fredag 29. desember 2023

Nr. 3321: Johannes Brodwall, en av mange som er forulempet av Plan og bygningsetaten, Statsforvalter, Sivilombudsmann, Oslo Byråd og det offentlige!

 Nr. 3321:

Johannes Brodwall, en av mange som er forulempet av Plan og bygningsetaten, Statsforvalter, Sivilombudsmann, Oslo Byråd og det offentlige!

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=vardeveien+3&doSearch2=S%F8k+i+sak+

https://www.noblad.no/johannes-trodde-han-satte-opp-lovlig-stottemur-na-ma-den-rives-foler-meg-lurt-og-far-ikke-sove/s/5-56-530984

 

Plan og bygningsetaten her i Oslo gir dispensasjon og godkjennelse til de med mer penger og anseelse enn andre nesten alltid.

Andre får dispensasjon og godkjennelse som er helt hinsides.

Mens andre for små og virkelig ubetydelige overskridelser blir behandlet som dritt av PBE og det offentlige.

 

Norske myndigheter gir milliarder, men oppfører seg som tyranner imot egne innbyggere!

 

Det er så ondt og meningsløst det som myndighetene driver på med.

Finnes null anstendighet. Her er det bygget en pen mur midt i egen hage.

At det er mulig å holde på slik mot egen befolkning.

PBE, Statsforvalteren og disse diverse instanser og etater, skjønner ikke hvordan de oppfører seg imot egne innbyggere.

For det er meget rigid og ond oppførsel!

Det er virkelig ganske merkelig at nordmenn sitter helt rolig, og lar udyktige politikere kjøre Norske borgere i grøften.

Dette er hverken mennesker eller dyr, men roboter styrt av mørke og tror de gjør jobben sin. Tyranner og overgripere!

Galskap og ondskap alt det som disse offentlige myndigheter driver på med!

 

Forunderlig at vi her i Norge godtar alt hva myndighetene gjør.

De er helt på bærtur. Nå må Johannes Brodwall leie en gravemaskin til å rive opp hele sin pene eiendom. Vandalisme og ondskap!

 

 

Her er en artikkel jeg skrev om Johannes Brodwall for en tid tilbake:

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3044-johannes-brodwall-i-vardeveien.html

 

 

Nr. 3044:

Johannes Brodwall i Vardeveien 3 har nå sendt sitt skriv til Oslo Byråd angående klage på PBE vanvittige og meningsløse pålegg om riving av mur!

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202106020

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-3001-de-statligekommunale.html

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-2999-johannes-brodwall-ankeskriv-til.html

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-2998-johannes-brodwall-ma-rive-mur.html

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3037-plan-og-bygninsetaten-vil-aldri.html

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3040-huseiere-i-vre-smestadvei-14-c.html

 

Bilde av Johannes sin pene hage og mur, fantastisk pen og funksjonell

 

 


Johannes Brodwall ble til dels veiledet av PBE å bygge mur

 

Han misforsto?

Uansett, muren som er bygget er til gunst for alle, helt meningsløst og direkte imot Norsk lov hvis han må rive.

Det er gale Mathias, får bare håpe og tro at han får beholde muren.

Samt, at han får medhold hos politikerne her i Oslo som kan få opp øynene for hva PBE holder på med, galskap!

 

Her er Johannes sitt skriv, veldig godt skrevet.

Vi følger med på denne saken, vår sak og saken i Øvre Smestadvei 14 C

 

Til byrådsavdeling for byutvikling vedrørende klage på avslag på dispensasjon for støttemur i Vardeveien 3a

 

Saksnummer 202106020 Innledningsvis vil vi gjerne si at vi har havnet i en situasjon vi ikke forventet og absolutt ikke ønsket. Basert på veiledning på telefon fra PBE anla vi støttemur på 1 meter som vi forsto til å ikke være søknadspliktig pga regelendringer som den blå-blå regjeringen innførte i 2015. Situasjonen har medført mye angst og søvnløse netter.

 

Vi kan ikke nyte synet av barnas lek i hagen uten å engste oss over at den kan bli tatt fra dem. Vi drømmer bare om et godt utfall slik at vi kan fokusere på livet videre Prosjektet har kostet oss mye innsats direkte og vi har videre investert i å gjøre en skråning med bare gress til en frodig oase med voksne trær og busker til glede for barn og insekter. Om sammenlignbare terrenginngrep Anlegget er mindre i omfang enn for eksempel en av våre nærmeste naboer i Vardeveien 2, i motsetning til det PBE hevder. Bildene som PBE legger ved fra denne eiendommen viser en støttemur på ca 1.5 m med fylling på ytterligere 1 m. Bak denne kan skimtes en ny støttemur i forbindelse med uteplass. PBE anser ikke muren for relevant, men jeg er ikke i stand til å forstå forklaringen på hvorfor. Vardeveien 2 har omfattende terrassering på flere områder og vårt prosjekt fremstår som minimalt sammenlignet med våre naboer. Det er mange flere tilsvarende anlegg i nærområdet og byen generelt. Vi har lagt ved en oversikt over 30 slike tiltak. Vi har ikke kapasitet til å undersøke alle enkelttiltakene, men mener at omfanget av eksempler både viser at tilsvarende terrenginngrep og i harmoni med nabolagets karakter.

 

Spesielt vil vi merke at PBE avviser sammenligningen med noen av våre nærmeste eksempler ettersom de er i forbindelse med avkjørsel. Det er korrekt at småhusplanen tillater avvik for dette, men ordlyden er "mindre avvik" for avkjørsel (vår fremheving) og sammenlignet er ingen av disse avvikene "mindre". Det er også ofte snakk anlegg utover det som er nødvendig for avkjørsel. Forskjellen i aksept av avvik til fordel for biler står ikke i forhold til den minimale aksepten for avvik for grønt, barn og insekter. Totalinntrykket er at vårt nabolag har mange terrenginngrep som er mer omfattende enn vårt eget. For legfolk virker det vilkårlig hva som tillates og hva som ikke gjør det. I en helhetsvurdering burde vårt tiltak være innenfor det burde gis dispensasjon Om brudd på veiledningsplikten Når det gjelder veiledningen er det korrekt som PBE fremsetter at vi fikk et skriftlig svar før vår telefonsamtale, men også før endringene i forskriftene i 2015.

 

Som nye huseiere var vi villfaret om forholdet mellom forskjellige veiledninger og forholdet mellom forskrifter og reguleringer. Det var derfor vi ringte. NOU 2019:5 fremhever at veiledning må gis etter forutsetningene til mottaker. Vi ønsket å handle i tråd med regelverket og handlet i beste tro for å skape et vakkert bidrag til området Vi mistenker at servicesenteret til PBE selv har besittet feil oppfatning om regelverket, da vi har hørt om flere som har fått tilsvarende feilaktig veiledning som oss selv. PBE innrømmer at informasjonen på nettsidene var misvisende og har til og med valgt å oppdatere denne nå. Det kommer ikke helt klart frem fra PBE sitt brev, men teksten i den røde rammen ble altså lagt til som en konsekvens av denne saken.

 

Nå står støttemuren der med et frodig hage. Støttemuren er knapt synlig for andre enn oss, alle naboer har samtykket til tiltaket og den frodige hagen bidrar til områdets småhuskarakter. Om vi skulle tvinges til å omgjøre den vil det være til stor kostnad, det vil utgjøre et stort inngrep i vegetasjonen og en sorg for vår familie. Og til hvilket formål? Hvilken verdi oppnår man ved å tvinge omgjøring av dette inngrepet gjort i god tro mens større inngrep i naboeiendommer har blitt godkjent? Vi er i en desperat situasjon og håper bystyret kan se seg enig i at dispensasjon bør innvilges. Vi bruker begrepet “rettsikkerhet” i denne saken, men hva betyr rettsikkerhet egentlig? Det betyr forskjellen på om noen som ble villedet skal ligge våken og grue seg til neste brev fra kommunen eller om man kan gå videre med livet og se på barnas hoppe på trampolinen og klatre i trærne uten å bekymre seg. Vi håper inderlig på et godt utfall.

 

Med vennlig hilsen Johannes Brodwall

Darija Sapozenkova-Hauge

 

Sluttkommentar:

 

Vanskelig å ikke se hvor direkte onde PBE og det offentlige er imot innbyggere her i Oslo.

Hva er meningen?

Alt er kun for å være kvalmen, stygg og mobbe.

Det er det det er, direkte mobbing.

https://no.wikipedia.org/wiki/Mobbing

 

Mobbing defineres vanligvis som negativ eller ondsinnet atferd, som gjentas og foregår over tid, i en relasjon som er preget av ubalanse i styrkeforholdet mellom partene – det vil si at den som blir utsatt for plagingen har vanskelig for å forsvare seg.

Mobbing regnes som et overgrep, og som en form for antisosial adferd.

 

Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3153-det-er-en-form-for.html

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-3001-de-statligekommunale.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3104-det-er-trist-med-en-slik.html

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2487-marius-vamnes-godkjente-frst.html

https://www.youtube.com/watch?v=iFla615rAEs&t=22s

https://www.youtube.com/watch?v=ezxitvpF0ss&t=20s

https://blog.janchristensen.net/2023/08/nr-3258-statsforvalteren-prver-straffe.html

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3209-plan-og-bygninsetaten-i-oslo.html

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3195-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3064-plan-og-bygningsetaten-mener-at.html

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3037-plan-og-bygninsetaten-vil-aldri.html

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-2999-johannes-brodwall-ankeskriv-til.html

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-2998-johannes-brodwall-ma-rive-mur.html

 

2 kommentarer:

Yngve sa...

Jan Kåre, det er viktig at du glemmer alt rundt deg og starter å fokusere på bibelen og gudslære! Du må tilgi PBE og la det gå. Gud velsigne deg og din kone!

Jan Kåre Christensen sa...

Takk Yngvar.
Men jeg har ingen planer om å gjøre noe, hvis det skal gjøres noe.
Så får myndighetene gjør det.
Du mener vel ikke jeg skal rive en lovlig mur?