lørdag 10. november 2012

Nr. 501: Jeremias tjeneste og profet gjerning vis a vis min tjeneste og profet tjeneste/gjerning!

Nr. 501:
Jeremias tjeneste og profet gjerning vis a vis min tjeneste og profet tjeneste/gjerning!

Jeremias 1. 5 Før jeg dannet dig i mors liv, kjente jeg dig, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg dig; jeg satte dig til en profet for folkene. 6 Men jeg sa: Akk, Herre, Herre! Se, jeg forstår ikke å tale; for jeg er ung. 7 Da sa Herren til mig: Si ikke: Jeg er ung! Men til alle dem jeg sender dig til, skal du gå, og alt det jeg byder dig, skal du tale. 8 Frykt ikke for dem, for jeg er med dig og vil redde dig, sier Herren. 9 Og Herren rakte ut sin hånd og rørte ved min munn, og Herren sa til mig: Se, jeg legger mine ord i din munn. 10 Se, jeg setter dig idag over folkene og over rikene til å rykke op og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til å plante. 11 Og Herrens ord kom til mig, og det lød så: Hvad ser du, Jeremias? Jeg svarte: Jeg ser en stav av det våkne tre. 12 Da sa Herren til mig: Du har sett rett; for jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det.

Profeten Jeremias står bak også Klagesangene, han tjente Herren rett før fangenskapet til Babylon (år ca. 600 f.kr.), derfor er hans tjeneste, forkynnelse og budskap høyst sammenlignbart med dagens åndelige tilstand da "Guds folk" er i ferd med å også bli bortført, da i overført åndelig betydningProfeten Jeremias opplever og ser jeg på har mange likheter med min tjeneste og andre som har en profet tjeneste i dag!

1.) Selve kallet som Jeremias fikk var da han lå i sin Mors mage. V. 5 Før jeg dannet dig i mors liv, kjente jeg dig, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg dig; jeg satte dig til en profet for folkene.

Min egen Mor sa til meg under profetisk tale mener jeg: "At vi måtte flytte hjem til Norge for at jeg skulle få god og åndelig påvirkning". Vi bodde da i Danmark, men det var da vi kom til Norge at jeg ble frelst og født på nytt 16 år gammel, all ære til den eneste sanne Gud og hans Sønn Jesus Kristus.

2.) Guds ord skulle bli lagt i hans munn. v. 7 Da sa Herren til mig: Si ikke: Jeg er ung! Men til alle dem jeg sender dig til, skal du gå, og alt det jeg byder dig, skal du tale. 9 Og Herren rakte ut sin hånd og rørte ved min munn, og Herren sa til mig: Se, jeg legger mine ord i din munn.

Jeg har alltid hatt en forkjærlighet til Guds ord som profeten Jeremias, dette har vært en klar fordel at jeg alltid har elsket min bibel.

3.) Profetens tjeneste var "todelt". En som var "negativ", og en som var "positiv". Begge sider hørte i sammen og var nødvendige. Jeremias todelte tjeneste er mer aktuell i dag enn noen gang. Vi kan ikke bare forkynne at Gud er god, han er både god og streng.

Den "negative" del: v. 10a Se, jeg setter dig idag over folkene og over rikene til å rykke op og rive ned, til å ødelegge og bryte ned.

Legg merke til hvor likt hva som jeg har gjort her på bloggen og på hjemmesiden. Jeg har angrepet og avslørt humbugen og det åndelige lavmålet som vi ser i dag. Jeg har revet ned, før jeg har bygget opp. Dette har vørt en tvingende nødvendig del om det koster og gjør vondt.

4.) Så den "positive" delen: v. 10b Se, til å bygge og til å plante.

Så har en den positive delen. Der som profeten Jeremias gjorde også, pekte på løsningene og mulighetene. Men først måtte Guds folk komme i vater og i en rett posisjon overfor sin Gud.

Barack Obama hadde sitt budskap «change» og «ja, vi kan»

Nå skal jeg ikke kommenterere Barack Obama tale og politikk om det kunne vært fristende. Men dette med «change» eller på Norsk forandring er helt i tråd med Guds ord. Det er først når det har funnet sted en omvendelse at en reel «change» og «ja, vi kan» passer. Før det er egentlig død, fordervelse og ødeleggelse som passer!

Guds folk skal dømmes før verden lærer skriften

1. Pet. 4. 17 For det er nu tiden da dommen skal begynne med Guds hus; men begynner det med oss, hvad blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium? 18 Og blir den rettferdige vanskelig frelst, hvor skal det da bli av den ugudelige og synderen?

Det er feighet og uredelighet å tale imot synd i verden før enn taler mot synd i menigheten!

Vi ser mange eksempler på dette i dag og de "troende" mener at dette er helt allright, men det er det ikke!

Hva verdens barn har ikke vi dypest sett noe med lærer skriften, men hva de troende og andre som bekjenner Jesu navn har vi noe med. De skal vi t.o.m. dømme og utstøte av menigheten hvis de ikke omvender seg.

1. Kor. 5. 12 For hvad har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? dømmer ikke også I bare dem som er innenfor? 13 men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra eder!

Min forkynnelse er Apostolisk - i motsetning til storparten av den Norske kristenheten! Jeg avslører, advarer og formaner Guds folk. Verdens barn, hva er dere "store" synd? At de ikke har tatt imot Jesus Kristus og på den måten holder Gud for å være en løgner! Verdens barn lever i mørke, mens Guds barn også lever i mørke i det store og det hele da en har en total feilslått forståelse av hva bibelens lære er i det aller meste!

Hvordan kan f.eks. kristenheten godta gjengiftetde forkynnere og Pastorer?

Jeg har bedt over dette, og jeg fikk et klart svar fra Herren. Han sa til meg at det var p.g.a. det var så mye mørke, forvirring, smuss, synd og vranglære i de troendes hjerter, derfor godtok de slike åpenbare og heslige synder!

Jeg peker også på de positive og utveien ut av det som vil lede deg vill!

Jeremias skulle ikke bare rive ned og ødelegge, men han skulle også bygge og plante. Det er det vi gjør. Vi har en byggende forkynnelse da vi legger slikt vekt på bibelundervisning, ikke minst systematisk bibelundervisning. Og vi planter med blant annet å ha startet en helt ny menighet som et alternativ til alt annet som er der ute. Som ikke er sunt og bibelsk. Vil du være med? Da er det bare å ta kontakt å møte opp, vær velsignet i den Herre Jesu Kristi navn!

Jeremias budskap var sant men ble for tøff kost for de aller fleste, spesielt lederskapet

Dessverre så gjentar historien seg. For profeten Jeremias var det ikke lett å bære frem budskapet selv om det han forkynnte var sant, rett og i samsvar med Guds vilje. Det er klart at alle ønsker å komme med det som folket vil ha. Men Guds vei er ikke den samme vei og vilje som oss mennesker altfor ofte. Derfor smerte, koster og en trenger et Guddommelig kall og utrustning for å bære frem det budskapet som Gud vil ha frem. Derfor ønsker jeg å si fremfor alt, be for oss og meg. Dernest så trenger vi din støtte. Her er våre kontnummre:

Ønsker du\dere å støtte oss? Her er våre kontonumre i Postbanken: 1204 33 59280 Har du tro på dette vi driver på med? Jeg tenker spesielt undervisningen vi legger ut? Bibelkommentarene og alt annet trenger vi hjelp med da jeg går i fullt arbeid. Skal jeg ta meg fri, trenger jeg din støtte økonomisk og i bønn, vil du være med? Kontonummer i Posten: 0535 06 05845 Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn! Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten.

Relaterte linker: http://www.bibel.no/nb-NO/Hovedmeny/OmBibelen/Innhold/Bibelsk-persongalleri/Jeremia.aspx#.UJ2KmGdoWSo http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-341-pastor-og-apostel-jan-age-torp-i.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-209-emanuel-minos-og-likesinnede-er.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-284-hananja-vis-vis-jeremias.html

Ingen kommentarer: