lørdag 6. januar 2024

Nr. 3323: Busselskapet Unibuss her i Oslo er en katastrofe – er det tilfeldigheter, eller er dette «Guds dom» da de gikk imot Jesus, ved å gi meg sparken for å ha spilt kristne radioprogrammer!

 Nr. 3323:

Busselskapet Unibuss her i Oslo er en katastrofe – er det tilfeldigheter, eller er dette «Guds dom» da de gikk imot Jesus, ved å gi meg sparken for å ha spilt kristne radioprogrammer!

 

Når jeg ser tilbake til tiden i Unibuss, er det helt uforståelig at de har fått lov å holde på slik de har gjort. Uten at flere har reagert.

De problemene vi nå ser, der de ikke klarer å utføre sitt oppdrag.

Der de går bare i fjor i minus med 100 Millioner.

Sykefraværet er stort og hele bedriften fremstår som ute av kontroll.

Der de egentlig er teknisk konkurs, og er helt sikkert Norges mest dysfunksjonelle busselskap? Som en stein er dette busselskapet sunket siden jeg fikk sparken for 3 år siden. Stakkars mennesker må jeg si!

Bilde av Alnabru – som jeg har jobbet i 16 år før jeg fikk sparken for å ha spilt kristne radioprogrammer på moderat lyd

 


²






Unibuss sliter på alle fronter

 

De gikk 100 Millioner i underskudd i fjor, det er enormt mye penger.

https://blog.janchristensen.net/2023/12/nr-3320-busselskapet-unibuss-som-gav.html

 

Jeg fikk sparken for kun en ting, at jeg spilt kristen musikk med moderat lydstyrke! Tenk, Jesus og evangeliet beskyttet de ikke. Kan de forvente da at Gud skal beskytte dem igjen?

https://blog.janchristensen.net/2021/03/nr-2837-stevningen-til-oslo-tingrett.html

 

Sannheten var at det hele var en mobbekampanje imot meg, ikke noe annet.

https://blog.janchristensen.net/2021/12/nr-2964-unibuss-vedvarende-mobbing-av.html

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2818-minn-tidslinje-i-unibuss-med.html

 

Det er et før jeg fikk sparken – og et etter!

 

I dag er jeg ansatt i Schaus Buss Vestby, og fra Unibuss sin side ble det hevdet følgende:

Her er begrunnelsen og svaret ifra Advokat Johannes Straume:

«Bakgrunnen for oppsigelsen er at Christensen, til tross for flere tjenestepåtaler, ikke har innrettet seg.

Christensens respons på klager, og forsøk på korrektiver, viser at han ikke ønsker å endre adferd eller også tilpasse seg ordinære spilleregler i arbeidslivet.»

 

Dette er direkte usant, jeg har alltid evnet å tilpasse meg!

 

Så da er spørsmålet, det som nå skjer med Unibuss.

Er den en tilfeldighet? Eller har Gud en finger med? Hva er det som gjør at hele busselskapet egentlig er teknikks konkurs og evner ikke å gjøre jobben sin.

Hvorfor? Tilfeldigheter eller Guds dom?

 

Jeg ser dette også på som en form for såing og høsting.

Det heter i ordtaket:

«Som man reder, ligger man.»

 

Jeg ser i hvert fall – etter jeg fikk sparken for å ha spilt på radioprogrammer om Jesus.

Så har busselskapet Unibuss her i Oslo overhodet ikke klart å fungere som de skal.

Åpenbart veldig dårlig «butikk» å gå imot Jesus!

 

Bare i 2023 gikk de i 100 Millioner i minus.

Før jeg fikk sparken, gikk de i hvert fall noen millioner i pluss.

De har overhodet ikke evnet å fungere her i Oslo, der innstilt avganger, bulking og sykefraværet er helt ute av kontroll!

 

Unibuss er, eller rettere sagt. Et mobbebusselskap imot kristne.

Hva det er i dag. Det vet jeg ikke.

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2766-hadde-jeg-vrt-sikh-hindu-muslim_6.html

 

Sluttkommentar:

 

Det er ingen tvil om at Unibuss som busselskap har oppført seg meget kritikkverdig ovenfor meg.

At de nå er egentlig teknikks konkurs, viser vel bare at om dette er Guds dom.

Eller tilfeldigheter, så burde de ha erkjent sin brøde ovenfor meg.

Det er nesten som en opplever at det er en form for blodskyld ovenfor dem!

Blodskyld, hva er det?

 

I det gamle Grekenland pådrog man seg blodskyld ved at drepe et menneske, også selv om det skjedde ved et uhell.

Den røde farge er billede på blodskyld og rober likesom Abels blod til Himlen om dom.

 

Den behandlingen av meg, gikk ikke Unibuss først og fremst ikke imot meg.

Men imot Jesus og den Levende Gud!

Det ser ut som det har straffet seg, og det er store negative konsekvenser med slikt hat og oppførsel!

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2775-sendt-saken-min-angaende.html

https://www.sokelys.com/bibellaerer-og-evangelist-politianmelder-administrerede-direktor-unibuss-for-a-ha-sluppet-ut-busser-med-sommerdekk-i-snovaer/

https://www.ao.no/sok?keyword=jan+k%C3%A5re+christensen

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2769-sivilombudsmannen-vil-ikke-ta-i.html

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2770-per-christian-bing-opptradte.html

https://www.dn.no/korrupsjon/unibuss/kriminalitet/seks-domt-for-korrupsjon-i-unibuss-saken/1-1-5245586

https://www.f-b.no/bussjafor-jan-kare-56-mener-han-fikk-sparken-for-a-spille-jesus-pop-for-passasjerene/s/5-59-2106616

https://blog.janchristensen.net/2021/02/nr-2823-unibuss-har-mottatt-en-ny.html

 

Ingen kommentarer: