torsdag 28. juni 2012

Nr. 441: Evangelist og bibellærer Ivar Helmersen fra Mandal er gjengiftet som troende men blir brukt som forkynner og på Gospel Channel stikk i strid med Guds ord som taler om at en tilsynsmann skal være èn kvinnes mann!

Nr. 441:
Evangelist og bibellærer Ivar Helmersen fra Mandal er gjengiftet som troende men blir brukt som forkynner og på Gospel Channel stikk i strid med Guds ord som taler om at en tilsynsmann skal være èn kvinnes mann!

1. Tim 3. 1. Det er et troverdig ord: Om nogen attrår et tilsyns-embede, da har han lyst til en god gjerning. 2a Derfor skal en tilsynsmann være ulastelig, én kvinnes mann, 4 en som styrer sitt eget hus vel og har lydige barn med all sømmelighet 5 - men hvis nogen ikke vet å styre sitt eget hus, hvorledes kan han da ha omsorg for Guds menighet? - 7 Men han skal og ha godt vidnesbyrd av dem som er utenfor, forat han ikke skal bli hånet og falle i djevelens snare. 5. 6 men den som lever efter sine lyster, er levende død. 8 Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.
Ivar Helmersen skriver dette om seg selv: Jeg heter Ivar Helmersen er født den 15.02. 1945 i Reine i Lofoten. Kom til Mandal i 1960. Jeg ble frelst den 18.02. 1972 på et møte i Salem Mandal. taler var Gabriel Holta. Og jeg tilføyer, skilt og deretter reiser til Asia for å treffe seg en ny dame for å få tilfredsstilt sine lyster. Paulus taler om de som har buken (les lystene) til gud, dette stemmer nøyaktig her.

Her fra mine bibelkommentarer Filipenser brevet 3. 18 Jeg har sagt det ofte og må si det igjen med tårer at det er mange som lever som fiender av Kristi kors. Det er en smerte over å se at andre troende kommer til kort, gjerne gang etter gang. Vi er et legeme, når et lem lider og har det vondt smitter det over på alle andre. Salme 119. 158 Jeg ser med avsky på de troløse, som ikke gir akt på ditt ord. Det er dessverre fremdeles ”Judaser” som går blant de troende, som ikke har bryllups kledningen på. Men vi må skille mellom villeder og de som blir villedet. Og mellom bedragere og de som det mislykkes for. 19 De ender i fortapelsen, de har magen til gud og setter sin ære i det som er en skam for dem, og de er bare opptatt av jordiske ting. Det viser dessverre gang på gang at det er så altfor mange som tar så lett på alt. Gud er rik nok for alle men en må åpne seg opp og slippe han inn. Når fornøyelse og kjødets gjerninger får slå rot selv i den troendes hjerte og sinn. Da kan og vil en gå fortapt hvis en ikke omvender seg igjen (Esekiel 33). 20 Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi Herren, Jesus Kristus, som frelser. Vi er på pilegrims reise her, det himmelske løfteslandet venter. Vi har en borgerrett her ned, men det er midlertidig og ikke vår egentlige borgerrett. Det er det nye Jerusalem og i Himmelen vi har vær borgerrett. Vi venter på Jesus men han venter på at Gud vår Far skal si til Sønnen; dra og hent dem. Hvilken dag det må bli. 21 Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme så det blir likt det legeme han har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt. Etter syndefallet kom død, sykdom og forgjengelighet inn. Det skjedde ikke bare noe med vårt åndsliv som ble formørket og vårt sinn ble uopplyst for åndelige sannheter. Selv vårt legeme er ikke lagget lengre for å leve evig som var Guds tanke med oss. Derfor skal vi få et helt nytt legeme som vi skal bære i all evighet, et helt nytt. For Gud er ingenting umulig. Han som har skapt alt og som opprettholder alt skal også en dag forvandle alt etter sitt eget behag og til vårt beste.

Bibellærer og Evangelist Ivar Helmersen har gjort seg selv uskikket til å lære andre, punktum!

Vi trenger og skal ikke gjøre dette vanskelig, eller? Helmersen har ikke enten maktet, villet eller ønsket å leve som Guds ord sier. At en enten skal forene seg eller leve ugift etter et samlivsbrudd som en troende. Og den som gifter seg med en fraskilt driver hor og er en horkarl. Og vi skal ikke engang spise i sammen med slike lærer skriften. Derfor blir det helt feil og ubibelsk at han skal få anledning som dessverre flere og flere skilte og gjengiftetde troende holder på med å være lærere for andre. Dette er og forblir forkastelig og ubibelsk. At de ikke ser det selv er ille. Men den som støttet opp om slike og gir dem tillitt blir medskyldig i deres onde gjerninger og får oppleve noe av den samme dom hos og fra Gud!

Adam syndet, og hans synd var «liten» men konsekvensene var formidable og enorme!

Det er ikke slik at Gud mener at de homoseksuelle gjør en stor synd men de som gifter seg på nytt igjen som troende en liten synd. Begge synder diskvalifiserer enn til å være en troende og ikke minst en forkynner. Her i Helmersen tilfelle var de begge troende som ble skilt og da de giftet seg, derfor gjør de imot mot bedre vitende vilje. Og da finnes det ikke noe offer for synd taler Guds ord om.

Mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 10. 26 Synder vi med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. Hva er synd, jo at en ikke vil ta imot Jesus og noen av jødene ville gå tilbake til loven etter at de hadde anerkjent Jesus som frelser. Dermed var det lenger ikke frelse å få da de stilte seg utenfor nåden. Om en prøver å holde deler av loven hjelper heller ikke for Gud. Adventistene påstår at man må holde sabbatsbudet og matforskriftene som en del av frelsen, dette er vranglære og like motbydelig for Herren som å leve i åpenbar synd. 27 Forferdelig er det vi da har i vente: dommen og Guds brennende ild som skal fortære dem som står ham imot. Guds ord står fast og det forandrer seg ikke, og dommen hører Herren til. Josva 1. 18 Hver den som setter seg opp mot deg og er ulydig mot dine bud, hva du så befaler ham, han skal dø. Vær bare modig og sterk!» 28 Når noen forkaster Moseloven, møter han ingen barmhjertighet, men må dø på to eller tre vitners ord. Moseloven var rettferdig og den var god. Den viser oss også hvordan Gud ser på synd, urettferdighet og hovmodighet. Han dømmer det på samme måte som dets opphav Satan. 29 Hvor mye strengere straff synes dere ikke den fortjener som har trådt Guds Sønn under fot, vanhelliget paktsblodet som han selv er blitt helliget ved, og spottet nådens Ånd? Dette her er et underlig ord for dagens kristne. Men Gud hater synd like mye i GT som i NT. Når noen vender seg bort i fra Kristus håner en nådens Ånd. Har en først lært Kristus å kjenne så leser vi i Jakob. 4. 5 Eller tror dere det er tomme ord når Skriften sier: Med hellig iver krever Gud den ånd han har latt bo i oss. Hvem synder mot den Hellige Ånd og håner nådens Ånd? De som vender seg bort i fra Kristus etter å ha lært ham å kjenne! Hvem kan få tilgivelse etter å ha hånet nådens Ånd og syndet mot den Hellige Ånd? Hvem kan få tilgivelse etter å ha drevet hor, hatt et ondt øye, baktalt, løyet og med mer? Alle som vender seg til Kristus før en går ut av tiden vil motta 100 % renselse og tilgivelse. Det avgjørende er om en omvender seg til Kristus og blir satt i forbindelse med ham. Kristus tilgir all synd bare en vender seg til ham! 30 Vi kjenner jo ham som har sagt: «Straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde.» Og videre: «Herren skal dømme sitt folk.» Men når vi nå har gått inn i dybdene i Hebreerbrevet er det mange viktige lærdommer å ta med seg. Disse her var mennesker som en gang kjente Jesus og trodde på den frie nåden i Kristus. Men vendte tilbake til Jødedommen eller deler av loven. De var med det like langt borte fra Gud som tyver, drapsmenn, horkarler, baktalere og andre som levde i synd. 31 Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender! Hvem er dette sakt til? Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender! Det er sagt til mennesker som vendte seg bort i fra Kristus etter først å ha lært ham å kjenne. Og det var ikke såkalt store synder de gjorde, men de holdt loven eller deler av loven. Vi har også slike åndelige retninger som dette i Norge som Adventister, enkelte Lutheraner og andre som vil holde loven eller deler av loven. Hvordan ser Gud på disse? Med avsky og han vil ikke vedkjenne seg dem. Da hvis en vil holde loven eller deler av loven som en troende. Gal. 5. 4 Dere som vil bli rettferdige for Gud ved loven, er skilt fra Kristus, dere er falt ut av nåden.

Helmersen og likesinnede synder mot bedre vitende vilje og håner Gud med det!

Det hjelper ingenting å bekjenne sin synd hvis en fremdeles holder fast med den. Jesus sa igjen og igjen etter han tilgav mennesker deres synder: «Gå bort og ikke synd mere!». Det er og forblir et stort og Satanisk selvbedrag at en tror det er helt allright å synde etter en har bedt Gud om tilgivelse ser det ut som. Men det er det så absolutt ikke. Gud krever lydighet, og særdeles hos dem som skal stå ham nær! Helmersen har ikke levd opp til Guds standard for en forkynner og en troende og har dermed satt seg selv utenforbi både Gud og det å kunne forkynne Gud ord. Dette er ikke bare for hans del, men for at de utenforstående skal få respekt, omvende seg og søke Gud på en rett og sann måte. Vi leser hva Paulus skrev til Timoteus: «Men han skal og ha godt vidnesbyrd av dem som er utenfor, forat han ikke skal bli hånet og falle i djevelens snare». En har ikke et godt vitnesbyrd slik som Helmersen har levd, skiller seg her i Norge og reiser til Østen for å treffe seg en ny dame. Dette er så uverdig og så uforståelig at dette må bli tatt opp offentlig, advart imot og slike skal aldri få anledning til hverken å stå på en talerstol, være på Gospel Channel eller andre plasser for å forkynne Guds ord da han ikke lever som Guds ord lærer. Vi skal undertvinge vårt kjød, slik at vi er et vitnesbyrd for andre og selv blir berget for Gud!

1. Kor. 9. 27 men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trældom, forat ikke jeg som preker for andre, selv skal finnes uverdig.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.html http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet

2 kommentarer:

Anonym sa...

Trykkfeil her: det skal ikke være aksent over e'en i "en kvinnes mann". Da blir betydningen annerledes.

Jan Kåre Christensen sa...

Forklar, det er det som det står i den norkse bibelen.

Dette må du utdype nærmere.