tirsdag 18. mai 2021

Nr. 2866: Fikk en mildere mail ifra Innkrevingsetaten enn vi noen gang har fått før, der vi svarte igjen!

 Nr. 2866:

Fikk en mildere mail ifra Innkrevingsetaten enn vi noen gang har fått før, der vi svarte igjen!

 

Her er mailen vi sendte og svarte på:

 

Innkrevingsetaten             Oslo 18/5.2021

Saksnummer: 735242

Sak. Plan- og bygningsetaten    201510929

 

Kopi Byrådsavdeling for byutvikling

Sak 20/3164  

 

Takk for svar.

 
Vil bare gjøre dere oppmerksomme på at brevet vi fikk, sto det 2020 på, ikke 2021 som det nå er.


Hei Kirsten Partapuoli

 

Du skriver at saken vår har vært oppe hos Fylkesmannen (nå statsforvalter). Som liksom å gnu det inn at vi har tapt.

De som har tapt, er den statlige forvaltningen som ikke har klart å avdekke Plan- og bygningsetatens ugjerninger imot oss.

Det har vært et kollektiv svikt!!!!!!!!!!!!!!!

 

Vi ble klar over dette først da en som hadde kjennskap til lovverket at vi er blitt utsatt for makt- og myndighetsmisbruk de lux.

Veileder plikten var blitt misbrukt.

Forvaltningsloven og andre lover bryt gjentatte ganger.

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2857-bygnings-ingeniren-som-vi-var-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2855-plan-og-bygningsetaten-har.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2862-mail-til-kommunal-og.html

 

Du skriver følgende:

«Vi anbefaler sterkt at påleggene fra Plan- og bygningsetaten etterkommes snarest for å unngå nye tvangsmulkter med påfølgende tvangsinnfordring.»

 

Vi blir utsatt for en kriminell handling av PBE.

Vi er forskjellsbehandlet.

Vi er blitt misledet av PBE.

Plan- og bygningsetaten svarer ikke på våre henvendelser og spørsmål som de er pålagt etter loven å gjøre.

PBE bryter notorisk Norsk Lov, og kommer ut av det hele da de andre offentlige etater forsvarer hverandre.

 

Vi går heller i fengsel enn å etterkomme noe som helst i fra det kriminelle offentlige Norge overfor oss!

 

Vi er to lovlydige og snille borgere, som blir behandlet som vi er kriminelle.

Og har bygget en skyskraper i strandsonen!

Vi har bl.a. bygget en mur veiledet av PBE som er til gunst for alle.

En trapp som ligger på vår eiendom som er til gunst for alle.

Og en liten bod som det er snakk om minimale overskridelser, den sees ikke fra veien engang. En må komme inn på vår eiendom for å se den!

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2860-plan-og-bygningsetaten-prver-na.html

 

At PBE sender tvangsmulkt og skal ha dere til å inndrive dette, er ikke noe annet enn her er det et utpreget makt- og myndighetsmisbruk!

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Svar på denne mailen:

 


 

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hei Jan Kåre. Du skriver : "Vi går heller i fengsel enn å etterkomme noe som helst".

Hvorfor skriver du noe slikt når du vet at gjeldsfengsel er en forlengst nedlagt praksis? Du kan lenke deg fast foran Oslo Kretsfengsel og trygle om å komme inn,men du blir fortsatt ikke fengslet. Dette fordi de enkelt vil kreve inn alt du blir bøtelagt via tvangstrekk på lønnsslippen/arbeidsledighetstrygden/uføretrygden eller pensjonen din. Kjipt å ha slike trekk i årevis fremover.

Jan Kåre Christensen sa...

Dette er et ordspill.
Dette går til seier, ser du ikke dette så må du være nærsynt eller blind.
Det er Plan- og bygningsetaten som har bryte Norsk lov, helt bevist gjennom mange år!