mandag 9. mai 2016

Nr. 1500: Homoekteskap – gjengifte – kvinnelige hyrder er bare tre sider av samme sak, liberalteologi!

Nr. 1500:
Homoekteskap – gjengifte – kvinnelige hyrder er bare tre sider av samme sak, liberalteologi!
 
 
Jeg har alltid hevdet er mann liberalt på et område i kristenlivet, tro eller lære. Så forplanter det seg. Det er dette vi nå ser utarter seg i Guds menighet!

Når «eliten» blant de kristne kan gifte og skille seg som det passer dem, da er det ikke mer enn forventet at verdens barn godtar «alt»!

Til sommeren – i august – skal det være OL. Norge og alle andre nasjoner skal kjempe om å bli best i mange friidrettsøvelser. Men Norge skal denne gangen sende troppen sin i fra tilfeldig utvalgte plasser, ikke de beste. Er det slik? Selvfølgelig ikke, Norge og alle andre nasjoner sender de beste utøverne de har. Ikke bare det, de må kvalifisere seg og det er de beste av de beste som kommer til OL.

Men hvordan er det i Guds menighet? Nesten slik at «eliten» skal det tas ekstra hensyn til, de kan gifte og skille seg akkurat som det passer dem! Mens stakkars verdens mennesker, de skal innrette seg etter Guds ord.

Hvordan skal vi tenke og tro? Hva sier Guds ord?

Jakob 3. 1. Mine brødre! ikke mange av eder bli lærere, eftersom I vet at vi skal få dess tungere dom!

Det blir irrelevant å sammenligne homodebatten med gjengifte, selv om begge deler er synd!

Med det mener jeg, at når det gjelder de homosekuelle. Så er det slik jeg ser det stort sett ugjenfødte som er homosekuelle med en religiøs «legning» som vil gifte seg i Guds hus.
Men gjengifte – som også er synd – det gjelder ikke minst evangeliske troende med forkynnere og Pastorer i spissen som skiller og gifter seg over en lav sko.

Derfor blir den egentlig åndelige striden ikke hva menigheten og kirken mener om de homosekuelle. Men hva de mener og tror angående gjengifte. Taper en kampen der, så taper en også homokampen og angående kvinnelige lærere. Disse tre sannheten hører i sammen.

1.)  Kampen imot gjengifte.

2.)  Kampen imot homoekteskap.

3.)  Kampen imot kvinnelige eldste.

Ta med tre artikkler der jeg skriver om dette emne.

1.)       Kampen imot gjengifte.

2.)       Kampen imot homoekteskap.

3.)       Kampen imot kvinnelige eldste.

Her om gjengifte:

Nr. 1111:
De som er gjengiftet som troende blir overbeskyttet, men de som lever med partner av samme kjønn, blir angrepet! Hvorfor gjør en slik forskjell da de begge lever imot Guds ord?

Dette spørsmålet her opplever jeg som veldig underlig, at en ser rødt når en ser enkelte typer synder. Mens andre typer av synd, blir både oversett, forsvart og fult ut tillatt å leve i!

Bilde av meg og min kone. Vi har et utmerket ekteskap og har holdt i sammen siden 1987. Med andre ord det nærmer seg 30 år. Lykkes en ikke i ekteskapet så har en ingenting på en talerstol å gjøre lærer skriften. Da Guds ord er her klinkende klart:

1 Tim. 5. 8 En som ikke har omsorg for sine nærmeste, og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro
Når skriften taler så klart om at uten en tar vare på sin ektefelle og familie er det over og ut med egentlig hele kristendommen. Hvorfor blir da ekteskapet slik nedprioritert?

1 Tim. 5. 8 En som ikke har omsorg for sine nærmeste, og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro.

Da kan vi ikke åpne opp for en type synd, men stenge for en annen type synd, gjør vi det så undergraver vi Gud og hans ord.
Jakob 2. 10 For den som holder hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort seg skyldig i å bryte dem alle.


Jesus eller Paulus tillot aldri skilsmisse for troende, eneste var å leve bort fra hverandre for en tid. Og da skulle en prioritere bønn og troskap!

Skilsmisse var noe som hørte den gamle pakt til for da var en ikke gjenfødt. Etter gjenfødelsen –  var gjengifte utelukket!

Hvorfor skal da de homosekulle fordømmes, men ikke de som skal være troende som også bryter med Guds bud?

Men de som har x antall ekteskap og forhold bak seg FØR FRELSEN; ALT DETTE ER FORGANGET!

Joh.e. 8. 11 Hun svarte: «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»

2 Kor. 5. 17 Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!

Det gamle er borte, men hva i det nye livet? Da gjelder kun en ting. Skapelse ordningen. At det er en mann og en kvinne, som holder sammen livet ut. Det var dette som var så revolusjonerende med Jesu undervisning og som apostelen Paulus videreførte.

Matt. 5. 31 Det er sagt: ‘Den som skiller seg fra sin kone, skal gi henne skilsmissebrev.’ 32 Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.

Legg merke til Jesu ord; «Jeg sier dere». Da går han direkte bak til skapelsen, der det er kun en ting som gjelder. At Gud skapte menneske til en mann. Og en kvinne som skal og må holde i sammen livet ut. Alt uten forbi dette er synd!

1 Mosebok 2. 18 Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.» 19 Herren Gud formet alle dyr på marken og alle fugler under himmelen av jord. Han førte dem til mennesket for å se hva det ville kalle dem. Det som mennesket kalte hver levende skapning, det fikk den til navn. 20 Mennesket ga navn til alt feet og til himmelens fugler og til alle villmarkens dyr. Men til seg selv fant mennesket ingen hjelper av samme slag.

    21 Da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen. Mens han sov, tok han et ribbein og fylte igjen med kjøtt. 22 Av ribbeinet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne til mannen.

    23 Da sa mannen:

          «Nå er det bein av mine bein

          og kjøtt av mitt kjøtt.

          Hun skal kalles kvinne,

          for av mannen er hun tatt.»

 24 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.

    25 Begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammet seg ikke for hverandre.

Rettferdighets prinsippet!

Salme 1. 5 Derfor skal ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet.

Nå velger en å åpne opp for gjengifte blant de troende. Men samtidig har døren stort sett vært stengt for lesbiske og homoseksuelle. Dette er og forblir urett. Nå er både de gjengiftede og andre syndere i Guds øyne, men her velger en å åpne opp for slike typer mennesker som velger syndens vei. Da er det også rett og rimelig at den som eventuelt er lesbisk og homoseksuell får lov å boltre seg og holde på. Det har med rettferdighets prinsippet. Det som er bibelsk riktig er at både de som er lesbiske, homoseksuelle og gjengiftet som troende ikke skal tilhøre noen menighet! Men har en valgt å åpne døra opp for en type synd, så er det ikke mer enn rett og rimelig at da er det fritt for alle og enhver hvis en skal legge bort Guds ord og la rettferdighets prinsippet ligge til grunn!
Sluttkommentar:
Da det er kun et livslangt forhold med en partner som ikke er av samme kjønn som en selv er hva det nye testamente lærer. Alt utenforbi dette er synd. Så enkelt er det egentlig.
Finner enn en partner av samme kjønn som seg selv, det er synd. Finner enn en ny partner etter skilsmisse, det er synd. Men hvorfor gjøre forskjell? Det er noe ikke Gud gjør. Etter Guds ord så står enhver like langt borte fra Gud som lever i synd! Det gjelde seg lesbiske, homosekulle, gjengifte eller hvilken synd det måtte være. Alle disse mennesker har valgt bort Gud og valgt å følge sin egen og kjødets vei og lysterHer om homoseksuelle forhold:

Nr. 367: HOMO SEKSUALITET OG LESBISK LIV I LYS AV GUDS ORD OG SKAPELSESSORDNINGEN!

Homoseksuell praksis er synd og imot Guds skaper ordning, men en kan bli fri bare en selv vil!
Det er underlig å tenke på at homoseksualitet og gjengifte blant menneskene har eksplodert i de siste 20 årene her i Norge. Husker som nyfrelst i begynnelsen på 80-tallet da vi pratet om hvordan det skulle bli rett før Jesus kommer igjen. Slik er det i Norge i dag, nøyaktig og kanskje i ferd med å bli enda verre. Tenk at nå i Norge er den fremste kristne lederen en horebukk Pastor Jan Hanvold, skilt og gjengiftet for tredje gang, og så har han et kobbel av gjengiftetde predikanter og andre bak seg! Men så har også de homoseksuelle fått mer og mer innpass. Da vi diskuterte hvordan det skulle bli, så var det både av hva vi hørte det som ble forkynt og hva vi leste i Guds ord. Lukas 17. 26 Og likesom det gikk i Noahs dager, så skal det også gå i Menneskesønnens dager: 27 de åt og drakk, de tok til ekte og blev gitt til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken; så kom vannflommen og ødela dem alle sammen. 28 På samme vis - likesom det gikk i Lots dager: de åt og drakk, de kjøpte og solgte, de plantet og bygget; 29 men den dag da Lot gikk ut av Sodoma, da lot Gud ild og svovel regne fra himmelen og ødela dem alle sammen - 30 således skal det også gå på den dag da Menneskesønnen åpenbares. Når vi studerer dette, så finner vi klare sammenligner med i dag. Hva preget Noahs dager? Hva preget Sodoma og Gomarra på Lots tid? Flere ting, men det var seksuell løssluppenhet som preget på to måter. En var at en lå med den en ville når det gjaldt mann og kvinne, det livslange ekteskapet som varte livet ut var byttet bort med å skifte på partnere, en var gift eller sambo med en om gangen, og også gjerne flere sexpartnere, akkurat som i dag. Dernest så var det helt legitimt å ha omgang med personer av det samme kjønn. En var enten lespisk eller homo, akkurat som det er blitt i Norge i dag, Jesus kommer snart! BILEAM BEORS SØNN AVLEGGER EMANUEL MINOS! Joh. e. 11. 49 Men en av dem, Kaifas, som var yppersteprest det år, sa til dem: 50 I forstår ingenting, heller ikke tenker I på at det er til gagn for eder at ett menneske dør for folket og ikke hele folket går til grunne. 51 Dette sa han ikke av sig selv, men da han var yppersteprest det år, spådde han at Jesus skulde dø for folket, 52 og ikke for folket alene, men for også å samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. Joh 18:14 Men det var Kaifas som hadde gitt jødene det råd at det var gagnlig at ett menneske døde for folket. Det er med undring jeg tenker på meg selv som nyfrelst. De forkynnerne som ledet oss inn på sporet slik vi grep disse ting, viser seg å kun å ha dette i munnen for det meste. Emanuel Minos er en døråpner for den ene falske profeten etter den andre. Ulf Ekman er vel Sveriges største erkekjeltring på det religiøse og åndelige område i dag, og noe som han har vært de siste 20 årene. Hvordan kan han godta en som i dag har sine aller beste venner blant de katolikkene som er Maria tilbedere? Og her i Norge så er han en døråpner for Norges største erkekjeltring på det religiøse og åndelige område «Pastor» Jan Hanvold. Han lever i åpenbar synd og står for den okkulte karismatiske «vekkelse». Det var bl. a Emanuel Minos gjennom sin forkynnelse som fikk meg og mine kamerater til å forstå hvordan endetiden skulle bli, slik den er blitt i dag. For ham og likesinnede så var det lett å tale om ting, så lenge de ikke måtte stå til ansvar og betale prisen for hva de forkynte. I dag når dette er aktuelt, da er han stilletiene og en døråpner for dette Sataniske mørke, forstå det den som kan! Emanuel Minos miner meg om Kaifas som talte profetisk men selv var en vanhellig kar. HVA ER ANNERLEDES OG NYTT MED DE HOMOSEKUELLE I DAG? Det nye er at de er allment akseptert og en kan ikke angripe dem uten å regne med også bli motsagt, latterliggjort og de blir forsvart. Og en kan også risikere å komme i fengsel hvis en sier hva Guds ord og hva som er rett å si om disse menneskene, de lever i synd når de lever i sammen med en person av det samme kjønn som seg selv. Og de er ikke bare en og en som lever som homo, men i dag er de en maktfaktor med mange små og store organisasjoner og foreninger som arbeider og står for deres sak! HVA SIER GUDS ORD OM HOMSEKSUELL ELLER LESPISK PRAKSIS? Kort og godt, det er synd og bryter 100 % imot Guds skaperordning og Guds ord. Jesu kjærlighetsbud sier en opphever og tilsidesetter hva Guds ord sier om homoseksuell praksis. Det er løgn fra satan. Ingenting av Guds ord kan gjøres ugyldig. Forskjellige vers siteres (ikke i kontekst) og de versene som viser at homoseksualitet er galt, bortforklares. Verden ønsker å forandre Guds ord og meninger til noe som passer bedre til sine syndefulle ønsker. Ikke desto mindre står sannhetene fast: Bibelen fordømmer homoseksualitet som synd! La oss se hva Bibelen sier: •3 Mos 18:22: ”Hos en mann skal du ikke ligge som en ligger hos en kvinne; det er en vederstyggelighet.” •3 Mos 20:13: ”Når en mann ligger hos en annen mann som en ligger hos en kvinne, da har de begge gjort en vederstyggelig gjerning; de skal late livet, deres blod være over dem!” •1 Kor 6:9-10: ”Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.” •Rom 1:26-28: ”Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, 27 og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var. 28 Og likesom de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duger, så de gjorde det usømmelige” Homoseksualitet er klart fordømt i Bibelen. Det er imot Guds skapte ordninger for oss, mens det livslange ekteskapet er Guds gode vilje for oss. Han skapte Adam og så skapte han en kvinne. Det er hva Gud har forordnet og det er hva som er riktig. Ulik andre synder har homoseksualitet og sexuelle synder som gjengifte (løssluppen sex) en alvorlig dom som tildeles av Gud selv. Dommen er enkel: De overgives til sine lidenskaper. Det betyr at hjertene deres forherdes av synden deres (Rom1:18 ff og 1. Kor 6:15 ff) Som et resultat kan de ikke se de feilene de begår. Vi lever i sannhet i endetiden! KIRKEVIGSLER. Jeg synes det er ille med homoseksuell praksis i det store og hele, men dobbelt ille blir det når en skal gifte seg i kirka og endatil skal prestene praktisere som homoseksuelle. Det hele er et stort selvbedrag. Gud tåler ikke synd. Hold deg derfor langt unna Gud og prekestolen er et hellig sted. Å være forkynner av Guds ord kreves den samme moralske integritet som Gud selv står for. Jeg vet at vi alle kommer til kort, men allikevel kan ingen som er gjengiftet som troende være pastor eller lærer i Guds ord og ingen som lever som homo eller lesbisk være forkynner på noen som helst måte. Det vil gå dem lettere på dommens dag hvis de fjerner seg fra talerstolen når de lever i synd. Gud er en hellig og nidkjær Gud som attrår den ånd han har latt bo i oss, sier Jakob i sitt ord. Som privatperson har jeg ingenting i mot de som lever slik som her nevnt. Selvfølgelig ønsker en at de hadde levd annerledes, men det er først og fremst innforbi Gud og hans ord og hva han sier som jeg har tatt mine standpunkt ut i fra. Gud elsker synderen men hater synden, da den skiller oss fra Gud og hans nærvær. ER MENNESKE FØDT SOM HOMO ELLER BLIR DE DET. Personlig tror jeg at dette kom inn med syndefallet og det er noen som sikkert har større tilbøyelighet enn andre for et slikt levesett. Det skjer gjennom arv miljø og ellers det en blir påvirket av. Uansett om en sier en er født som homo eller en er blitt det så advarer Gud gjennom sitt eget ord at det å leve sammen med en av det samme kjønn og det å ha omgang, det er imot Guds skaperordning og Guds ord, derfor skal en uansett dersom en kjenner slike følelser aldri gi etter for dem eller leke med dem i tankene og sinnet. Og å leve sammen med en person med det samme kjønn er synd og det skiller deg fra Gud. Men som for alle andre synder, om en bekjenner og omvender seg, så finnes det tilgivelse for det som for alle andre synder, selv for slike heslige synder. Jeg tror også at for dem som er homo, kan en gjennom bønn og bearbeidelse opparbeide den rette form for kjærlighet og kjenne dragelse mot det motsatte kjønn som er det naturlige og rette, så det finnes gjenopprettelse for alle ting i våre liv. I Salme 23 leser vi at han vederkveger min sjel i den norske bibel, men i grunnteksten står det at han gjenoppretter min sjel, med andre ord dersom en homo kjenner dragelse mot det samme kjønn kan han gjennom Jesus Kristus bli renset og helbredet og få på plass i livet sitt det som er naturlig som at en mann kjenner dragelse mot en kvinne og en kvinne kjenner dragelse mot en mann. Men dette skal også foregå gjennom at det blir et livslangt ekteskap som tidligere nevnt. Det er flere mennesker som kan vitne om og har erfart kraften i evangeliet og har fått sine lyster gjenopprettet og lever i dag i ekteskap etter Guds ordning. Ja for Gud er ingenting umulig og alt er mulig for den som tror. KONKLUSJON: Gjengifte, homo og lespiske mennesker skal vi som troende akseptere. Men når de seier de er brødre og søstre i troen, da skal vi ikke engang spise i sammen med dem. 1. Kor. 5. 9 Jeg skrev til eder i mitt brev at I ikke skulde ha omgang med horkarler - 10 jeg mente ikke i alminnelighet horkarlene i denne verden eller de havesyke og røverne eller avgudsdyrkerne, ellers måtte I jo gå ut av verden; 11 men det jeg skrev til eder, var at I ikke skulde ha omgang med nogen som kalles en bror og er en horkarl eller havesyk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver, så I ikke engang eter sammen med ham. 12 For hvad har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? dømmer ikke også I bare dem som er innenfor? 13 men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra eder! Med andre ord så står Jan Hanvold, Jan Åge Torp og alle andre gjengiftetde troende like langt fra Gud og Guds ord som de homoseksuelle, da når de gir seg ut for å være troende. Vi som troende skal ikke ha noen omgang med de som gir seg ut for å være troende men som lever i synd. Men som «vanlige» mennesker som vi møter ellers ute i samfunnet, er vi kalt til å være medmennesker. Selv overfor de menneskene som bryter Guds bud på et eller flere punkter. Gud elsker alle mennesker og vi skal som troende være kjent for å være vennlige og gode. De er ikke «spedalske» men bare kommet ut av kurs med sitt liv! SOM TROENDE SKAL VI IKKE HA OMGANG MED GJENGIFTE, HOMOSEKUELLE OG LESPISKE Den beste måten å «kurere» de som går imot Guds ord på er å boikotte dem og ikke engang spise i sammen med dem. Det er her den store, store kardinal feilen ligger hos de troende. En pleier heller omgang med de som lever i synd enn de som lever helt for Gud, det er å snu alt på hode. Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-229-den-norske-kristenhet-er-ratten.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-92-menighetstukt.html http://janchristensen.net/Lewi_Pethrus_-_Bibelsk_menighetstukt_1930.pdf http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-69-er-homofili-synd.html


Her om kvinnelige eldste:

Nr. 227:
Å tillate kvinnelige Pastorer og eldste er liberalteologi!

Liberalteologi er å sette spørsmål ved Guds ord og la normene i samfunnet, egne meninger etc. være mer gjeldende og rådende enn Guds ord. En borttolker gjerne Guds ord ved å si at Guds ord er tidsbetont, dra fram egne meninger fra grunnteksten etc. Alt dette for å komme inn med ny farlig lære og teologi. Vi har mange liberalteologer også innforbi frikirkekretser i Norge i større eller mindre grad. For å nevne kort noen, Terje Hegertun når det gjelder synet på kvinnelige eldste, Jan Hanvold når det gjelder synet på ekteskapet, Åge Åleskjær når det gjelder synet på hvordan han setter Paulus og Jesus opp i mot hverandre. Paulus og Jesus utfyller hverandre 100 % og det er mange nye grupperinger som kommer fram nå gjennom Intro og Salt osv. og Hillsong. Alle disse står mer eller mindre for liberalteologi og de urene åndsmaktene spøker i baksetet!

Leser vi kirkehistorien helt opp til i dag og gjennom hele historien og også gamle testamente. Så er det noe vi finner og ser klart, at det aldri har vært noen kvinnelige Pastorer eller eldste før inntil vår tid. At en kan finne noen som har praktisert det hvis en leter grundig nok, det kan godt være. Men kvinnelige Pastorer og eldste er et nytt fenomen. Hvorfor? Dette kan selvfølgelig ikke jeg svare til fulle på, men det er noe jeg kan svare på. Har det bibelsk belegg? Og i tilfelle, hvor i det nye testamente står det? Eller advarer Guds ord imot kvinnelige eldste og Pastorer?

For min del, så har jeg ikke funnet et eneste skriftsted som forsvarer, oppmuntrer eller anerkjenner kvinnelige eldste eller Pastorer. Jeg har lest gjennom det nye testamente utallige ganger men ikke funnet et eneste skriftsted eller bibelord som forsvarer eller oppmuntrer til en slik praksis, ikke et eneste skriftsted eller avsnitt!


Guds ord sier, "En kvinne bør lære seg i ro og full underkastelse. Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller å ha myndighet over en mann, hun må være stille "(1 Timoteus 2:11-12). I menigheten så tildeler Gud ulike roller for menn og kvinner. Dette er et resultat av hvordan menneskeheten ble opprettet og på hvilken måte synden kom inn i verden (1 Timoteus 2:13-14). Gud, gjennom apostelen Paulus, begrenser kvinner fra tjenestegjøring i rollene som undervisning og/eller å ha åndelig autoritet over menn. Dette utelukker kvinner fra å tjene som pastorer og eldste, som definitivt inkluderer forkynnelse til undervisning og det å ha åndelig autoritet over menn. Og andre tjenester som diakoner etc.

Her finnes det mange innvendinger. En vanlig reaksjon er at Paulus begrenser kvinner fra undervisning, fordi de i det første århundre normalt var uutdannede. Imidlertid nevner 1 Timoteus 2:11-14 ingensteds noe om den pedagogiske status. Hvis utdanning var en kvalifisering for tjeneste så ville de fleste av Jesu disipler ikke vært kvalifisert. En annen vanlig innvending er at Paulus bare begrenset kvinnene i Efesus fra undervisning (1 Timoteus ble skrevet til Timoteus, som var pastor i menigheten i Efesos). Byen Efesos var kjent for sitt tempel for Artemis; en falsk gresk/romersk gudinne. Vi finner heller ingen grunner for restriksjoner her.

En tredje vanlig innvending er at Paulus bare henviser til ektemenn og hustruer; ikke menn og kvinner generelt. De greske ordene i teksten kan referere til ektemenn og koner, men henviser den grunnleggende betydningen av ordene til menn og kvinner. Videre er de samme greske ordene som brukes i vers 8-10. Er bare ektemenn til å løfte opp hellige hender i bønn, uten sinne og bestride (vers 8)? Er koner kun til for å kle seg sømmelig, ha gode gjerninger og tilbe Gud (vers 9-10)? Selvfølgelig ikke. Versene 8-10 refererer tydelig til alle menn og kvinner; ikke bare ektemenn og koner. Det er ingenting i den sammenheng som tilsier en bytter til ektemenn og koner i vers 11-14. Det som gjelder for menn gjelder så godt som like mye for kvinner når det gjelder ansvarsforholdet innfor Gud. Men oppgavene som Gud har tildelt menn og kvinner er forskjellig.

Enda en hyppig innvending mot denne tolkningen av kvinner i tjeneste er i forhold til kvinner som hadde lederskapposisjoner i Bibelen, spesielt Miriam, Deborah og Hulda i Det gamle testamente. Denne innvendingen unnlater å merke seg noen viktige faktorer. Først var Deborah den eneste kvinnelige dommeren blant 13 mannlige dommere. Hulda var den eneste kvinnelige profeten blant dusinvis av mannlige profeter nevnt i Bibelen. Miriams eneste tilknytning til lederskap ble søsteren til Moses og Aron. De to mest fremtredende kvinner i Kongebøkene var Atalja og Jesabel – noe som knapt er eksempler på gudfryktig og kvinnelig lederskap. De fleste eksemplene vi har tatt opp her er fra pastorale brevene (1. og 2. Tim og Titus brev).

I Apg 18, er Priskilla og Akvilas presenteres som trofaste tjenere for Kristus. Priskilla navn er nevnt først, kanskje noe som indikerer at hun var mer "fremtredende" i tjeneste enn ektemannen. Imidlertid er Priskilla ingen plasser beskrevet som en som deltar i en aktivitet som er i motsetning til 1 Timoteus 2:11-14. hvor Priskilla og Akvilas faktisk brakte Apollos inn i hjemmet deres og de begge disipler gjorde ham, forklarer Guds Ord til ham mer nøyaktig (Apg 18:26).

I Romerne 16:1, selv om Føbe regnes som en "diakonale" i stedet for en "tjener" som ikke indikerer at Føbe var en lærer i menigheten. "I stand til å lære" er gitt som en kvalifisering for eldre, men ikke diakoner (1 Tim 3:1-13, Titus 1:6-9). Eldste / biskoper / diakoner er beskrevet som "én kvinnes mann", "en mann hvis barna tror," og "menn verdig respekt." Klart indikasjonen er at disse kvalifikasjonene refererer til menn. I tillegg, i 1 Timoteus 3:1-13 og Titus 1:6-9, er maskuline pronomen brukes utelukkende til å referere til eldste og Pastorer.

Strukturen av 1. Tim 2:11-14 gjør derfor grunnen klinkende klar. Vers 13 begynner med "for" og gir "årsak" i Paulus 'utsagn i vers 11-12. Hvorfor skal ikke kvinner kunne lære menn eller ha autoritet over menn? Fordi "Adam ble skapt først, deretter Eva. Og Adam var ikke den eneste som ble bedratt, det var kvinnen som ble forført. "Gud skapte Adam først og deretter Eva til å være som en "hjelper" for Adam. Denne rekkefølgen av skaperverket har en universell betydning i familien (Ef 5:22-33) og menigheten. Det faktum at Eva ble forført er også oppgitt som en grunn for at kvinner ikke skal tjene som Pastorer eller å ha åndelig autoritet over menn.
Mange deler av tjenestefordelingen i den lokale menigheten er avhengig av kvinner. Kvinner i menigheten er ikke begrenset fra offentlige bønner eller fra å profetere (1 Kor 11:5), bare fra å ha åndelig undervisning og autoritet over menn. Bibelen begrenser ikke noe sted kvinner fra utøvelse av gaver fra den hellige Ånd (1 Kor 12). Kvinner er minst like mye som menn kalt til å tjene andre; å demonstrere Åndens frukt (Gal. 5:22-23) og å forkynne evangeliet til de fortapte (Matt 28:18-20; Apg 1: 8, 1 Peter 3:15). Hun kan være Evangelist og Profet, men ikke Apostel, eldste eller Pastor. Hun kan undervise, men da under tilsyn av en mann eller menigheten. Hun må også være tildekket på hodet.

Gud har ordnet det slik at bare menn skal tjenestegjøre i stillinger som har med åndelig undervisning og autoritet i menigheten å gjøre. Dette er ikke fordi mennene nødvendigvis er bedre lærere, eller fordi kvinner er mindreverdige eller mindre intelligente (noe som definitivt ikke er tilfelle). Det er rett og slett slik Gud har utformet menigheten for å fungere. Menn er å sette som et eksempel i åndelig lederskap sine liv og gjennom deres ord. Kvinner tar derfor en mindre autoritativ rolle. Kvinner oppfordres til å undervise andre kvinner (Titus 2:3-5). Bibelen begrenser heller ikke kvinner fra å undervise barn. Den eneste aktiviteten kvinner er begrenset fra er undervisningen av menn eller det å ha åndelig autoritet over dem. Dette ville på en logisk måte utelukke kvinner fra å fungere som pastorer/predikanter. Det gjør ikke kvinner mindre viktige, på noen måte, men gir dem en mulighet til å fokusere mer på de viktige tingene som Gud har planlagt for kvinnene.

Jeg har hørt de underligste argumenter for at det skal være kvinnelige eldste og Pastorer. Men alt kan en få til ved å misbruke Guds ord og “forklare” hva grunnteksten sier etc. Men skriften er såpass klar her, at jeg har veldig vanskelig for å få det til å stemme med noe annet. Paulus går tilbake til selve skapelsen og syndefallet og forklarer at kvinnen er annerledes enn mannen enn om hun i Kristus er like dyrebar og like høyt elsket. Frelsen er like mye for begge kjønn og vår stilling i Kristus er akkurat lik, men i menigheten og familien er vi satt til å utfylle, supplere og berike hverandre da vi er også ulike fra naturens og skapelsens side. Min erfaring er at dette er også et tros- og strids spørsmål da det er veldig vanskelig å la to syn leve ved siden av hverandre her.

Den alvorlige siden

Satan ville bli Gud lik og gjøre rangen stridig. Det er den alvorlige biten med å innsette og akseptere kvinnelige Pastorer og eldste. Det er å fremtrede på samme måten som Satan gjorde før han ble Satan, Guds motstander. Og det er samme Ånd som står bak dette som andre bevegelser, som homobevegelsen etc. Derfor vil jeg på det sterkeste advare imot kvinnelige eldste og Pastorer og på ingen måte ta lett på det. Når en tillater dette uvesenet, som det er, så åpner en opp for demonisk aktivitet som er forførende ånder og det er en “ny” lære som er Satanisk. Dette høres veldig dømmende ut for mange, men allikevel er det en kjensgjerning at det er slik Satan operer, gjennom å sette Guds ord og Guds bud til side for at en annet skal virke og bli satt istedenfor. Det er et åndsbytte å tillate Satan å operere slik! Derfor sier skriften så klart og advarer oss alle mot dette på det sterkeste og til vår fordel, la være å praktisere noe annet en det Guds ord forordner.

1. Joh. b. 5. 18 Vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke; men den som er født av Gud, tar sig i vare, og den onde rører ham ikke.

Vi i Smyrna Oslo innsetter aldri kvinner til å være eldste eller Pastorer, dette er embeter eller posisjoner kun forbeholdt mannen!

Hvorfor kvinnelige eldste og Pastorer i dag?

Vi har nå gått igjennom såpass mye og vi kan på ingen måte fine bibelsk belegg for å innsette kvinnelige eldste eller Pastorer. Men hvorfor gjør en det? Ja, det kan en selvfølgelig ikke gi et fullgodt svar på, men noe kan vi vite da det er demoniske krefter som egentlig og dypest sett står bak dette.
Vi har en annen tvilling som er demonisk aktivitet, det er homoseksualitet som også er demonisk aktivitet og som Guds ord sier skulle komme frem nå i endetiden. Det har alltid vært homoseksuelle, men aldri siden Sodoma og Gomarras dager at de står frem og får full aksept og får alle rettigheter som de krever og som alle andre har. I Norge ble det å være homofil sett på å være kriminelt helt inntil 1972.

Hvorfor går en slik imot Guds ord og Guds ordninger?

Satan ville i tidenes morgen bli Gud lik, og gjøre rangen stridig. Men da ble han utstøtt av Gud Fader og han som var Lysengelen ble Satan, bakgrunn for dette var hovmodighet og arroganse. Det er det som ligger bak all vranglære og det er det mye av. For å nevne noe; at Gud skal pine mennesker i all evighet, dåp i tre titler, tro på en triade Gud, kvinnelege eldste og Pastorer, barnedåp, at Jesus døde åndelig, at Jesus er også Faderen, at kristne må holde sabbaten og m.m.

Hvorfor kan ikke kvinner være eldste eller Pastorer? Det er av flere grunner. Skal korte nevne noen og et punkt er allerede nevnt.

1.) Fordi Guds ord sier det så klart. 1. Tim. 2. 12 men jeg tillater ikke en kvinne å være lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. Paulus tillater ikke kvinnen å være lærer.

2.) Fordi dette har ingenting med det kulturelle og tidsbetonte, men at Eva ble forført og ikke Adam, som en konsekvens av dette kan hun ikke være eldste, Apostel, Hyrde, Pastor eller noen stilling eller posisjon som har direkte med lære å gjøre. 14 og Adam blev ikke dåret, men kvinnen blev dåret og falt i overtredelse. Men når kvinnen er lydig og følger mannen og den hun har over seg har hun mange løfter. Blant annet en god fødsel: 15 men hun skal bli frelst gjennom sin barnefødsel, såfremt de blir i tro og kjærlighet og helliggjørelse med tuktighet.

3.) Kvinnen er skapt som nr. 2 og derved skal hun også være under mannen. Ikke i Kristus og når det gjelder frelsen, men i hjem og menighet. Det vil også gjøre henne lykkelig og tilfreds med å ikke opptre som en mann men som en kvinne. 13 For Adam blev skapt først, derefter Eva.
Vi leser om akkurat det samme i all Paulus undervisning og hele Guds ord.

1. Kor. 11. 2 Jeg roser eder for at I kommer mig i hu i alle ting og holder fast ved mine forskrifter, således som jeg gav eder dem. 3 Men jeg vil at I skal vite at Kristus er enhver manns hoved, og mannen er kvinnens hoved, og Gud er Kristi hoved.

Konklusjon:

Jeg kunne ha skrevet om dette mye mer, skal kanskje skrive om dette senere, vi får se. Det er vel tre argumenter som de som tror på kvinnelige eldste og Pastorer bruker? En finner som kjent ingen dekning for dette i Guds ord, men på andre måter klarer en å få det meste til? Skal kort nevne dem, selv om vi allerede har svart på dem direkte og indirekte i det jeg allerede har skrevet.

1.) En blander dette at det er ingen forskjell i Kristus men at det er forskjell her på jorden i flere forhold. F. eks i hjem og menighet.

2.) Det er de som klarer å få at dette er tidsbetont, også dette med tildekkelse og andre ting. Men Guds ord og i særdeleshet Paulus går alltid tilbake til skapelsen, da vil selvfølgelig slike argumenter være tåpelig og manipulerende.

3.) En mener at kvinnen ikke står tilbake i forhold til mannen. Det kan også være sant, men mannen er allikevel den som Gud har satt til å inneha disse embetene, noe som er kun forbeholdt mannen. Det er slik jeg ser det fra Guds ord. At mannen er den eneste som kan være Apostel, Hyrde, eldste eller Pastor. Ellers kan kvinnen ha alle andre tjeneste gaver. Og alle andre nådegaver og alt annet. Vil også nevne som en kuriositet at jeg ikke liker at det er en kvinne men en mann son\m skal lede lovsangen og sangen. Når vi leser hvordan Kong David forordnet musikken, så var det alltid en mann som sto fremst i sangen og lovsangen, ikke en kvinne. Det tror jeg også er til etterfølgelse, men kvinnene kan selvfølgelig være med, men mannen skal lede. Dette står ikke direkte i Guds ord, men jeg mener å ha Guds Ånd når jeg skriver dette!

Det er mange flere momenter å ta med, men vi får stoppe her og eventuelt komme tilbake til mer senere! Jeg ser på det å tillate å ha kvinnelige embeter som er forbeholdt mannen er å åpne opp for demonisk aktivitet.

1. Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer 2 ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet.

De som holder på slik sier skriften er falske lærer som er brennmerket i sin egen samvittighet. Når en er brennmerket i samvittigheten er en helt i den ondes vold, da reagerer en ikke lengre på Guds ord og kaster det bare fra seg som noe ondt og turer fremover. Hva venter slike? Dom! De som godtar kvinnelige Pastorer og godtar homoseksualitet er under samme dom med sine liv. De begge går direkte imot Guds ord og lar en ordning gjelde som ikke har gyldighet for Gud. Vi ser dette brer mer og mer om seg, som skriften har sagt at kvinnen Jesabel skal få stor makt.
Det står om menigheten i Tyatira følgende:

Åpenb. 2. 20. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jesabel, hun som sier at hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. 24. Men dere andre i Tyatira, alle de som ikke har denne lære og ikke kjenner Satans dybder, som de sier - til dere sier jeg: Jeg legger ikke noen annen byrde på dere.

Vi leser om Jesabel og kjenne Satans dybder, hva menes med det? Jo det er de som tror de vet bedre enn andre og er kommet lengre, men i virkeligheten er de kommet bort i fra Gud og følger Satan. De holder seg ikke lenger til den sunne og enkle, klare lære men har lagt til andre tolkninger og går dypere og dypere ut i vrang og ubibelsk lære. Dette passer perfekt på de som innsetter og holder fast på kvinnelige Pastorer og eldste, de kjenner i sannhet Satans dybder, takke meg til, nei takk. Vil ikke forandre på Guds ord her, selv om verden ikke forstår og de religiøse vil la seg bedra!

Til slutt: her hentet jeg noe fra nettet som taler om det samme:
Pinsebevegelsen har i stor grad vært en bevegelse preget av vekkelse med Ånd og liv. Samtidig har menighetene holdt en læremessig/teologisk stø kurs, der forkynnelsen av Guds Ord har stått sentralt. Hvilket syn har vi på bibelen i dag? Hvordan skal bibelen tolkes i det moderne samfunnet vi lever i? Hva er rett og hva er galt? Er det bibelens ord som er riktig eller er det samfunnets normer som er riktige?

Vi Pinsevenner har tradisjonelt hatt et fundamentalistisk syn på bibelen. Dette innebærer at vi ser på bibelen som 100 % Guddommelig. Hele bibelen er Guds ord til oss. Dette betyr at dersom bibelens normer står imot det moderne samfunnets normer, så velger vi å stå på det Guds ord sier. Det har også vært i pinsevenners tradisjon å tolke bibelen med seg selv, ikke bruke løsrevet sitater, men lese hva summen av Guds Ord sier. På samme tid er bibelen også 100 % menneskelig. Den er skrevet av mange slags mennesker, og de har alle satt sitt personlige preg på det de har skrevet.

Det har derimot i de senere år skjedd en utvikling av pinsevennenes lære/teologi, som vi vil advare imot. Det gjelder pinsevennenes gradvise innføring av likestilling mellom mann og kvinne. Dette er et skritt i liberal retning. Noen menigheter har innført kvinnelige eldste og pastorer. Argumenter som ofte brukes er at det vi leser i bibelen om disse tingene er tidsbestemt, og dermed gjelder det ikke for vår tid. Videre har det blitt hevdet at likestillingen må innføres for at menigheten kan bli en menighet for alle. Her er det verdt å legge merke til at de samme argumenter som brukes for å innføre kvinnelig eldste og pastorer i pinsebevegelsen er de samme argumentene som Kirken i Norge brukte da de, for flere år siden, innførte kvinnelige prester, og det er også de samme argumentene som Kirken nå bruker for og legaliserer homofilt samliv. Det er også verdt å legge merke til at disse argumentene kan brukes til å ”vri og vrenge på” nesten hva det skulle være i Guds ord.

Her må vi ta et valg. Skal vi ha bibelen som rettesnor, eller skal vi la et moderne og verdslig samfunn bestemme hva som er rett og galt. Vil derfor med dette formane oss alle, både brødre og søstere, til å stå fast på Ordet.

Apostlenes gjerninger 2,42 ; ”Og de holdt trolig fast ved apostlenes lære..” La oss også i dag holde trolig fast ved apostlenes lære slik vi finner den i bibelen.

Mange forhold i bibelen er forbilledlige. Dette gjelder blant annet skapelsen av mann og kvinne. 1 Mos 1,27 ”Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.” Mennesket er ikke et dyr som har utviklet seg tilfeldig fra enkle organismer, men vi er skapt i Guds bilde og til mann og kvinne. Dette bilde må vi ikke ødelegge. En akseptering av homofilt samliv er en del av Satans opprør mot Gud og mot Guds skapelse.

Slangen fristet Eva med disse ordene: 1 Mos 3,1 ”… Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?” Den samme Slange som fristet Eva, frister i dag flertallet av norske biskoper. Alt har sitt opphav i den samme djevelske tanke: ”Har Gud virkelig sagt?"

Forholdet mellom mann og kvinne i ekteskapet er et bilde på forholdet mellom Kristus og menigheten. I Efeserne 5,23-25 leser vi: ”For mannen er kvinnens hode, likesom også Kristus er menighetens hode - han som er sitt legemes frelser. Men likesom menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under sine menn i alle ting. Dere menn: Elsk deres hustruer, likesom også Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den,” og 1 Kor 11,3 ”Men jeg vil at dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, og mannen er kvinnens hode, men Gud er Kristi hode.” Underordning i bibelen er på denne måten et prinsipp som ikke lar seg forandre av skiftende tider, men som er en del av skapelsen og Guds frelsesplan for menneskene.

Mannens forhold til sin kone sammenlignes med det forholdet Kristus har til menigheten. Mannen skal elske sin kone på samme måte som kristus elsket menigheten og gav seg selv for den. Kvinnen skal underordne seg sin mann på samme måte som menigheten er underordnet Kristus. En innføring av moderne likestilling i familien og i våre menigheter, vil være en forkludring av dette fantastiske forbilde i bibelen.

Underordning er et Guddommelig prinsipp i bibelen. Dette berører ulike forhold, som Gud Fader, Jesus, menigheten, mannen og kvinnen i ekteskapet, menighetens eldste/forstandere/tilsynsmenn, eldre og yngre, barna i familien, herrer og tjenere, myndigheter og øvrigheter:

•Jesus Kristus er underordnet Gud Fader. Jesus var i hele sin virketid her på jorden underlagt sin fars vilje og autoritet. Johannes 5, 19-24, Luk 22, 42
•Menigheten er underordnet Jesus Kristus. Vi leser i Efeserne 5,23 at Kristus er hodet for menigheten.
•Kristus er mannens hode. 1. Korinterne 11,3
•Mannen er kvinnens hode. 1. Kor 11,3 og Efeserne 5,21-23, 1. Peter 3,1-7, Kolosenserne 3,18-19
•Kvinne skal ikke opptre som Lærer i menigheten: 1. Timoteus 2, 11-12 Apostlene innsatte eldstebrødre i de forskjellige menighetene som de grunnla. En kvinne ble ikke valgt som eldste, forstander, pastor eller tilsynsmann for menigheten. Når mannen er kvinnens hode i familien, kan heller ikke kvinnen være leder for menigheten. Krav til eldste: 1. Timoteus 3,1-7
•De yngre er underordnet de eldre. 1. Peter 5,5
•Barna i familien er underordnet sine foreldre. 2. Mos 20,12, Efeserne 6,1-3, Kolosenserne 3,20
•Tjenere skal være lydige mot sine herrer. Titus 2, 9-10, Efeserne 6, 5-9, Kolosenserne 3, 22-25 og 4,1
•Vi skal underordne oss myndigheter og øvrigheter. Titus 3, 1-2
En viktig side ved underordning er at i den grad vi er underordnet, har vi også autoritet og myndighet. Vi kan bare utøve autoritet i den grad vi selv er underlagt autoritet. Jesus hadde makt og myndighet fordi han var underlagt Gud Fader i himmelen. Menigheten og alle kristne har makt og myndighet i den grad de er underlagt/underordnet Jesus Kristus og hans autoritet.

Se her for relatert link: 
http://kristenbloggen.net/wp-content/uploads/t_b_barratt_-_kvinnens_stilling_i_menigheten.pdf
http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-98-kvinnelige-pastorer-og-eldste.html

Ingen kommentarer: