søndag 17. juli 2011

Nr. 116: Virker åndsmaktene blant menneskene i dag, og hvordan?

Spørsmål 116:
Virker åndsmaktene blant menneskene i dag, og hvordan?

Svar:
Kommer til å tenke på Peter som ville hindre Jesus i hans vei til korset, Jesus sa rett ut til han, “vik bak meg satan, du han intet med Guds rike å gjøre. Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, ” Da Jesus var tatt til fange husker vi at Peter svor på at han ikke kjente Jesus, han var et lett bytte for den ondes påvirkning.
Men etter pinsedagen skjedde en merkbar forandring på alle apostlene og disiplene. De ble frimodige og glade og måtte ut med budskapet Herren hadde lagt på dem og deres hjerter var brennende og ingen djevelsk makt kunne hindre dem. Her ser vi klart hvordan de onde åndsmaktene prøvde seg i forskjellige sammenhenger og det er sånn at de gjerne vil angripe på våre svake punkter og i svake øyeblikk. Derfor er det så viktig å være klar over djevelens listige angrep og holde seg så nært inntil Jesus ved Guds ord og bønn og med andre troende som en kan.
De onde åndsmakter vil ikke noen mennesker noe godt da de hater oss pga at vi er Guds skapelse. Men mest hater han de troende som vil bøye seg for Guds ord, Jesus som Herre og hans hellige ånd.

Når vi tenker på vår falne natur og åndsmakter, må vi skille på det, ellers går vi feil på veien! Kjødet vårt er ubrukelig og pervertert etter syndefallet lærer Guds ord.

Gal. 5. 19 Det er klart hva det er som kommer fra vår onde natur: hor, umoral, utskeielser, 20 avgudsdyrkelse og trolldom, fiendskap, strid, rivalisering, sinne, selvhevdelse, stridigheter, partier 21 og misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Som jeg har sagt før: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.

Men også åndsmaktene er virksomme i vantroens barn og blant de ugjenfødte som ikke kjenner den Herre Jesus!

Efes. 2. 2 Dere levde på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i luftens rike, den ånd som nå er virksom i de ulydige. 3 Ja, vi levde en gang alle som de. Vi fulgte lystene i vår syndige natur og lot oss lede av den og av våre egne tanker. Slik var vi av naturen under Guds vrede, likesom de andre.

Kristne kan ikke være besatt direkte av onde åndsmakter, fordi det er Guds hellige Ånd som lever i dem, men de kan likevel oppleve å bli plaget og bundet av dem.
Man kan bli angrepet av onde åndsmakter, noe ikke troende kan oppleve da de ikke kjenner Jesus og fordi hans blod ikke dekker dem!
Men troende kan også bli angrepet hele tiden av to grunner.

1.) Satan og de onde åndsmakter er mer opptatt av dem, å forlede dem enn ikke troende da de tilhører Gud.
2.) Veldig mange troende har Satan sterk innflytelse over da de har veldig mange mørke områder i sitt liv og de går under feilaktig forkynnelse der t.o.m. forkynnerne lever i synd og driver med vranglære.

Hvordan avsløre dem og hvordan virker åndsmaktene blant de troende?

F. eks så sprer Visjon Norge ut direkte farlig lære og masse med åndsmakter da mange der er gjengiftede som troende og selv lederen der er gjengiftet og pervertert i hele sitt åndsliv.

”Trang” tankegang som hindrer oss i å ta til oss av Ordet og av andres erfaringer (alt går gjennom ”filteret” som åndsmaktene har satt opp for oss).

De kristne blir overåndelige og rare (fører til at mennesker blir skremt og drives bort).

Loviskhet, f.eks. slik som Adventistene som mener at vi som troende skal helligholde sabbaten og andre ting av loven for å være lydig imot Gud, dette er åndsmakter som står bak.

”Fornøyde” kristne, tilfreds med situasjonen, lengter ikke etter mer av Gud (Laodikea kristne eller Lot kristne).


Gledesløshet (religiøse åndsmakter hater glede, fordi de vet at gleden i Herren er de kristnes styrke).

Kristne uten evnen til å glede seg med andre.

Kristne med en dømmende holdning, som er ubarmhjertige og unådige mot andre som ønsker å omvende seg å leve for Gud.

Kristne som lever isolert fra verden, uten å prøve å formidle Jesus videre, uten kjærlighet til mennesker i nød.

Kristne som anklager andre uten først å ha snakket med dem ansikt til ansikt.
Kristne som baktaler, i stedet for å dekke over andres synder. Da mener vi bekjent feilgrep, ikke det som er uoppgjort.

Kristne som krever hjelp av andre troende hele tiden uten selv å stille opp.

Kristne som manipulerer og utnytter andre troende.

Kristne som ikke klarer å gjøre noe med ting som de ønsker, f. eks slanke seg, lese bibelen fast, ikke bryte med en TV serie. Det å ikke klare å bryte en vane, er det veldig ofte åndsmakter som ligger bak og trykker, styrer og har kontroll over ens sinn, tanke og viljesliv.

Kristne som er fanget i frykt, for Gud, for mennesker, for djevelen. Djevelen vet at når vi er fulle av frykt, våger vi oss ikke inn for Guds trone og får oppleve Han som Far. Vi blir lammet.

Kristne som ikke bekjenner, eller som bekjenner overdrevent og tvangsmessig (=uvishet som driver mennesker bort fra Jesus)

Kristne som er opptatt av å bli æret av mennesker.

Kristne som er feige, fører også til selvforakt.

Kristne som fornekter og avviser andre deler av Kristi legeme, som tror at de er de eneste eller den eneste som ser alt rett.

Kristne som ser på ulikheter og “nye” sannheter som en trussel.

Når kristne ikke tar et oppgjør med kjent synd og kjent vranglære!

Kristne som leser Bibelen uten ydmykhet, så vi blir fanget av sære tankeganger, og troen blir en teori uten liv, gjerne brukt til å ”slå andre i hodet med”.

Falsk lære (virkelig vranglære som er demonisk, er gjort med overlegg for å forføre. Ofte er feil undervisning mer snakk om uvitenhet)

Ordstrid og diskusjoner (fører til uttalelser fra ikke-troende som for eksempel ”kan vi tro på budskapet om kjærlighet når vi ser hvordan kristne krangler?”)

Oppvigleri, forvrengning og løgn som kommer fra kristne.

Kontroll og dominans (Der DHÅ er, der er det frihet). Religiøse åndsmakter hater mangfold og elsker kopiering, fordi det gjør oss bleke og kraftløse. De vil at vi skal søke vår trygghet i det som ligger utenfor oss, og ikke i vårt kjærlighetsforhold til Gud. Fører også lett til utstøting av de som faller utenfor mønsteret.

Kristne med et passivt indre menneske, forstadiet til depresjon, tungsinn og opplevelse av tomhet og meningsløshet.

Hardhet, uforsonlighet og bitterhet.

Kristne som tvinger seg på andre mennesker, ikke tar et nei for et nei, og dermed skyver folk fra seg.

Troende som ser i skjul på porno og annet grums, jevnlig og “må” ha det.

Troende som er spilleavhengige.

Troende som er skapdrankere.

Satan virker sterkt og like mye om ikke mer blant de troende! Men vi har seier over ham på alle områder når Jesu blod blir bekjent, alt i vårt liv er i lyset og vi vender oss i fra all bevist synd daglig og hele tiden.

Har mange erfaringer med forkynnere som har vært under demonisk påvirkning og som Satan har fått ledet. Slike som Arvid Fosse var innfiltrert av urene åndsmakter når han var Forstander i Tabernaklet Bergen. Leif Jakobsen når han var Forstander i Filadelfia Bergen og Hans Bratterud i Oslo Full evangeliske Kirke etc. Vi legger merke til alle som kommer med i den pinse\karismatiske bevegelse kommer veldig fort under demoners påvirkning, sky derfor den forkynnelsen som pesten hvis du ønsker å holde din sti ren og nå himmelen!

Her fra mine bibelkommentarer Markus evangeliet 1. 23 Nå var det i synagogen deres en mann med en uren ånd. Han satte i å rope:

Her var det en fast møtegjenger som gjorde tilkjenne hva som egentlig bodde i hans hjerte. Han hadde sittet der før og mange hilste på ham og han hilste tilbake. Men det var først når Jesus kom inn i synagogen at åndene i denne mann kom frem. Slik er det også i dag, det er først når lyset fra himmelen begynner å åpenbare seg at Satan blir avslørt.

24 «Hva vil du oss, Jesus fra Nasaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er: Guds Hellige!»

Dypest sett så hadde Jesus skapt denne demonene som han nå sto ansikt til ansikt med. Vi leser i Kol.1. 16 For i ham er alt blitt skapt,

i himmelen og på jorden,

det synlige og det usynlige,

troner og herskere,

makter og åndskrefter –

alt er skapt ved ham og til ham. Men denne demonen kjente også ham igjen.

25 Men Jesus truet ånden og sa: «Ti stille og far ut av ham!»

Her tar Jesus autoritet og tillater denne ikke lengre å gi seg til kjenne. Det hadde vært nok av de som hadde blitt blendet av denne annonseringen her:

Jesus fra Nasaret? Jeg vet hvem du er: Guds Hellige!»

26 Og den urene ånden rev og slet i mannen, skrek høyt og fór ut av ham.

Selv ovenfor Jesus ga han seg ikke. Den ville ikke ut fordi den trivdes der den var. Var en fast møtegjenger men ble aldri avslørt før Jesus kom. Det er nok av demoner som trives i religiøse møter fordi de vet de aldri vil bli avslørt, før Lyset fra himmelen kommer.

27 Alle ble forferdet; de snakket i munnen på hverandre og sa: «Hva er dette? En ny lære – og med myndighet! Han befaler til og med de urene åndene, og de adlyder ham.»

Fariseerne og de skriftlærde spilte egentlig på lag med Satan og demonen. Det gjør også de religiøse i dag. Hvordan vet en det? Legg merke til at tom åpenbar synd som gjengifte, statsstøtte etc. blir det aldri noen virkelige konsekvenser av blant de troende. De smiler og sier, det er ikke bra, men de tar aldri et oppgjør med synden som igjen gjør at demonene får fritt leide inn i menigheten og blant de troende.

Ingen kommentarer: