onsdag 17. august 2011

Nr: 37: Hvilket parti bør en stemme? FRP!

Spøeamål 37: Hvilket parti bør en stemme?

Svar:

Stem Frp. Det er min oppfordring, her er 10 punkter for å stemme FRP:

1.) De er positive til Israel.

2.) De har en fantastisk og bibelsk økonomisk politikk. Bygg ut nå mens vi har råd. Spesielt veier og infrastruktur.

3.) Valgfrihet i skolen. Det skal være lov å ikke bli styrt, men også være rom for friskoler.

4.) Innvandrere skal komme her da vi er forpliktet på internasjonale avtaler, men vi skal fortrinnsvis hjelpe der de kommer fra.

5.) FRP er positive til kristne grunnverdier, men negative til bl.a. Islamske verdier. Hvorfor? Koranene og Imamene er mange ganger på lag med negative og destruktive krefter. Da er det lov å si i fra og mene annerledes enn hva mange kristne og sosialister mener, ikke sant?

6.) FRP er et liberalt parti der den personlige friheten står over at myndighetene skal styre og bestemme alt.

7.) FRP opplever jeg som mer ærlige en andre partier stort sett, da de snakker ut fra hjerte og levra. Ikke taktikkerier og gå rundt grøten.

8.) FRP er for kontantstøtten og annet som skal komme barnefamilier til gode.

9.) FRP er ikke et fullkomment parti, men det er det partiet som har mest positivt i seg.

10.) Ethvert samfunn skal prøves på det de SELV SKAPER AV VERDIER! Her kommer FRP klart best ut da de vil bruke de pengen vi har her i Norge, ikke sylte dem ned.

---------------------------------------------------------------

10 grunner for ikke å stemme KRF:

1.) De vil ikke samarbeide med FRP.

2.) De vil samarbeide med både Høyre og AP som er langt mindre verdi konservativt en FRP.

3.) De fremmer Statskirken, ikke oss frikirkelige.

4.) KRF har en alt for primitiv poltikk på det økonomiske for Norge da det er farlig og overforbruk å investere i Norge.

5.) KRF har kun kampsaker, ikke helhetlig politikk.

6.) KRF taler veldig ofte med to tunger og lederskapet er veldig lite flinke til å lytte til grasrota.

7.) De er unnvikende mot Israel og forsvare dem ikke, men forsvarer indirekte Palestiner og Arabere imot Israel. Når en indirekte anerkjenner sosialistene i Norge, så forsvarer en Israels fiender!


8.) Mange KRF politikere er ekstremt lite flinke politikere, men de har fått en makt posisjon. Der minner de mye om SV som har også mange ekstremt lite dyktige politikere.

9.) KRF har vært alt for arrogante! Det er lov å håpe på forbedring?

10.) Bondeviks klamende hånd (ånd) henger fremdeles over KRF.

Ingen kommentarer: