mandag 2. mai 2016

Nr. 1492: Ikke hver forundret over det som nå skjer i og rundt pinsebevegelsen, vi som prøvde og tørte å si i fra ble holdt nede og skviset ut!

Nr. 1492:
Ikke hver forundret over det som nå skjer i og rundt pinsebevegelsen, vi som prøvde og tørte å si i fra ble holdt nede og skviset ut!

Det er en form for avsløring det som nå har skjedd i og rundt pinsebevegelsen med minst tre saker.

Bilde av Stefan Christiansen som dessverre har sviktet som Hyrde, Pastor og rollemodell etter det som er kommet frem i den senere tid. Her har det vært egoet og jeget i sentrum, mens Kristus og alle andre er blitt skjøvet ned og bort!1.)                  Avsløring av Jan Aage Torp og Oslokirken.
2.)                  Avsløringene rundt Sentermenigheten i Asker med Pastor Ole Bjørn Urne
3.)                  Avsløring av Jesus Church og leder-guro Stephan Christiansen.

Men dette er bare toppen av et isfjell, og jeg tror egentlig de styggeste og de sakene som egentlig har skadet mennesker mest ikke er kommet frem og de kommer sikkert aldri frem heller da jeg antar at de enten har tatt livet av seg eller er så skadeskutt i nerver, sjel og sinn at de aldri vil kunne og komme til å stå frem!

Men det som jeg bedreider pinsebevegelsen for både nå, for så lenge jeg har kjent til pinsebevegelsen tilstand. Eller for å utvide begrepet, frikirke Norge.
Det er de siste 35 årene!

Hvordan kan og kunne dette ha skjedd?

Det er som jeg skriver i overskriften av denne artikkelen:
«Ikke hver forundret over det som nå skjer i og rundt pinsebevegelsen, vi som prøvde og tørte å si i fra ble holdt nede og skviset ut!»

Hva er det jeg skriver her?

1.)  Ikke hver forundret over det som nå skjer i og rundt pinsebevegelsen.
2.)   Vi som prøvde og tørte å si i fra ble holdt nede og skviset ut!

Med andre ord, det har vært nok av de som har ønsket å advare, men de er ikke blitt tatt hensyn til. De som har hatt og har disse ledene rollene, de blir alltid, alltid ivaretatt da det hele går på kammaderi og at de som forsvarer disse «overgriperne» holder med de da de egentlig såt for det samme selv i mindre eller større grad.

Jeg har tusen eksempler på dette, at jeg og andre har prøvd å advare, men stort sett aldri lykkes!

Dessverre ser jeg egentlig ikke så mye bedring før de aller fleste av disse lederne som regjerer og styrer frikirke Norge blir fjernet, og erstattet av nye!

Men jeg vet om mennesker i frikirke Norge som har tatt livet sitt av forskjellige overgrep der de har vært incest, maktovergrep og alt annet som er mulig. Disse kommer aldri til å kunne stå frem, og de styggeste sakene vil med andre ord aldri komme for offentligheten!

Hva kan vi lære? Dette er et så omfattende emne at bøker må skrives, og er blitt skrevet.

Det er tragisk at varsleren blir nesten alltid uglesett, inntil «boblen» sprekker og det er nesten for sent til at noe kan gjøres og skjevheten rettes opp!

De «sterke» som meg og andre, blir nesten alltid utelukkende forsøkt skviset ut. Mens de som er svake, blir tynt enda mer og hvis de en gang skulle gå ut. Så er de så psyka ut at de nesten aldri vil kunne klare å si i fra!

Hvorfor foregår slikt så mye i Guds menighet? Og de frikirkelige ligger på «»toppen»?

Jeg tror det er mange på kompetanse, moral og etikk blant hyrdene. Samt at bibeltroskapen står veldig, veldig lavt!

Hva må gjøres? Det er egentlig veldig mye. Men en må høyne standarden blant forkynnerne, og da er det fint med å begynne med ekteskapet. Der ingen som er gjengiftet som troende får lov å være med i ledelsen i menigheten.

Hva sikter vi etter?

Det må være at den standarden som Apostelen Paulus lister opp for oss i 1 Tim. 3 og Titus 1 bør og skal være standarden og målet for lederskapet i menigheten å leve og vandre etter.

Fra minebibelkommentarer Titus 1. 5 Jeg lot deg bli igjen på Kreta for at du skulle bringe orden i de ting som fremdeles var ugjort. Du skal innsette eldste i hver by, slik jeg påla deg.

Det var med stor tillit og hengivenhet Titus fikk dette oppdraget. Å ordne menigheten etter Guds mønster der eldste skulle bli innsatt som skulle lede menigheten og ha ansvar for videre vei fremover, først og fremst i åndelig henseende.

6 En eldste må det ikke være noe å utsette på: Han skal være én kvinnes mann, hans barn må være troende, ikke oppsetsige og ikke kunne anklages for å leve et vilt liv.

En eldste som er en mann med lærer og Hyrde ansvar skal være en med høy inntregeitet. Ha barn som er opplært i og på Herrens vei. Og som klarer og skikker seg godt, da i særdeleshet med sin familie.
Videre står det at han skal være èn kvinnes mann. Her kan vi ikke misforstå Paulus sin ord når det står med apostrof over; èn kvinnes mann.
I enkelte kulturer er det flerkoneri som bibelen, spesielt nye testamente advarer imot. Det er en mann og en kvinne som er det Gudgitte ekteskapform alt annet er menneske laget.
Å fokusere på noe annet er en total avsporing og diskutere om det er bibelsk med homo og lespe forhold er bortkastet tid og feil fokus. Gud skapte oss til mann og kvinne, punktum.
Nå må vi også se dette i lyset av Guds ord. Å håndheve så høy standard som Guds ord legger til grunn på ekteskapet, gjelder KUN troende mennesker. Da spesielt de med et tilsynsembete.
Hvis en som troende blir skilt kan en fortsette i tjenesten, men da uten Hyrde og lærer ansvar (det samme mandats område kvinnen har).
Hvis en gifter seg på nytt så må vi forholde oss til hva Guds ord sier om dette. Vi skal ta opp gjengifte mye dypere når vi kommer til andre skrift avsnitt men skal bare si kort at for to troende er gjengifte utelukket mens den andre lever. Det er kun tillatt med gjengifte for en troende hvis den andre dør fysisk eller åndelig (blir en frafallen).
Men uansett hvis en troende som har et tilsyns embete gifter seg på nytt skal vedkommende aldri ha en plattform tjeneste. Gjengifte om det er tillatt diskvalifiserer vedkommende til å ha en tjeneste i Guds menighet. Gifter en seg på nytt uten et bibelsk grunnlag, skal vedkommende støtes ut av menigheten hvis en ikke vil omvende seg.
At enkelte kristne forkynnere gifter seg med fraskilte både første gang og etter de er blitt enkemenn er vannhellligt og det diskvalifiserer dem til å ha et tilsynsembete.
Da er det nødvendig at en ikke bare synes det ikke er rett med gjengifte.
Men samtidig samarbeider og støtter forkynnere, eldste og andre som er gjengift. Gjør en det, så løper en Satans ærend.
Er dette underlig? Tenk på en arbeidsplass der en person gjentatte ganger ikke klarer eller vil ikke gjøre jobben sin, da er det ikke urettferdig at vedkommende mister jobben?
Gud er da ikke dummere enn en bedriftsleder? Eller skal vi gjøre Guds ord til intet?
Slik er det i Guds rike og i Guds menighet. Ingen gjengiftede som troende har lov og skal ha en plattform tjeneste. Og de som støtter slike, støtter Satan og hans demonhær. Og de som nekter en tilsynsmann å gifte seg en gang, løper også Satans ærend (1.Tim.4.1-5).
Vi ser i dag at det ikke er noe hinder i Guds menighet med to, tre og flere ekteskap bak seg for å kunne forkynne Guds ord. Men dette er ikke noe nytt, de kommer under den dom vi finner i Guds ord mange plasser og de som støtter slike kommer også under samme dom. Gjengifte blant tilsynsmenn er og forblir synd.
1.Tim.5. 15 Noen har allerede vendt seg bort og fulgt Satan.
Klarer en ikke å få det til i ekteskapet og en velger å gifte seg på nytt, så fører en forbannelse med seg hvis en ønsker å ha en tjeneste. Men velger en å fratre sin tjeneste, så er nåden større (Lukas 18)! Det er ingen menneskerett å inneha en tjeneste når en svikter i sitt hverdagsliv og i sin familie. 1.Tim.5. 8 En som ikke har omsorg for sine nærmeste og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro.
Dette jeg her skriver er sanne og sindige ord, ikke ut av aggresjon og hjelpeløshet.
Jakob 3.1. Ikke mange av dere bør bli lærere, for dere vet at vi skal bli så mye strengere dømt. Det står klart, forkynnergjerningen henger så høyt at det er ikke en selvfølge at vi er verdig den uten våre liv også stemmer med det vi lærer og forkynner.
Gud har sin standard, også under den gamle pakt. 3.Mosebok 21. 7 Ingen av dem må gifte seg med en skjøge eller en kvinne som er vanæret, og heller ikke med en kvinne som mannen har skilt seg fra; for presten er innviet til sin Gud.
Og den samme standarden har han på prestene under det kommende 1000-årsriket.
Esekiel 44. 22 De må ikke gifte seg med en enke eller en kvinne som mannen har skilt seg fra, men bare med jomfruer av Israels ætt. Men de kan ta enken etter en prest.
Den samme standarden har han i dag; èn kvinnes mann.

7 For en tilsynsmann er Guds forvalter, og det må ikke være noe å utsette på ham. Han må ikke være egenrådig, bråsint, drikkfeldig, voldsom eller ute etter skammelig vinning.

En tilsynsmann forvalter både åndelige sannheter og mennesker som tilhører Kristus. De egenskapene han skal ha er av Åndens frykt og de tilhører et modent menneske. Ikke egenrådig, må kunne tåle andre mennesker både dem og synspunktene deres. Ikke bli sint fort og ikke ligge under for alkohol eller andre ting. Voldsom eller ute etter å tjene penger på Guds gjerning.

8 Han skal være gjestfri, elske det gode, være besindig, rettskaffen og gudfryktig og herre over seg selv.

Skal en ha med mennesker å gjøre må en være omgjengelig, derfor gjestfri. Elske det gode er også å elske livet, altså være positiv. Jeg selv har alltid prøvd å stille opp på alt for ungene slik kommer en også i kontakt med andre en de en møter ellers. Kunne beherske seg også når ting går imot og være rettskaffen i alle deler, spesielt penger og moralske ting.
Videre står det; gudfryktig og herre over seg selv. En godt moden person i alle henseende kan en trygt si.

9 Han må holde seg til det troverdige ord i samsvar med læren, slik at han både er i stand til å rettlede etter den sunne lære og til å gjendrive påstandene til dem som sier imot.

Elske sin bibel og kjenne til den og være klar i sin forståelse på Guds ord. Også kunne anvende Guds ord og tilbakevise mennesker som kommer med ubibelske meninger og er tom blitt villedet i sitt liv som troende.
En skal også kunne avsløre og peke på Guds ord i møte med andre mennesker.

Relaterte linker:

http://herescope.blogspot.no/2012/10/sacred-cows-and-stars.html?m=1
http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2014/12/no-827-is-it-allright-to-receive.html
http://www.deceptioninthechurch.com/Wagner-conference.htm
http://apprising.org/2011/10/27/an-unhealthy-update-on-c-peter-wagner-the-nefarious-narians/
http://www.spiritoferror.org/category/modern-apostles-and-prophets/c-peter-wagner-modern-apostles-and-prophets
https://mkayla.wordpress.com/2011/08/25/c-peter-wagner-in-his-own-defense/
https://www.youtube.com/watch?v=DdZIC-KzL7M
http://herescope.blogspot.no/2011/08/c-peter-wagner-spins-nar.html
http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2012/04/nr-284-pastors-and-preachers-who-are-re.html

Ingen kommentarer: