torsdag 26. mai 2016

Nr. 1535: Det er bare et skuespill at Åge Åleskjær har forandret på læren – det har alltid vært det samme; fullstendig og full frihet for det gamle menneske!

Nr. 1535:
Det er bare et skuespill at Åge Åleskjær har forandret på læren – det har alltid vært det samme; fullstendig og full frihet for det gamle menneske!

Bilde av bløffmakeren og den falske profet Åge Åleskjær.


Åge Åleskjær er utdannet lærer, og en god pedagog!

Her bløffer han den Norske kristenhet at han har forandret seg!
He-he! Han er den samme gamle bløffmakeren han alltid har vært, og sikkert kommer til å forbli? Intet nytt under solen!

Hva er evangeliet? Essensen i evangeliet er Galaterbrevet 2 der jeg er korsfestet med Kristus, og lever ikke lengre selv.

Se mine bibelkommentarer for Galaterbrevet:


Hva går trosforkynnelsen og Åge Åleskjærs forkynnelse ut på? Alltid det samme om det er Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Joyce Meyer, Jan Hanvold, Jørn Strand, Jan Aage Torp eller hvem det nå måtte være!

Det er hva JEG KAN FÅ AV GUD, IKKE HVA GUD SKAL FÅ AV MEG!

Evangeliet blir snudd på hodet, det er JEG OG MEG I SENTRUM!
Ikke Guds ord og Kristus Jesus!

Jesus blir ikke Herre, men en selv blir Herre. Jesus kommer på avstand, men en selv blir stor og fortreffelig!

Selve grunnforståelse av hva evangeliet er, og hvorfor en trenger Gud og hans frelse er borte!
Samt, en lover alltid en vekkelse som aldri kommer. Det er med å holde innsatsen og givergleden oppe!

Her er noen artikkler jeg har skrevet om Åge Åleskjær og OKS:
Det er en som har skrevet om OKS og Åge Åleskjær på Verdidebatt som er veldig leseverdig, innholdsrikt og sant. Se her:

Skrevet av Torgeir Tønnesen
Problemet med din far Åges Åleskjærs forkynnelse er nr. 1 at han aldri deltar i en debatt. Jeg har selv hørt han si hundre ganger at han ikke har en "diskusjons-ånd", leser Dagen eller andre kristne aviser og ser på kritikk som en "ånd". Dette er forøvrig helt i tråd med hans mentorer Kenneth Hagin og Kenneth Copelands lære.

Saken er den, at når din far Åge innså at det begynte å gå dårlig med trosbevegelsen, så tok han en ny vri: han introduserte "nådelæren". Åge skjønte at folk var lei løfter om vekkelse som aldri kom. Din far har profetert vekkelse i Norge siden 1983, og før den tid. Vekkelsen kom aldri og derfor endret han taktikk, og introduserte nådelæren: Nå skulle alle krav tas bort i trosbevegelsen, alt skulle være avslappet og han åpnet for ekumenikk på pinsekarismatisk grunn. Dette er i grunnen dette du viser til i artikkelen din.

Det du kanskje er for ung til å huske (Du var en liten gutt når jeg gikk på OKS -konferanser) er at Åge sier en ting, men praktiserer noe annet. Han sier det ikke er krav om tiende, men i virkeligheten maser han stadig om penger og tiende hvor velsignet det er å gi. Han sier at det er ikke er et bibelsk krav å tjene i en menighet, men underviser likevel om underordning, pastor-hierarki og velsignelsen av "lydighet" og å ha sin faste plass i menigheten. Han ser på menigheten som pastorens egen, og naturligvis var det hans egen sønn Thomas som tok over hans posisjon som Pastor. Åge snakker varmt om demokrati og lederstrukturerer i menigheten, men selv skyr han eldsteråd som han regner som gammeldags lovisk tøv. Han håndplukket selv sine eldste i sin tid som Pastor. Ingen har foraktet andre tradisjoner og lutherske sammenhenger som din far har gjort. Har tar innstendig avstand for alt gammelt i sitt hjerte, men selv drar han gjerne opp en gammel pinsesalme for å stå frem som troverdig. Falskt alibi.

Jeg synes det er trist at du David må stå frem og forsvare din far.

Luneborg, dette er Åge Åleskjærs problem, hans Bibelskole-rektor og mentor Kenneth Hagin.


Jeg har ingen tro på den frihet som du ser i denne videoen. Hvis det er dette som menes med full frihet, da vil jeg heller legge meg under lovisk luthersk lov og bud-kristendom.

Åge har aldri tatt avstand fra Hagin og Copeland (som nå for tiden driver ekumenikk med Paven)

"Full frihet" -boken som Åge skrev, anser jeg som ett oppgjør med hans tid i misjonssambandet, som han selv har sagt skadet ham med lover og bud og regler. Åge ville slik jeg ser det ikke ha loviskheten tredd nedover hodet, og derfor bruker han termen "full frihet".

David Åleskjær har invitert til en debatt om sin fars oppgjør med nettopp ditt og datt.

Klarer du og forholde deg til det, luneborg?

Eller må du kverulere og bruke superlativer om meg?

David Åleskjær har sikkert også behov for å klargjøre Åleskjær sitt forhold til Hagin?

Da kan du vel kommentere You-tube-videoen med Hagin som ikke er fra 1983, men fra 90 tallet og muligens også 2000 tallet. Ikke gjør meg til en løgner.

Rykk tilbake til start - og prøv og si om du anser Kenneth Hagin som en salvet profet i denne videoen.

Er denne mannen Åges åndelige mentor, eller var han?


Du har altså sett videoen av Kenneth Hagin, Åge Åleskjærs mentor, hvor Hagin går rundt og hveser som en kvelerslange.

Så sier du dette er en pinse-manifestasjon ala Peter og gutta hadde på pinsedag?

En ting er sikkert Wara, vi har ikke rett begge to.

Jeg kaller dette masse-demonbesettelse. Du kaller det Guds Ånd. Vi kan ikke ha rett begge to.

Hvis du har rett så er jeg besatt.


Se selv, -om du tør, betrakt og se om dette er rette person til å være mentor for norske predikanter.

Jeg er glad for at du er enig med meg, men jeg tror du har sovet i timen som mange andre også dessverre gjør. Men jeg ser at du er "ny-frelst" 1996, så du er unnskyldt. 20 år er lite-)

Hagin er Åge Åleskjærs åndelig far, etter hans egne ord. Hans mentor og lærer.

Her er Hagin.

Jeg har selv i min fortid gjennomført Levende Ord bibelskole. Jeg var cellegruppeleder i mange år og kjenner trosbevegelsen ut og inn, helt siden 1980 tallet. Jeg ble reddet ut i 2003 etter ti år, fordi jeg hadde luthersk bakgrunn og mistet ikke frelsen jeg hadde når jeg gikk inn.

OKS ble startet på grunnlag av at Åge Åleskjær reiste til USA hvor han fikk en såkalt fornyelse i Rhema-miljøet hos Kenneth Hagin. Jeg har vært på hundrevis av møter med Ulf Ekman, Åge Åleskjær og Flåten og andre trosforkynnere.

Jeg påstår at både Ulf Ekman og Åge Åleskjær bygger all sin lære på Kenneth Hagins forkynnelse. Først og fremst En-Pastor på toppen-læren, hierarki og underordningslæren, sykdom er satanisk-læren, så og høste læren, Jesu åndelige død læren, Hagin -the spriritual-man( Den påny-fødte nye skapning kan leve og gjøre alt som Jesus kunne), underordning i menighetslæren, og læren om at Gud har forlatt de gamle menigheter( Om de ikke fornyes med "det nye Gud gjør" ), Gud gjør deg rik og lykkelig læren......

Jeg kunne fortsett i det uendelige i dette temaet om jeg hadde giddet. Mens responsen er så laber at jeg modererer min aktivitet etter som årene går. Det får bli som Jesus selv sa: La de blinde lede de blinde, så går de begge vill og i grøften. Bibelen læren at dette med trosbevegelsen er den store villfarelse som skal komme over hele jorden. Millioner skal bli ført vill og miste himmelen og frelsen. Denne villfarelsen er antikrist (trosbevegelsen og andre villfarne) som setter seg i tempelet. (Menigheten) og gjør seg selv til gud.

Jeg har fått 0 likes på 1500 visninger. Det er harde fakta for meg. Men jeg tror jeg har rett, - Det store flertallet tar dessverre feil. Min oppgave er å prøve og avradikalisere mennesker som dessverre tror på eventyr om vekkelser, helbredelser og en gyllen tid for menigheten i verden. Jeg tror ikke det er slik det blir. Mon tro om han finner troen på jorden, i sitt komme?

Få skal bli frelst, står det skrevet. Men mange er kommet hjem til Jesus. Gud har mange nok og har full kontroll.

Åge har ikke tatt noe oppgjør med noe som helst som har med Hagin å gjøre. Tvertimot han fremmer og forfekter Hagins lære den dag i dag.

Åge preker ofte på Credo-kirken i Bergen. Hva tror du han preker om? Luthersk dåpslære?

Nei, han preker om suksess i kristenlivet, stor tro, glede og økonomisk fremgang på alle livets områder og en frisk kropp i en frelst sjel, som han brukte og si.

Det er ikke grunnleggende forskjell på undervisningen til Åge Åleskjær, Hanevold eller Kenneth Hagin eller noen annen trosforkynner. Tanken, filosofien, teologien, metodene er de samme og har samme mål -underbygge løgnen om vekkelsen som aldri kommer.

Siste replikk:

Eirik Flikke
Et lite innspill fra sidelinja
@Tønnesen er aldeles ikke far out når han knytter en "link" mellom Kenneth Hagin og Åge Åleskjær.

Da Åleskjær skrev kronikken "Min stille utgang", på trykk i Vårt land i juli 2006, var det relativt klar tale i den innledende ingressen som lyder slik:

"Jeg tror det har skjedd mye beklagelig i kjølevannet av en misforstått trosforkynnelse, og jeg ber om tilgivelse for at jeg ikke har vært klarere i min kritikk av disse sidene ved trosbevegelsen."

Men mot slutten av kronikken inngår altså ikke Hagin i dette oppgjøret da Åleskjær skriver:

"Det er ingen tvil om at trosforkynnelsen har bommet! For meg er det hverken Jesus, Peter, Paulus, Kenyon, Hagin eller Osborn som har skylden for dette! Det er nok andre miljøer og personer i kjølevannet av Trosbevegelsen som har gått langt ut over det læreboka sa."


Og slik fremstår det hele som noe underlig - når nettopp Hagin, som av svært mange regnes for trosbevegelsens far - ikke er en del av de varsellampene som Åleskjær tenner.
 
Relaterte linker: 

Ingen kommentarer: