tirsdag 30. april 2024

Nr. 3372: Unibuss er teknisk konkurs – vil Sporveien redde dem med Oslos innbyggere skattebetalernes penger, eller la dem gå konkurs?

 Nr. 3372:

Unibuss er teknisk konkurs – vil Sporveien redde dem med Oslos innbyggere skattebetalernes penger, eller la dem gå konkurs?

 

Foranledningen til det vi nå ser av problemer med buss og kollektivt her i Hovedstaden.

Er ikke minst p.g.a. at det er mange uegnede mennesker som har fått holde på og holder på i Unibuss. 

Og godt mulig også i andre busselskaper?

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2969-min-tidligere-gruppeleder-i.html

https://blog.janchristensen.net/2024/01/nr-3331-problemene-vi-ser-i-dag-med-el.html

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2807-det-er-ikke-noen-andre-enn.html

 

Per Christian Bing, som kanskje mer enn noen annen har påvirket Unibuss negative og destruktive utvikling!?

Som en rullebane med nedadgående retning, og som en spiral på vei imot avvikling og konkurs!?

Han har lagt igjen så mye dritt, ukultur og påvirket Unibuss gjennom tiår.

Til det Unibuss vi ser i dag.

Randen av konkurs, et dysfunksjonelt og inkompetent selskap.

Da under påskudd at jeg hadde spilt høy musikk med kristent innhold fikk jeg sparken.

https://frifagbevegelse.no/nyheter/bussjafor-som-spilte-kristen-musikk-far-ett-ars-sluttlonn-6.158.802734.46b472d63a

https://www.f-b.no/bussjafor-jan-kare-56-mener-han-fikk-sparken-for-a-spille-jesus-pop-for-passasjerene/s/5-59-2106616

https://www.document.no/2021/07/03/bussjafor-som-spilte-kristen-musikk-far-ett-ars-sluttlonn/

 

 

Bilde av Unibuss X personalsjef Per Christian Bing som gav meg sparken i Unibuss for å ha spilt kristne radioprogrammer som er lov å spille når en kjører rutebuss.

Bildet er tatt i USA, der han ble anholdt for ordensforstyrrelse i 2018.

https://www.browardbusts.com/read-profile.php?id=41826

Dette er kanaler godkjent av Norske myndigheter som jeg ble sparket for å ha spilt.

Han har vært sjef i dette systemet lengre enn noen

Selve Sjefsmobberen i Unibuss. Da fra 1980 tallet og opp til i dag.

Han er en av mange sporveissjefer som startet sin karriere som konduktør på Grefsen under AKP (m-l) - tiden.

Hva han har ødelagt og kostet Oslos innbyggere, er ikke rent få millioner.

Denne mannen, er dessverre en av mage som har ødelagt dette busselskapet.

Dette må en betale for nå.

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2770-per-christian-bing-opptradte.html

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2773-unibuss-med-personalsjef-per.html

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2777-skal-mte-sjefsmobber.html

https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2779-skal-mte-advokat-johannes.html

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2813-unibuss-har-drevet-med.html

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2969-min-tidligere-gruppeleder-i.html

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2772-nar-personalsjefen-i-unibuss.html

https://www.sokelys.com/striden-om-kristen-radio-unibuss-bestrider-christensens-sykemelding-og-nekter-a-utbetale-sykepenger/#more-29758

https://www.sokelys.com/kristen-influenser-i-dialogmote-med-ledelsen-i-unibuss-frykter-a-fa-sparken-og-har-sendt-informasjonsskriv-til-arbeids-og-sosialdepartementet/

 

Slik saken fremstår nå. Virker det som to utfall av saken

 

Da mellom konkurs for Unibuss, eller videre drift.

Selskapet er teknisk sett konkurs, noe de har vært en stund.

 

https://blog.janchristensen.net/2024/01/nr-3323-busselskapet-unibuss-her-i-oslo.html

https://blog.janchristensen.net/2023/12/nr-3320-busselskapet-unibuss-som-gav.html

https://blog.janchristensen.net/2024/02/nr-3343-hvordan-er-det-med-konomien-til.html

 

Skal de klare å overleve, er de 100 % avhengig av hjelp av Sporveien/Oslo kommune

 

Som må bruke i første omgang fort opp imot 1 Milliard av penger ifra skattebetalerne her i Oslo. Eller så er konkurs uunngåelig!?

 

Men det er et stort problem her. Hvis Sporveien/Oslo Kommune redder Unibuss nå. Det tror jeg vil koste minst 1 Milliard da Unibuss skylder penger overalt.

Husk, mange skader. Der må de betale millioner.

Bøter til Ruter, underskudd for 2022 og 2023 som er nok nærmere ½ milliard?

I selve regnskapet står det godt 200 millioner.

Men her plusser og gir en minuser gjennom ulike avskrivninger og tilføyelser.

En del av pengeutlegget tar Ruter. 

Da de bussene som kom i 2019 betalte Ruter 1 Milliard for. 

Som igjen dekkes av skattebetalerne i Oslo/Norge! 

Alt dette er Ruters ansvar, som lot Raymond og La handle disse bussene inn.

https://www.nettavisen.no/okonomi/lans-busskjop-kostet-en-milliard-2024-kroner-na-er-bussene-tatt-ut-av-trafikk/s/5-95-1572871

 

Noen av bussene er solgt videre til Avinor, men de aller fleste står rundt omkring her i Oslo ute av drift. Bl.a. 6 på Ulven og andre steder.

Dette koster flesk, skattebetalerne betaler for Ruter og Unibuss sløseri!

Da er det enkelt å bruke penger akkurat som det passer seg, og under påskudd av en grønnere Hovedstad. Renner millioner og milliarder ut og bort!

 

Hvis Sporveien/Oslo kommune redder Unibuss nå, blir dette nok opp imot 20 – 30 – 40 Milliarder? De må regne med å «redde» Unibuss år etter år.

Første året i år, blir fort 1 – 2 Milliarder (vinteren 2023/24.)

Neste vinter 1- 2 - X Milliarder å berge Unibuss?

Bussene blir dårligere og dårligere år for år.

Slitasje, dårlige sjåfører (lønna går helst ned enn opp), elendig ledelse (regner med at de beste vil slutte og de som ikke får annet arbeid blir.)

Alt blir ikke billigere med materiell som er dårlig allerede første året.

Tro at en klarer å redde Unibuss med å gi de penger nå, uten at problemene vil forsterkes ytterliggere. Det er virkelig korttenkt, luftslott og urealistisk!

 

Jeg regner med dette prosjektet som Sporveien sa på nyhetene.

De ville berge Unibuss. Er urealistisk uten er vanvittig bruk av milliarder i mange år fremover. 

En ny Vinter i Norge er kanskje bare ½ år unna?

I fjor kom snøen 30 oktober og skapte vanvittig med problemer.

https://tv.nrk.no/serie/politisk-kvarter-tv/202404/NNFA07042624

https://www.ao.no/elbusser-klarte-ikke-a-komme-seg-frem-det-har-vart-kaotisk/f/5-128-658840

 

Dette er anslagsvis, da Unibuss skal kjøre med disse bussene i 9 år til.

Med opsjon på 3 år til. Med andre ord, dette vil bli en enorm kostnad.

Kontrakten er vel på 10 år med mulighet for 2 - 4 års forlengelse!

Er virkelig Sporveien/Oslo Kommune i stand til å se hva de her gjør?

Uten å tenke langsiktig og fremover?

For meg så virker det som virkelig hodeløst å redde Unibuss!

 

80 % av sjåførene i Unibuss er «rekrutter», uerfarne og de garva sjåførene er presset ut av ledelsen i Unibuss med Per Christian Bing i spissen!

 

80 % av sjåførene i Unibuss er ansatt de siste 5 årene.

For en 3 – 4 år siden gikk ledelsen i frontalangrep på de eldre sjåførene for å få dem sparket. Dette var et «grep» fra ledelsen med Per Christian Bing i spissen.

Det førte en mengde med rettsaker imot de «beste» sjåførene av ulike grunner.

Det vi nå ser, er et resultat av dette som skjedde da. Tragisk!

https://frifagbevegelse.no/nyheter/bussjafor-fikk-sparken-etter-koronakarantene--vant-rettssak-mot-unibuss-6.158.825879.4447a41f5e

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2802-dommen-imot-tom-liab-x-sjafr-i.html

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2967-rolf-mandelid-med-knusende.html

https://frifagbevegelse.no/magasinet-for-fagorganiserte/unibuss-straffet-sjaforen-selv-om-syklisten-patok-seg-skylda-na-ma-selskapet-punge-ut-6.158.843508.a6b93eaf56

https://www.aftenposten.no/oslo/i/MLjre5/unibuss-mente-at-sjaafoerene-hadde-paafoert-selskapet-et-tap-trakk-5000-kroner-i-loenn

 

Denne busskollapsen er sammensatt, men den ukultur. Eller fryktkulturen som hele Unibuss er preget av.

Er som et bakenforliggende teppe til det som har skjedd. Derfor, er min klare oppfordring.

La dette dysfunksjonelle selskapet få gå konkurs og bli avviklet.

Det er festes alt for mye ondt, mørke og ødelagte mennesker til Unibuss!

 

Bilde av Helge Leithe og Per Christian Bing som er Norges historien største korrupsjons dom.

https://www.nrk.no/emne/korrupsjonsskandalen-i-unibuss-1.7860013

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2769-sivilombudsmannen-vil-ikke-ta-i.html

 


Sluttkommentar:

 

Unibuss er «KNM Helge Ingstad» på land!

https://blog.janchristensen.net/2024/01/nr-3327-bussparken-i-oslo-til-flere.html

 

La dette busselskapet gå over ende, det har ikke livets rett!

 

Ta støyten nå, og bygg opp noe nytt og bedre.

Der en lar de gamle lederene finne noe annet å gjøre.

En reell oppvask må til, uten det blir ikke problemene løst.

Det er på kort sikt selvfølgelig dårligst. Men på lengre sikt, det beste med konkurs.

Samt, ovenfor de andre busselskapene som konkurrerer med Unibuss om å kjøre. Det eneste rette og rettferdige!

Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2804-sendt-arbeidstilsynet-der-en-av.html

https://blog.janchristensen.net/2020/03/nr-2686-korset-seier-med-reportasje-og.html

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2765-eneste-som-tror-pa-unibuss-sine.html

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2805-jeg-nsker-at-arbeidstilsynet.html

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2810-hva-unibuss-star-for-og-hva-jeg.html

https://blog.janchristensen.net/2021/02/nr-2823-unibuss-har-mottatt-en-ny.html

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2967-rolf-mandelid-med-knusende.html

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3227-etter-2-ar-siden-jeg-fikk.html

https://blog.janchristensen.net/2024/01/nr-3334-avisen-vg-med-en-utvidet.html

https://blog.janchristensen.net/2024/02/nr-3345-solaris-tidsmaskinen-fra-helvete.html

Ingen kommentarer: