mandag 22. august 2011

Nr. 177: Tildekkelse!

Nr. 177:
Tildekkelse!

1. Kor. 11. 2 Dere skal ha ros for at dere husker på meg i alle ting og holder fast på de overleveringer jeg har gitt videre til dere. 3 Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud. 4 En mann som ber eller taler profetisk med noe på hodet, fører skam over sitt hode. 5 Men en kvinne fører skam over sitt hode når hun ber eller taler profetisk uten å ha noe på hodet. Det er jo det samme som om hun var snauklipt. 6 Hvis hun ikke vil ha noe på hodet, kan hun like godt klippe av seg håret! Men når det nå er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret, da må hun ha noe på hodet. 7 Mannen må ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære. 8 For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen. 9 Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens. 10 Derfor må kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet, som et myndighetstegn. 11 Men i Herren er ikke kvinnen noe uten mannen, og mannen er heller ikke noe uten kvinnen. 12 For som kvinnen ble til av mannen, blir jo mannen født av en kvinne, men alt er fra Gud. 13 Døm selv! Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud uten å ha noe på hodet? 14 Lærer ikke naturen selv at det er en skam for en mann å ha langt hår, 15 mens det for kvinnen er en ære? For håret er gitt henne som slør. 16 Hvis nå noen vil lage strid, så skal han vite at vi ikke har en skikk som denne, og heller ikke Guds menigheter.

Dette er egentlig veldig enkelt å forstå noe som de første kristne praktiserte og alle menigheter gjorde. Det har ingenting med tempelskjøger og andre ting å gjøre, dette nevner ikke Paulus med et eneste ord hverken her eller i Korinterbrevene. Det er kun for en grunn, noe vi leser om i v. 10: “Derfor må kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet, som et myndighetstegn”.

Forskjellige oversettelser: New International Version (©1984)
For this reason, and because of the angels, the woman ought to have a sign of authority on her head. Et tegn på autoritet
New Living Translation (©2007)
For this reason, and because the angels are watching, a woman should wear a covering on her head to show she is under authority. At hun er under autoritet

English Standard Version (©2001)
That is why a wife ought to have a symbol of authority on her head, because of the angels.

New American Standard Bible (©1995)
Therefore the woman ought to have a symbol of authority on her head, because of the angels.

International Standard Version (©2008)
This is why a woman should have authority over her own head: because of the angels.

GOD'S WORD® Translation (©1995)
Therefore, a woman should wear something on her head to show she is under [someone's] authority, out of respect for the angels.

King James Bible
For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels.

American King James Version
For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels.

American Standard Version
for this cause ought the woman to have a sign of authority on her head, because of the angels.

Bible in Basic English
For this reason it is right for the woman to have a sign of authority on her head, because of the angels.

Douay-Rheims Bible
Therefore ought the woman to have a power over her head, because of the angels.

Darby Bible Translation
Therefore ought the woman to have authority on her head, on account of the angels.

English Revised Version
for this cause ought the woman to have a sign of authority on her head, because of the angels.

Webster's Bible Translation
For this cause ought the woman to have power on her head, because of the angels.

Weymouth New Testament
That is why a woman ought to have on her head a symbol of subjection, because of the angels.

World English Bible
For this cause the woman ought to have authority on her head, because of the angels.

Young's Literal Translation
because of this the woman ought to have a token of authority upon the head, because of the messengers;

Grunnteksten står det: Med dette får hun autoritet.

Englene er usynlig tilstede og de får respekt av kvinner som er tildekket på hode da de med det bøyer seg under Gud med dette, ved å være tildekket på hode. Når englene får respekt, så vil fienden som er Satan, de falne englene og demonene miste sin innflytelse og autoritet.

Dette er med på å gi kvinnene lov til å delta på møtene og i gudstjenesten, og være under samme gode innflytelse. Noe som igjen åpner opp for mer av Gud i våre liv og sammenkomster.

Jeg har hørt de rareste utleggelser av dette. At det er tidsbetont og gjelder ikke i dag, det er ikke så viktig og andre sære og rare utleggelser. Tror vi skal bøye oss for Guds ord og oppleve velsignelsen, gleden og herligheten ved det, hallelujah! Husk alt Guds ord er viktig, ja meget viktig faktisk, fra 1. Mos.bok til Joh.åp.

Hvorfor dette er viktig

Satan og ca. 1\3 av engleskaren gjorde opprør mot Gud. Det ser ut som det var mest mannlige engler og få eller ingen kvinnelige engler ut i fra 1. Mosebok 6. Derfor viser kvinnene en undergivenhetstegn for Gud i første omgang og som er som et autoritetstegn i andre omgang. Derfor er dette særs viktig, ikke minst i vår tid der opprør imot autoritet er så påfallende sterkt hos så mange.

1. Kor. 11.3, der
det står at ”…hver manns hode er Kristus, kvinnens hode er mannen, og Kristi hode er Gud.”
Dette er Guds styreform, og det grunnleggende prinsippet at enhver mann er underlagt Gud. Gud utnevnte mannen som kvinnens hode. Ved å tildekke sitt hode, viser kvinnene at de aksepterer Guds ordning og står ikke i opprør til hverken Gud, Kristus eller mannen. Dette er tekkelig både for Gud og englene!

Englene er våre tjenere

Hebr. 1. 14 Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen?

De ønsker å se inn i vår verden, og ta del i den.

1. Pet. 1. 12 Det ble da åpenbart for dem at det ikke var seg selv de tjente med sitt budskap, men dere. Dette budskapet har dere nå fått høre av dem som forkynte evangeliet for dere ved Den Hellige Ånd, som er sendt fra himmelen. Dette er ting som selv engler gjerne vil se inn i.

Englene er med på å tjene oss, skal ikke vi da komme dem i møte ved å vise lydighet at mannen ikke er tildekket, men kvinnen? Jo, lydighet er bedre enn offer. I dag styrer moter og verdslighet Guds menighet isteden for underdanighet og lydighet mot Guds ord. Det siste på den fronten er en Krf politiker som snakker om å tale i tunger en dag, og neste dag kan få seg til å brette seg ut som en pin-up pike i et ukeblad og på nett og før det med bilde i VG meget lettkledd. Pinsekarismatikerne er så lettlurt at de trykker denne til sitt bryst og roser henne opp i skyene.

1. Sam. 15. 22 Da sa Samuel:
«Bryr Herren seg om brennoffer og slaktoffer
som han bryr seg om lydighet mot Herrens ord?
Nei, lydighet er bedre enn slaktoffer
og villighet bedre enn fett av værer.
23 Trass er jevngodt med spådoms-synd,
gjenstridighet er som avgudsdyrkelse.
Fordi du har forkastet Herrens ord,
har han forkastet deg som konge.»

Hva er Guds mål for oss? At vi skal bli Kristus og englene lik. Det er en verden som vi bør og skal trakte etter. Det er ikke bare englene som skal se inn i vår “verden”. Men vi skal se også inn i deres “verden”. Jeg vet ikke til fulle hvorfor skriften legger slik vekt på det, og hva grunnen er. Men de englene som var ulydige ble dømt av Gud. For englene betyr det å være LYDIG I ETT OG ALT!
Skal ikke vi da ta hensyn og gjøre som ordet lærer og være lydige på dette område også? Det vil jeg anbefale på det sterkeste.

1. Pet. 3. 19 og slik gikk han bort og forkynte for åndene som var i fangenskap.

For englene ser det ut som de elsker å være lydige. Men for de falne englene er det motsatt. Derfor er dette med å ikke tildekke seg å åpne opp direkte for Satan og en mister Guds beskyttelse og Guds nærvær.

Dette gir kvinnen autoritet

Dette med autoritet kan misforstås. Men ved at kvinnen er tildekket blir hun i åndelig henseende “likestilt” med mannen som står over henne. Slik er det også for mannen når han er lydig. Da blir han “likestilt” med Kristus som er hans hode. Tenk på i trafikken, når en f. eks blinker til høyre eller venstre. Da får en autoritet og andre forstår hvor en skal kjøre. Slik er dette også, når vi er lydige. I den åndelige verden er det “kjøreregler” som skal følges. Ved at kvinnen er tildekket viser hun myndighet\autoritet akkurat som en som følger trafikkreglene i trafikken gjør. Den store velsignelsen dette er. Det å følge trafikkreglene gjør en også til en behagelig og trygg aktør i trafikken for andre. Det er slik dette med å være tildekket er til “hjelp” for englene på en måte som Guds ord anbefaler og vektlegger oss å følge!

Salme 119. 4 Du har gitt dine påbud
for at de skal holdes nøye.

Relatert link:
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Tildekkelsehttp://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Tildekkelse

Ingen kommentarer: