onsdag 24. januar 2024

Nr. 3329: Plan og bygningsetaten her i Oslo, støttet av Statsforvalteren og samtlige andre offentlige instanser, er en «røverbande» som misbruker sin makt og myndighet gjennom løgn, løgn og enda mer løgn!

 Nr. 3329:

Plan og bygningsetaten her i Oslo, støttet av Statsforvalteren og samtlige andre offentlige instanser, er en «røverbande» som misbruker sin makt og myndighet gjennom løgn, løgn og enda mer løgn!

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/docdet.asp?jnr=2024512666

 

En skam er hele vår sak for myndighetene.

De lyver, lyver og lyver!

Alt lyver de med, snakker ikke sant.

Det er som et kriminelt nettverk en kjemper imot.

Der alt er lov, for at de skal la PBE narrativ vinne frem.

 

Er enig med byrådslederen her i Oslo, som mener at disse må få beskjed hvordan de skal opptre. De klarer det ikke selv!

 

Det må noen voksne og modne mennesker til.

For at slik myndighetene gjør i vår sak. 

Må blir påpekt og korrigert.

Det er helt undermåls og meget ondt!

De lyver, lyver og lyver.

 

Skriften sier også hvordan menneske er i seg selv, det er mindre godt!

 

Rom. 3. Hva så? Er vi bedre? Ikke på noen måte, for vi har jo allerede anklaget alle, både jøder og grekere, for å være underlagt synden!

10 For det står skrevet: ‘Ingen er rettferdig. Ikke én!  SAL 14,3 

11 Ingen er forstandig, for ingen søker Gud udelt.

12 Alle har bøyd av, og derfor er de fordervet! Ingen gjør godt — ikke én!’

13 ‘Deres struper er som åpne graver, og deres tale er svikefull.’ Og: ‘Slangegift er under deres lepper.’  SAL 5,10 ,  SAL 140,4 

14 ‘Deres munn er full av fordømmelse og bitterhet.’  SAL 10,7 

15 ‘De er raske på foten når de skal spille blod.

16 Ødeleggelse og elendighet følger deres stier.

17 Men veien til fred kjenner de ikke.’  JES 59,7-8 

18 ‘Det er ingen gudsfrykt i deres øyne.’  SAL 36,2 

19 Men vi vet at lovens innhold gjelder for den som er under loven. For hver munn skal bli lukket, og hele verden skal bli straffskyldig overfor Gud.

20 For ved lovgjerninger er slett ikke noe kjøtt blitt rettferdiggjort. Men gjennom loven kom en fullstendig forståelse av hva synd er.

 

Dette er sant, disse menneskene har ormegift i hjerte og sinn. 

Lyver, er kranglevorne, lager kvalme, støy.

Tåler ikke å bli motsagt og høre sannheten.

Dette er slik som myndighetene opptrer ovenfor oss!

 

Her er det siste skrivet vi har fått avslag på og svart på:

 


 


 

 

Her er vårt svar:

 

Klage på avslag 202109878

Oslo 23/1. 2024

 

Klage på Avslag

https://www.sokelys.com/selv-nazistene-og-adolf-hitler-var-ikke-sa-ille-som-det-offentlige-er-imot-oss-er-vi-overbevist-om-for-dette-er-ikke-noe-annet-enn-et-offentlig-overgrep/

https://blog.janchristensen.net/2023/11/nr-3304-nar-plan-og-bygningsetaten-her.html

 

Her er det åpenbart en ulovlighet som PBE beskytter som er langt større enn vår.

 

Dette er ikke noe nytt for hate og uviljen til PBE, Statsforvalter og det offentlig er intenst, vedvarende (vår sak har pågått siden 2014) og urasjonelt!

Men vi trigger åpenbart onde og urettferdige mennesker av grunner vi ikke skjønner?

For vi har hele veien oppført oss stikk motsatt enn det offentlige.

Vi ble veiledet hvordan bygge vår mur, disse har tatt seg selv til rette.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

 

De begrunnelsene som PBE anfører holder ikke vann og gir ingen mening

 

Det er påstander her som er underlig, dobbelte, usanne, løgnaktige og misvisende. Her ikke bare er de misvisende. En dikter ting inn sine vedtak og alle andre støtter om dette. Selv at vi som har en stupbratt tomt får høre at den er paddeflat. Vi som ble veiledet hvordan bygge, får høre at saksbehandler ikke husker. Selv om jeg husker dette meget godt.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3100-det-er-et-dobbelt-overgrep-vi.html

 

Andre får dispensasjon og godkjennelse som er opptil 60 ganger større enn vår. Da får vi høre at vi kan ikke få dette, da vi ikke oppfyller kravene.

Det er så mye sprøtt og løgnaktige her av det offentlige, imot oss.

At det er egentlig å kalle dem for en røverbande det mest presise og sanne!

Vi har da stor egen interesse med å bo i samme kommune og oppleve slik rigid og ond forskjellsbehandling. Hvem skal vi ellers sammenligne oss med? Det er ikke søkt om murer i vårt nærområde før vi gjorde dette i 2016.

 

Vi har blitt veiledet hvordan bygge vår mur, disse har tatt seg selv til rette og får medhold.

Vi har en stupbratt tomt som PBE hevder er flat.

Da vi søkte i 2016 ble dette påpekt, og ikke hensyntatt.

Men overkjørt av PBE narrativ, senere stadfestet av en rekke offentlige myndigheter.

Løgnene til PBE er blitt opprettholdt i vår sak, selv om vi har påpekt uretten

 

Her er den en nesten flat tomt som PBE hevder er stupbratt.

Etter vår vurdering er den i hvert fall mindre fall enn det vi har, og de er ikke heller blitt veiledet i forkant hvordan bygge.

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3146-nar-selve-vedtaket-i-saken-var.html

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3007-terje-tinholt-sier-nyaktig-det.html

 

Regner med som PBE driver i vår sak, at klagen ikke blir tatt til følge.

Derfor klager vi denne saken til Statsforvalteren!

Det er drøssevis med klager der kriteriene er kun en ting som er vesentlig.

Det er klagen, ikke hvor man bor eller noe annet.

 

Dere påstår en hel del ting som er kun for å avvise vår klage der en legger vekt på ting som ikke har noen betydning, bl.a. hvor vi bor hvis nå så laaaaannnnnnnnnnggggggggggtttttttttt i fra.

Dette er typisk PBE og det offentlige, en finner noe «feil» med alt med oss.

Enten bor vi for nærmed, eller fra langt ifra.

Enten er vi under en annen plan, eller så er det ditt og datt.

Her er vi i møte med onde og urettferdige mennesker som alltid er ute etter å lage kvalme. Det lever de av, trist.

 

Vi bare påpeker denne utidige og onde forskjellsbehandlingen vi er utsatt for av disse onde menneskene i PBE som driver med renkespill, intriger og straffer!

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3132-stenbratveien-91-mur-er.html

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3231-statsforvalteren-fortsatte-med.html

 

Vi er enig med politikerne som nå vil overprøve PBE der de holder på slik som de gjør. For hele etaten er ute av kontroll, syk og giftig.

Det for bagatellmessige forhold der vi har oppgradert vår eiendom, og bolig område med å få tatt bort overvann og mold ifra Stormyrveien.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

Det er ikke søkt om mur på Hellerudtoppen på 100 år

 

Da å ikke at vi skal få sammenligne oss med andre plasser i Oslo. Det er ikke bare urimelig, det er rett ut mørkt og ondt at dette er premisissene.

https://www.youtube.com/watch?v=o6JGHiKRZoA&t=206s

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3116-hele-saken-imot-oss-er-et.html

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2586-det-er-ikke-skt-om-mur-i.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2468-det-er-ikke-skt-om-mur-i.html

 

Vi har prøvd å påpeke noen ulovlige forhold her på Hellerudtoppen av nyere dato uten at PBE reagerer.

F.eks. Gnr/Bnr         141/50

Adresse         VENÅSVEGEN 36 A

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202217139

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-3004-noen-eksempler-pa-murer-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3090-plan-og-bygningsetaten-driver.html

 

PBE – er avslag og dispensasjon og godkjennelse er utelukkende bygget på en ting. Det er hvilken form saksbehandler er i.

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3196-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3153-det-er-en-form-for.html

 

Er overskridelsene minimale, avslag hvis en har en dårlig dag.

Er overskridelsene enorme. Så er det godkjennelse uansett hvis saksbehandler har en «god» dag!

 

Denne etaten er like ubrukelig som regjeringen her i Norge.

Så elendigheten er slik sett jevnt fordelt! Skal en få en ministerpost, så må en være god til å holde sine synder og kriminelle handlinger skjult. Lyve er parolen og dekke over egen brøde, akkurat som PBE og Statsforvalteren.

Vi har ikke løyet en gang eller tatt for noe, men det kan ikke sies om myndighetene i vår sak som lyver konstant.

 

Hele Norges forvaltning er kun opptatt av en ting. Lyve og beskytte hverandre, verre enn mafia med lover og regler som en sjalter og forvalter med akkurat som en selv finner det for godt.

https://blog.janchristensen.net/2023/10/nr-3293-lovverket-her-i-norge-er.html

 

At en ikke vil behandle denne saken er ubegrunnet og viser bare hvilken etat og myndigheter vi har med å gjøre!

Totalt onde og rigide ovenfor noen.

Mens andre får lov til alt de selv ønsker og vil!

 

Er enig med byrådsleder at PBE må overstyres. Hele etaten er syk, veldig syk.

Avisen Oslo skriver følgende:

«Etter det Avisa Oslo kjenner til er det ventet at Byutviklingsutvalget følger byrådslederens instruks.»

Videre står det følgende:

«– Min holdning er at Plan- og bygningsetaten må instrueres til å godkjenne dette, fortalte han.»

Les selv mer her:

https://blog.janchristensen.net/2023/12/nr-3319-de-blir-oppildnet-og-blendet-av.html

 

Det er ikke greit noe med PBE. Vi står ifra takterrassen vår og ser på hvordan andre får dispensasjon og godkjennelse 60 ganger mer enn oss.

Bl.a. Stormyrveien 9, som er vel nå for nære oss? Ikke langt ifra oss?

 

Dette viser bare hvor syk, giftig og hvordan PBE driver med forskjellsbehandling.

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

 

Vi har en lovlig mur sier arkitekter og advokater.

https://blog.janchristensen.net/2023/11/nr-3308-vi-har-vrt-i-kontakt-med.html

 

Men PBE sier vi har ei paddeflat tomt, derfor er vår mur ulovlig.

PBE og Statsforvalter beskytter og lyver konstant, en røverbande er det!

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3144-vi-har-etter-hvert-skjnt-mer-og.html

 

Jo, eiendommen vår og andre eiendommer er sammenlignbare da vi bor i samme kommune.

Skal derfor behandles likt, ikke ulikt som vi blir hele veien av PBE, Statsforvalter og myndighetene.

Alt er bygget på en ting, at vi skal tas selv om det er et narrativ hele saken imot oss er bygget på fra begynnelse til slutt.

https://blog.janchristensen.net/2023/12/nr-3319-de-blir-oppildnet-og-blendet-av.html

https://blog.janchristensen.net/2023/11/nr-3310-jeg-har-prvd-si-ifra-over-pbe.html

 

Fjusk, uvilje, forskjellsbehandling, bryte Norsk lov og mye annet vil vi påpeke i vår sak da dispensasjon og godkjennelse er en rett vi har.

Lovfestet rett!

Denne retten blir så til de grader bryt, da det vi har bygget er til gunst for alle.

Det er ikke slik heller at det vi har bygget på en bratt tomt bryter med loven på noen punkter. Dermed er også ikke loven vesentlig satt til side..

Tvert imot, muren er i samsvar med loven

Hva mer skal til for at vi skal få godkjent mur, trapp og bod?

Det skjønner ikke vi og vites ikke.

https://blog.janchristensen.net/2023/10/nr-3293-lovverket-her-i-norge-er.html

https://blog.janchristensen.net/2023/11/nr-3299-vi-har-en-mur-trapp-og-bod-som.html

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3008-vart-skriv-til-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3208-vart-siste-skriv-til-plan-og.html

Sluttkommentar:

Hele PBE med Statsforvalteren er helt ute å kjøre i vår sak.

Er enig med byrådslederen som gjør dette ovenfor PBE.

Min holdning er at Plan- og bygningsetaten må instrueres sier Eirik Lae Solberg. Det er vi enig i.

Denne etaten er så syk og lyver konstant og kommer med vedtak og pålegg helt hinsides imot enkelte innbyggere.

Som er lovlydige og ikke lyver som PBE, Statsforvalter og andre gjør konstant.

En gjeng med kjeltringer og mobbere vi kjemper imot!

Rett og slett motbydelige og vrange mennesker som ligner med udyr enn mennesker i sin oppførsel og måte å behandle andre mennesker.

En skam slik dere og alle etater og myndigheter opptrer!

Kan ikke se at vi kunne ha opptrådt så mye annerledes.

Da vi ble veiledet hvordan bygge.

Tomten vår passer perfekt til den trappa, mur og bod vi har bygget.

At dere her legger vekt på avstand, er for oss kun søkt.

Andre saker der vi bor slik som i Stormyrveien 50 meter i fra og Venåsvegen under 1 km. Da var det andre forhold som ble lagt vekt på.

En gjeng med kverulanter og overgripere er dere i våre øyne!

https://blog.janchristensen.net/2023/12/nr-3316-jeg-er-forundret-over-at-det-er.html

 

Vennlig hilsen
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

 

 

 

 

 

 

 

 

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hakk i plata, Jan Kåre. Du har utført et tiltak UTEN å ha søkt. PBE gir ALDRI muntlige byggetillatelser, ALDRI og det gjør heller ikke andre kommuner. Heldigvis! Ta deg sammen, betal for deg og slutt å plage flotte, flittige ansatte i offentlig sektor.

Jan Kåre Christensen sa...

Du er ikke oppdatert på saken skjønner jeg.
Muren vår er lovlig sier alle arkitekter og advokater da PBE ikke har tatt hensyn til fallet på vår eiendom.
Viktig å være oppdatert.

https://blog.janchristensen.net/2023/11/nr-3308-vi-har-vrt-i-kontakt-med.html

Vi har vært i kontakt med arkitekter, advokater og andre som samtlige sier at plan og bygningsetaten ikke forholder seg til hvordan tomten vår er, derfor jukser de i sine vedtak!Utregning som viser at PBE jukser og lyver i avslaget til oss.

«Hensynet bak denne bestemmelsen er at det skal legges stor vekt på bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon, og at nytt terreng skal tilsluttes eksisterende terreng på en naturlig måte. På svakt skrånende tomter som denne skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/ eller skjæringer ved bebyggelse være maksimalt 5,0 m, jf. at terrengfallet fra øst mot vest er ca. 1:7. Det er ikke terrengfallet mellom huset og veien som skal legges til grunn, men hele tomtas fallretning.»Dette er direkte oppdiktning og løgn.

Sannheten er at det er ca. 15 meter fra mur til naboen.

Høyden på tomten vår er ca. 4.5 meter.

Da hvis en regner det ut, så er vår mur slik den er nå. Lovlig!Et nytt moment er også, at vi har ekstra krav på grønt område når vi har et slikt stort fall.

Det står følgende i avslaget:

«Kravet til et areal på 8 x 8 meter var ikke gjeldende da utbyggingen ble godkjent, og denne bestemmelsen kommer derfor ikke til anvendelse. Vi finner likevel grunn til å påpeke at det ikke er krav om at et slikt areal skal være helt flatt, og at det både nå, og i tidligere reguleringsbestemmelser, er presisert at det kun er arealer som er brattere enn 1:3 som ikke kan tas med i beregningen av uteoppholdsareal.»Sannheten er stikk motsatt enn alt hva PBE og det offentlige hevder.

For en kriminell røverbande de er.Har vært i kontakt med advokater og arkitekter.

Alle som en sier at vi er blitt elendig behandlet.

De har gått igjennom vår sak, og vi har fått veiledning også.Fallet på eiendommen vår er ca. 4,5 meter og ca. 15 meter fra vår mur til enden av vår tomt.

Hele saken imot oss er et narrespill der dere alle innenfor det offentlige er overgripere.

En tomt som er 4,5 meter i høydeforskjell med en lengde på 15 meter, har et fall på 1:3Se for øvrig link til en kalkulator som tar for seg dette:Hei Jan Kåre,Takk for at du tar kontakt!Dersom jeg forstår deg riktig går tomten over 4,5 kotemetre over en avstand på ca 15m. 5 går 3 ganger i 15, dvs at tomten tilsvarer ett fall på 1:3 (fire halv meter bort for hver meter der jeg oppjusterer det til 5. 4.5 er nærmere 5 enn 4).

Du faller da under kategori c - maks inngrep på 1,5 m.Dersom det er ønskelig å utføre tiltak i større utstrekning enn dette kan dette omsøkes som dispensasjon. Men husk en dispensasjon er alltid litt vanskeligere å få innvilget.Gi beskjed dersom du ønsker bistand. Vi er både ansvarlig søker og arkitekter.Ha en fin dag!

Med vennlig hilsen

Anonymiserer
Her sier PBE egen lov her i Hovedstaden følgendeFølgende unntak tillates:

a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.

b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.

c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.Vår mur går inn under punkt c med god margin – da den er loddrett