onsdag 24. august 2011

Nr. 179: Vinne verden – men tape sin egen sjel!

Nr. 179:

Vinne verden – men tape sin egen sjel!

Matt. 16. 26 Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?

I Guds rike er det motsatt en i verden. I verden lykkes man, i Guds rike og i Guds menighet gir en avkall på sitt eget for at Jesus skal vinne skikkelse i en og skal dø i seg selv for at Jesus skal komme til med sitt liv og oppstandelse kraft!
Legg merke til ordlyden, finne sitt liv og tape. Vi kan oppnå alt i denne verden, men lever vi ikke i samsvar med Guds ord og Guds vilje så holder det ikke. Oppnår vi alt, men ikke har Jesus i hjerte, er vi lutfattige og på vei mor fortapelsen.

1. Kor. 9. 24 Vet dere ikke at de som er med i et løp på idrettsbanen, de løper alle sammen, men bare én vinner seiersprisen. Løp da slik at dere vinner den! 25 En idrettsmann må nekte seg alt. Han gjør det for å vinne en krans som visner, vi for å vinne en krans som aldri visner. 26 Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål, og jeg er ikke lik en bokser som slår i løse luften. 27 Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal bli forkastet.

Vi skal være disiplinerte og ha fokus som en idrettsmann. Han nekter seg alt for å vinne. En bokser slår ikke i løse luften, men slår for å knocke ut motstanderen. På samme måten disiplinerte Paulus Ånden i sitt liv for å slå ut det gamle menneske i seg selv. Det er disiplin det, det er å vinne seier det, det er å leve som en kristen.
Her går store deler av kristenheten feil ved å ha fokuset på annet en å vinne seier i sitt eget liv. Det er her den største og viktigste kampen foregår. Hvordan vinne seier? Det er ved å følge Jesus og Guds ord nøye, så enkelt, så vanskelig!

Legg merke til ordene. Vinne hele verden og forkynne for andre. Det er som tatt ut fra hvilket som helst vekkelses møte og hva en hører som er viktig. Men så er det en bakside her som Guds ord taler om. Det er å miste sin egen sjel og gå fortapt. Sitat fra 1. Kor. 9. 27: “For at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal bli forkastet”.

Hva sier Apostelen Peter? 1. Pet. 4. 8 Og er det vanskelig for den rettferdige å bli frelst, hvor skal det da bli av den ugudelige og synderen?

Den troende som er rettferdig gjennom Jesu blod blir vanskelig – ikke lett – frelst!

Videre møter vi andre skriftsteder om det samme. La meg ta med et til.

1. Kor. 3. 13 så skal det en gang vise seg hva slags arbeid hver enkelt har gjort. Dommens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. 14 Om det noen har bygd, blir stående, skal han få sin lønn. 15 Dersom hans verk brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild.

Jeg vet at Emanuel Minos, David Østby, Norvald Yri, Lise Karlsen, Arvid Bentsen og mange, mange andre åpenbart ikke er enig i dette da de t.o.m. er sunket så lavt at de stiller opp på den ugudelige og bedragerske TV-kanalen Visjon Norge. Men skriften lærer at for ALLE TROENDE SKAL HELE VÅRT LIV PRØVES MED ILD!

Jeg har møtt så mange rare og til dels hyklerske troende gjennom livet, at jeg skjønner at Jesus traff spikeren på hode i bergpreken.

Matt. 7. 13 Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. 14 Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.

Det står også at vi skal stride, ikke gi etter og godta alt.

Lukas 13. 24 Kjemp for å komme inn gjennom den trange dør! For jeg sier dere: Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det.

Mange skal prøve det sier Jesus, tenk på det. Vi kan evangelisere, be for syke og drive ut onde ånder t.o.m. men gå selv fortapt. Uansett hva vi GJØR for Jesus kan det ikke erstatte for et liv som diskvalifiserer oss fra Gud!

Jeg har før hatt noe å gjøre med Jørn Strand som driver Himmel ekspressen, men for en gjøgler det er. Han forkynner imot gjengifte men samarbeider med Pastor Jan Hanvold som har et liv som diskvalifiserer han fra å være et Guds barn da han er gjengiftet som en troende mens kona lever og han selv er skyld i ekteskapsbrudd. Dette har han selv sagt offentlig flere ganger på Radio her i Oslo.
Når jeg påpekte dette overfor Strand da slo han ut med eder og galle, passe dere for slike som han vil jeg si. Han er en farlig mann i “Guds” rike da han ikke tilhører dette riket. Skal en tilhøre Guds rike så må en følge de reglene som gjelder der eller så blir en utelukket for det riket da straffen er utelukkelse for de som ikke følger Guds rikes “regler”.

Jeg får på pukkelen fordi jeg advarer imot enkelte, men det gjør jeg med god grunn og med tvungen nødvendighet. Vi kan komme i den skvisen at vi vinner andre FOR JESUS, MEN GÅR FORTAPT SELV. Det sier Jesus selv i bergpreken som vi allerede har vært innom.

Matt. 7. 21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!

Det var ingen som gjorde mer tegn, under og mirakler en Jesus. Jeg tror på det samme, også å drive ut onde ånder. Men det er noe som er viktigere og større. Av mer betydning. At vi har alt oppgjort med Gud og mennesker, hvis ikke så gå vi fortapt selv. Eller står i fare for det selv om vi GJØR ALT FOR JESUS.

1. Kor. 13. 1. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. 2 Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. 3 Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet.

Det er ikke snakk egentlig om alt vi gjør, men den vi ER! Vi vil så gjerne sette oss selv i sentrum, men det har aldri frelst en eneste å være i sentrum. Det er når Jesus kommer i sentrum i våre liv at vi erfarer hva det vil si å være frelst. Kristendom er liv, ja liv i overflod. Vil du til himmelen så må du gå veien som fører dit synger vi i en sang. Jeg har ikke skrevet reglene og er ingens dommer. Jeg som alle andre må forholde meg til Guds ord og hva det nye testamentet lærer hvordan vi skal forkynne og leve. Vi kan forkynne hvor godt som helst, men lever vi ikke i samsvar med hva vi forkynner, så vil ilden brenne opp alt i vårt liv.

Jeg tror at det er skrik og jammer i dødsriket i dag p.g.a at en stolte på forkynnerne og Pastoren i menigheten eller kirka. Og det er forkynnere som har vunnet mange mennesker for Gud som enten er dødsriket eller er på vei ditt da en ikke var nøye nok med sitt EGET LIV!

La oss avslutte med Paulus sine egne ord.

1. Kor. 9. 27 Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal bli forkastet.

I grunnteksten står følgende her: fritt oversatt av meg: “Jeg lar meg selv få et blått øye slik at jeg selv ikke skal gå fortapt og selv bli “diskvalifisert”. Jeg slår knock out på meg selv sier Paulus. Det gjelder alltid å være mest nøye med sitt eget liv, fremfor andres. Det er selvfølgelig ikke lett, hvis det hadde vært lett så hadde ikke Guds ord fremholdt dette slik.

Det har også med ydmykhet eller mangel på ydmykhet å gjøre. Svikter enn eller ikke klarer det så er det “rett” å sette seg selv på “reservebenken”. Det er mye og mange ting en skal ta stilling til som en troende, men det gjelder om å passe på seg selv fremfor noe annet.
Lykke til og Gud velsigne deg og dine, familien er den største gaven Gud har gitt deg! Når alle andre er borte, står familien der og skal hjelpe og trøste deg!

Kjærlighet fra Gud
springer like ut
som en kilde klar og ren.
I dens stille bunn,
i dens dype grunn
gjemmes livets edelsten.

Kjærlighet fra Gud
som en yndig brud
kommer smykket til oss ned.
Lukk kun opp din favn,
kom i Jesu navn,
himlen bringer den jo med.

Kjærlighet fra Gud
er det store bud,
er det eneste jeg vet.
Bli i kjærlighet,
og du har Guds fred,
for Gud selv er kjærlighet.

Ingen kommentarer: