mandag 12. november 2012

Nr. 503: Paulus reise til Spania!

Nr. 503:

Paulus reise til Spania!

Vil varmt anbefale å ta heller en tur Paulus Kirken i Roma i Italia enn Peter Kirken som det ligger fullt opp av døde Paver i og det føles ikke godt å være. Men derimot Paulus Kirken oppleves det stikk motsatte. Har selv vært der i sammem med min kone.Rom 15:28 Når jeg da har fullført dette og lagt denne frukt i deres hender, vil jeg dra derfra gjennem eders by til Spania, Rom 15:24 håper jeg å få se eder på gjennemreisen når jeg drar til Spania, og få følge av eder dit når jeg først i nogen mon har hatt godt av eder.

Var Paulus i Spania? Vi vet at han hadde planer om det. I slutten av Brevet til romerne skriver han at han «i flere år har ønsket å komme til dere og så dra videre til Spania». Han håper å se dem på gjennomreisen og at de kristne i Roma vil utruste ham for reisen dit. (15:23f.) Bare Gud vet om apostelen lyktes med sine planer. Det er imidlertid all grunn til å tro det!

Bilde at Apostelen Paulus slik Spanjolene forestilte seg ham da de gav ut bilde av han på som frimerke
I år 96 skrev kirkefaren Klemens følgende i sitt 1. brev til korinterne: «Han (Paulus) ble budbærer både i Østen og Vesten, og han oppnådde ekte berømmelse for sin tro. Han lærte hele verden rettferdighet, og han kom til Vestens ytterste grenser (Spania) og vitnet for makthaverne.» (5:6f.)

Om dette brevet skriver Ernst Baasland: «Klemens og hans brev til korinterne nøt stor anseelse i oldkirken. Klemens er ifølge tradisjonen en av de første paver i Roma. (ca 88–97) (...) Videre ble hans brev til korinterne enkelte steder regnet som en del av den nytestamentlige kanon. Endog i det kjente håndskriftet Codex Alexandrinus (fra ca 500) finner vi dette brevet, side om side med de bibelske tekster. Brevet siteres allerede i Polykarpbrevet (ca 120), og Eusebius kan fortelle at dette Üuomtvistelig ekte, storartede og beundringsverdige brevÝ ble lest opp offentlig i menighetene helt fram til hans egen tid (ca. 325).»

Baasland, som var professor i Det nye testamente på Menighetsfakultetet og nå som kjent er biskop i Stavanger, forteller videre at brevet «har hatt en enestående posisjon» i forskningen, ettersom det «er ett av de faste punktene i vår viten om den tidligste kirke. For ingen seriøs forsker avskriver Klemens som forfatter av dette brevet. Ingen tviler på at adressaten er den korintiske menighet, og dateringen kan nokså sikkert fastslås til år 96.» («De apostoliske fedre»). Det er også helt på det rene at brevet er skrevet i Roma på vegne av menigheten samme sted. Det ble overlevert i Korint av tre navngitte romere.

Baasland viser tydelig i sin omtale at han er imponert over brevskriveren. Klemens vet hva han snakker om: «Forfatterens kjennskap til GT er oppsiktsvekkende. Eksempler og sitater hentes fram av GT med den største selvfølgelighet. (...) Han anvender så og si hele GT og har et meget inngående kjennskap til LXX-teksten (den greske oversettelsen av GT, Septuaginta).»

Klemens er altså en usedvanlig god kilde! Det er ingen grunn til å tvile på hans ord. Trolig kjente denne forfatteren Paulus. Muligens er han den Klemens som er nevnt i slutten av Filipperbrevet som Paulus` medarbeider. I kirkefaren Hermas Hyrden nevnes en Klemens i Roma (I, 8, 3.) ca år 95 (?)

Pla de palau i Tarragona der det står en Paulus-statue like ved kirkenI sin kirkehistorie fra 300-tallet skriver Evsebius at Paulus «etter å ha forsvart seg (med suksess), fortelles det at apostelen fortsatte med å forkynne evangeliet, og da han kom til den samme byen for andre gang, ble han martyr.» (Evs. 2:22).

I det apokryfe skriftet «Peters gjerninger» fortelles det detaljert om Paulus avreise fra Romas havneby Ostia til Spania i de tre første kapitlene; likeledes i «Muratoris kanon», men disse er ikke like gode kilder som de ovenfor.

Kirkefedrene Johannes Chrysostomos og Hieronymus så imidlertid på det at Paulus kom til Spania som et udiskutabelt faktum. Førstnevnte skriver: «Paulus, etter sitt opphold i Roma, dro avgårde til Spania».

Tradisjonen at Paulus forkynte evangeliet for innbyggerne i byen Tarragona på østkysten av Spania går i hvert fall tilbake til 800-tallet. Han skal ha innsatt byens første biskop Prosperus. I byens katedral er det et Paulus-kapell; dette skal være reist over det stedet han prekte for innbyggerne. Murene er fra romertiden.

I Paulus brev aner vi at apostelen, trolig etter oppholdet i Spania, dro til Kreta (Titus 1:5) og var senere både i Hellas og på vestkysten av Lilleasia. Muligens ble han arrestert i Troas, for der etterlot han både ei kappe og viktige pergamentruller, for så å bli ført til Roma.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2012/11/nr-403-pauls-trip-to-spain.html http://blog.janchristensen.net/ http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-421-1-uke-i-roma.html

Ingen kommentarer: