mandag 25. juli 2011

Nr. 158: SV og andre forsvarer terror!

Spørsmål 158:

SV forsvarer arabere som gjør lignede terror handlinger som vi nå i Norges land har fått oppleve. Er det ikke selvmotsigende det de står for?

Svar:

Nå må en også ta hver sak vær for seg, en kan ikke alltid sammenligne alle saker. Da kan en for stå i fare for å sammenligne bananer og appelsiner.

SV er et parti som ikke har livets rett i seg da de egentlig står for en antidemokratisk og et anti-Israelsk politikk og ideologi.

Denne idologi preger desverre også mange andre sosialistiske partier som bl.a Arbeiderpartiet.

Men denne terror handlingen som vi opplevde her på Østlandet kan ingen rettferdiggjøre på noen som helst måte.

Men SV og parti ledelsen har både bevist sin idologi og dummhet mange ganger, og det er et parti som ikke har eksestensgrunnlag i seg da det er et superekstremt og til dels stygt parti i sin idologi og ellers alt det de står for. De er imot kristne verdier, spesielt frikirkelige og de er imot Israel. Men de forsvarer gjerne Pol Pot og andre ytterligående regimer som i Cuba styrt av diktatoren Castro og nå i dag forsvarer de ellers mange andre ekstreme, slik som Hamas og Fatah, som har som mål å anerktere hele Israel, og gjøre Jerusalem til sin hovedstad. Hamas har et dokument som er ganske likt Naziztenes i veldig mange ting, noe som bare gjør alt det SV står for illevarslende og vondt at et slikt parti kan sitte å styre Norge i en regjering. At AP og SP kan og vil styre i sammen med SV, er for meg ufattelig og som taler imot alt det de står for av positive og sunne verdier.

Det er skremmende mange som faktisk tror at terroren mot Israel skyldes palestinerenes iver etter land.
Dette er overhodet ikke sakens kjerne.
Problem nr 1 og det som er hovedproblemet er religion.
Israel,som har samme utstrekning som Buskerud fylke,blir omkranset av en rekke store arabiske land som har en ting til felles: Islam.
Som de fleste vet godtar ikke Islam andre religioner enn nettopp Islam,og det er nettopp derfor vi ser terror og drap rundt om i hele verden der noen med andre religioner enn islam har bosatt en region side om side med muslimer.
Ropet fra palestinerene om land er bare et skalkeskjul for det egentlige problemet: 85% av innbyggerene i Israel er IKKE muslimer.
Om Israel skulle gitt fra seg 90% av sitt lille land ville ikke terroren mot de syndige ikke-muslimene stoppe.
Dette er virkeligheten i det mye omtalte Israel.

Israel har mistet bare siden år 2000 over 1000 av sine borgere bare pga at Palestinerne først og fremst vil ha det landet som er Jødenes og aldri har vært noe Arabisk land. Og til opplysning, der Jødene nå bor, har det aldri vært noen gang en Arabisk stat. Det er og forblir et Jødisk og Israelistik område både juridisk, historisk og ut i Fra Guds ord. Et land som tilhører Israel og bare Israel. Hvorfor vil en da ikke godta dette? Vi leser i Guds ord at Satans fremste våpen er å stjele. Det er det alle vil, stjele Israels land, der faktisk SV er de fremste til å forsvare en slik udåd.

At dette er en kjempe motsigelse av alt hva SV og mange andre sosialister står for, det er en virkelighet. Det er rart at statsministeren som åpent sier han ikke tror på Gud skal stå å tale i kirken. Sosialistene har vel ingenting i kirken å gjøre på talerstolen da de står for et marxistisk budskap der en har mennesket i sentrum og ikke Gud. Det kristne budskapet er å ha Gud i sentrum, ikke mennesket. Det burde virkelig få øynene opp hos flere at Sosialismen er og forblir en løgn, en usannhet og er selvmotsigende i sitt vesen.

Jødene har gjennom hele historien blitt utsatt for sverting, løgn og drap av alle folkeslag i mindre eller større grad. Da Svartedauen og andre pester herjet i mange land under jødenes adspredelse fra år 70 e.Kristus, gikk jødene klar den da de hadde matforskrifter som påbød bl.a å vakse hender og holde mat adskilt og på den måten unngikk de smitte i en veldig stor utstrekning. Men da ble de beskyldt for å stå bak dette da de ikke døde som andre. Jøder har alltid blitt beskyldt for alt de ikke har gjort og gjort. AT SV og andre Sosialister fortsetter med dette, er ikke overraskende. Men de har løfter på seg. Den som rører ved Israel, rører ved Herren.

Hvor lenge står Guds løfte fast for og til Israel? Skriften gir svar:
Jeremias 31. 35 Så sier Herren,
han som satte solen til å lyse om dagen
og ordnet det så
at månen og stjernene lyser om natten,
han som rører opp havet så bølgene bruser,
– Herren, Allhærs Gud, er hans navn:
36 Lar jeg disse ordninger vike,
lyder ordet fra Herren,
skal også Israels ætt for alltid
opphøre å være mitt folk.
37 Så sier Herren:
Hvis himmelen der oppe kan måles
og jordens grunnvoller der nede kan utforskes,
da vil jeg også forkaste
hele Israels ætt
på grunn av alt de har gjort, sier Herren.
Guds ord vil aldri vike fra Israel, før vil himmel og jord forgå. Da vil Guds løfte til Israel ikke lengre stå lag, for da er alt oppfylt i Kristus til fulle.

Sak. 2. 12 For så sier Herren, Allhærs Gud,
den herlige, som har sendt meg,
om de folk som plyndret dere:
Den som rører dere,
rører ved min øyesten.

Røre ved Israel er som å røre ved Guds øyenstein, det er dømt til å mislykkes. Å røre ved Jerusalem, er som å forløfte seg, snakk om å være dum? Det må en si,

Sak 12,2-3 sier: ”Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkeslagene rundt omkring. Når Jerusalem blir kringsatt, skal det også gå ut over Juda. Det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det”.

Dette å gå imot Israel er så ille som det kan forblitt. Nå har Norge opplevd og blitt rammet av det samme som Israel daglig erfarer, og hva så? Vi reagerer med avskjy og fortvilelse, noe som er fullt forståelig. Terror og drap er av simpleste sort. Men hvordan kan da Sosialister og SV nesten fordømme alt Israel gjør når de forsvarer seg imot nettopp terrorister? Men når vi i Norge erfarer dette i vårt eget land, da er vår sorg selvsagt stor, men hvorfor viser SV og sosialistene ikke det samme reaksjonsmønster når et demokrati som Israel blir terrrorisert?

Det er mye jeg kunne tatt med, men jeg ønsker å påpeke at en ikke må tale med to tunger og være dobbelte, vi må være imot terror både i Israel og i Norge, hvis ikke er vi selvmotsigende.
http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2011/03/islamic-jew-hatred-graphic-muslims-stab-jewish-family-of-five-to-death.html
http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2011/03/islamic-jew-hatred-graphic-muslims-stab-jewish-family-of-five-to-death.html

Ingen kommentarer: