torsdag 25. april 2024

Nr. 3369: Vårt skriv til Oslo Tingrett angående den kommende rettsak der myndighetene driver med et overgrep imot oss for å ha bygget «ulovlig» mur, trapp og bod!

 Nr. 3369:

Vårt skriv til Oslo Tingrett angående den kommende rettsak der myndighetene driver med et overgrep imot oss for å ha bygget «ulovlig» mur, trapp og bod!

 

 https://blog.janchristensen.net/2024/04/nr-3368-plan-og-bygninsetaten-her-i.html

 

Her er del 1 av hva jeg har skrevet til Oslo Tingrett om den kommende rettsaken:

https://blog.janchristensen.net/2024/04/nr-3367-namsmannen-nsker-ta-var-bmw-i3.html

 

Her er del 2:

 

24-059316TVA-TOSL/08
Oslo 24/4. 2024

Hvis saken ikke blir avvist, ønsker jeg rettsforhandlinger!

 

1.)  Saken her er så innfløkt, pågått så lenge. Løgnene fra PBE og myndighetene er vedvarende. Over år og fra alle instanser.
At vi ikke etterkommer PBE vedtak er fordi de er utelukkende bygget på løgn, løgn og enda mer løgn. Hele etaten lyver konstant. Lyver de ikke, så husker de ikke. Når de ikke lyver eller ikke husker, så driver de med eventyr. Prøve å tale sannhet til slike, er totalt mislykket.

Da er hele saken imot oss et stort overgrep!

 

2.)  Da å kunne parere og gå i rette med dette. Vil være vanskeligere gjennom mail korrespondanse. Noe som ble gjort forje gang denne saken var for retten. Forje gang endte saken i Høyesterett, og de ville ikke behandle den. Som jeg anser for en delvis seier for oss. Hadde de hatt en sak imot oss, så hadde de lett vunnet. Men det gjorde de ikke!

 

3.)  Da insisterer jeg på rettsforhandlinger. Saken imot oss ser jeg på som et overgrep fra a til å.

 

Mail korrespondanse er ikke det samme som å møte en person ansikt til ansikt.

Da er det ikke så lett å lyve, og overkjøre som vi er blitt i denne saken.

 

4.)  Viktig å forstå, at det vi har bygget. Er lovlig, det er PBE løgner og vrangskap som ikke er lovlig.

 

Det er en stor, stor elefant i rommet her. Det er PBE og alle de rigide avgjørelser de tar. Hele etaten er syk, og at det er slike vedtak som legges til grunn her. Er ikke noe annet enn at de kriminelle elementene som blir holdt som sant. PBE lyver i hver setning. Lyver de ikke, så kommer de med eventyr. Lyver de og ikke kommer med eventyr. Så har de ikke noe å komme med. Hele etaten er forstyrret og mangler normal oppførsel og væremåte. En gjeng med narsissister og mennesker styrt av mørke.

 

5.)  Det er lov å bruke forstand også? Da jeg er ustraffet, og aldri har gjort noe kriminelt. Da nå før jeg blir 60 blir av myndighetene sett på som kriminell. Med å bl.a. betale en bot på 277.000, - kr bør vel en tenke at her er det ting som foreligger som er oppkonstruert? Vi har kun oppgradert vår eiendom veiledet av PBE.

 

6.)  Det er en ukultur i PBE, som er helt hinsides. Jeg har gått imot den. Der sannhet blir løgn, og løgn sannhet. Dette skal jeg straffes for på mest mulig barbarisk og som noen bøller som mener de har lov til alt.

 

7.)  Vi har fått en bot på 277.000, - kr for å ha oppgradert vår eiendom. Det er kun mennesker som er helt fjerne og oppfører seg ala Putins Russland som holder på slik. Han hadde nok blitt stolt over PBE hadde han fått kjennskap til denne saken. Helt i hans ånd og væremåte.

 

8.)  At bilen vår skal tas, er bare nok en bøllestrek eller apestrek av myndighetene.

 

9.)  I denne saken har ikke jeg gjort en eneste ting feil. Men PBE og myndighetene har løyet, diktet opp røverhistorie og ellers vært noen bøller. At jeg skal straffes av den grunn, vitner om ingen normer og moral hos myndighetene. Den er fraværende.

 

10.)                     Jeg er den lovlydige her, og PBE og myndighetene en røver bande. Kjeltringer og som bryter Norsk lov.

 

Jeg har i alle deler god samvittighet for å ha bygget mur, trapp og bod. River jeg det hele, så vil jeg få dårlig samvittighet og oppleve at jeg gav etter for overgriperne.

Og deres galskap, og meningsløse heksejakt på meg og min kone.

 

Vennlig hilsen
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

 

Dette er galskap, overdrivelse og direkte ondt.

Bilen er i dag verdt 80 – 100.000, - kr anslås det etter verdifall.

Hva er hensikten med dette som Namsmannen gjør?

Det er kun for å la ondskap ramme meg!

Hele saken er et overgrep. Vi har en lovlig og pen mur, trapp og bod.

Kommer aldri på tale at jeg og min kone vil rive dette. Aldri!

Og en bot på snart 300.000, - kr for å ha oppgradert vår eiendom.

Fått bort overvann og moll ifra veibanen. Det er så hinsides alle proporsjoner av alt. 

Ord strekker ikke til.

Mot slike «kjemper selv Gudene forgjeves!»

 


 

 

 

2 kommentarer:

Anonym sa...

Er det den feministiske mafiaen som vil at kvinner skal ha vanlige jobber som oss menn, gå i bukser og å gå skirenn i Holmenkollen som er skylden i at du har blitt forfulgt for din tro ?

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
«Er det den feministiske mafiaen som vil at kvinner skal ha vanlige jobber som oss menn, gå i bukser og å gå skirenn i Holmenkollen som er skylden i at du har blitt forfulgt for din tro ?»

Det er dessverre omtrent alle?
Ikke noen eller en eneste person som taler vår sak.
PBE og det offentlige får lov å lyve, fordreie faktum og gjøre hva de vil.
Ikke en eneste som går i rette med dem.
Eneste Gud som kjemper på vår side mot denne uretten!
Det holder!