fredag 6. mars 2020

Nr. 2678: Nå har vi på telleren passert over 1 Million gjester på den Himmelske blogg og sidene våre knyttet opp til den Himmelske blogg!


Nr. 2678:
Nå har vi på telleren passert over 1 Million gjester på den Himmelske blogg og sidene våre knyttet opp til den Himmelske blogg!

En milepel er nådd, hadde aldri trodd at så mange skulle komme innom på den Himmelske blogg. Men nå har det skjedd, se Faksmile fra den Himmelske blogg og tallet som står der som en bekreftelse, ære være Gud og Lammet!

Faksmile av telleren
Alt er gratis!

Matt. 10. 8 Helbred syke, opvekk døde, rens spedalske, driv ut onde ånder! For intet har I fått det, for intet skal I gi det.

Det er så mye og så mye bra. Her er noen av linkene, til hjemmesiden vår og bloggene, all ære til Gud og Lammet.

Følte for å legge med kontonummeret, hvis du vil være med å støtte økonomisk kjære venner.
Trenger forbønn og støtte for videre arbeid og tjeneste, vil du være med?
Takk!
Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845
Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!
Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!

Her er bloggene våre:

Ingen kommentarer: