torsdag 28. juli 2011

Nr. 160: Er Statsminister Jens Stoltenberg en ulv i fåreklær?

Spørsmål 160:

Statsminister Jens Stoltenberg taler varmt om kjærlighet, forsoning og solidaritet. Er det bibelens budskap eller er han en ulv i fåreklær?

Svar:

Jesus når han talte med Nikodemus; du må bli født på nytt! Det er et total skille mellom oss og Gud, som er kjærlighet og livets sanne opphav. Det er kun gjennom Jesus Kristus vi kan nærme oss Gud. Når Statsminister Jens Stoltenberg fronter igjen og igjen "kristne" verdier uten det kristne budskapet. Da er han med å fremmer noe som ikke er riktig.

For meg er en ulv i fåreklær ikke Jens Stoltenberg.

Det er en som gir seg ut for å være en troende, men ikke er det. Slik som mange pinse\karismatikere er f.eks Pastor Jan Hanvold, Benny Hinn, Drs. Rodney & Adonica Howard-Browne og andre. Og andre kirkelige som ikke lever som troende eller forkynner frelse og omvendelse rett. Slik som Biskopen i Troms som skilte seg og giftet seg med menighets sækreteren, dette er en ulv i fåreklær denne biskop Per Oskar Kjølaas i Nord-Hålogaland bispedømme og Paven i Roma er det også som kaster seg opp til å si at han er Jesus og Peters stedfortreder på jord, og har nøkleene etter Peter.

Statsminister Jens Stoltenberg er mer populær enn noen gang, men han har ikke nevnt et eneste ord om Gud, Jesus eller Bibelen. Er ikke vi en kristen kultur nasjon med kristendommen i 1000 år? Kjærlighet uten å nevne Gud, hvilken kjærlighet er det? Er vi blitt så avkristnet at vi ikke lengre trenger Gud i den største tragedien siden 2. Verdenskrig? Dette som skjedde her på Østlandet fredag 22\7-11.

Jesu budskap er til alle mennesker at de må bli født på nytt.
Hva betyr å bli en gjenfødt kristen? Det klassiske tekststedet i Bibelen som svarer på dette spørsmålet, er Johannes 3:1-21. Herren Jesus snakker til Nikodemus, en fremskytende skriftlærd. Nikodemus kom til Jesus en natt. Nikodemus hadde spørsmål til Jesus.

Da Jesus snakket med Nikodemus sa han ”… Sannelig. Sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.” Nikodemus sa til Ham, ”Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født?” Jesus svarte, ”Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Dere må bli født på ny…” (Johannes 3:3-7).

Utsagnet ”født på nytt” betyr bokstaveligtalt ”født fra oven”. Nikodemus hadde et reelt behov. Han trengte en endring i hjertet – en åndelig forvandling. En ny fødsel, å bli født på nytt, er en handling av Gud, der evig liv blir en del av personen som tror (2. Korinterbrev 5:17; Titus 3:5; 1. Petersbrev 1:3; 1. Johannesbrev 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Johannes 1:12,13 indikerer at å bli ”født på ny” også betyr ”å bli Guds barn” gjennom å tro på Jesus Kristus.

Men et logisk spørsmål kommer opp, ”Hva må et menneske gjøre for å bli født på ny?” Apostelen Paulus sier i Efeserbrevet 2:1, ”Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder…” Til romerne in Romerbrevet 3:23, skriver apostelen, ”…alle har syndet og står uten ære for Gud.” Derfor trenger et menneske å bli født på ny for å få syndene sine tilgitt og for å kunne ha et forhold til Gud.

Hvordan kan dette gå til? Efeserbrevet 2:8-9 sier, ”For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.” Når et menneske er frelst, er han/hun født på ny, åndelig forvandlet og er Guds barn. Å være ”født på ny” i åndelig betydning, betyr å stole på Jesus Kristus, han som betalte straffen for alle synder da han døde på korset. ”Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning…” (2. Korinterbrev 5:17a).

Dersom du aldri har stolt på Herren Jesus som din frelser, vil du overveie kallet når den Hellige Ånd snakker til hjertet ditt? Du trenger å bli født på ny. Vil du be en bønn fordi du angrer i dag, og bli en ny skapning i Kristus? ”Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud” (Johannes 1:12-13).

Dersom du ønsker å ta imot og tro på Jesus Kristus som din frelser, kan du for eksempel be denne bønnen. Men husk, verken denne eller noen annen bønn kan frelse deg. Det er bare troen på Jesus Kristus som kan frelse deg fra synd. Denne bønnen er enkelt sagt en måte å uttrykke troen din til Gud og takke ham for frelsen. ”Gud, jeg vet jeg har syndet mot deg og fortjener straff. Men Jesus Kristus tok straffen jeg fortjente slik at jeg gjennom å tro på ham kan ta imot tilgivelse. Jeg snur meg bort fra min synd og tror at frelse får jeg kun hos deg. Takk for din herlige nåde og tilgivelse – og et evig liv! Amen!”

I Johannes.evang.kap 3,kan vi lese om en mann som het Nikodemus. Han kom til Jesus om natten,for han var en av Jødenes rådsherrer. Han hadde sett at Jesus gjorde mange tegn og under,og det gjorde ham nysgjerrig på hvem Jesus var. Nikodemus sier til Jesus:" ingen kan gjøre de tegn du gjør uten at Gud er med Ham." Jesus svarer med å si:" Den som ikke er født på ny,kan ikke se Guds Rike." Dermed slo Han fast at frelse er mer enn teori og bekjennelse. Det handler om å bli "født på ny." Som ikke kristen,så er vår ånd død,dvs. vårt indre menneske. Et menneske består av tre deler: ånd,sjel og kropp. Et dyr består av to deler: sjel og kropp. Når et menneske dør,går det over i en evig dimensjon,noe som aldri tar slutt. Når et dyr dør,er det ikke mer. Forskjellen er,at alle mennesker har en ånd inne i seg. Det er den delen av oss som er udødelig,og som Gud krever tilbake når kroppen dør. Det er Gud som ga oss mennesker livsånde. I 1Mosebok,kap2,vers 7 står det: " og Herren Gud formet mennesket av jordens støv,og Han blåste livets ånde in i hans nesebor. Og mennesket ble en levende sjel." Dette fjerner teorien om at vi stammer fra apene,for en ape er et dyr,og har dermed ingen ånd slik vi har. Det som skjer når du tar imot Jesus og det Han gjorde,er ganske enkelt at du blir " født på ny." Det er det samme som at din ånd får Guds liv,og blir levende. Dette kan du lese om i Johannes.Evang.kap1,vers 12-13, " men så mange som tok imot Ham( Jesus ),dem ga Han rett til å bli Guds Barn,dem som tror på Hans Navn,de er født,ikke av kjøtt og blod,heller ikke av menneskers vilje,men av Gud." Altså,det er din ånd som blir " født på ny",eller ditt indre menneske. Dette innebærer en radikal forandring i våre liv,både tankemessig og vårt handlingsmønster. Hva mener jeg med det? La oss se på 2.korinterbrev,kap5,vers 17,:" derfor,om noen er i Kristus,er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt." Hvem er i Kristus? Jo,den som har tatt imot Jesus og blitt " født på ny". Det står at," alt er blitt nytt". Du er fremdeles den samme utvendig,men på innsiden av deg,har det skjedd en stor forvandling. Jeg skrev at vi mennesker består av ånd,sjel og kropp. Når din ånd,eller ditt indre er født på ny,så vil det også etterhvert skje forandringer både i din sjel,som er tanken,viljen og følelsen,og videre til din kropp. Det nye livet som er født inn ideg,brer seg ut til sjel og kropp. Hva betyr det? Gud vil helbrede hele mennesket gjennom det nye livet,og gi deg sunne og friske tanker,helbrede forkastelsen,mindreverd,dårlig selvbilde mm. Men,alt begynner fra innsiden ved at du blir "født på ny". Det er en veldig kraft i dette nye livet. Det har kraft til å sette deg fri,og helbrede deg på alle områder av livet. La oss se hva Jesus sier i Lukas.Evang.kap 4,vers,18-19, "Herrens Ånd er over Meg,for Han har salvet Meg til å forkynne Evangeliet for de fattige. Han har sendt Meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte,og rope ut frihet for fanger,og for at blinde skal få synet igjen,for å sette undertrykte i frihet,for å rope ut et nådens år fra Herren." Her beskrives nesten alle deler av et menneske og dets behov. Dette er Guds vilje for alle mennesker,at de skal få oppleve kraften i Evangeliet og bli berget for evigheten. Alt det som Jesus sier her er mulig å oppleve for den som tar imot Ham. Apostelen Paulus sier i ett av sine brever at,"vi har fått Kristi sinnelag". Vi begynner å se på oss selv slik Gud ser på oss. Vi blir alle fullkomne i Kristus Jesus. Vi begynner å tenke om oss selv slik Jesus gjør det. Vi begynner å gjøre det Jesus gjorde,og se på hverandre slik Jesus gjør. Kort sagt,vi får livet på nytt. Om det jeg har skrevet appelerer til deg,så ta et standpunkt for Jesus,og slipp Ham inn i livet ditt. Det er der det begynner. Skriv gjerne til meg om du har spørsmål, eller tanker du vil dele. Bloggen er bygget på at du stiller spørsmål som jeg svarer på, lykke til kjære venn!

Den himmelske blogg!
Hvordan blir det å komme til det Nye Jerusalem? Vi har mange spørsmål som vi ønsker å få svar på! Nå kan du få oppleve himmelen på forskudd, du kan sende inn dine åndelige relaterte spørsmål her: Spørsmålene kan enten sendes på mail til meg eller SMS. Jk.chris@online.no SMS: 99598070. Lykke til og etterpå kan du blogge og komme med kommentarer og nye spørsmål. Gud velsigne deg og dine i den Herre Jesu navn!

Slike sanger skulle vi sunget i denne nødens tid:

Gud signe vårt dyre fedreland er en kjent norsk salme og landshymne. Teksten til denne hymnen er skrevet av Elias Blix. Den har samme melodi som den danske salme «Den signede dag med fryd vi ser», med tekst av N.F.S. Grundtvig fra 1826. Salmens tittel er egentlig "Fedralandet", men den navngis som oftest med første verslinje, "Gud signe vårt dyre fedreland". Melodien er komponert av Christoph Ernst Friedrich Weyse. Salmen blir ofte omtalt som Norges nasjonalsalme og i kirkelig sammenheng benyttes den gjerne jamsides med "Ja, vi elsker" blant annet på 17. mai.

1.
Gud signe vaart dyre Fedraland
Og lat det som Hagen bløma!
Lat lysa din Fred fraa Fjell til Strand
Og Vetter fyr Vaarsol røma!
Lat Folket som Brøder saman bu,
Som Kristne det kann seg søma!

2.
Vaart Heimland i Myrker lenge laag,
Og Vankunna Ljoset gjøymde.
Men Gud, du i Naade til oss saag,
Din Kjærleik oss ikkje gløymde:
Du sende ditt Ord til Norigs Fjell,
Og Ljos yver Landet strøymde.

3.
Og Norig det ligg vel langt i Nord,
Og Vetteren varer lenge;
Men Ljoset og Livet i ditt Ord
Det ingen kann setja Stenge.
Um Fjellet er høgt og Dalen trong,
Ditt Ord heve daa sitt Gjenge.

4.
So blømde vaart Land i Ljos og Fred,
Det grødde so grønt i Lider,
Men atter seig Natt paa Landet ned
Med Trældom og tunge Tider.
Og Folket det sukkad etter Ljos,
Og du lyste upp umsider.

5.
Og Morgonen rann, og Myrkret kvarv,
Som lenge vaar Lukka skygde,
Du atter oss gav vaar Fridoms Arv
Og honom i Trengsla trygde.
Du vernad vaart Folk og gav oss Fred,
Og Landet med Log me bygde.

6.
Vil Gud ikkje vera Bygningsmann,
Me faafengt paa Huset byggja.
Vil Gud ikkje verja By og Land,
Kann Vaktmann oss ikkje tryggja.
So vakta oss, Gud, so me kann bu
I Heimen med Fred og Hyggja!

7.
No er det i Norig atter Dag
Med Vaarsol og Song i Skogen.
Um Sædet enn gror paa ymist Lag,
Det brydder daa etter Plogen.
So signe daa Gud det gode Saad,
Til Groren ein Gong er mogen!

Ingen kommentarer: