mandag 15. april 2024

Nr. 3365: Problemer med kollektivt – spesielt buss – er kun et problem i Oslo i det store og det hele!?

 Nr. 3365:

Problemer med kollektivt – spesielt buss – er kun et problem i Oslo i det store og det hele!?

 

https://blog.janchristensen.net/2023/12/nr-3320-busselskapet-unibuss-som-gav.html

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3227-etter-2-ar-siden-jeg-fikk.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3180-det-som-var-ergerlig-sett-i.html

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2804-sendt-arbeidstilsynet-der-en-av.html

https://blog.janchristensen.net/2021/03/nr-2837-stevningen-til-oslo-tingrett.html

 

Bilde av det opprinnelse nadverden malt av den verdens kjente Leonardo da Vinci. Dette er det opprinnelige bilde.

Men Unibuss og Per Christian Bing ville heller ha et blasfemisk bilde.

Ikke rart at det er problemer for dette busselskapet.

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2770-per-christian-bing-opptradte.html

 


 

Jeg kjører nå buss i Schaus Buss Vestby.

Noe jeg har gjort i over 1 år etter 16 år med busskjøring her i Oslo.

Da hos Unibuss som er «underavdeling» og Sporveiens busselskap.

 

Er dette noe å gripe fatt i?

Ellers i landet er det slik at bussene går i det store og hele året rundt.

I Oslo går de ikke på kalde dager.

Snør det, så må en regne med at bussen ikke kommer.

Da er det ekstrem vær etc.

Hva er grunnen for at det ikke fungere i Oslo, men ellers i landet?

 

Er det en åndelig årsak også?

 

En gang for noen år siden var det på oppholdsrommet til Unibuss et blasfemisk bilde av Jesus. Dette var i kantinen på Alnabru her i Oslo.

Der Jesus og det berømte nadverdsbilde som var malt av «Nattverden» er et maleri utført av Leonardo da Vinci.

Jeg skrev en mail til daværende personalsjef Per Christian Bing som sa til meg at det bildet skulle henge uansett.

Med andre ord, de var ikke redd for å la et blasfemisk bilde av Jesus henge der.

Det var et bilde som etterlignet Jesus og disiplene, men latterliggjorde vår Frelser og Herre Jesus Kristus. Samt hans disipler.

Hadde det vært Muhammed, garantert fjernet.

Det vi nå ser er jeg overbevist en dom over Norge som vil forsterke seg p.g.a. våre holdninger og ondskap!

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2766-hadde-jeg-vrt-sikh-hindu-muslim_6.html

 

Innstilte avganger i Oslo er langt, langt større enn det som er logført!

 

Jeg bor i Oslo, og skal da ut på diverse ærend og oppdrag.

En dag jeg skulle ta 21 bussen, og det var snø.

Da ventet jeg på bussen, været var fint med snø og sol.

Det sto at bussen kom, men det var først ved 4 bussavgang.

De 3 før dette kjørte rett opp til lading.

Dette tror jeg ikke ble loggført?

Med andre ord, av de loggførte kansellerte avganger er det nok en brøkdel?

 

Unibuss har enorm respekt for Islam – men ikke for kristendommen?

 

I en arbeidssammenheng er det for meg helt greit også å ha respekt for alles tro og overbevisning.

Selv om jeg mener at Islam og Muhammedanerne har svært lite å by på.

Vi har på alle tilstelninger alltid hatt og tilbudt Muhammedanerne Halal mat etc.

Men jeg fikk sparken ene og alene for å ha spilt på kristne radiogrammer.

For en forskjellsbehandling, de lux.

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2766-hadde-jeg-vrt-sikh-hindu-muslim_6.html

 

Det er selvsagt andre ting å nevne til buss kaoset her i Oslo!

 

Men for meg, er det også en åndelig og etisk standard som er som en lov. Hvis du ikke følger den, vil det før eller siden innhente deg.

Ingen kan egentlig gå imot de lovene.

Som man sår, høster en.

Som man reder, ligger en.

 

Sluttkommentar:

 

For meg er dette å direkte gå imot Jesus, og direkte hans budskap.

Er alvorlig.

Det står bl.a. dette i Guds ord.

 

Hebr. 10. 31 Det er fryktelig å skulle falle i hendene på Den levende Gud.

 

Ønsker ikke å sette meg selv i Sentrum. Men det er ikke til å komme utenom, t hvis en slik til de grader tråkker på Gud og budksapet om hans sønn Jesus Kristus.

Står en i fare for å påføre seg selv Guds vrede og dom. Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender.

 

Her et eksempel på det:

 

2 Kong. 1. Efter Akabs død falt Moab fra Israel.  2 Kong 3,5 

Akasja falt ut gjennem gitteret i sin sal i Samaria og blev syk. Da skikket han nogen sendebud avsted og sa til dem: Gå og spør Ba'al-Sebub, Ekrons gud, om jeg skal komme mig av denne sykdom!  5 Mos 18,11   Jes 8,19   Jes 19,3 

Men Herrens engel sa til tisbitten Elias: Gjør dig rede og gå sendebudene fra Samarias konge i møte og si til dem: Er det fordi det ingen Gud er i Israel, at I går avsted og spør Ba'al-Sebub, Ekrons gud?

Derfor sier Herren så: Du skal ikke stige ned fra den seng du er steget op i; du skal dø. Dermed gikk Elias.  2 Kong 8,10 

Da sendebudene vendte tilbake til ham, spurte han dem: Hvorfor er I vendt tilbake?

De svarte: En mann kom oss i møte og sa til oss: Gå tilbake til kongen som har sendt eder, og si til ham: Så sier Herren: Er det fordi det ingen Gud er i Israel, at du sender bud for å spørre Ba'al-Sebub, Ekrons gud? Derfor skal du ikke stige ned fra den seng du er steget op i; du skal dø.

Han spurte dem: Hvorledes så den mann ut som kom eder i møte og talte således til eder?

De svarte: Det var en mann i en lodden kjortel, med et lærbelte bundet om lendene. Da sa han: Det var tisbitten Elias.  Matt 3,4   Hebr 11,37 

Og han sendte til ham en høvedsmann over femti med sine menn; og han gikk op til ham, der han satt på toppen av fjellet, og han sa til ham: Du Guds mann! Kongen sier: Kom ned!

10 Men Elias svarte høvedsmannen over femti: Er jeg en Guds mann, så fare ild ned fra himmelen og fortære dig og dine femti mann! Da fór det ild ned fra himmelen og fortærte ham og hans femti mann.  Luk 9,54 

11 Så sendte han til ham en annen høvedsmann over femti med sine menn; og han tok til orde og sa til ham: Du Guds mann! Så sier kongen: Kom straks ned!  1 Sam 19,21 

12 Men Elias svarte dem: Er jeg en Guds mann, så fare ild ned fra himmelen og fortære dig og dine femti mann! Da fór Guds ild ned fra himmelen og fortærte ham og hans femti mann.

13 Så sendte han igjen en tredje høvedsmann over femti med sine menn; og denne tredje høvedsmann gikk op til Elias og falt på kne for ham og bønnfalt ham og sa til ham: Du Guds mann! La mitt liv og disse dine femti tjeneres liv være dyrt i dine øine!

14 Ild fór ned fra himmelen og fortærte begge de første høvedsmenn over femti med sine menn; men la nå mitt liv være dyrt i dine øine!

15 Da sa Herrens engel til Elias: Gå ned med ham, og vær ikke redd ham! Så stod han op og gikk med ham ned til kongen.*  *ham: kongen.

16 Og han sa til ham: Så sier Herren: Fordi du skikket sendebud og vilde spørre Ba'al-Sebub, Ekrons gud, som om det ingen Gud var i Israel som du kunde spørre derom - derfor skal du ikke stige ned fra den seng du er steget op i; du skal dø.

17 Og han døde efter det Herrens ord som Elias hadde talt, og Joram blev konge i hans sted i Judas konge Jorams, Josafats sønns annet år; for han hadde ikke nogen sønn.  2 Kong 3,1 **  *Joram: hans bror. 2 Kong 3,1.

18 Hvad som ellers er å fortelle om Akasja og det han gjorde, det er opskrevet i Israels kongers krønike.

 

Legg merke til at det var Guds dom og Guds ild som utslettet dem.

Det er utallige eksempler på dette i skriften.

Gud holder dom, og da vi de som har stått hans vilje imot.

De erfarer at Gud er en fortærende ild.

Det er dette som nå skjer, at en tror en kan gå imot den levende Gud uten konsekvenser!

Det går ikke!

 

Nå tror jeg ikke og ber ikke om at Gud skal utslette personene som jobber i Unibuss.

Men selskapet Unibuss er ikke liv laga med å helt gå imot Jesus og det kristne budskapet.

De er veldig til å servere Halal mat og alt skal legges til rette for Islam og alle religioner.

Men Jesus og kristendommen, motarbeider de så godt de kan.

Ledelsen i Unibuss har lagt seg ut på en farlig og destruktiv vei!

https://www.sokelys.com/kristen-radio-christensen-i-mote-mandag-med-arbeidsgiver-etter-a-ha-fatt-sparken-for-a-ha-spilt-kristen-radio/

https://www.ao.no/bussjafor-jan-kare-56-mener-han-er-oppsagt-fordi-han-spiller-kristen-radio-pa-jobb-arbeidsgiveren-star-fritt-til-a-hore-pa-det-de-vil/s/5-128-4193

https://www.sokelys.com/mot-oppsigelse-for-christensen-etter-ny-kundeklage-som-gar-pa-hoy-spilling-av-kristen-radio-unibuss-mener-christensen-ikke-evner-a-ville-endre-adferd/

Ingen kommentarer: