mandag 25. desember 2023

Nr. 3320: Busselskapet Unibuss som gav meg sparken for å ha spilt kristne radioprogrammer, er teknisk konkurs, da de bare i år taper det svimlende beløpet 100 Millioner!

 Nr. 3320:

Busselskapet Unibuss som gav meg sparken for å ha spilt kristne radioprogrammer, er teknisk konkurs, da de bare i år taper det svimlende beløpet 100 Millioner!

 

Unibuss har mange lokaliteter rundt i Stor-Oslo.

Men de leier Sirkel K bygget nede i Oslo Sentrum for mange millioner.

Ikke noe sparing der selv om de går 100 Millioner i underskudd bare i år.

Hele bedriften er sykelig og mangler totalt dyktige ledere som åpenbart ikke er skikket til å lede et så stort busselskap.

Her bilde fra Sirkel K bygget nede i Schweigaards gate 16

 

 

Jeg fikk sparken for å ha spilt på kristne radioprogrammer!

Les her:

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3177-diverse-omtaler-i-avisen-oslo.html

https://www.sokelys.com/pastor-jan-aage-torp-kommenterer-christensens-forlik-med-unibuss-bussjaforens-ruinhaug/

https://www.sokelys.com/kristenradio-pa-buss-har-stevnet-unibuss-inn-for-oslo-tingrett-for-usaklig-oppsigelse/

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2815-avisenoslo-pa-saken-mellom-meg.html

https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2793-unibuss-mter-seg-selv-i-dra-med.html

https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2788-sa-langt-jeg-forstar-er.html

https://blog.janchristensen.net/2021/03/nr-2837-stevningen-til-oslo-tingrett.html

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2816-unibuss-sier-de-ikke-kunne.html

 

Det er en beretning som har blitt så levende for meg

 

Det er om Saulus – senere Paulus – fikk møte Jesus.

 

Ap.gj. 9. Saulus fortsatte å utøse sine mordtrusler mot Herrens disipler.

Han gikk til overpresten og ba om et skriv til synagogene i Damaskus, slik at hvis han fant noen som tilhørte Veien, enten det var mann eller kvinne, så kunne han føre dem bundet til Jerusalem.

Underveis skjedde det at da han nærmet seg Damaskus, begynte plutselig et lys fra himlene å skinne rundt ham.

Da falt han til jorden, og han hørte en røst som sa: “Saulus, Saulus, hvorfor forfølger du meg?”

Han spurte: “Hvem er du, Herre?” Og Herren svarte: “Jeg er Jesus som du forfølger! [Det skal bli hardt for deg å sparke mot broddene!”

Han skalv av forskrekkelse og sa: “Herre, hva vil du jeg skal gjøre?” Da sa Herren:]** “Reis deg og gå inn i byen! Der vil det bli fortalt deg hva du skal gjøre.”  *tilføyd i senere avskrifter

De mennene som reiste sammen med ham, ble stående som målløse, for de hadde hørt lyden, men kunne ikke se noen.

Saulus reiste seg opp fra marken, men da han åpnet øynene, så han ingenting. De måtte leie ham i hånden for å få ham frem til Damaskus.

I tre dager var han uten syn, og han verken åt eller drakk.

10 En av disiplene i Damaskus hette Ananias. Herren talte til ham i et syn: “Ananias!” Og han svarte: “Se! — Herre!”

11 Og Herren befalte: “Reis deg og gå til Judas’ hus på gaten som kalles Den rette. Der skal du spørre etter en mann fra Tarsus som heter Saulus. Og se! — han ber!

12 I et syn har han sett at en mann som heter Ananias, kommer og legger hendene sine på seg for at han skal kunne se igjen.”

13 Men Ananias svarte: “Herre, jeg har hørt mye om alt det onde denne mannen har gjort mot de hellige i Jerusalem.

14 Og nå har han fullmakt fra øverstepresten til å binde alle som påkaller i ditt navn.”

15 Herren svarte Ananias: “Gå, for han er et utvalgt redskap. Han skal bære mitt navn fremfor de av folkeslagene, for deres konger og for Israels sønner.

16 Jeg vil vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld!”

17 Ananias dro av sted, gikk inn i huset, la hendene sine på ham og sa: “Bror Saulus, Herren Jesus som viste seg for deg på veien da du kom hit, har sendt meg for å gi deg synet tilbake, og for at du skal bli fylt med Den hellige ånd.”

18 Straks var det som om et skjell falt fra øynene hans, og han fikk synet tilbake. Da reiste han seg og ble døpt.

19 Deretter tok han til seg mat, og han fikk kreftene tilbake. Saulus ble værende en tid hos disiplene i Damaskus.

 

Saulus hadde forfulgt de kristne. Men Jesus sa at han hadde forfulgt han, ikke de kristne. Noe å tenke og lære for alle!

“Hvem er du, Herre?” Og Herren svarte: “Jeg er Jesus som du forfølger!

[Det skal bli hardt for deg å sparke mot broddene!”

 

Det er vel dette som nå skjer?

De får igjen for sitt hat og diskriminering av meg som en Jesus-troende!

Ikke bra i det hele tatt!

 

Unibuss med et underskudd på 100 Millioner i år.

Ingen bedring i nærmeste fremtid, bedriften er egentlig konkurs!

Vi leser fra nevnte artikkel. Der Sjule blir intervjuet.

https://online.flippingbook.com/view/26475954/?fbclid=IwAR38oxvNDzxsEdLPetASYg0tkNlO9UMm5lE4KxFeH-Cglz-_cOLjC8NoqS8

 


 

Unibuss taper penger og dette gir nytilsatt konsernsjef, Birte Sjule, om ikke våkenetter, så ekstraordinære utfordringer.

For ståa i Sporveienes busselskap er knallrød på bånnlinja.

På informasjonsmøter i høst ble det fra Unibuss admitterende direktør Øystein Svendsen antydet 70 millioner i underskudd i år, i november justert opp til 80 millioner i et innlegg på Viva Enganger ført i pennen av Økonomisjef som samtidig ærklerer innkjøpsstopp. Så da nærmer vi oss 100 Millioner kroner i år, og kanskje litt til neste år også. Dette skyldes til dels nye anbudskontraktene, de er som kjent skrapet for alt overflødig når de startet opp. Pengene ligger i at det bestilles mer trafikk enn det kontraktene opprinnelig lød på. Unibuss sliter dessuten med førermangel, et sted mellom 100 og 150 avhengig av sykefraværet, som igjen øker overtidsbruken. Innfasing av 183 nye elbusser og noen hundre nye bussførere (som ikke har lest førerhåndboka) har tatt sitt.

 

Mener at det aller beste at Unibuss blir avviklet og andre får overta.

Det er min personlige mening.

100 Millioner rett ut av vinduet bare i år, er et enormt stort pengebeløp.

 

Leser også følgende:

«Unibuss sliter dessuten med førermangel, et sted mellom 100 og 150 avhengig av sykefraværet, som igjen øker overtidsbruken. Innfasing av 183 nye elbusser og noen hundre nye bussførere (som ikke har lest førerhåndboka) har tatt sitt.»

 

Legg merke til at her så gir de skylden på sjåførene, innfasing av EL busser og alt annet enn seg selv. Dette er en narrativ og totalt inkompetent ledelse som er i Unibuss. Og Sporveiene, som ikke forstår at de er problemet.

 

Unibuss leier i Sirkel K bygget. I Schweigaards gate 16, som de har som hovedkontor. Selv om de har lokaliteter over hele Stor Oslo som de disponerer.

Dette leier de for 10 talls millioner, ikke underlig at dette inkompetente og hatefulle busselskapet har problemer.

De hatet meg for å ha spilt på kristne radioprogrammer, og gav meg sparken for dette.

Det heter seg, som man reder, ligger man.

 

 

Eller som skriften sier det:

Gal. 6. Men la dere ikke forføre, for Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste.

Den som sår det som er av kjøttet, skal høste kjøttets fordervelse. Men den som sår det som er av ånden, skal i ånden høste tiders liv.

Bli ikke lei av å gjøre godt, for til rett tid skal vi høste hvis vi ikke gir opp.

10 La oss derfor, mens vi har anledning, gjøre godt mot alle, og særlig mot dem som tilhører troen

Sluttkommentar:

Etter 16 år i Unibuss, tenker jeg at dette er en bedrift som behandler sine ansatte meget tarvelig og diskriminerende.

Der jeg fikk sparken av ene og alene en grunn, jeg spilt på kristne radioprogrammer som var noe ledelsen mislikte så mye og intenst.

Som et hat, at de gav meg sparken! Selv om de visste at disse såkalte kundeklagene var usanne og oppdiktede!

Det ser ut som at dette busselskapet ikke er liv lage etter de oppførte seg rett og slett ondt, idiotisk og meningsløst stygt!

Det blir spennende om Oslo Kommune vil berge Unibuss. 

Eller la de gå konkurs?

Eller prøve å selge dette dysfunksjonelle og inkompetente busselskapet det er!?

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3178-det-var-dokumentert-av.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3170-ser-pa-tiden-i-unibuss-som-en.html

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3029-ruter-som-styrer.html

https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3019-unibuss-som-et-halvkommunalt.html

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2969-min-tidligere-gruppeleder-i.html

https://blog.janchristensen.net/2021/11/nr-2939-narreapostel-jan-aage-torps.html

https://blog.janchristensen.net/2021/11/nr-2952-det-var-utelukkende-kun-av-en.html

https://blog.janchristensen.net/2021/04/nr-2730-opplysninger-sendt.html

http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2020/12/no-1551-new-information-sent-to.html

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2811-nye-opplysninger-sendt.html

https://www.sokelys.com/?s=unibuss&submit=S%C3%B8k

https://www.sokelys.com/page/2/?s=unibuss&submit=S%C3%B8k

https://www.ao.no/sok?keyword=jan+k%C3%A5re+christensen

2 kommentarer:

Anonym sa...

Unibuss har ca. 2 Milliarder i omsetning.
Da klare å tape 100 millioner.
Det er så dårlig at ord ikke strekker til.

Jan Kåre Christensen sa...

Unibuss er Norges største dysfunksjonelle busselskap.
De tar hverken vare på ansatte eller økonomi.