tirsdag 27. november 2012

Nr. 512: Hvorfor den pinse-karismatiske bevegelse har endt i villfarelse!

Nr. 512:

Hvorfor den pinse-karismatiske bevegelse har endt i villfarelse!

2. Tim. 4. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr. 5 Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste!

David du Plessis førte budskapet om Den hellige ånd inn i mange kirkesamfunn hevdes det, men ingen lære, da er det villfarelse. Vekkelse, åndsutgytelse uten et hellig liv og en bibelsk lære leder inn i villfarelse. Derfor legger vi i Smyrna Oslo og gjennom min tjeneste slik vekt på bibelundervisning. Vi har bibelkommentarer og bibeloversikt over samtlige bøker i bibelen på vår hjemmeside.

http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-viewPinsebevegelsen styrke og svakhet!

Matt. 22. 29 Men Jesus svarte og sa til dem: I farer vill fordi I ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft.

Gud kan og vil gjøre storverk i våre liv, noen han også gjør. Gud kan gjøre mer i løpet av 5 minutter enn hva vi kan få til i løpet av 5 år. I Pinsebevegelsen og den karismatiske bevegelse står opplevelse meget sterkt. Men hva skriften lærer, fordype seg i Ordet og leve etter Ordet, det står langt fra så sterkt. Her finner enn den Pinse Karismatiske bevegelse styrke og svakhet!

Opplevelse kristendom kontra Guds ord!

2. Pet. 1. 15 Men jeg vil og gjøre mig flid for at I til enhver tid efter min bortgang skal kunne minnes dette. 16 For ikke var det kløktig uttenkte eventyr vi fulgte da vi kunngjorde eder vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øienvidner til hans storhet. 17 For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, idet en sådan røst kom til ham fra den ophøiede herlighet: Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag, 18 og denne røst hørte vi komme fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige berg. 19 Og dess fastere har vi det profetiske ord, som I gjør vel i å akte på som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går op i eders hjerter, 20 idet I først og fremst vet dette at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning; 21 for aldri er noget profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den Hellige Ånd.

Guds ord er ikke avgjørende lengre for tro, liv og lære!

Skummer enn Pinse-Karismatikerne på overflaten så er de som tilsynelatende virker til å være «mest» bibeltro av kristenheten. Kommer enn dem under huden, stikker dypere ned, så blir resultatet nedslående!

Her er det utrolig mange ting å grippe tak i!

Jesus talte om å ta opp sitt kors å følge ham, uten det er vi ham ikke verd! Det er selvfølgelig rett, godt og herlig å stå frem på møter og sammenkomster med andre troende å proklamere både det ene og det andre. Men det er da vi skal og må ta avgjørelser for hvem vi vil følge eller ikke som viser om vi tar opp korset, velger Guds vei eller ikke! Dette er en utbredt svakhet blant frikirkelige, i særdeleshet Pinse-Karismatiske kristne som kan godta hva som helst på enkelte premisser. Slike som har en fremgang, er en godt likt, har de rette venner, noen har profetert over vedkommende etc. Da blir det aller meste for å ikke si alt slukt rått og rett ned.

Eksempel 1

Da Derik Prince giftet seg med den fraskilte Rut, så «løste» dette problemet seg veldig, veldig enkelt. Gud hadde talt til Prince at han skulle gifte seg med Rut selv om Gudsord sier at å gifte seg med en fraskilt er å drive/praktisere/leve i hor og synd. Men «Gud sa». Dette er selvfølgelig enten fra ens eget kjød eller demonisk virksomhet!

Eksempel 2

Pastor Jan Åge Torp har fått så mange profetier over seg av kjente Pinseforkynnere slike som Emanuel Minos etc. At han er høyt hevet over Guds ord. At han skiller seg og med en gang «treffer» ei som er 20 år yngre enn seg selv, det er ingen hindring. At sex demonene og kjødet er i full aktivitet hindrer ikke ham, han har så mange «bibelske profetier» over seg at han er hevet over Guds ord. Profetier er fra Gud mener Pinse Karismatikerne, selv om det går helt imot Guds ord. Slike løgn profetier finnes det ikke tusener, men millioner av i slike ekstreme og sekteriske kretser.

Eksempel 3

Da Evangelist Aril Edvardsen begynte sin virksomhet på Sørlandet med økende oppslutning ble det brudd mellom ham og Pinsebevegelsen i Norge. Edvardsen ble etter hvert mer og mer ekstrem i alt hva han gjorde, lærte og forkynte. I slutten av sitt liv var han vel så omtåket på det åndelige område at han ikke egentlig viste hva han trodde på. Han leste og prekte fra Koranen og omga seg med Muslimer, Katolikere og alle som godtok hva han sto for. Pinseopplevelse uten en klar og bibelsk lære er vel det største, mest fantasifulle og ekstreme enn kan tenke seg. Ikke minst dette vi så ved Edvardsen. At Pinsebevegelsen gikk god for ham og hadde et såkalt forsoningsmøte med ham var egentlig som å forsone seg med Satan.

Eksempel 4

I dag i Pinsebevegelsen er det blitt mer og mer «lærere» som overtar bevegelsen. Men hvilke «lærere»? Populister og Second hend forkynnere. Pinsebevegelsen er grunnlagt av mennesker som gikk i tro, men er mer og mer overtatt av mennesker som er admistratorere av hva det som de første pinsevenner ervervet i tro. Går en i Statskirka så får enn i det minste høre en lærd Prest, men Pinse Karismatikerne etteraper dette, men bare i en light versjon. Når en har gått bort i fra hva som var en styrke, og prøvd å etterape det en engang gikk ut av. Hva er en da blitt? Slik jeg ser det, en form av light versjon av Statskirka men bare mer populistisk og egentlig like liberal og et kirkesamfunn, og ikke en bevegelse lengre og mennesker som går med den levende Gud!

Eksempel 5

De forkynnerne som blir sendt til Pinse Karismatiske bevegelse blir dessverre alt for ofte neglisjert, tilsidesatt og holde både nede og utenforbi. Dette igjen gjør at det er de kjødelige og verdslige elementene og forkynnerne som vinner mer og mer innpass. Enn må huske på at i frimenigheten er det løse strukturere som er basert på tillitt og innflytelse. Når det er og blir mer og mer det kjødelige og verdslige som overtar, da blir forkynnerne også deretter. I Statskirka kan en hvis en vil tjene Gud utdanne seg, få en stilling og på den måten påvirke folket. I en slik bevegelse som Pinsebevegelsen er en på mange måter prisgitt en kallelse fra menigheten, ikke minst et eldsteråd. Når dette ikke fungerer, da fungerer egentlig ingenting. Men som sagt vil, en påvirke i og gjennom Statskirka, så kan en utdanne seg til det. Mens i de frikirkelige bevegelser er en avhengig av gjensidig tillitt og anerkjennelse.

Sluttkommentar: Det enkle er gjerne også det beste!

Det fremstår for meg at Pinsevenner ikke lengre er pinsevenner med Lutheraner light! Historien viser oss at menighetens 2000 lange vandring har vært preget av frafall, forfall og en fordreining av sannheten! Men så har Gud reist opp enkle, kraftfulle og som har tatt Guds ord som det står på alvor. Handlet deretter og opplevd kraften av det. Men samtidig forfølgelse og underkjent av de aller fleste for hva de sto for, erfart og forkynte. La meg til slutt ta et eksempel. Før Israel ble en selvstendig stat igjen i 1948 så var hele det religiøse esemblementet negativ til at Israel skulle få landet sitt igjen. De som gikk imot strømmen fremfor noen andre var åndsfylte troende, da i særdeleshet pinsevenner som T.B. Barratt, Sverre Kornmo her i Norge. Mens de «bibeltro» Lutheranere som Ole Hallesby og mange andre gikk sterkt imot. Hvem fikk rett? Det var de bibeltro og åndsfylte pinsevenner. Det er her styrken til de frikirkelige ligger at en tror Guds ord som det skrevet står. Erfarer det, og går seirende og styrket ut. Lange utdannelser, mye studie og fremfor å sette spørsmål ved Guds ord har gang etter gang vist seg å føre på avveier! Den kombinasjonen ved å lese Guds ord og handle på det, erfare kraften og velsignelse av det. Det er dette Pinsebevegelsen har kommet bort i fra. Hvordan komme tilbake? Veien er lang, men ved å omvende seg og begynne å etterfølge Guds ord og ikke profetier, syner, menneskelige meninger og synsinger så er mulighet der!

Jeg har selv erfart at det er ved å enkelt å tro Gud og hans ord og ikke noe annet. Det er det som bringer de herlige og vidunderlige velsignelser og åpenbaringer. Det er ved å lese, be og søke Gud at jeg har kommet til en del nye synspunkter. Hvor herlig er det ikke å få gå med Ham som gav sitt liv og blod for meg og oss alle? Muligheten er åpen for alle og enhver, det gjelder bare å komme inn på det rette sporet og den rette vei i liv og lære, Amen Hallelujah!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-511-vi-lever-i-tidsperioden-for.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-348-hvorfor-jeg-mener-at-pastor-age.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html

Ingen kommentarer: