søndag 22. mai 2016

Nr. 1521: Sannhetens ord i Slemmestad liberale holdning til gjengifte blir utelatt i kritikken av dem, det er deres største brøde!

Nr. 1521:
Sannhetens ord i Slemmestad liberale holdning til gjengifte blir utelatt i kritikken av dem, det er deres største brøde!

Matt. 23. 23 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer det som veier mer i loven: rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Det ene burde gjøres og det andre ikke forsømmes. 24 Blinde veiledere, som siler bort myggen, men sluker kamelen!

Det som har kommet frem i avisen Dagen over påståtte overgrep, så har jeg og min familie opplevde alt dette + mye, mye mer.
Men allikevel, hovedsiden som det gis aksept til i denne menigheten og mange andre menigheter i dag er uten tvil gjengifte. De samarbeider med bl.a. Sten Sørensen, Jan Hanvold og andre som er gjengiftet som troende. Dette er synd til døden som er mye mer alvorlig enn alt dette som kommer frem i flere artikkler.

Vi må begynne å se på ting som Gud ser ting, der gjengifte er likestilt i skriften med mord, tyveri, lesbiske, homosekuelle forhold. Så alvorlig er gjengifte etter hva Guds ord sier. Gjengifte er å drive hor og være en ekteskapsbryter.

1 Kor. 6. 9 Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.

Hvem er det som ikke skal arve Guds rike?
Det står rett ut her: «de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.»

Her blir gjengifte, grådige mennesker, homo- og lesbiske (som lever ut sin synd), de som ligger under for rus og ransmenn i sammen med ateister (spottere). Alle de lever i synd til døden, og vil ikke arve Guds rike, men gå fortapt!

Det er ille at personer bli nektet å gå på klassefest, reise til Israel, får høre at de lever i synd fordi de stiller spørsmål og annet. Alt dette er kjent stoff for meg, og alt dette har jeg gått igjennom som 35 år som en troende, og mye, mye mer!

Men dette er ikke synd til døden som gjengifte er, hvorfor er ikke David Østby forundret over at dette blir akseptert? Er han og de aller fleste troende blitt så nedsløvet i sine åndelige smaksløker at de rett og slett ikke kjenner forskjell lengre?
Det var som bonden som kom hjem til kona og fikk kjøttkaker og takket for de gode fiskekakene (denne historien er sann.)

Ser også at «Gutteklubben» grei er ute og forsvarer Sannhetens ord bibelsenter.

Det har selvfølgelig null troverdighet da de bare kommer innom, preker og får et godt honorar.

Kritikken har ikke gått på forkynnelse, men at en vil kontrollere og styre andre mennesker. Det er ikke bra, men det er desto verre at en godtar gjengifte og annet som Guds ord sier er synd!

Jeg får høre bl.a. at jeg ikke har sosiale antenner da jeg påpeker at Guds ord sidestiller gjengifte med alle andre «grove» synder som drap, homofili og annet.

Ja, ja! Hva vil det si å ha sosiale antenner? Jeg skjønner meget godt at dette passer ikke det moderne menneske som vil grafse og ta for seg akkurat som det passer enn selv. Jeg prøver bare å holde frem hva Guds ord sier. Og jeg skjønner meget godt at det er ikke dette som menneskene ønsker og vil høre. De vil høre og tro at det er nåde å få hele veien! Ja, ja, hva sier Guds ord om dette er ikke populært, men det er dette som er hva Gud sier i sitt eget ord!

Matt. 18. 6 Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp.
     7 Ve denne verden som lokker til fall! Forførelsene må komme, men ve det mennesket som de kommer fra!
     8 Om hånden eller foten din lokker deg til fall, så hugg den av og kast den fra deg! Det er bedre for deg å gå lemlestet eller halt inn til livet enn å ha begge hender eller begge føtter og bli kastet i den evige ild.  9 Og om øyet ditt lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg! Det er bedre for deg å gå enøyd inn til livet enn å ha begge øyne og kastes i helvetes ild.

Jesus hadde ikke sosiale antenner han heller, men han forkynte menneskene veien til Guds evige himmel!

Jeg er i godt selskap med å få så mye motbør imot meg. Derfor er jeg ikke flau eller skamfull heller, det er livets rette vei som Guds ord holder frem for oss mennesker. Det er en himmel å vinne, og en fortapelse å unngå for oss alle!

Er gjengifte så viktig? Er ikke det viktigere at mennesker trives og har det godt?

Før jeg ble frelst hadde jeg et super-liv. Men frelste det meg? Det var først den dagen jeg ble frelst at jeg fikk kontakt med Gud. Og mitt liv begynte på rette måten.

Det er selvfølgelig ikke akseptabelt slik lederskapet og Astrid Bentsen holder på. Gjengifte leder til fortapelse, det er en synd til døden. Ha det godt eller dårlig i dette livet spiller svært liten rolle innforbi Gud. Det er ikke avgjørende om vi når hjem til det nye Jerusalem. Det er kun et rett forhold til Gud som avgjør dette.


Her en artikkel jeg har skrevet om dette emne:

Nr. 605:
Det er bedre å gå alene inn til livet, enn å være gjengift som troende å gå fortapt!


Jesus selv – Guds Sønn – levde enslig hele livet. Da er det fullt mulig også for andre, om det er prøvsomt for kjødet.


Matt. 18. 7 Ve verden for forførelser! for forførelser må komme; men ve det menneske som forførelsen kommer fra! 8 Men om din hånd eller din fot frister dig, da hugg den av og kast den fra dig! det er bedre for dig å gå halt eller vanfør inn til livet enn å ha to hender eller to føtter og bli kastet i den evige ild. 9 Og om ditt øie frister dig, da riv det ut og kast det fra dig! det er bedre for dig å gå enøiet inn til livet enn å ha to øine og bli kastet i helvedes ild.


I den Katolske Kirka er sølibat påbudt, det er demonisk sier Apostelen Paulus. Blant protestantene, spesielt blant de frikirkelige er gjengifte blant troende helt åpent, tillatt og akseptert. Dette er også demonisk sier Apostelen Paulus da den som holder seg til en som er gjengift eller fraskilt er å anse som en horkarl. Men etter en skilsmisse lærer Guds ord at troende enten skal leve enslig eller forlike seg. Gifte seg med en fraskilt er også å drive hor.


Leve enslig går fint an, det finnes mange eksempler på i skriften at det var mennesker som levde alene. Enten at de var enker eller aldri hadde vært gift. Går det ikke an for dagens mennesker å leve alene? Jo!

Den enslige stand blir i skriften ikke neglisjert eller sett ned på, men opphøyet. Apostelen Paulus ville gjerne at alle skulle leve enslig p.g.a. den nødstid vi befant oss i. Derfor skal det være helt allright å kunne leve enslig, selv om verden rundt skriker at dette er ekstremt og det er å fornekte seg alle «gleder» i livet.


Skriftavsnitt som advarer imot gjengifte er mange, veldig mange. Hvorfor ikke ha fokuset på dem? Det tørr og vil de aller fleste ikke, men her kommer noen:

Markus 10. 6 Men fra skapningens begynnelse skapte Gud dem til mann og kvinne. 7 Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde sig til sin hustru, 8 og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. 9 Derfor, det som Gud har sammenføiet, det skal et menneske ikke adskille.


Ekteskapet eller selve pakten er det kun død som kan oppheve, ikke noe annet.

Vi hadde som overskrift: «Det er bedre å gå alene inn til livet, enn å være gjengift som troende å gå fortapt!».


Den enslige stand blir på en helt annen måte i Guds ord opphøyet og sett på som noe edelt, godt og helt mulig å leve som enn hva dagens norske samfunn forteller oss, om det er kristne eller ikke. Derfor er det totalt feil å tillatte gjengifte av troende, de skal støtes ut fra menigheten og ikke ha adgang til å delta på møtene, ikke minst offentlig. Så får enhver gjøre seg opp sine meninger, men en dag skal vi alle stå innforbi Gud med våre liv, tenk over det kjære venn!

Sluttkommentar: tar med en artikkel jeg fant på nette av Christian, les selv og vurder:

Her beveger jeg meg inn på et av de ømmeste og vanskeligste emner som kan taes opp i bibelen, hva sier bibelen om skilsmisse og gjengifting? Før jeg begynner vil jeg si at det jeg skriver her ikke må taes opp som dømmende. Jeg har all mulig respekt for de som har opplevd skilsmisse og alt det vonde dette fører med seg. De som har opplevd dette skal møtes med respekt og kjærlighet, ikke fordømmelse. Så vær snill og husk at vi her kun er interessert i hva bibelen sier. Det er viktig at ikke følelser og hensyn til andre begynner og forme hva vi står for, det må bibelen og bibelen alene gjøre.

Da det norske ordforrådet er veldig dårlig i forhold til engelsk, så vil jeg her bruke endel engelske bibelvers, og jeg vil se nærmere på grunnteksten noen ganger, så vi får et klarere bilde. På norsk heter f.eks. hor det samme i og utenfor ekteskap, det gjør det ikke i grunntekstene og på engelsk heldigvis, så ved og se på grunntekstene og engelske bibelvers kommer mere av meningen i bibelen frem heldigvis.


Vi vil dele dette skrivet i tre deler. Første del er angående enker og enkemenn, kan de gifte seg på nytt? Andre del tar opp skilsmisse, åpner bibelen for skilsmisse eller ikke? Så kommer tredje delen, det er der det er stor uenighet blandt troende om hva bibelen virkelig sier, gjengifting. Det påståes idag (siden 1500 tallet) at ved hor i ekteskapet, kan den uskyldige skille seg og gifte seg på nytt med en annen. Dette stemmer ikke med Jesus ord, og bibelen ellers. Dette siste emnet er det vi vil bruke mest tid på her, da det er dette emnet det er diskusjon rundt hos de fleste troende.


Del 1. Enker og enkemenn kan gifte seg på nytt i følge bibelen, dette er den veldig klar på. Enker og enkemenn kan helt klart gifte seg på nytt, vist de gifter seg med en som selv kan gifte seg lovlig. Det vil si at den andre personen ikke er skilt. Rom 7:3 ”Så lenge mannen lever, gjelder hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven og bryter ikke ekteskapet om hun gifter seg med en annen”. 1. Tim.5.14.”Jeg vil derfor at de yngre enker skal gifte seg, få barn, og styre sitt eget hus, slik at de ikke gir motstanderen noen anledning til baktalelse”. 1. Kor.7.39. “En hustru er bundet så lenge hennes mann lever. Men om hennes mann er død, da har hun frihet til å gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer I Herren”.


Ikke bare tillater bibelen gjengifting for den lengstlevende vist den ene parten i et ekteskap dør, bibelen oppfordrer nesten til det. Ruts bok er et veldig godt eksempel på hvordan bibelen ser positivt på gjengifte, når det gjelder enker og enkemenn. Det er interessant å legge merke til at en hel bok er opptatt med dette spørsmålet, og også at vi i Jesus slektslinje møter gjengifte enker/enkemenn. Så her er bibelen veldig klar, enkemenn og enker kan gifte seg på nytt vist den de gifter seg med da selvfølgelig kan gifte seg lovlig, det er jo selvfølgelig en forutsetning.


Del 2. Hva sier bibelen om skilsmisse, åpner bibelen for skilsmisse eller gjør den ikke det? Mark 10:2 ”Også noen fariseere kom, og for å sette ham på prøve spurte de: Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru? 3 Hva har Moses pålagt dere?» sa han. 4 De svarte: Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissebrev og skille seg fra henne. 5 Da sa han til dem: Fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere dette budet. 6 Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem til mann og kvinne. 7 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, 8 og de to skal være ett. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. 9 Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.» Legg merke til at Gud har sammenføyd de to, og at ingen mennesker skal eller kan skille det Gud har satt sammen. Videre så ser vi at fariseerne utfordrer Jesus videre på dette emnet. De har nå skjønt at der er ingen skilsmisse. Men Moses innvilget på deres tid skillsmissebrev da de var så harde i hjertene men dette var midlertidig og ikke slik Gud har ment det står det og det er ikke slik det skal være nå. De spør så Jesus videre om dette når de kommer til huset de var på vei til og Jesus svarer dem veldig klart i neste vers:


Mark 10:10 ”Da de var kommet i hus igjen, spurte disiplene ham om dette. 11 Han sa til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd mot den første. 12 Og om en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, bryter hun ekteskapet”. Luk 16,18 “Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, driver hor. Og den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, driver hor”. 1. Kor 7:10 ”Til de gifte har jeg dette påbudet, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra mannen sin. 11 Men hvis hun likevel skiller seg, skal hun leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone”.


Bibelen er krystall klar på dette med skilsmisse. Hver den, legg merke til “hver den”, som skiller seg, og gifter seg med en annen driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt driver hor. Dette er bibelen så klar som det er mulig på. Men hva vist en først er blitt skilt, sier bibelen noe om det? Ja den gjør det, vi så nettopp i 1.kor 7:11 at da skal hun eller han som er skilt leve alene eller gjenforenes med den personen enn var gift med. Gifter denne personen seg istedet med en annen, driver personen hor i følge bibelen.

Del 3. Der er et unntak i Matteus 19,9 sier noen i dag, men la oss kikke nærmere på dette verset. Her er unntaket sier mange dag. Vist den ene personen driver hor, så har den andre rett på skilsmisse og kan fritt gifte seg med en annen, så lenge den andre personen selv kan gifte seg lovlig. Den som var skyldig i hor kan ikke gifte seg på nytt i følge denne feil tolkningen.

Men dette er slettes ikke hva Jesus sier i Matteus kap 19 og jeg vil vise hvorfor. Men først vil jeg gjerne se på hva hor er i følge Jesus selv, det er nemelig ikke bare det vi oftest selv tenker, å ha fysisk sex med en annen, det er noe mye mere vist vi lar Jesus definere hor.


Matt 5:28 ”Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått hor med henne i sitt hjerte”. Dette er noe av det Jesus kjempet for og lære bort mens Han var her på jorden. Lære oss at synd i tankelivet vårt er det samme som syndige handlinger vi utfører fysisk. Jesus definerer selv for oss hva og drive hor er og det er hans definisjon på hva hor er vi må forholde oss til. Så la oss nå late som matt 19,9 virkelig betyr det mange sier idag. Da kan altså en person skille seg, og gifte seg med en annen, vist den andre personen i ekteskapet har kikket med begjær på en annen person. Da har denne personen i følge Jesus selv drevet hor, og den andre kan altså skille seg, og gifte seg med en annen.


Dette viser hvor feil det blir når en tolker matt 19,9 slik, da er der nesten ikke en gift person som da ikke vil ha krav på og kunne skille seg og gifte seg på nytt med en annen. Vist vi er ærlige, så har nok de aller aller fleste av oss falt her en eller annen gang og betyr Matt 19,9 det noen i dag sier, så skal altså da den andre parten kunne skille seg og gifte seg med en annen vist dette skjer. Det neste en må tenke på er at vist matt 19,9 betyr det noen tolker det til, så kan altså en kvinne som har en ektemann som har syndet i tankelivet, kun med og begjære en annen kvinne (uten og røre henne), skille seg, og gifte seg på nytt. Mens en kvinne som lever med en tyrann, en mann som slår henne og rundjuler henne hver helg når han er full, hun kan ikke skille seg, eller gifte seg på nytt slik de tolker Matt 19,9. Dette viser bare enda mere hvor gal denne tolkningen av Matteus 19,9 virkelig er når en ser nærmere på hva denne tolkningen egentlig fører til.


Og enda verre, denne gale tolkingen av Matt 19,9 har bare ført til enda mere krangel og vanskeligheter mellom ektefolk, da ektepar ofte ender opp med og krangle om hvem som er den uskyldige og den skyldige. Heldigvis sier ikke Matt 19,9 det endel i dag sier, Jesus snakker om noe helt annet og det skal vi se på nå: Hva er det egentlig Jesus sier i Matt 19,9 som noen i dag feilaktig kaller unntaksregelen? Matt 19,9 ”Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd”. Dette er verset, her settes den uskyldige part ved hor i et ekteskap fri, til både skilsmisse og gjengifting sier dem. Det kan se slik ut ved første blikk, men det er i full konflikt med resten av det bibelen sier om skilsmisse og gjengifte. Her er to store problemer i denne teksten, det står kone, og det står hor. Dette med at det står kone vil jeg se på etterpå, la oss først konsentrere oss om dette med hor. Problemet med den norske bibelen er dårlig ordforråd, i forhold til f.eks. engelsk bibel og grunntekstene i bibelen. På norsk skrives det hor både om utroskap utenfor ekteskapet og i ekteskapet. Dette gjør derimot ikke grunnteksten i bibelen, den skiller mellom utroskap i ekteskap, og utenfor ekteskap, med to forskjellige ord. La oss aller først se på Matt 19,9 i engelske bibler:

Matthew 19:9 “And I say to you, Whoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, commits adultery: and whoever marries her which is put away does commit adultery”. Legg merke til at her er to forskjellige ord for utroskap. Fornication og adultery. Det Jesus sier her er at den som går fra sin kone av noen annen grunn enn “fornication” og gifter seg med en annen, driver “adultery”, og gjør også at den som gifter seg med den fraskilte kvinnen driver “adultery”. Hva sier så ordbøkene om ordene fornication og adultery? Sjekk dette gjerne ut selv i online ordbøker, Wikipedia eller liknende, jeg har hentet fra en stor online ordbok:

Webster defines Adultery as: Voluntary sexual intercourse between a married man and someone other than his wife or between a married woman and someone other than her husband. Webster defines Fornication as: Consensual sexual intercourse between two persons not married to each other. Vist vi så går inn i grunntekstene på gresk og kikker, så ser vi at i de greske grunntekstene i nye testamentet brukes ordet ”porneia” på fornication. Vi ser videre at ordet adultery kommer fra ordet “moicheia”, så grunnteksten gjør også et viktig skille på de to ser vi. La oss kikke på endel eksempler i bibelen som viser at bibelen skiller mellom de to tingene hele veien:


Hebrews 13:4 “Marriage is honorable among all, and the bed undefiled; but fornicators and adulterers God will judge”. 1.Corinthians 6:9 “Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites”. Galatians 5:19 “Now the works of the flesh are evident, which are: adultery, fornication, uncleanness, lewdness”. Vi ser det gjennom hele nye testamentet, fornication og adultery er to separate ting og begge ordene ramses opp i samme setninger som to forskjellige ting. Husk også at Paulus sa at for og unngå fornication (sex utenfor ekteskap), er det bedre at de giftet seg. 1. Kor 7: “But because of fornication, let a man take a wife and a woman take her husband”.

Vi begynner nå og ane hva ordene fornication og adultery virkelig betyr, og nå er det kanskje på tide og hente frem Matt 19,9 igjen som jo er diskusjonen i dette avsnittet. Snakker Jesus virkelig om utroskap i ekteskapet i dette verset? Matthew 19:9 “And I say to you, Whoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, commits adultery: and whoever marries her which is put away does commit adultery”.


Nei, Jesus bruker ordet fornication, ikke ordet adultery, så Jesus snakker altså ikke om utroskap i ekteskapet i Matt 19,9. Men hva snakker Han om? Og hvorfor står det “wife” vist de ikke er gift? Vi vil se etterpå at Josef beskrives som Marias ektemann før de var gift, dette ser vi i alle bibler, men hvorfor kalles det wife and husband når de ikke er gift enda? Og hvorfor står det “put away” og ikke divorce ang den enn skiller seg fra her pga hor?


Jeg oppfordrer alle som leser dette til og selv studere jødisk bryllups tradisjoner på seriøse nettsider. Der vil en se at når de trolovet seg var de ”husband and wife” og regne for. De var bundet og trolovet til hverandre, men de var enda ikke blitt ett kjød, det ble de først når de hadde giftet seg, da er de ett til døden skiller dem. Vi leser videre i jødisk bryllups tradisjon at kun ting som f.eks. vist kvinnen ikke var jomfru osv var grunnlag for og bryte med henne når de var trolovet. Og det er dette Jesus tar opp i Matt 19,9. Derfor bruker Jesus ordet fornication, ikke adultery. Legg nå merke til at Maria og Josef var forlovet, de var under denne trolovelstiden før ekteskap når Maria ble gravid med den Hellige ånd. Josef kalles hennes mann i norske bibler og det kommer enda bedre frem i engelske bibler og i grunnteksten som vi ser i det andre verset under her.


Matt 1:19 ”Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet. 20 Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone”. Matt 1, 19 “Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a publick example , was minded to put her away privily”. Fikk du med deg alt her?. Her ser vi at de regnes som ektemann og kone, før de var endelig gift, de er her kun trolovet med hverandre slik jødisk skikk var, men Josef kalles her av bibelen selv for hennes ektemann. Dette forklarer hvorfor det står kone i Matteus 19,9, de ble i følge jødisk tradisjon regnet som ektemann og kone i denne perioden også viser bibelen selv her. Jeg oppfordrer igjen til og lese om jødiske bryllupstradisjoner og selv se at dette stemmer.


Legg også merke til ordlyden “put away”, Josef ønsket og “put away” Maria når han skjønte at hun var gravid, de hadde jo enda ikke blitt gift og hatt sex. Det står ikke divorce i Matt 19,9, det står “put away”, og det er det de gjorde om de brøt trolovelsen. Også dette vil en kunne lese om på nettsteder som tar for seg jødiske bryllups tradisjoner. “Put away” er ikke skilsmisse, det er brudd i trolovelstiden, pga utroskap, manglende jomfrudom osv.


Det hebraiske ordet “shalach” i den greske grunnteksten som oversettes til “put away” betyr seperasjon, gå fra hverandre, skille lag, osv, men det betyr ikke og har aldri betydd skilsmisse i ekteskap, aldri. Bibelen bruker ikke det ordet for skilsmisse en eneste gang. Det som er interessant er at Jesus selv, ble beskyldt for og ha blitt født i fornication. Altså at moren Hans, Maria, skulle ha vært utro i trolovelsestiden siden hun ble gravid: Joh.8:40 ”Men dere vil drepe meg, et menneske som har sagt dere sannheten han har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham. 41 Dere gjør som deres egen far.» «Vi er ikke født i hor», sa de. «Vi har én far: Gud.» 42 Jesus svarte: «Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg”. John8:40 “But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God: this did not Abraham. Ye do the deeds of your father. Then said they to him, We be not born of fornication; we have one Father, even God.

Her ser vi i både norsk og engelsk bibel, at de mobber Jesus, for og være født i hor. Vi er ikke født i hor sier de til Ham på en spydig måte. Men igjen er problemet med norsk at det er samme ordet for utroskap før og i ekteskap, hor. Men på engelsk, og i grunnteksten, gjør bibelen det klart her hva den snakker om, den snakker om fornication ser vi rett over her. Jesus blir beskyld for og bli født i fornication, altså utroskap under trolovelsestiden til moren.


Det er denne type utroskap, Jesus tar et oppgjør med i Matt 19,9, det er ikke utroskap i et ekteskap, da ville det stått adultery, ikke fornication, og det ville stått divorce ikke put away. Så ved og vrangtolke Matt 19,9 blir mange villedet og tror her er ett unntak fra dette med skilsmisse og gjengifting, men det er ikke sant, og resultatet er at mange dessverre lever i hor og tror at alt er greit. Dette er da altfor strengt, Gud kan ikke være slik sier mange. Forlanger Han virkelig at jeg skal leve alene resten av livet vist jeg blir skilt? Ja det er det Guds ord sier, da skal en enten leve alene eller gjenforens med den en var gift med. Går ikke det nå, så går det kanskje senere, Gud kan hjelpe og gjenopprette alle skadete ekteskap vist vi slipper Han til, alt er mulig for Gud.

Men vist dette er for hardt av Gud og forlange noe slikt, hva da med alle andre som må gjøre store ofringer for og leve i harmoni med Guds ord og vilje? Vist f.eks. to homofile blir frelst, leser bibelen og skjønner at dette er imot Guds vilje, så har de to valg. Enten fortsette og leve slik og forkaste Guds ord, eller legge det frem for Gud, be om tilgivelse og vende om fra det livet. De kan ikke be Gud om tilgivelse også fortsette i synden, tilgivelse skjer ved omvendelse fra synden lærer bibelen.


To samboere kan heller ikke fortsette som samboere om de blir frelst og skjønner Guds ord, de må da vende om fra dette livet. Dette er viktig, så viktig at døperen Johannes ga hodet sitt for dette, han ble halshugget etter og ha advart mot ulovlig gjengifting. Det trenger heldigvis ikke vi gjøre, men her er det viktig med klar tale da Guds ord er veldig klar på hva som skjer vist vi bryter dette. Ett av de ti bud sier at vi ikke skal bryte ekteskapet og det er de ti bud vi alle skal dømmes etter, det viser viktigheten av og få dette rett.


Relaterte linker:
http://janchristensen.net/Jesu_ord_om_skilsmisse_og_gjengifte.pdf http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-99-klosterlivet-er-det-tuftet-pa.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-502-gjengifte-helt-uproblematisk-nei.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-509-gi-rom-for-gjengiftede.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-554-nar-kommer-gruppe-sex-swinging.html http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-590-yvind-kleiveland-ble-skilt.html http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://janchristensen.net/Guds_ord_om_ekteskap_skilsmisse_og_gjengifte_3.pdf http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved

Ingen kommentarer: