tirsdag 2. august 2011

Nr. 161: Hvorfor forskjellige kirkesamfunn og menigheter?

Spørsmål 161:

Hvorfor er det så mange forskjellige kirkesamfunn, menigheter og åndelige rettninger. Hvilken er rett og utfyller de hverandre?

Svar:

Dette er et meget vanskelig spørsmål, som en ikke i et enkelt svar kan gi et fullgodt svar på. Men jeg tror at alle menigheter, kirkesamfunn og bevegelser har tilført noe godt i større eller mindre grad. Men når de har oppstått, så har de veldig orfte hatt syn for en elller noen få sannheter i Guds ord. Men ikke hatt oversikten over andre viktige sannheter. Derfor har ingen menighet, kirkesamfunn eller bevegelser om vi kan si den hele og fulle sannheten.

Jeg kjenner best til pinsebevegelsen i Norge, der en har ment å ha de rette svarene på alt. Men ved nøyere ettersyn så sprikker det like mye i pinsebevegelsen som det gjør i alle andre menighet og kirkesamfunn fra den Katolske Kirke til Jehovas Vitner og Jesus alene bevegelsen. Derfor må vi ta med oss hva Paulus sier.

1. Kor. 8. 2 om nogen tykkes sig å kjenne noget, han har aldri kjent noget således som en bør kjenne det.

Men så sier skriften vi skal også vokse opp til han som er hodet, Kristus. Her fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 4. 14 Så skal vi ikke lenger være umodne, ikke la oss kaste hit og dit og drive med vinden fra enhver lære, så vi blir bytte for menneskenes falske spill og villfarelsens listige kunster.

Paulus oppfordrer en til ikke lengre være umodne, men bli modne. I modningsprosessen går en fra et stadium til neste, men alle “trappetrinn” i våre liv hører med. Vi får ikke gå til neste “trapp” før vi har gått på “trappa” nedforbi. Vi må ikke se på alt det som vi møter som fra fienden alltid, men det hører med til vår modning, utvikling og lære å skille det edle fra det uedle.
2. Pet. 3. 18 Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Ham tilhører æren, nå og i all evighet! Amen.

15 Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus.

Sannheten er ikke bare Guds ord, men en person. Derfor har vi noe å lære av Jesus i måten også å formidle budskapet. Jesus er budskapet, men hans måte og i den åndskraft han bar det frem, det høres også med til vår modning.
Matt. 11. 29 Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler. 30 For mitt åk er godt, og min byrde lett.»

16 Fra ham kommer hele legemets vekst; det sammenføyes og holdes sammen av hvert støttende bånd, alt etter den oppgave som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser legemet og blir bygd opp i kjærlighet.

Fra ham er Kristus ved sin ord og Ånd i første rekke, det er vår kilde som troende. Når dette er på plass i de troendes liv begynner en sunn utvikling og modning. Men modningen og utviklingen skal også ta seg ut slik at vi evner, klarer og vil utføre Herrens gjerning. Skal dette være en vedvarende og progressiv prosess, så er kjærligheten til Herren og hverandre avgjørende. Vi leser i sendebrevene i Åpenbaringsboka omtrent godt 30 år senere at menigheten hadde sviktet da de hadde mistet og forlatt sin første kjærlighet. Det er ikke noe å trakte etter, men passe oss!
Mine bibelkommentarer Åpenbaringsboka 2. 4 Men dette har jeg imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet.
Av alle menigheter i menighetens 2000-årige lange historie er menigheten i Efesus et mønsterbilde for alle i alle deler. Det er den menigheten fremfor noen andre som har tatt ut det potensialet, muligheten og kraften det ligger i Kristus. Alle nådegavene som det om til Korinterne virket i menigheten der og menigheten i Efesus var ikke mindre virksom i så henseende. Paulus grunnla menigheten og både Timoteus som var Paulus nærmeste medarbeider virket der. Apostelen Johannes var også en av menighetens Forstandere som hadde Maria Jesu Mor med seg der og som levde og døde der. Når den menigheten kunne sporer av så lyder Herrens ord klart til alle oss andre.
1. Kor. 10. 12 Derfor må den som tror han står, passe seg så han ikke faller!

Hvem er det da som forkynner den hele og fulle sannhet? Ingen, bortsett fra oss i Smyrna Oslo vil noen si. Til det kan jeg bare si, jeg vet ikke! Det er kun Gud alene som til fylle vet alt, men så langt jeg vet så er det ingen menighet og forkynner i Norge som forkynner et slik sammlet Kristus vitnesbyrd som utdeler Guds ord på en rett og sunn måte. Men å tro at vi sitter på den ultimate sannhet er total feil, Kristus er den ultimate og hele sannheten, ikke Smyrna Oslo. Han er tilgjengelige for alle (Kristus). Og åndens oppgave for å ikke si hovedoppgave er å lede oss til den hele og fulle sannhet. Der alle sannheter og sider ved Kristus og Guds ord blir avdekket. Det er det vi i Smyrna Oslo holder på med og som vi gjør på netsiden vår og de 2 bloggene vi har. Vi prøver å holde frem alt Guds ord uavkortet og ikke holde noe tilbake. Lykkes vi? Ved din støtte og din forbønn er mulighetene større en om du ikke støtter oss og ber for oss. Derfor vil jeg si følgende. Alle menigheter og kirkesamfunn har sine styrker og svakheter, det må vi leve med. Men det gjelder også å gå nye veier og tørre å gå dem. Det er det vi i Smyrna Oslo ønsker å være en ploggspiss både her i Norge og verden forøvrig.

Alle menigheter og kirkesamfunn utfyller hverandre til en vis grad da ingen har den hele og fulle sannhet. Men det er også lov og rett å si at det er noe som er bibelsk, og noe som er ubibelsk. Noe som er vranglære og noe som er rett og sunn lære.

Relatert link: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=4338http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=4338

Ingen kommentarer: