søndag 9. mai 2021

Nr. 2860: Plan- og bygningsetaten prøver NÅ å hisse opp Innkrevingsetaten her i Oslo på oss, det er som disse kriminelle holder på, med å misbruke en annen etat imot oss!

Nr. 2860:

Plan- og bygningsetaten prøver NÅ å hisse opp Innkrevingsetaten her i Oslo på oss, det er som disse kriminelle holder på, med å misbruke en annen etat imot oss!

 

Sendte dette svaret på denne innkrevingen på oss:

 


Innkrevingsetaten             Oslo 8/5.2021

Saksnummer: 735242

Sak. Plan- og bygningsetaten    201510929

Denne sak er foreldet. Kravet er ifra 2015, dette har også Namsmannen gitt oss rett.

PBE prøver å kokke suppe på en gammel rusten spiker.

Den er nektet fremmet p.g.a. foreldelse.

 


Samt kravet er kriminelt da Plan- og bygningsetaten har bryte Norsk lov ovenfor oss!

De har bl.a. bryte flere lover, som gjør dem til å være lovbrytere og dermed er deres vedtak anses som kriminelle og må ikke etterfølges!

Ikke en krone kommer vi til å betale.

Kommer dere med flere henvendelser som ikke positive eller løsnings orientert vil ikke bli besvart! Her må dere ikke tro på PBE sine løgner og mobbing av oss!

Se her for vårt syn på saken:   

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2858-vart-svar-til-plan-og.html

https://www.sokelys.com/christensens-ulovlige-mur-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-gikk-pa-ei-ny-blemme/

https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2786-vart-tilsvar-til-plan-og.html

 

https://www.sokelys.com/har-fatt-varsel-om-tvangsinndrivelse-av-tvangsmult-som-forfalt-15-oktober-2020-ma-ut-med-31400-kroner-og-ytterligere-60-000-er-pa-vei/

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Vedlegg vedtaket som viser at kravet er foreldet imot oss.

Vi fikk pålegg om retting 08.09.2015

Foreldelses fristen er 3 år. Så har vi ikke søkt om godkjennelse mer enn 1 gang.

Med andre ord – dette og fremtidige krav er foreldet.

Men det beste hadde vært at PBE hadde svart oss på våre spørsmål og gitt oss den dispensasjon og godkjennelse vi ønsker og trenger.

Ingen kommentarer: