torsdag 27. februar 2020

Nr. 2677: Corona-viruset og alle andre epidemier kan spores tilbake at en ikke følger Mose-loven og de renhets-skikker vi finner der!


Nr. 2677:
Corona-viruset og alle andre epidemier kan spores tilbake at en ikke følger Mose-loven og de renhets-skikker vi finner der!

Mange jøder ble beskyldt for mye da dødeligheten blant jøder var mye, mye lavere enn blant andre. Hva kom det av? Kort fortalt, deres renslighet.
Håndvask har en blant alle jøder vært praktisert i 3400 år, blant Europeere 200 år. 

I Kina som Corona-viruset startet spiser en t.o.m. snegler og andre ting levende med hendene. ++++ mange andre ting, ikke rart at Corona-viruset har sitt utspring der, om jeg på ingen som helst måte mener at vi er så mye bedre enn dem.

Det er noe helt uforståelig over mange mennesker som jeg ikke forstår. 

Derfor vil jeg oppfordre alle til å legge vinn på å være nøye, tenke seg godt om og leve opp imot Moseloven selv om vi som troende ikke nødvendigvis er kalt til å følge Moseloven i et og alt!Rom. 1. 19 for det som en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret dem det. 20 For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, forat de skal være uten undskyldning, 21 fordi de, enda de kjente Gud, dog ikke æret eller takket ham som Gud, men blev dårlige i sine tanker, og deres uforstandige hjerte blev formørket. 22 Mens de gjorde sig til av å være vise, blev de dårer, 23 og byttet den uforgjengelige Guds herlighet bort mot et billede, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og av firføtte dyr og av krypdyr. 24 Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer sig imellem, 25 de som byttet Guds sannhet bort mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. 26 Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige,

Nå tror jeg som evangelisk troende ikke til blind lydighet imot alt i Moseloven. Men det er allikevel så mange ting der som vi bør og skal ta vare på. Samt at Gud selv sier at Moseloven og hele den forordning Gud gav til Israel er åndelig, rett, god og til best for oss mennesker. Det ligger en beskyttelse og vederkvegelse i å holde Loven, om den aldri kan bringe oss frelse!

Rom. 7. 12 Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt.

Jeg vil ikke spekulere i dette, men jeg er overbevist om det er mangel på renslighet i omgang med dyreslaktning og videre bespisning.
Der antagelsesvis noen har spist ting som ikke er godt og ikke minst vanlig kost for oss.
Her kan en spekulere mye, men det er ikke tvil om at Moseloven og dens forskrifter er vel anvennelig 3400 år etter den ble skrevet.

Legger ved noen linker som en kan se på:
5 kommentarer:

Anonym sa...

Godt poeng, Christensen. Adonai, Israels Gud som har skapt alt og alle, kjenner jo selvsagt til bakterier og alt annet som er skadelig for oss, og hvordan man beskytter seg. Derfor ga Han forordninger for dette, tusenvis av år før resten av verden skjønte noe som helst. Les 3. Mosebok.

Arnold Tveegg
Leirfossli

Jan Kåre Christensen sa...

Takk, del denne artikkelen, den kan faktisk redde liv!

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg er hverken Jøde eller Adventist!
Men tror på måtehold og holde oss til en viss grad innforbi Moseloven og dens rammer.
Jeg kunne aldri ha tenkt meg og spist noe selvdødt, noe med blod i eller annet som strider imot Guds ord.

Ap.gj. 15. 28 For den Hellige Ånd og vi har besluttet ikke å legge nogen annen tyngsel på eder enn disse nødvendige ting: 29 at I avholder eder fra avgudsoffer og blod og det som er kvalt, og hor; dersom I vokter eder for disse ting, vil det gå eder vel. Lev vel!

Jan Kåre Christensen sa...

Dette skriver Vegard Tilrem Mener "kro-ona" på Hebru, eller Hebraisk, kan oversettes til "rått kjøtt". Fra Edens have 5700 år siden bar vi med oss 6 bud, eller kommandoer from the almigthy creator of the world. 7 Budet om å ikke spise dyr levende, eller rått kjøtt, ble gitt alle folkeslag (ikke bare arabere og Jøder) på aratfjellet gjennom Noah her ca. år 4300 f.kr., og ikke av Moses i ørkenen 3000 år efter, (dont eat animals still alive), jfr. arabernes hallal, og jødenes korsir. Noah fikk 3 sønner, Ham (Cham), Sem, og Japeth, og Cham fikk sønnen Cush (Cuch, Chin, China), som er stamfar til China, and all Chines, afterwards.. Tror også det skal være en profeti av esekiel, på dette: I (God), the almigthy creator of the world trow my anger at Cush (Chin/China).. Ser mao. slett ikke bort fra at "utviklingen" av hele Korona viruset, kan ha sammenheng med at de konsekvent har brutt 4300 år gamle lovene fra aratfjellet, om å ikke ete levende dyr, eller rått kjøtt, og gamle profetiene (les straffene) manifisterer seg, jfr. svartedauen, Spanskesyke, Hongkong flu, Zars, Ebola, Pigflu, og nå KOR-ONA!

Anonym sa...

Takk, dette var interessant å lese.