fredag 20. mars 2020

Nr. 2686: Korset Seier med reportasje og intervju angående Unibuss sin mobbing og diskriminering av meg!


Nr. 2686:
Korset Seier med reportasje og intervju angående Unibuss sin mobbing og diskriminering av meg!

Faksmile av stykke i KShttps://www.korsetsseier.no/nyheter/samfunn/2020-03-17/Bussj%C3%A5f%C3%B8r-frykter-sparken-etter-%C3%A5-ha-spilt-kristen-musikk-870433.html


Teksten her:

Kristen bussjåfør frykter sparken

TEKST: RAKEL BERNTZEN post@k-s.no

Jan Kåre Christensen spilte lovsang på jobben.  Nå har Unibuss sendt ham en skriftlig advarsel.

Flere passasjerer har klaget til Unibuss på at bussjåfør og kristenblogger Jan Kåre Christensen for å ha spilt kristen musikk i bussen. Busselskapet reagerte med å gi Christensen en tjenestepåtale med advarsel om videre sanksjoner dersom han ikke endrer atferd. – Jeg opplever meg forfulgt på grunn av min kristne tro, i verste fall kan jeg miste jobben, sier Christensen til Korsets Seier. Det er riktignok ikke første gangen det stormer rundt Christensen. På sin egen nettside kritiserer han jevnlig kristne profiler for deres livsførsel. Særlig skilte og gjengifte får gjennomgå. Det munnet ut i domfellelse for å ha sjikanert Oslo-pastoren Jan Aage Torp gjennom sine innlegg på bloggen.

– UTE ETTER Å TA MEG.

På egen blogg har han publisert den skrifitlige advarselen fra Unibuss. Der kommer det frem at flere passasjer har klaget på at Christensens for å ha spilt kristen musikk og forkynnelse med høyt volum. Angivelig skal han ha «kjørt på med høylytt religionspropaganda hvor det tydelig ble fortalt hatske og rasistiske historier om blant annet muslimer og jøder». Andre beskyldte ham for å være «Visjon-Norge kollaboratør» og at musikken han spilte «sjenerte hele bussen». Bussjåføren fra Oslo opplever klagene som overdrevne og usanne: – Jeg lytter kun til godkjente radiostasjoner som har konsesjon i Norge. Dette er kanaler som alle bussjåfører har tilgang til. Ingen av programmer jeg har lyttet til har rasistisk innhold. Jeg har ikke med egne cd-plater og lydnivået er helt normalt. Her er det noen som har vært ute etter å ta meg, mener han. – Har du hatt til hensikt å misjonere? – Jeg skal ikke legge skjul på at jeg blir glad når folk får høre det kristne budskapet. Jeg mener det er verdens beste budskap, men det er ikke poenget her. Jeg hører på kristen radio for min egen oppbyggelse, noe jeg har rett til å gjøre.

OPPLEVER SEG DISKRIMINERT. 

At passasjerer reagerer, kan Christensen leve med, men busselskapet respons mener han grenser til forfølgelse.

– Det er umulig å unngå at noen reagerer på et kristent budskap, det må jeg godta, men responsen fra Unibuss opplever jeg som hets og forfølgelse. De forventer at jeg bare skal føye meg, men vi lever i et demokrati, der vi må respektere hverandres meninger. 

– Buss er kollektivtransport, har du forståelse for at kristne programmer kan virke påtrengende på noen passasjerer? – Nei, det har jeg verken forståelse eller sympati for. Jeg kjører kun store busser på 20 meter, lyden rekker maks tre meter. Hvis noen ikke vil høre på kristne programmer, kan de bevege seg lenger bak. En bussreise varer noen minutter, det skulle ikke være så vanskelig å høre på litt annerledes radio, mener han.

 – SELSKAPET HAR BRUTT LOVEN. 

Jan Kåre Christensen mener det er selskapet, og ikke han, som har brutt norsk lov. På bloggen viser Christensen til et svarbrev fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, der det står at hans tilfelle kan «være diskriminering på grunn av religion etter likestillings- og diskrimineringsloven § 6».

På dette grunnlaget har han klaget saken inn til Diskrimineringsnemnda. Får han ikke medhold her, vil han gå til rettssak. – De vil at jeg slutter å høre på kristne programmer, men jeg mener dette både er urettferdig og et inngrep i min sfære. Jeg bør få høre på programmer på lik linje med alle andre, det finnes verken lovverk eller interne retningslinjer som forbyr meg å gjøre dette. Per Christian Bing, personalsjef i Unibuss, kan bekrefte at de har mottatt varsel fra Diskrimineringsnemnda og sendt tilsvar.

Siden saken nå ligger der, ønsker han ikke å kommentere innholdet, men i svaret til Diskrimineringsnemnda skriver han at selskapets regler for radiobruk er at volumet skal være «på et nivå som ikke forstyrrer kundene». Når det gjelder diskrimineringspåstandene, skriver Bing videre at «for Unibuss er det underordnet hvilken religion de ansatte har», men at det ikke er åpent for misjonering på arbeidsplassen.

Kommunikasjonssjef i Unibuss, Emilie Mejlander, bekrefter at selskapet har sendt tilsvar på denne saken til Diskrimineringsnemnda. – Generelt er vi i Unibuss opptatt av å vise respekt og toleranse overfor hverandre, uavhengig av livssyn, alder, kjønn osv. Vi har ansatte fra mer enn 50 ulike nasjonaliteter og verdsetter mangfoldet i selskapet. Mejlander ønsker ikke å kommentere saken ytterligere og begrunner det med at dette er en personalsak.

ET PRINSIPP. 

Christensen har søkt busselskapet om 50.000 kroner i oppreisning, men mener dette ikke handler om penger. – Pengene er ikke viktige her, det handler mer om å ta til motmæle når jeg som kristen samfunnsborger føler meg urettferdig behandlet. Jeg er en del av samfunnet, går på jobb og betaler skatt, jeg skal også respekteres på linje med andre. – Hva tenker du om at en muslim hadde spilt muslimske radiokanaler på jobb?

– Jeg hører at muslimske kolleger gjør nettopp det. Det tror jeg ikke Unibuss bryr seg om, heller ikke jeg. Alle bør få spille det de ønsker, for meg er dette et prinsipp. I 15 år har Christensen jobbet som bussjåfør, jevnlig skal han ha latt kristne radioprogrammer stå på i bussen. – Mange har også kommentert hvor fin musikk jeg spiller. Også bussjåførene jeg jobber sammen med, mange av dem av muslimsk bakgrunn, støtter meg i denne saken, hevder Christensen. På bloggen poster han passasjerenes klager, så vel som korrespondanse mellom hans advokat hos Yrkestrafikkforbundet, Unibuss og Diskrimineringsnemnda.

Ingen kommentarer: