søndag 10. juni 2012

Nr. 429: Israelittene eller Jødedommen gir et sant og rett Guds-bilde i motsetning til de aller fleste kristne som tror på en triade-gud, som er en gammel hedensk gudelære som den katolske kirka innførte!

Nr. 429:

Israelittene eller Jødedommen gir et sant og rett Guds-bilde i motsetning til de aller fleste kristne som tror på en triade-gud, som er en gammel hedensk gudelære som den katolske kirka innførte!

Jesus selv hverken lærte eller forkynte om noen triade-gud. Men han forkynte som den gamle jødiske lære om Gud Fader som er den eneste sanne Gud, ikke ham selv eller Den hellige ånd. Israelittene som jo Jesus også var en del av, trodde på èn Gud, ikke tre likeverdige guder! Jesus brøt ikke med Jødedommen, men viderførte den. Det var den katolske kirka som brøt med jødedommen, og med det brøt de også med Jesus og bibelens lære om èn Gud og hva Guds eget ord lærer og taler angående Gud Fader og mange andre lære og tro spørsmål!

Jesus ble holdt for å være en jøde og trodde og lærte alt i overstemmelse med Jødedommen. Han brøt ikke med Jødedommen, men viderførte og kom med korrigeringer. F. eks. så la han vekt på og trodde på èn Gud. Og viste ingen motsettning her til hva den vanlige Jøde trodde og lærte. Det kommer ikke minst til utryk her i Markus 12. 29 Jesus svarte ham: Det første er dette: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én, 30 og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu og av all din makt; dette er det første bud. 31 Det annet, som er like så stort, er dette: Du skal elske din næste som dig selv. Større enn disse er intet annet bud. Og når Jesus døde, så døde han som en jøde. Joh. e. 19. 17 Så tok de Jesus med sig, og han bar sitt kors og gikk ut til det sted som kalles Hodeskalle-stedet, på hebraisk Golgata; 18 der korsfestet de ham, og sammen med ham to andre, en på hver side, og Jesus midt imellem. 19 Men Pilatus hadde også skrevet en innskrift, og den satte han på korset; der var skrevet: Jesus fra Nasaret, jødenes konge. 20 Denne innskrift leste da mange av jødene; for det sted hvor Jesus blev korsfestet, var nær ved byen, og den var skrevet på hebraisk, latin og gresk. 21 Jødenes yppersteprester sa da til Pilatus: Skriv ikke: Jødenes konge, men at han sa: Jeg er jødenes konge! 22 Pilatus svarte: Det jeg skrev, det skrev jeg. Jesus var Jøde, trodde og lærte alt i overstemmelse med Jødedommen. Det var først med den Katolske Kirka at flerguderi kom inn. Jødedommen og den opprinellige kristendommen er monoteistisk. (Ordet er avledet av "monoteisme", fra gresk " mono-": "Ene-", og gresk" teisme: "Gudstro", altså tro på én gud). Mens dagens kristendom om den er katolsk eller protestantisk er polyteismisk religion da de tror det finnes og er tre likverdige guder i en Guddom.

Trekanten som skal forklare den "kristne" Gud er egentlig en okkult og demonisk opprinnelse da den har fulgt alle hedneske religioner og t.o.m. frimurerne har den somn en av sine fremste symboler. Treenigheten er og forblir demoners lære. 1. Tim. 4. Men ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer.Her hva Jødedommen og Jøden lærer og tror om Gud: I motsetningen til kristendommen tror jødene på at Gud er bare en og ikke på treenigheten(Gud, Jesus og DHÅ) som kristendommen tror på. De tror at bare Gud finns, og er en enhet i seg selv. De tror at Gud er skaperen av jorden, og at han er tilstede over alt og er allmektig. Jødene tror også på at Gud kan gripe inn i deres liv. Forholdet til Gud er for jødene veldig personlig og ikke minst direkte. Det sentrale prinsippet i jødedommen er troen på én Gud. Dette er felles for alle troende jøder, uansett hvilken religiøs retning man tilhører. Også sekulære jøder, som ikke praktiserer jødiske ritualer, forholder seg likevel til kun én Gud. Personer som tror på en treenig Gud regnes ikke som jøder . Jødedommen har ingen dogmer og ingen egentlig trosbekjennelse, men både bønnene Shema Israel (Hør Israel) og Moses Maimonides´«13 trosbekjennelser» gir uttrykk for ideen om én Gud. Jesus kunne med andre ord ikke ha vært en sann jøde med å tro på den "kristne" treenighetslæren. Jødene tror at det finnes èn Gud, altså tror de ikke på treenigheten. (Jesus er jo iflg. jødene ikke kommet enda, og Den Hellige Ånd som jo er en del av treenigheten anses å være Jahve's virksomme kraft som han brukte da han skapte bl.a. det matrielle univers som vi bor i.) Guden deres heter Jahve (Jehova. Yaweh). Som betyr "han som får ting til å bli". Navnet ble iflg. tradisjonen for hellig til å bli uttalt av mennesker. Derfor er det oversatt med Herren i Bibelen, men det opprinnelige navnet Jahve sto over 7000 ganger i Bibelen. Iom at gammelhebraisk ikke inneholdt konsonanter, men kun vokaler var navnet skrevet JHVH, og man måtte legge til konsonantene i uttalen av ordet. Derfor er det ingen i dag som kan si hvordan navnet ble uttalt, men Jehovah er den mest vanlige og mest brukte uttalen i dag. Hvis du leser tilegget under 'Herren' bak i Bibelen vil du få en fyldigere forklaring. Jødene har kun èn Gud og de første kristne hadde det også, Hallelujah! 1. Kor. 8. 4b at det er ingen Gud uten én. 5 For om det også er såkalte guder, enten i himmelen eller på jorden - som det jo er mange guder og mange herrer - 6 så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

Ingen kommentarer: