mandag 5. november 2012

499: Evangelist og grunnlegger av Evangelisenteret i Norge Ludvik Karlsen var mannen som begynte storveis men som avsluttet halvveis, lær også av andres seirer og feilsteg!

499:
Evangelist og grunnlegger av Evangelisenteret i Norge Ludvik Karlsen var mannen som begynte storveis men som avsluttet halvveis, lær også av andres seirer og feilsteg!

Hebre. 13. 7 Kom i hu eders veiledere, som har talt Guds ord til eder! gi akt på utgangen av deres ferd, og efterfølg så deres tro!

Ludvik Karlsens arbeid lever i dag gjennom Evangelisenteret og de menighetene han betjente, hans budskap på godt og vondt har betydning i dag også
Fra Wikipedia om Ludvik: Ludvig Walentin Karlsen (født i Furua i Ullensaker nord for Oslo, 10. desember 1935, død i Oslo 21. mars 2004), var av romanifolket. Sammen med sin kone Lise Karlsen, grunnla han i 1983 Stiftelsen Pinsevennenes Evangeliesenter, Norges største hjelpetiltak for russkadde. Han var forstander i Evangelisalen Berøa. Ludvig Karlsen var morfar til norsk-romani politikeren, og romanitalspersonen Kai-Samuel Vigardt. Ludvig Karlsen ble gravlagt på statens bekostning fra Trefoldighetskirken i Oslo, 26. mars 2004.

Ludvik Karlsen begynte ledet av Herren

Lise og Ludvig Karlsen. var tidligere rusmisbrukere og kjente nød etter sin omvendelse for samfunnets utslåtte. De begynte i enkle kår og idag er det mange sentre rundt i hele Norge og tusenvis har fått «en ny start på livet». Evangelisenteret startet i en garasje, hjemme hos familien Karlsen i Tønsberg. Ludvig trengte mer plass til de som ble berget fra rus og hjemløshet og var meget frimodig og i tro til Gud kjøpte han den tidligere lensmannsgården på Roa og der åpnet det første «Evangelisenteret». Etterhvert ble det mange gutter og jenter som fikk hjelp og omsorg hos familien Karlsen. Det første «riktige» senteret ble åpnet på Roa den 2. juli 1983. Sammen med forstander i pinsemenigheten på Roa, Willy Nilsen, dro Tore Paulsen, Lise og Ludvig Karlsen for å se på et nedlagt garveri. Ludvig syntes å kjenne seg igjen, og riktig, bygget hadde tidligere vært lensmannsgård. Prisen var 550 000 kroner etter et avslag på ett hundre tusen kroner, fordi selgeren syntes formålet var godt. De manglet penger, men fikk låne hele beløpet. Senteret hadde plass til 12 personer. I begynnelsen var det bare senter for gutter. Men det tok ikke lang tid før det første jentesenteret åpnet, Elvesus på Finnskogen. Senere senteret Bibo ved Tønsberg, for gravide kvinner. Senter som var egnet for familier kom først flere år senere. Arbeidet ble stadig utvidet med flere behandlingssenter, kapitalen manglet, som regel til nyansksffelsene. Selv om det så vanskelig ut flere ganger, løste det seg til slutt. Flere og flere frivillige arbeidere tok et tak og mange fikk hjelp. Men det ble samtidig tyngre å drive det store arbeidet, basert på frivillighet og gaver. Pågangen var ekstra stor i høytidene. Det var vanskelig (særlig de første årene) å få støtte fra sosialkontorene, da arbeidet var nytt og ukjent, dessuten var det ofte regnet for «å være for kristelig». I 1988 fikk arbeidet noe statsstøtte, støtten har gradvis økt de siste årene. Samme år ble Hopen videregående skole startet som en ny virkegren. Det var møbelsnekkerlinje de første årene. I dag er det også kokke-, allmennfag og tømrerlinje. I 1991 startet senteret bibelskole i Nordre gate i Oslo. Den er idag flyttet til Østerbo og har omtrent 70 elevplasser. I 1993 kjøpte Evangelisenteret stedet Østerbo, et tidligere HVPU-senter, ved Halden. Kjøpesummen var 13 millioner kroner. De fikk lån i det svenske Samspar med den betingelse at Ludvig Karlsen måtte ta seg en hel fridag i uken. Samme år begynte Evangelisenteret med egne tv-sendinger og Karlsen var TV-pastor. Dette bidrog til større oppmerksomhet om senteret. Slutten av 1990-tallet var gode år i senterets historie, med i alt 39 evangeliesenter rundt i hele Norge. Den store innsatsen for de utslåtte i samfunnet belønnes med utmerkelser og priser.

Ludvik fullførte ikke det han begynte, eller som han begynte, han slo av på budskapet mer og mer, det ble hans bane!

2. Tim. 4. 6 For jeg ofres allerede, og tiden for min bortgang er forhånden. 7 Jeg har stridt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. 8 Så ligger da rettferdighetens krans rede for mig, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi mig på hin dag, dog ikke mig alene, men alle som har elsket hans åpenbarelse.

Ludvik Karlsen godtok alt på slutten av sitt liv

1.) Ludvik Karlsen godtok skilsmisse og gjengifte over en lav sko. De som kom til evangelisenteret ville gjerne gifte seg igjen, ikke bar en gang men opptil flere ganger. Jeg vet om eks. der Ludvik Karlsen faktisk ble rasende når noen påpekte hans praksis når det gjaldt gjengifte. At hans datter som er med i ledelsen som er skilt og gjengiftet vitner også om at her blir ikke Guds ord holdt i hevd.

2.) Når den falske profeten Jan Hanvold startet tv kanalen var det også dessverre Ludvik Karlsen som var med å promoterte han til hele kristenfolket i Norge. Gjennom dette som Ludvik Karlsen var med på så har hele kristen Norge spesielt de frikirkelige fått en meget lav åndelig og moralsk standard, da Jan Hanvolds moral er blitt en form for norm som er blitt normal blant mange troende. Å svikte sin hustru slik og snakke om sitt intime liv er ikke mye å rope hurra for.

3.) Ludvik Karlsen var dessverre ikke så nøye med sitt liv, også på det økonomiske, dessverre dro han visa kortet sitt i øst og vest og hadde ikke vett og forstand til å forstå når han skulle bruke sitt eget og når han skulle bruke firmakortet. Når det gjelder en Herrens tjener må han være meget nøye på det moralske og på det økonomiske. Han hadde riktignok vært tungt belastet i sitt gamle liv, men hadde også levd som kristen i 30 år.

4.) Dessverre var Ludvik Karlsen en mann med sterke personlige meninger og utførte mye, men samtidig var han svært dårlig til å ta imot korreks, og selv om han var profilert så har vi stadig mye å lære. Han forkastet og likte ikke tilrettevisning. Hadde han det gjort hadde trolig ikke livet hans endt så fort. Han begynte med stor frimodighet.

5.) Hans valfarting til Sarons Dal som dessverre Evangelisenteret gjør i dag også er bare å si en ting om; forførelse! Alt fra Sarons Dal i dag og de siste 30 årene har vært humbug!

6.) LK kunne vært en ploggspiss i Norsk kristenhet med å forkynte imot frafallet, men han gikk ikke i kirker, bedehus, TB og alt for å samle støtte for Evangelisenteret. Gud ville støttet ham med midler, han hadde aldri hatt behov for å innynde seg blant mennesker når Gud kaller enn til tjeneste for ham, Gud selv være evig æret og ingen andre!

Jeremias 17. 5 Så sier Herren: Forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker og holder kjød for sin arm, og hvis hjerte viker fra Herren. 6 Han skal bli som en hjelpeløs mann på den øde mark og ikke få se at det kommer noget godt; men han skal bo på avsvidde steder i ørkenen, i et saltland som ingen bor i. 7 Velsignet er den mann som stoler på Herren, og hvis tillit Herren er. 8 Han skal bli lik et tre som er plantet ved vann og skyter sine røtter ut ved en bekk, og som ikke frykter når heten kommer, men alltid har grønne blad, og som ikke sørger i tørre år og ikke holder op å bære frukt.

Sluttkommentar: La oss ta lærdom av andres feil, personlig tror jeg at Ludvik Karlsen ble herlig frelst og gjorde en bragd med å starte es, og førte mange, mange til himmelen. Men det er synd og tenke på at han ble såpass slapp på de bibelske sannheter på slutten av sitt liv. Personlig har jeg fått mye godt ut av Karlsens taler. Han minner om Samson som tjente Herren og dømte Israel i 20 år men fikk en tragisk slutt på sitt liv, men ble dog frelst dog således som gjennom ild. Det er derfor viktig å gjøre også som man sier og også leve som man sier. Husk at begynt er ikke fullført.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-267-evangelisenterets-fremste-sanger.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-270-humbug-iblant-de-troende.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-341-pastor-og-apostel-jan-age-torp-i.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-342.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-482-leder-for-evangelisenteret-i.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-283-de-sanne-og-den-nominelle.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-155-hvorfor-angriper-du-herrens.html

Ingen kommentarer: