lørdag 23. juli 2011

Nr. 156: Tragedien ved regjeringsbygget og på Utøya.

Spørsmål 156:

Hva tror du om den tragedien som skjedde nå her på Østlandet fredag 22\7-11?

Svar:

Først av alt kan en aldri forsvare handlinger som dette, og det drap på forsvarsløse mennnesker, i dette tilfellet unge mennesker på leir. Dette er en dyp tragedie gjort av et sykt og ondt menneske. Om en liker eller ikke liker mennesker av annen tro, politisk mening, hudfarge o.l. kan slike handlinger aldri forsvares.

Slik det er kommet frem i nyhetene så er denne mannen skolert, frimurer, kristen og mye annet. Men uansett, dette er ingen kristen person som har gjort dette. Men det er flere spørsmål jeg vil stille.

Skriften sier, slik vi sår skal vi høste, er det det som skjer? Støre sa følgende da han ble spurt om å hjelpe Israel. De vil vi ikke hjelpe, de må klare seg selv. Så ble han spurt angående de mange i Israel som har det vanskelig da de er immigranter. Da sa han videre at Israel er en stat som skal klare seg uten Norsk hjelp! Palesina araberne derimot, de som vil okupere Israels land får 800 mill diekte over statsbudsjettet + masse mill gjennom organisasjoner hvert år. Videre sa Stoltenberg at han ikke tror på Gud! Er det konsekvensene av dette vi ser?

Israels barn ropte når Jesus skulle bli korsfestet, at la hans blod kommer over oss og våre barn, det har jødene til fulle erfart. Men så sa Jesus i Matteus det en har gjort mot en av mine minste brødre - jødene - det har en gjort imot ham. Slik vi beandler jødene er langt på vei slik vi behandler Jesus.

Fra mine bibelkommentarer Galaterbrevet 6. 7 Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste.

Dette med å høste, gjelder for alle mennesker til alle tider. Både før, under og etter loven. Det heter også i Mose lov at din synd skal finne deg. Ingen kan gå med skjulte synder i liv og hjerte, alt vil en høste før eller siden.

8 Den som sår i sin syndige natur, skal høste undergang av den; den som sår i Ånden, skal høste evig liv ved Ånden.

Hebr 10, 26 Synder vi med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. (se: 2 Peter 2:20, Matt 12:45)
Det kommer klart frem i NT at det er en pågående konflikt så lenge vi fortsatt er i naturen (kjødet), men at livet i Ånden er vår tilstand forent i Gud. Kjødet er reelt selv etter frelsen og mange opplever motsetningen mellom loven i kjødet og Ånden i større eller mindre grad. Ved bønn, faste, tro og kamp går man fra livet i naturen - ved å legge kjødet dødt - til livet i Jesus og Ånden. Her kommer Den Hellige Ånd oss til hjelp for vi bygges opp i tro, nådegaver og kraft etter hvert som vi vokser og modnes i tro. Her må alle overgi seg helt til Jesus og legge alle byrder på Ham (Rom 8:26, 8:34, 1 Joh 2:1, Matt 11:28-30). Her må vi alle være salt og lys, hjelpe og veilede hverandre i kjærlighet.

9 La oss ikke bli trette av å gjøre det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp.

Viser du godhet, vil du høste godhet. En dag kan du få gi, en annen dag er det du som trenger å få. Da vil du få rikelig igjen om du har sådd rikelig.
Men forvaltningen gjelder også min CHRONOS tid. Har jeg forvaltet min tid rett når det gjelder å søke Gud, har jeg funnet den rette balanse mellom arbeid og hvile, engasjement i og utenfor hjemmet, engasjement i menigheten? Gud har noe han vil lære oss også her. Men da må vi begynne hos ham.
Vi leser aldri i Bibelen at Jesus hadde det travelt. Han hadde tid for alle selv om han hadde mye å gjøre. Men så gjorde han bare det hans himmelske far hadde bestemt. Og det ser ut til at vissheten om hva det var, fikk han i de stille morgenstundene da han var alene med sin himmelske far.

10 Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er våre søsken i troen.

Legg merke til språkbruken: våre søsken i troen. Det er helt naturlig i en familie at det er et helt spesielt forhold til mor og far og til den jeg er gift med. Det er også helt naturlig at jeg kjenner en større nærhet til en bror og en søster enn til andre mennesker. Hvis jeg lukker øynene, kan jeg nok si at jeg skulle elske alle like mye, at jeg ikke skulle ta mer hensyn til min bror enn til en tigger på søppelhaugene i Bangkok. Men det er ikke slik livet er. Jeg behøver ikke glemme tiggeren på søppelhaugen i Bangkok fordi om søsteren min har større plass i hjertet mitt. Dessuten ville jeg bli revet helt i stykker hvis alle verdens mennesker skulle ha like stor plass i lommeboka mi som barna mine. Sunn logik og sunn menneskelig tenkning er også åndelig (sitat slutt).

Det er nok noe av dette vi ser begynner å gjøre seg gjeldene, at Satan får fritt spillerom når vi gir han frie tøyler med å tillate både abnorme synde og synd. Samtidig gå kraftig imot Israel og kristne verdier!

Men ingen har sviktet så mye som de kristne, vær klar over det. De er tross alt blitt opplyst om sannhetten. Men det er fremdeles 7000 som ikke har bøyet kne og hjerte for alt som er tillat i dag, Hallelujah.


På spørsmål fra Nehemia om jødenes situasjon kom dette nedslåenden svaret; ”De som er blitt befridd fra fangeskap og nå bor der i landskapet er i stor ulykke og vannære. Jerusalems murer er nedrevet og portene oppbrent.
Dette minner mye om menighetens situasjon i dag. Det synes som om satan har fritt spillerom, han som er avvæpnet og beseiret! I løpet av tiden som jeg har vært kristen (siden januar 1981) har jeg aldri opplevd så mye tragisk på ekteskapsfronten. Det ser ut som en vekkelse fra mørkets rike. Det nytter lite å ha skjold foran når baken er bar! Hvordan er det mulig at satan kan komme inn i Guds menighet og der herje vilt med våre familier?
Dødsrikets porter skal ikke og har jo ikke makt over Guds menighet ifølge Jesus. Da er det jo jeg og vi som svikter. For Gud har jo gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt.
Til tide blir jeg forundret, for utroskap og kriser rammer like fort de såkalte sterke som de svake. Unge familier rammes like hardt som familiene til ”garvede” predikanter. Det skjer i Drammen\Hokksund, Sarpsborg, Oslo og Lakeland. Og en må bare være ydmyk og ikke hovere over disse tragediene, for tragedier er det. Bibelen sier at den som står, han se til at han ikke faller.
Det er flere ting å peke på her. I Josvas bok står det at Akan brakte bannlyst gods inn i leieren. Dette forårsaket mannefall i Israels hær. I Efeserbrevet står om at vi har en kamp mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Alle er i kamp. Ingen unngår kampen fordi han ikke vet at det er en kamp. Satan hamrer på. Men vi skal stå djevelen imot faste i troen. Hvorfor er det så mange tragedier og nederlag da, også blant de mest Åndsfylte kristne.
Jo, man står ikke djevelen imot ved å være Åndsfylt, vi står ham imot når vi ber. Hva hjelper det å øse båten om ikke også skruer igjen bunnproppen. Menigheten har blitt som en trål med hull i enden. Fisken kommer inn foran og kommer skadet ut bak.
Menigheten må og skal be. Og vi skal be om vekkelse. Gud betror oss ikke sjeler om vi ikke tar vare på de vi har. Om en familie ikke skjøtter sin barn kommer barnevernet. Når kommer det himmelske barnevernet til våre menigheter?
Den forstander, menighetsleder og pastor som har omsorg for sine får han sørger også for å beskytte dem. Det eneste virkelige åndelige våpen er bønn, Jesu blod og ordet.
Det står i Johannes Åpenbaring at de seiret over ham i kraft av Jesu blod og de ord de vitnet.
Det ikke bønn i Guds menigheter lenger. Ingen som har nød og kjemper for sine familier. Vi burde synge 7. vers i fedrelandssalmen:

7. Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet
så vi vant vår rett.

Fedrene må igjen opp på muren å kjempe. De må be slik at Herren får rakt ut sine hender for å sørge for at vi får vår rett. Nå er det ikke tid for å innta nytt land, nå er det tid for å bygge opp murene igjen.

Jesus er den gode hyrde, som sa da de kom for å ta han, er det meg dere vil ha, så la disse gå sa han om disiplene sine.

Konklusjon: Den eneste måten vi kan leve i beskyttelse på er å leve oppgjort med Gud og mennesker under Jesu blod og velsigne Israel, Guds eget eiendomsfolk, for frelsen kommer fra jødene, støtte dem økonomisk og i bønn, om utenriksminister Støre & co ikke ønsker det. Det er en befaling fra Gud å støtte Israel for selv å bli velsignet, det gjelder i hele GT og NT og også i det kommende tusenårsriket.

Om jeg ikke minnes helt feil blev stort sett hele Israel fordömt, da den jödiske legen gikk inn i en moske og skjöt på muslimene som befant seg der. Dette var vel i Samaria og fordömmelsen var stor. Misforstå meg ikke. Jeg er ikke enig med personen, men når jeg fikk vite bakgrunnen kunne jeg forstå litt. Ganske nylig blev en hel jödisk fam. massakrert av muslimske ungdommer. Ingen fordömte da alle palestinere?
Da dette har skjedd i Norge av en ekte normann, vil verden da fordömme alle normenn? Paradokset for meg er, hvorfor behandle jöder/Israel på en helt annen måte enn verden forövrigt. Da 10 000 raketter ble beskyttes mot sivile i Israel,kommer det ingen kondolansetelegrammer. Jeg mener; Terror er terror, hvor det enn skjer. Menneskeliv er de samme overalt i verden, men at det er åndelige lover som vi her opplever, ja! Norge er blitt kjent for å blitt under den rødgrønne regjeringen verdens mest jøde fiendtlige stat (les under påvirkning av det hatske og til dels Antikristelige SV, der AP og SP følger med for å beholde regjeringsmakten).

Ingen kommentarer: