritt frem med å kontrollere det frie skrevne ord.
Egentlig burde jeg fått fritt ord prisen + mye, mye mer!
 

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hvilke regler gjelder for en som blir skilt pga vold i ekteskapet og bryter ut....
Har den personen rett til å gifte seg igjen?

Jan Kåre Christensen sa...

Nei, som kristen er en bundet livet ut!

Skille kan en gjøre, men ikke gifte seg så lenge første ektefelle lever!

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Anonym sa...

Er det ikke påfallende at Guds Ord sier at en kvinne er en ekteskapsbryter, dersom hun rømmer fra og skiller seg fra en mann som gjennom mange år mishandler henne og barna, både psykisk og fysisk???

Jan Kåre Christensen sa...

Kjører du i en 50 sone med en Ferrari eller lada, men i begge bilene kjører du i 70.

Da slipper du bot i Ferrari-en mener du?

Selvfølgelig ikke, gjengifte er synd uansett!

Alle kan skylde på ditt og datt, men skriften er klar. Gjengifte er hor for en troende!

Nå er vi ferdig med hvor ille du har hatt, det er de som ikke kommer levende fra enkelte. De er det synd på virkelig!