lørdag 2. juni 2012

Nr. 426: Edvardsen er blitt hale og ikke hode! Herren vil gjøre deg til hode og ikke til hale sier skriften!

Nr. 426:

Edvardsen er blitt hale og ikke hode! Herren vil gjøre deg til hode og ikke til hale sier skriften!Aril Edvardsen, en falsk profet

Ingen forkynner i Norge har spredd mer vranglære, være døråpner for andre falske profeter og kommet med mer falske profetier fra ormeredet hans i Kvinesdal!

Hvis vi lyder Herren så skal vi være hode ikke hale, her er det et betegnende bilde. Like foran ¨våre øyne går Guds ord i oppfyllelse!

5. Mosebok 28. Hvis du nå vil adlyde Herren din Guds røst og trofast følge alle hans bud som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud sette deg høyt over alle folkeslag på jorden, 2 og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, så sant du er lydig mot Herren din Gud. 13a Herren vil gjøre deg til hode og ikke til hale.

Edvardsen døde for en tid tilbake, han er en prototype på en falsk profet, og det står om de som har forlatt oss følgende i Hebreerbrevet, tar her med fra mine bibelkommentarer. Hebr. 13: 7 Glem ikke deres ledere, de som talte Guds ord til dere. Tenk tilbake på hvordan de levde og døde, og ta eksempel av deres tro! Dette er skrevet til menigheten i Jerusalem som hadde hatt mange virkelig gode åndelige ledere. Enkelte var også døde eller var ikke lengre til stede i Jerusalem. Ta lærdom av dem og lev deretter.

Les mer her: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=aril-edvardsen-en-falsk-profet

Ingen kommentarer: