mandag 18. juli 2011

Nr. 155: Hvorfor angriper du Herrens vitner hele tiden?

Nr. 155:

Hvorfor angriper du Herrens vitner hele tiden?

Svar:

Jeg angriper ingen, bare hva de står for. Jeg prøver å skille sak fra person. Men det som er problemet, det er at så få andre gjør dette og så få vil skjønne hva det dreier seg om. At en forkynner sprer en lære, falsk eller ekte. At vedkommende som privat person er snill eller stygg, det vet jeg som oftest fint lite om, og godt er det. Jeg liker hva Broder Åge Samuelsen sa når han ble spurt om hva han syntes om den falske profeten Aril Edvardsen. Broder Åge sa følgende frit gjengitt: " Edvardsen er sikker en grei kar, men jeg klarer ikke læren hans". Det er det jeg prøver og ønsker å angripe, belyse og veilde hele tiden.

Var for en tid tilbake i en diskusjon med erstanings teologen Finn Arne Lauvås som har forkastet Israel i profetiene. Han oppførte seg direkte kvalmende og usakeligt, og hva skal en da gjøre når alle på død og liv forsvare ham om han er en vranglærer og en forfører? Guds folk er autoitets tro og derfor blir de så lett forført og ført på avveier! De kan få seg til å tro det meste, skremmende og alarmerende!


Jeg prøver også a ta frem det positive, men også det negative. Det byr på problemer for mange. Jeg syntes f. eks godt om Ludvik Karlsen, men de holdningene han hadde og at han godtok så mange gjengiftede rundt seg gjorde meg kvalm!

På 90 tallet gikk en forkynner, Arne Bakken inn i pinsebevegelsen etter brudd med Åge Åleskjær. Husker jeg reagerte sterkt at de ville slippe Bakken til på talestolen da han hadde en ubibelsk lære med seg, nemlig at Jesus døde åndelig, derfor advarte jeg på den tiden flere ledere i pinsebevegelsen som var ansvarlig for Bakkens videre virke om å slippe han til, men de påsto at han var ingen vranglærer. Jeg hadde sågar en kasett der de kunne høre med egne ører han forkynnelse angående den såkalte JDS-læren Dessverre endte det tragisk, han døde som en ung mann. Lederne i pinsebevegelsen er indirekte ansvarlig for dette sirkuset som ender i død og fordervelse og tragedie for mange.

Det er fremmed og unaturlig for de fleste kristne å gå den bibelske vei i dag da de ikke er vant til og leve og orientere seg etter Guds ord, lik en orienteringsløper som aldri har brukt kart og kompass, eller som en fisker som aldri har vært på havet, eller en industriarbeider som aldri har brukt kroppen sin. I virkligheten kjenner de aller fleste kristne og isærdeleshet forkynnerne ikke Gud, Joh 17:3. og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

Vi må kjenne Faderen, den eneste sanne Gud. Det åndelige livet er hele tiden basert på kjennskap før kunnskap. Kunnskapen skal regulere oss slik at vi ikke går feil, men det er kjennskapen som er hemmeligheten. Da den åndelige tilstanden er så lav, er det nesten farlig å gå i menighetene i dag, det suger og de vil dra den åndelige proppen ut av deg da det åndelige livet er så forfeilet og usunt i menighetene i det store og hele, Åp 18:4, Gå ut i fra henne i mitt folk. Paulus gikk redelig fram, noe som vi også må gjøre, 2.Kor 4:1 Derfor, da vi har denne tjeneste, eftersom vi har fått miskunn, så taper vi ikke motet; 2 men vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke frem med list, heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å kunngjøre sannheten anbefaler vi oss til alle menneskers samvittighet for Guds åsyn."

Hadde en mann som Paulus kommet til den norske kristenheten hadde han nok knapt fått lånt talestolen hos noen. Den er i dag okupert av en lunken, intetsigende, barnslig, umoden, villedende, besserwisser forkynnerskare i Norge som ikke holder mål, hverken i tro eller gjerning, liv eller lære, kjærlighet eller sannhet. Det er rett og slett Laodikearådende tilstander i menigheten i Norge, Se mine bibelkommentarer om dette i Joh.åp 3:14-22.

Slik kunne jeg ha fortsatt. Nå kommer ei heller Reinhard Bonke, den perfekte og ufeilbarlige besserwisseren til Norge p.g.a lumbago, han som er en velkjent helbredelse Evangelist er nå selv syk i sin beste aldre. Når skal det begynne å ringe en bjelle for mange? Det ser mørkt ut.

Her er et lite knipe hvordan forskjellige helbredelse Evangelister levde og døde. Det siste er at Joyce Meyer sikkerhets vakt drepte først kona og så sine egne barn og etterpå bedyret sin uskyld, dette er bare toppen av et isfjell!

Her et lite utdrag over hvordan disse Amerikanske helbredelse Evangelisten levde og døde.

Av Jan Lilleby
Etter min mening er de norske pastorene og evangelistene,
noe av det mest naive som finnes i dette land. Dette blir så
tydelig demonstrert når man hører deres stadige gnål og
lirekasse-aktige gjentagelser av disses falske helbredelses-
lære og utrolige "magiske formler" for å bli helbredet av Gud.
Det ser ut som om alt skal bero på hvor mye vi klarer å tilfredstille
Guds mange primadonna nykker, slik at vi endelig klarer å
fravriste ham den etterlengtede helbredelsen.
Den enkelte predikant og evangelist som føler seg
truffet av denne artikkelen, får hver enkelt bare
prøve å teste seg selv, for å finne ut om
han er blitt lurt av falsk forkynnelse.
Leseren anbefales også å lese en artikkel på mitt nettsted, om Hobart Freeman. Dette er en virkelig "Eyeopener" for de som tror at det er gull alt som glimrer. Trosbevegelsen prøver å tie ihjel den eneste virkelige troshelten blant dem: Han døde av å ta konsekvensen av sin lære!
Helt siden Aril Edvardsen i 1960-årene tok til landet T.L.Osborns bok "Helbrede de syke", så har det liksom vært en uskreven lov at "healing" i Jesu navn, det er det amerikanske predikanter som vet noe om. Og lille lettlurte Ola Dunk i kristen versjon, har godtatt denne uskrevne lov. Som resultat av denne lavpannede tankegangen ofte eksponert gjennom flere av de kjente evangelisttjenestene i Norge, sitter de fleste kristne i dag svindlet til å tro at guddommelig helbredelse skal være noe vi som kristne har krav på. Dette er en løgn og en falsklære, som jeg herved går kraftig imot. Jeg må selv innrømme at jeg var blant disse som, da jeg var helt nyfrelst og ukjent i Guds ord, kjøpte denne boken, og antok dens lære om helbredelse som normal. Men i dag, "lysår" etterpå, blir bildet noe helt annet. Det viser seg at de amerikanske helbredelsesevangelistenes lære om helbredelse ved tro, slettes ikke fungerer i deres egne liv. De selv har måttet (skamfulle) gå til sykehus og doktorer for å få hjelp til sine sykdommer. Men allikevel så fortsetter dem å late som ingenting, og vil ha kristne til ennå å følge deres gale lærer om helbredelse. Dette er rent hykleri, og en falsk måte å leve på som kristen. Slikt må finne seg i å bli avslørt og satt på plass av meg og mange andre. Kristenheten har krav på sannhet i både forkynnelse og praksis, enten vi snakker om guddommelig helbredelse eller andre former for guddomelige inngrep hos troende. Gud er ikke interessert i at hans barn skal leve på en løgn, og gå rundt med falske forhåpninger - basert på løfter Gud aldri har gitt.
Med disse ord som innledning, vil vi nå se at disse halvgudene av noen helbredelsespredikanter, ikke lever som de lærer. Den store massen - menigheten - må finne seg i å bli belært av disse falske profetene hvordan man tar til seg healing og andre velsignelser, via smarte teknikker, bekjennelser og et virrvar av bønneteknikker, ja - faktisk har noen ved tilfeller (Oral Roberts og sønn) lovt de som gir pengegaver inn i deres tjeneste/ organisasjon, å skulle få helbredelse sammen med økonomiske velsignelser. Ren løgn altså.
I en annen artikkel kan det hende at vi faktisk skal se nærmere på nettopp Oral "Seed Faith" Roberts trostriks, som han har lurt kristenheten med i årtier.
KJENTE HEALING PREDIKANTER OG DERES
DOBBELTMORAL OG FALSKE LIV
CHARLES CAPPS, trosbevegelseslærer i USA, selve opphavsmannen til "Skapende Ord" - og som også inspirerte Kenneth Copeland til å ta inn denne læren. Det du taler ut i tro, det vil Gud ved sin kraft skape til virkelighet. Det er også fra disse to både Jan Hanvold i TV-Visjon Norge, og flere andre evangelister, kjent og ukjent baserer mye av sin lære på. Førstnevnte har faktisk en fast spalte i sitt rapport magasin hver måned, som har overskrift "Skapende Ord". Emnene under denne overskriften varierer hver måned. Men fra tid til annen, kommer det til overflaten at Hanvolds tro er i samme magiske okkulte gata som Capps og Copeland. Han er i "godt selskap", for også Åge Åleskjær har endel ting som er lært i samme tro og lære. Capps lærte bl.a. (hans bok "Tungen", side 43) "Jeg fornekter ikke eksistensen av sykdom. Jeg nekter den sykdommen retten til å eksistere i denne kroppen, fordi jeg er Kristi kropp." Han og kona lever ikke som det prekes: Kona har kreft og har blitt medisinsk behandlet. Har ikke hun da talt de riktige "magiske" skapende ordene for å kunne holde kreften borte fra sin kropp? Det samme gjelder de norske predikantene: Hvorfor holder de på med dette tøyset, når det aldri fungerer i virkeligheten? De bruker jo leger og tannleger! Hvorfor ikke heller BLI ÆRLIGE KRISTNE som innrømmer at det er ved Guds nåde at vi eventuelt får oppleve guddommelig helbredelse, og ikke ved okkulte bekjennelsesteknikker???? Hvorfor er det så vanskelig å forlate løgnen?
JACK COE, en verdenskjent amerikansk helbreder (hans sønn har de senere årene vært i Norge og forkynt) - døde av poliomylitt. Coe advarte sine tilhørere om at "..dagen ville komme da de som besøkte leger ville bli tvunget til å ta dyrets merke". Han døde altså mens leger prøvde å redde hans liv.
KEITH GRAYTON, fra den profetiske bevegelsen i USA (Kansasprofetene) døde av AIDS. Han trodde falsklæren sin om å bekjenne positivt, tale ut skapende tro, "name it, and claim it", og sa offentlig i møtekampanjer at han var helbredet. Men bare ett år etter, så døde han.
KENNETH HAGIN SR., - de fleste vil vite at han regnes å være far til hele trosbevegelsen, etter at han stjal (plagierte) bøkene til Essek W. Kenyon. (Se egne artikler om Hagin) Han døde som mange vet, av hjerteproblemer i september 2003.
BUDDY HARRISON, Hagins svigersønn og tidligere direktør for Harrison House Publishers (et av verdens største forlag hva gjelder den gnostiske Word-Faith læren), døde av kreft i 1999. Hagins egen spesielle helbredelses- salvelse kunne ikke hjelpe hans egen svigersønn å bli frisk.
ESSEK W. KENYON, den virkelige gudfar til trosbevegelsens lære. Han gikk på Emerson College of Oratory i Boston i slutten av 1800-tallet. En læreanstalt der det er klekket ut både Scientologer (Baker Eddy) og andre tvilsomme sektledere. Selv var han betatt av New Thought, en lære som hadde i seg menneskets metafysiske evner, til ved tankens kraft å frembringe materielle manifestasjoner. Kenyon koplet dette med noe han kalte lover i Guds ord. Og slik fremmet han en kristnet okkultisme - vi kan kalle dette for ny-gnostisismen. Kenyon lærte guddommelig helbredelse ved tro, og at det alltid var Guds vilje å helbrede. Men han selv, døde i koma forårsaket av en voksende svulst. Han døde av sykdom.
KATHRYN KUHLMAN, kjent helbrederske og forbildet til bl.a. Benny Hinn og John Arnott, - døde av hjertesvikt i 1976. Hun led av denne hjertesykdommen i over 20 år, før hun døde.
AIMEE SEMPLE MCPHERSON, - er nevnt i andre artikler av meg. Hun døde av selvmord ved overdose i 1944. Antagelig som følge av store depresjoner som følge av hennes falne liv (flere skilsmisser og et verdslig uhellig liv).
SUSANNE HINN, Benny Hinns kone, lider av manisk depresjon og paranoia. Hun er som følge av dette også en kleptoman, tatt i betraktning at Hinn er mangemillionær på sine healing campanjer. Hun ble tatt av politiet i Cape Town, Syd Afrika midt på lyse dagen, da hun stjal med seg to sett pysjamaser fra en klesforretning. Allikevel trekker den brutale og hensynsløse Benny Hinn sin kone med på sine kampanjer, og lar henne dumme seg ut på scenen i sine krampeaktige "falle i ånden" ekstaser. Henne er den personen en må gi mest sympati av alle. Stakkars plagete menneske. Hun trenger hjelp og ro og stillhet, ikke den halvgale behandlingen som Hinn påfører dette syke stakkars mennesket!
JOYCE MEYERS, en relativt ny "kanon" i USA de senere år. Kjent for sine healing møter. Men hun kan plasseres i den sjeldne kategorien av ærlige predikanter, som innrømmer å ha tatt feil. Hun har brystkreft, og har gått til medisinsk behandling for dette. Hun trodde blindt på såkalt "Positive Confession" - å bekjenne positivt, for deretter kunne motta Guds helbredende kraft.
DAISY OSBORN, hustru til selveste T.L. Osborn, han med den kjente boken "Helbrede de syke", og som nok må sies å ha bidratt til å gjøre Aril Edvardsens tjeneste kjent (boken) - hun
døde dessverre av kreft for flere år siden. Kona til han som "visste alt om helbredelse", slik i allfall norske predikanter tenker i forhold til nevnte bok.
JOHN OSTEEN, kjent superpastor i trosmenighet i Houston, Texas. Hans hustru Dodie har leverkreft, men ved Guds nåde og medisinsk behandling overlevde hun! John Osteen selv, døde i slutten av 1998, grunnet flere sykdomskomplikasjoner. Hans menighet "bekjennte" hans helbredelse og ham selv erklærte at Gud hadde sagt til ham at han ville stå på talerstolen som nittiåring. Men Osteen døde da han var noe ut i 70-årene. En av de siste triste historiene om kristnes død i sykdom, var mega-menighets pastor John Osteen som fikk nyresvikt i 1998, og i august samme år ble han undersøkt for hjertet, men dette var iorden da. Men senere måtte han allikevel ta operasjon og fikk innlagt en Pacemaker. Pastor Osteen visste han "trengte et mirakel". Han hevdet at Gud hadde gitt han løfte fra Salme 27, 14. Det ble sendt ut bønnerings-begjær blant hans venner om å søke Herren for hans helbredelse. De ble enige over Salme 41 om Herrens befriende inngrep og beskyttelse for å redde livet hans. Herren ville reise ham opp. "Herren" (?) gav ham et syn som viste at han ville leve ut i sine nitti år og være aktiv predikant. Osteen bekjennte sin helbredelse innfor 20000 menighetsmedlemmer - og disse stod sammen i enighet for hans helbredelse. De trodde at han ville få sitt mirakel, slik kona Dodie fikk sitt. Men, dessverre, dette skjedde ikke.
(Les historien på www.letusreason.org, artikkel av Mike Oppenheimer)
ROD PARSLEY, en av de siste storkanonene i trosbevegelsen, har selv hatt en ryggoperasjon, og han har en autistisk sønn som fikk diagnosen Asbergers syndrom. Parsley har alltid gått hardt ut med falsklæren om "Name it, and claim it", positiv bekjennelse, og hva annet en vanligvis lærer i Word-Faith gnostisismen. Men ingen helbredelse har blitt gitt ham, eller hans lille syke sønn. Men sta og blind av sin egen falsklære, så har allikevel Parsley fortsatt og stå på TV der han erklærer sin sønn Austin å være frisk. Parsley er frempå og høylydt når han lærer sin "bekjennelses"-kristendom og helbredelse. Allikevel har han en døve-seksjon i lokalet med døvetolkere. Parsley lærer i sin bok "Renamed and Redeemed": "Jesus er ikke syk - jeg behøver ikke være syk!" - Denne vulgærtolking av Guds ord, faller jo på sin egen dumhet og mangel på ettertanke. Da kunne vi jo også si "Jesus syndet ikke, - jeg trenger heller ikke synde", og dermed gjøre nåden overflødig ved at vi selv kunne gjøre akkurat som Jesus. Det er mye bedre om disse stortalende ubetenksomme predikantene både går i seg selv, og begynner å erkjenne at vi små mennesker ikke kan kommandere Herren rundt som vår visergutt. Vi er hans underdanige lydige tjenere, og ikke herrer! (Opplysningene er pr. 1999.)
R.W. SCHAMBACH, kjent evangelist (har vært i Norge) -og har også en helbredelsestjeneste. "Du har ingen problemer, alt du trenger er tro på Gud." Sa han i et TV-program på TBN i USA. Men er det ikke bra da, at Gud også har skaffet frem doktorer og kirurger? Uten disse hadde Schambach måttet stå for dommeren for flere år siden: Han har fått innoperert en fire-kanals bypass i hjertet!
ORAL ROBERTS, "far" til alle som lærer "Seed Faith" (å så ut i tro, og få 100-fold igjen, osv.) vranglæren. Begynte som ung healing evangelist i helbredelsesvekkelsen i USA i kjølvannet av den okkulte helbreder William M. Branham, i slutten av 40-tallet. Hvis noen sier de lider av symptomer på hjertefeil men da fornekter symptomene, og hevder helbredelse ved tro, så kan de dø. Et skremmende eksempel på dette var da Oral Roberts deltok i et TV-show på TBN, der Paul Crouch var vert for programmet "Praise the Lord". (6.Okt. 1992) Oral Roberts ba Paul Crouch å legge sine hender på ham, da han fikk brystsmerter midt i programmet (jeg må tenke på Paulus sin profeti om endetidens falske lærere: "Deres dårskap skal bli åpenbar for alle", 2.Tim.3, 8-9) - som ble sett av millioner av seere i USA. Under forbønnen for åpent kamera, begynner Roberts å erklære: "Jeg føler Jesu helbredende kraft!" Og han sa det føltes som elektrisk strøm fòr gjennom kroppen. "Paul, du er salvet", sa han til TV-verten. Oral Roberts ble erklært helbredet i TBNs program. Men ble han virkelig det? Bare 4 timer senere, da han besøkte kjente i Newport Beach, California - følte Roberts mere smerter og ble fort sendt til Hoag Presbyterian Memorial Hospital, som også ligger i Newport Beach (denne lille byen er hjemsted for mange av verdens filmstjerner og kakser, og Paul Crouch selv bor der i en kjempevilla på 3000 kvm.) Diverse artikler skrevet om hendelsen med Oral Roberts sykdom, gir fyldig omtale av sykdommen. Flere skrev at Roberts hjerteanfall var nær dødelig. Men han ble reddet, og Oral Roberts går nå med en pacemaker som sikrer hjerterytmen. Men, tro det eller ikke, dette faktum blir helt oversett av de lydige og tankeløse tilhørerne, som ennå lar seg bedra av Roberts falske helbredelseslære og "Seed Faith"-lære. En kan spørre seg selv hvorfor?
En rekke andre navn blir nevnt i en artikkel av Sandy Simpson, der ovennevnte fakta kommer fra. Men disse er lite kjent i Norge, og de går stort sett i samme gata: Stortalende helbredelsesevangelister (ofte rike på gaveinntekter fra kristne) lover helbredelse i hytt og pine, men selv etterlever de ikke det de lærer. De har èn fasade utad, når de er på TV-ruten eller på talerstolen. Men i hverdagens reelle problemer og kamper, er deres liv noe helt annet. Stjernedrysset blir til grått støv og strev, og løfter man aldri får oppleve oppfylt. Det verste er ikke dette. Det verste er at de selv ikke forstår, eller innser at de er fiaskoer. De skulle hatt såpass til ydmykhet innfor Gud og mennesker at de innrømmet å ha tatt feil, og deretter gått ut og beklaget offentlig at de har ført falske løfter til torgs og bedratt kristenheten.

Ingen kommentarer: