tirsdag 31. mars 2020

Nr. 2689: Sammenligne meg med den onde Nabal, er totalt skivebom!


Nr. 2689:
Sammenligne meg med den onde Nabal, er totalt skivebom!

Apostelen Paulus' rettssak, maleri ved Nikolai Bodarevsky, 1875. Agrippa og hans søster Berenice sitter begge på tronen.
 


Her er noen kommentarer som jeg har fått.

Å ligge i strid med arbeidsgiver, naboer, myndigheter og en haug med kristne og andre personer, er så fjernt fra det kristne idealet det er mulig å komme.
Så at noen på Søkelys sammenlignet deg med Nabal, som det står om i 1. Samuelsbok.
Like arrogant, dåraktig, tåpelig og kranglevoren. Omvend deg. Jesus kommer snart, og han tar kun med seg de som er gjenfødt og gjør Guds vilje.

Jeg svarer:
Nabal døde, jeg lever i beste velgående.
Din sammenligning er like dåraktig som deg!
Ta deg en bolle og et glass saft!

Dette svaret får jeg:
Selvsagt er Nabal død! Han levde jo på Davids tid, for ca 3000 år siden. Du ble født for noen tiår siden (selv om det virker som om du var født i går). Men det er eneste forskjellen på dere.

Dette svarer jeg:
Selvsagt er Nabal død! Han levde jo på Davids tid, for ca 3000 år siden. Du ble født for noen tiår siden (selv om det virker som om du var født i går). Men det er eneste forskjellen på dere.

Skriften taler om Nabal.

1 Sam. 25. 2 I Maon var det en mann som hadde sin buskap i Karmel. Det var en meget rik mann; han eide tre tusen får og tusen gjeter. Han holdt just på å klippe sine får i Karmel. 3 Mannens navn var Nabal, og hans hustru hette Abiga'il; hun var en forstandig og fager kvinne, men mannen var hård og ond i hele sin adferd. Han var av Kalebs ætt. 4 Mens David var i ørkenen, fikk han høre at Nabal var i ferd med å klippe sine får. 5 Da sendte David ti av sine menn avsted og sa til dem: Gå op til Karmel, og når I kommer til Nabal, så hils ham fra mig 6 og si: Lykke til! Fred være med dig, og fred med ditt hus, og fred med alt det du har! 7 Jeg har hørt at du har fåreklipning. Nu har dine hyrder vært sammen med oss; vi har ikke gjort dem fortred, og der er intet kommet bort for dem i all den tid de har vært i Karmel. 8 Spør dine folk! De vil fortelle dig det. La nu oss tjenere finne nåde for dine øine! Vi er jo kommet hit på en gledesdag; gi da dine tjenere og din sønn David hvad du har forhånden! 9 Da Davids menn kom dit, sa de alt dette til Nabal i Davids navn; så stod de og ventet. 10 Men Nabal svarte Davids tjenere og sa: Hvem er David, hvem er Isais sønn? Nu om dagene er der mange tjenere som løper bort fra sine herrer. 11 Skulde så jeg ta mitt brød og mitt vann og mitt slaktefe, som jeg har slaktet til dem som klipper for mig, og gi det til menn om hvem jeg ikke vet hvor de er fra? 12 Davids menn vendte om og gikk sin vei, og da de kom hjem igjen, fortalte de ham alt dette.. 36 Da Abiga'il kom hjem til Nabal, var det nettop gjestebud i huset, et gjestebud som hos en konge, og Nabal var lystig og hadde drukket sterkt. Hun fortalte ham intet, hverken smått eller stort, før det blev morgen. 37 Men da Nabal om morgenen var våknet av sitt rus, fortalte hans hustru ham alt sammen. Da stivnet hjertet i hans bryst, og han blev som en sten. 38 Og omkring ti dager efter slo Herren Nabal, så han døde.

Nabal var ond, Kong David ville drepe ham. Men Gud tok seg av ham og han døde etter Guds dom etter ti dager.

At du sammenligner meg med han må være at du har fått solstikk eller er det Korona virus? He-he, får ikke håpe det. Men her bommer du virkelig!
Sammenligningen din er helt, helt håpløs!
Ikke et sekund bedre enn Jan Aage Torp som mente at jeg var Anders Behring Brevik tilhenger, etterfølger og sympatisør.

Dette er virkelig undermåls, for å prøve å svare litt mer utfyllende på disse påstandene skriver jeg denne artikkelen.


Svar: Dette er sant, men det er fordi jeg blir diskriminert, mobbet og trakassert. Jeg har da gått til fagforeningen, arbeidstilsynet og diskriminergsnemda med saken. Der jeg har fått både forståelse og medhold. Velger noe å oppføre seg ufint, er det helt legitimt å gjøre seg bruk av våre demokratiske rettigheter som andre egentlig har kjempet de frem. Dette er både rett og en stor velsignelse at vi har det slik i Norge og hele den vestlige verden. At vi har lov og anledning å si ifra. Gjøre dette til en negativ sak for meg, er virkelig tarvelig og skivebom.

2.)  Det hevdes at jeg ligger i strid med naboer.

Dette blir også feil å si at jeg ligger i strid. Det er de, spesielt noen som ønsket oss ikke godt, gikk til Oslo kommune med påstander som har vist seg å ikke holde vann.

3.)  Det hevdes at jeg ligger i strid med myndigheter.

Ja, når myndighetene oppfører seg på verst tenkelig måte. Mobber, trasserer, driver med forskjellsbehandling og diskriminerer. Da er det lov og sunt å si ifra!

4.)  Det hevdes at jeg ligger i strid med en haug med kristne og andre personer.

Igjen,  jeg oppsøker aldri noen. De oppsøker meg, og herjer og holder på. Dette kan ikke jeg ta ansvaret for.
Jan Aage Torp ba meg ut på kafe, etterpå anmeldte han meg. Slike kjeltringer er det ikke lett å takle.

Sluttkommentar.

Ap.gj. 25. 7 Da han var kommet, stilte de jøder som var kommet fra Jerusalem, sig rundt omkring ham og førte mange svære klager imot ham; men de var ikke i stand til å bevise dem, 8 da Paulus forsvarte sig og sa: Hverken mot jødenes lov eller mot templet eller mot keiseren har jeg syndet i noget stykke.  9 Men da Festus gjerne vilde vinne takk av jødene, svarte han Paulus og sa: Er du villig til å dra op til Jerusalem og der få dom av mig i denne sak? 10 Da sa Paulus: Jeg står for keiserens domstol, og der er det min rett å dømmes. Mot jødene har jeg ingen urett gjort, som også du godt vet. 11 Har jeg urett, og har jeg gjort noget som fortjener døden, da ber jeg mig ikke fri for å dø; men er det ikke noget i det som disse fører klagemål imot mig for, da kan ingen overgi mig til dem bare for å gjøre dem til lags; jeg innanker min sak for keiseren. 12 Festus talte da med sitt råd, og sa så: For keiseren har du innanket din sak; til keiseren skal du fare. 20 Da jeg nu var rådvill og ikke visste hvorledes denne sak burde undersøkes, spurte jeg om han vilde reise til Jerusalem og der få dom i saken. 21 Men da Paulus innanket sin sak for å bli holdt i varetekt til keiserens dom, bød jeg at han skulde holdes i varetekt inntil jeg kan sende ham til keiseren.

Apostelen Paulus gjorde seg bruk av sine rettigheter, slik gjør jeg også.
Få høre dritt om dette, forteller mer om de enn om meg!

Jeg har bare møtt her mennesker som er tverre. Offentlige har vært verst.
Vi håper og ber at dette allikevel går til seier, da vi tror på at sannheten skal seire til slutt og vare for alltid, ikke løgnen!

«For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten.» 2. Kor.13,8.

Et liv som er i strid med Guds vilje og sannhet er til ingen nytte og uten verdi. Paulus ber for de troende at de må gjøre det gode og ikke det onde. Han er opptatt av at de må vise seg som sanne kristne. Det nytter ikke å utrette noe mot sannheten, bare med sannheten. Våre liv for Gud må alltid ha sin basis i sannhetens evangelium. Det gjelder ikke noe mindre enn spørsmålet om Jesus Kristus virkelig lever i oss. Gjør han ikke det, så hjelper det lite hvilke meninger vi har eller hvor anstendig vi lever eller hva vi kan påberope oss. Paulus er overbevist om at Kristus er sannheten, og denne sannheten skal seire.

«Hver den som er av sannheten, hører min røst», sier Jesus. Joh.18,37.

«Kom, sannhets Ånd, og vitne giv, at Jesus Kristus er vårt liv, så vi av intet annet vet enn ham vår sjel til salighet.» Kingo

Dette tror jeg også vil og kommer til å skje i alle de sakene jeg/vi har å kjempe!


Ingen kommentarer: