lørdag 13. august 2011

Nr. 135: Har det noe for seg å spise som GT anviser og som jødene lever i dag?


Spørsmål 135:

Har det noe for seg å spise som GT anviser og som jødene lever i dag?

Svar:

Først må vi ha klar for oss hva som er hva: Kasjrút (hebr. כַּשְׁרוּת [kašrūt]) er det jødiske systemet av matføreskrifter. Innanfor kasjrút skil ein mellom dyreslag som er tahór («rituelt reine», tillatne til bruk) og tamé («rituelt ureine», ikkje tillatne til bruk). Matretter, råvarer og ingrediensar som er tillatne til mat etter kasjrút blir kalla kasjér (frå hebr. כָּשֵׁר [kāšēr]) eller koscher (frå jiddisch kósher). Mat som inneheld forbodne matslag eller kombinasjonar eller som er tillaga på forbode vis blir rekna som taréf (frå hebr.)

Vi leser i Rom. 7. 12 Så er da loven hellig, og budet er hellig, rett og godt. 14a Vi vet at loven er av Ånden.

Altså må vi ha det klart for oss at loven er åndelig og fra Gud, selv om vi ikke er påbudt å leve etter den i NT. Kun en del av loven er vi påbudt å leve etter som nytestamentlige kristne.

Ap.gj. 15. 28 For den Hellige Ånd og vi har besluttet ikke å legge nogen annen tyngsel på eder enn disse nødvendige ting: 29 at I avholder eder fra avgudsoffer og blod og det som er kvalt, og hor; dersom I vokter eder for disse ting, vil det gå eder vel. Lev vel!

Men det er ikke dermed sakt at vi ikke kan og skal leve etter de forskrifter og matregler som Gud har anvist i sitt eget ord, ikke som et påbud men som et gode og en for rett fremfor andre som ikke er blitt opplyst. Vet at dette kan misforståes. Men se for deg at du får tilbud om å kjøpe et hus. Da ville du velge det huset som var best hvis de kostet samme prisen? Slik er det også med de matreglene vi kan finne i GT. Gud han vet hva som er best, men så må vi også ta med at ny kunnskap er kommet, og ting har utviklet seg. Svinekjøtt som i dag er helt trygt å spise pga at den behandlingen som gjøres er meget god og slik sies det faktisk i mange henseende det beste og reneste kjøttet bortsett fra fettet, som ikke er bra. Hvorfor det? Nå er jeg ikke noen mat ekspert, men pga den behandling som gjøres med kjøtt i dagens samfunn, med fryse- og kjølelagre og ellers alt de vet om behandling av kjøtt osv.

Men hvorfor skulle ikke jødene spise svinekjøtt? Vi leser på Wikipedia: Trikiner er innkapslede parasitter (nematoder) som kan forekomme i kjøtt av f.eks. gris. Vi mennesker kan få overført smitte ved at vi spiser trikinholdig kjøtt som ikke er tilstrekkelig kokt eller stekt. Trikiner forårsaker store muskelsmerter og høy feber. Det finnes ingen effektiv medisin. I våre dager forekommer trikiner i svin meget sjelden, men fortsatt blir det tatt prøve av hver eneste gris som slaktes ved norske slakterier.

Vi skjønner da hvorfor Gud sa til Israels barn at de ikke skulle spise svinekjøtt, men i dag er det både lovlig og vi kan anbefale det.

Tror så absolutt at det har noe for seg å vite hva en spiser det. Men vi må også sette oss inn i dette som jeg har gjort, da anbefaler jeg det samme som Paulus gjorde og som det heter i ordtaket: “Alt med måte!”.

1. Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer 2 ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet, 3 som forbyder å gifte sig og byder å avholde sig fra mat, den Gud har skapt til å nytes med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne. 4 For all Guds skapning er god, og intet er å forkaste når det mottas med takk; 5 for det helliges ved Guds ord og bønn.

Alt Guds ord er rent. Det blir helliget ved Guds ord og bønn, da vi ber for maten og alt vi spiser og drikker skal være til velsignelse for oss og tjene oss.

Fra mine bibelkommentarer Titus brev 1. 14 De må ikke gi seg av med jødiske myter og bud, gitt av mennesker som har vendt seg bort fra sannheten.

Det har alltid vært såkalte mysterier, fabler og uvesentlige ting som har fått festet ubefestede sjelers oppmerksomhet. En drar fra den ene helbredelse konferanse til neste. Fra den ene kvinnekonferansen til neste osv.
Men en kommer aldri til ro i sitt kristne liv, det er farer som ligger å lurer.

15 Alt er rent for de rene, men for de urene og vantro er ingen ting rent. Nei, både forstand og samvittighet er urene hos dem.

Her mener Paulus at helliggjørelsen sitter først og fremst på innsiden. Les Jesu tale i Matt.23 om datidens religiøse som var opptatt med en ting, å følge Gud til det ytre. Det er å leve ut i fra den nye skapningen som er sann og fruktbærende kristendom. Hvordan har jeg det med Gud når ingen ser meg og en er helt alene, det er der en egentlig viser hvordan en har det med Gud.

Alt er rent for den rene, sier skriften, men det er ikke dermed sakt at vi ikke skal sette oss inn i ting. Vi burde skaffe oss kunnskap om alt i livet, også maten og sammensetningen mellom ting. Nå skal jeg ikke utrede det her, men det er klart at vi blir påvirket av både det vi spiser og hvordan vi lever. Det heter i ordtaket: “ Sunn sjel i et sunt legeme!”.

Jeg har en liten drøm, eller for å si en stor drøm. Den går ut på at når vi bygger menigheten her i Oslo, hadde det vært fint også å åpne en restaurant\kafe med sunn mat og med en Spa avdeling. Vi har i de siste 10 årene hatt svømmebasseng i hagen og det har blitt som en livstil å leve sunt og det er en helbredende og oppkvikkende virkning i det. Dette var bare noen tanker ved siden av spørsmålet. Må Gud velsigne deg og dine kjære venn med alt godt. Ønsker å ta med velsignelsen som du bær lese hver dag på morgenen over ditt liv i sammen med Fadervår. Den Aronittiske velsignelse og Oslo Gospel Kor synger den meget godt: Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!

Link til: http://www.youtube.com/watch?v=WgfCFk2nrmMhttp://www.youtube.com/watch?v=WgfCFk2nrmMIngen kommentarer: