søndag 25. november 2012

Nr. 510: Jan Hanvold er selve prototypen på en falsk profet men Emanuel Minos ser det ikke!

Nr. 510:
Jan Hanvold er selve prototypen på en falsk profet men Emanuel Minos ser det ikke!

Emanuel Minos er og forblir åndelig blind som stiller opp på Visjon Norge! Jesaja 42.19 Hvem er blind uten min tjener og døv som det bud som jeg sender? Hvem er blind som min fortrolige venn, blind som Herrens tjener?
Alle som stiller opp på Visjon Norge og såkalte kristne kanaler som går god for gjengifte går også god for deres levemåte!

Jan Hanvold er selve prototypen på en Falsk profet!

1.) Hanvold lever i synd!

2.) Hanvold er penge grisk!

3.) Hanvold er en mester i å manipulere!

4.) Hanvold tåler ikke sannhetten!

5.) Hanvold skjuler seg bak å "lykkes" men lever imot Guds ord på de aller fleste plan i sitt liv! Og er dermed ingen sann kristen!

Kjennetegnet på dømmekraft er å avsløre synd! Sann dømmekraft leder en til å se sin egen personlig synd i hjertet og kaste den ut. Den leder oss også til å se hvor langt bort fra renhetsidealet vi har vandret - og komme oss tilbake til den smale sti. "Så sier Herren, hærskarenes Gud: Hør ikke på disse profetenes ord når de profeterer for dere! De fyller dere med tomme innbilninger. De bærer fram sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn. Igjen og igjen sier de til dem som forakter meg: Herren har sagt: Dere skal ha fred! Og til hver den som følger sitt hårde hjerte, sier de: Det skal ikke komme ulykke over dere. Men hvem av dem har stått i Herrens fortrolige råd, slik at han så og hørte hans ord? Hvem har gitt akt på mitt ord og hørt det? Se, Herrens storm, hans vrede farer ut, en virvlende stormvind. Den virvler over hodet på de ugudelige. Herrens vrede skal ikke vende tilbake før han har utført og fullbyrdet sitt hjertes tanker. I de siste dager skal dere forstå det helt. Jeg har ikke sendt profetene, likevel løp de. Jeg har ikke talt til dem, likevel profeterte de. Hadde de stått i mitt fortrolige råd, ville de la mitt folk høre mine ord og føre dem tilbake fra deres onde vei og fra deres onde gjerninger." (Jer 23:16-22).

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-209-emanuel-minos-og-likesinnede-er.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-509-gi-rom-for-gjengiftede.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Kong-Jeroboam-og-den-ulydige-Profeten http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet

Ingen kommentarer: