onsdag 13. juli 2011

Nr. 99. Klosterlivet er det tuftet på bibelsk lære?

Spørsmål 99:

Skal kristne gå i kloster og leve i sølibat? Hvordan skal troende skille seg i fra verden?

Svar:

Egentlig er jeg imot klostervesenet og leve pålagt i sølibat. Men i dag er de aller fleste kristne ved å gå i motsatt vei der skilsmisse og gjengifte er så utbredt selv i kristne miljøer og menigheter at det er til stor vanære og skam for Herren og evangeliet hvordan troende villig åpner opp for gjengifte. Ja, gjengifte også flere ganger, så langt er hovmodet kommet i Guds menighet. En advarer ikke lenger imot dette, men forsvarer og aksepterer dette og t.o.m. forteller og lærer at dette er Guds vilje. Da kommer en inn under Satans herredømme, og ikke Guds og en tilhører ikke lengre Kristus men Satan!
Ut i fra Jesu og Paulus’ undervisning er det livslange ekteskapet det eneste som en anbefaler. Paulus selv levde alene pga hans kall og den forfølgelse han måtte tåle sier han, men han legger samtidig fram i forkynnelsen at det var påbudt å være gift for en som ville ha et tilsynsembete. Og gjengifte var hor og helt uakseptabelt for en forkynner og en med et tilsynsembete.

Sølibat som et påbud lærer skriften samtidig er demoners lære og forførende ånder som står bak og også å holde seg til enkelte forskrifter av mat fra loven bl.a.

1. Tim. 4. 1. Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til lærdommer som stammer fra onde makter. 2 De blir bedratt av løgnaktige hyklere som er brennemerket i sin samvittighet. 3 Disse nekter folk å gifte seg og krever at en skal holde seg borte fra visse slag mat, enda Gud har skapt dette for at de som tror og kjenner sannheten, skal ta imot det med takk.

Tvunget sølibat er demonisk og forførende ånder som står bak, lærer skriften. Når en må leve i sølibat for å inneha et embete, tjeneste eller oppgave i Guds menighet, er en kommet så langt bort i fra Skriften det går an å komme. Å være gift, er en stor fordel for en Herrens tjener eller tjenerinne i de alle fleste sammenhenger. Derfor skal ikke en nyomvendt være tilsynsmann, men en som er “godt” frelst og “godt” gift!

Men samtidig så har også Klostrene hatt sine positive ting der bibeloversettelse og avskrift av bibelen har vært en vesentlig og viktig del av Kloster livet.

Hvordan skille seg fra verden? Søk Først Guds rike og lev et regelmessig og strukturert kristenliv med faste andakter og bønnestunder både alene og i sammen med andre anbefaler jeg.

Ønsker å legge litt trykk på dette med skilsmisse og gjengifte da det er i ferd med å bli eller er blitt som en epidemi og en kreftsvulst blant frafalne og lunkne protestantiske kristne her i Norge og ellers i den vestlige verden. Faktisk, den Katolske Kirka ligger langt foran oss her som en positiv faktor da de ser ekteskapet som et sakrament, og det er livslangt og monogamt livet ut til døden skiller en, Hallelujah!

Hva skal parolen være? Å bli mest mulig lik Jesus, det er formålet med å bli en troende fra Guds side med oss alle.

Rom. 8. 29 Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter hans Sønns bilde, så han skulle være den førstefødte blant mange søsken.

Jeg merker ofte med meg selv at jeg sammenligner meg med andre mennesker rundt meg. Jeg tenker slik som dette: ”hadde jeg bare vært som hun\han, og hadde jeg bare vært like flink til alt som han\hun er og hadde jeg bare vært like god og fortreffelig osv.”. Dette skjer ganske mange ganger, både bevisst og ubevisst. Vi er kalt til å bli lik Jesus og ikke som alle andre rundt oss. Jesus skal være vårt forbilde! Det er kristendommens kjerne og hovedhensikt!

Ingen kommentarer: