torsdag 14. juli 2011

Nr. 104: Skal Israel rebygge templet igjen?

Spørsmål 104:

Skal Israel bygge opp templet og begynne med gammel testamentelige ofringer? Skal vi ofre under 1000 års riket?

Svar:
Ja, det mener jeg. Det er uvisst når, men at det kommer til å skje, ja. Slik jeg ser det, så er det 2 templer som skal bygges til i Israel.

1.) Et for Antikrist som vi leser om både i 2. Tess 2 og Johannes Åpenbaring der jeg henviser til mine bibelkommentarer. Bl.a. Kap. 11 og andre steder.

2.) Esekiel templet som er For Kongenes Konge og Herrenes Herre Jesus Kristus og Kong David som vil stå opp og regjere med Jesus fra Jerusalem av i 1000 år. Da over hele Israel som vil være et stor rike fra Nilen til Eufrat. Fra Middelhavet og langt inn i både Syria, Libanon, Jordan, Egypt, Irak og Egypt.

Her fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring kap. 11. 11. 1. Jeg fikk nå et rør til å måle med, det var som en stav, og det ble sagt til meg: «Reis deg og mål Guds tempel og alteret og dem som tilber der!

Dette skriftstedet og mange indikerer klart at det vil bygges opp et tempel i Jerusalem. Jesus nevnte dette i sin endetids tale og jeg henter her et lite utdrag fra Markus evangeliet bibelkommentarene. Markus 13 14 Men når dere ser «den ødeleggende styggedom» stå der den ikke skulle stå – forstå det, den som leser! – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene.
Den ødeleggende styggedom hva det er og hvilket innhold det er taler Paulus om i 2.Tess. 2. 3b Den Lovløse komme til syne, han som ender i fortapelse. 4 Han er den som står imot og opphøyer seg mot alt som tilbes og kalles gud. Ja, han tar sete i Guds tempel og gjør seg selv til gud.
Når den GT ofringene blir gjenopptatt i Jerusalem igjen, de som Jesus har avskaffet med sitt offer på Golgata. Hebr.10. 12 Men Jesus har båret fram et eneste offer for synder og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid.
Da må de som er i Judea og ellers er Jøder som har sitt liv kjært, flykte opp i fjellene og over mot Jordan til klippebyen Petra og der en kan gjemme seg. Dette er Jesu klare oppfordring til sine landsmenn etter kjødet, Jødene.
Det vil være en ulykke for Israel å gjenoppbygge templet da Gud har avskaffet Loven og de GT ofringene som en vei til ham. Veien går kun gjennom Jesus.
Men i GT står det flere plasser at Gud vil vise Israel at det er forskjell på å tjene ham og ikke!

2 Men forgården utenfor templet skal du ikke ta med, den skal du ikke måle; for den er overlatt til hedningene, og de skal tråkke den hellige by under fot i 42 måneder.

Hedningene som ikke kjenner Israels Gud vil også være i Jerusalem og tilbe sine avguder. Det ser vi også foregå i dag mitt på tempelplassen at en avgud blir tilbedt (2010).
Al-Aqsa-moskéen
Fra Wikipedia
ShankboneAl-Aqsa-moskéen er en moské i Jerusalem, bygget ca 638 e.k, da muslimene inntok byen. Moskéens kuppel er 56 meter i diameter, og er dermed verdens syvende største moské. På moskéens nordøstre del er det risset inn et sitat av Muhammed. Moskéens volum kan beregnes etter følgende matematiske formel: 45z / n − 6,3 * nx(z − x * 2n) + at * n(c + b * 2). Al-Aqsa-moskeen er palestinernes største helligdom og har blitt omtalt av avisene under mange omstendigheter de siste årene. Den er bygd oppå den gamle tempelplassen til Salomos tempel.
For Israel å vende tilbake til Jødedommen også med et tempel i Jerusalem er å vende seg bort fra sin egen Gud en til ham!

3 Men jeg vil sette mine to vitner, kledd i sørgetøy av sekk, til å profetere i 1260 dager.»

Her møter vi noe meget interessant i Åpenbaringen, det er de to ”supervitnene”.
Det er de som mener det er Enok og Elijah men det tror jeg bestemt det ikke er. De er i himmelen og har helt sikker fått herlighetslegeme og de vil aldri komme tilbake for å dø som disse to vil.
Men legg merke til at de er to og ikke en. Når profeten forkynte så var de alene men her er det to i sammen. Det indikerer at før kunne en være alene og få ut budskapet. Men i endetiden vil åndskampen tilta og en må være to og ikke en.
Profeten ba om en dobbel del av Herrens Ånd for å ha den samme tjenesten som sin forgjenger.

4 Dette er de to oliventrær og de to lysestaker som står foran jordens herre.

Her er de også profetert om i Sakarja og de innehar en tjeneste som er utpreget Ånds inspirert. Derfor blir de sammenlignet med to lysestaker.
Sakarja 4. 2 Og han sa til mig: Hvad ser du? Jeg svarte: Jeg ser en lysestake som er helt igjennem av gull, med sitt oljekar på toppen og sine syv lamper, og med syv rør for hver lampe som er på den, 3 og to oljetrær står ved siden av den, ett på oljekarets høire side og ett på dets venstre side. 4 Og jeg tok til orde og sa til engelen som talte med mig: Hvad er dette, herre? 5 Og engelen som talte med mig, svarte: Vet du ikke hvad dette er? Jeg sa: Nei, herre! 6 Da tok han til orde og sa til mig: Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud. 7 Hvem er du, du store fjell som reiser dig foran Serubabel? Bli til en slette! Han skal føre toppstenen frem under høie rop: Nåde, nåde være med den! /
Relatert lin om Esekiels tempel som Jesus og Kong David skal være Herre over:

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=linjene-i-esekiel-40-48
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=linjene-i-esekiel-40-48

Ingen kommentarer: