lørdag 6. august 2011

Nr. 166: Hvordan få et lykkelig ekteskap!

Spørsmål 166:

Du skriver og forkynner sterkt imot gjengifte som også Guds ord gjør. Men hvordan få et lykkelig ekteskap?

Svar:

Tror det er flere ting en her må tenke på. Noe som er undervurdert og lite poengtert er den tiden før en gifter seg. Selve forberedelsestiden som skal være en modnings tid før en går inn i et ekteskap er veldig viktig for å klare alle utfordringer og forpliktelser i ekteskapet. Her er en av hovedgrunnene fordi så mange ekteskap går i stykker, en er ikke moden for ekteskapet.

Slik er det med alt i livet, vi skal modnes og forberedes for ekteskapet som alt annet i livet. Vi går på skoler for å kunne senere få en jobb og klare den. Slik må vi tenke også med ekteskapet, er vi forberedt og moden for det. Når vi skal finne oss en livsledsager så taler Paulus om å vinne sin egen make.

1. Tess. 4. 3 For dette er Guds vilje: at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor. 4 Hver av dere skal vite å vinne seg sin egen kone i hellighet og ære, 5 ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud.

Legg merke til at vi som troende ikke skal være som hedningene men vinne vår make. Hva menes med å vinne? Det er å bli kjent med hverandre på Bibelens grunn, det begynner med vennskap og så utvikles et forhold og en opplever forelskelse og kjærlighet ettersom en kjenner samhørighet og enighet til å leve og tjene Gud sammen. Det er her hovedfokuset må ligge, kan vi tjene Gud i sammen med vår livsledsager? Uten det så er det en umulighet å velge vedkommende som sin partner i ekteskapet.

Ord. 31. 10 Den gode kone – hvem finner henne?
Mer enn perler er hun verd.
11 Mannen har full tillit til henne,
og det skorter ikke på vinning.
12 Hun gjør bare godt imot ham,
aldri noe vondt, så lenge hun lever.
13 Hun sørger både for ull og lin,
hennes hender arbeider med liv og lyst.
14 Hun er som en kjøpmanns skip,
langt bortefra henter hun mat.
15 Før dagen gryr er hun oppe,
gir husfolket mat
og setter jentene i arbeid.
16 Vil hun ha en åker, får hun tak i den;
hun planter en vingård for det hun har tjent.
17 Styrke er beltet hun har om livet,
hun legger kraft i armene.
18 Hun merker at hennes arbeid lykkes,
hennes lampe slokner ikke om natten.
19 Hun legger hendene på rokken,
og fingrene griper om teinen.
20 Hun åpner hånden for dem som lider nød,
rekker armene ut til fattigfolk.
21 Kommer det snø, er hun ikke redd for huset,
for hele hennes hus er dobbelt kledd.
22 Tepper lager hun selv,
hun har klær av lin og purpurfarget ull.
23 Hennes mann er kjent der folket samles,
han sitter sammen med landets eldste.
24 Hun lager skjorter som hun selger,
og leverer belter til kjøpmannen.
25 Kraft og verdighet er hennes drakt,
og hun ler mot kommende dager.
26 Hun taler klokt når hun åpner munnen,
og vennlig rettledning har hun på tungen.
27 Hun ser etter hvordan det går i huset,
og spiser ikke brød hun har vunnet i latskap.
28 Hennes sønner står fram og priser henne lykkelig,
og mannen gir henne ros:
29 «Det finnes mange dyktige kvinner,
men du overgår dem alle.»
30 Ynde svikter, og skjønnhet forgår;
en kvinne som frykter Herren, skal prises.
31 La henne nyte frukten av sitt arbeid;
der menneskene møtes,
får hun ros for sine gjerninger.


Fant noe fint på nette om ekteskapet som jeg vil ta med, som taler om hvordan leve i sammen. Dette er profant skrevet, men meget godt:

Selv i de mest kjærlige ekteskap trengs det pleie og vedlikehold for at det skal holde livet ut. Her er syv tips om hva dere bør gjøre. Et ekteskap er som et hus. Det er et hjem hvor du kan slappe av og søke ly for alt som skjer ”der ute”. Og som ethvert hus, må også ekteskap ha en god grunnmur.

Dr. Jane Greer er ekteskaps- og familierådgiver i New York, og en av ekspertene i Redbook Love Network. Her lister hun opp syv steg man må gjennom for å få et trygt og stødig ekteskap. Dere trenger ikke nødvendigvis gå gjennom dem i denne rekkefølgen, og det er mulig man må innom et trinn flere ganger. Men hvis dere følger disse rådene, lover Greer at dere får et forhold som vil vare ”til døden skiller dere ad”.
Steg 1: Tenk som et ”vi”
Greer råder alle par til å tenke i ”vi-form”, ikke bare ”du og jeg”. Dere er et lag med en felles drøm om et langt og lykkelig liv – sammen. Så når dere planlegger fremtiden, tenk da som et ”vi”: vi vil bygge hus, vi vil reise på ferie eller vi vil få barn om noen år. I en hektisk hverdag er det viktig å ikke glemme denne drømmen.

Mange par elsker å fortelle om hvordan de møttes. Med et narrativt preg blir det første treffet nærmest eventyrlig. Etter hvert som dere blir eldre får dere mange felles historier som dere kan fortelle videre. Også da bør dere snakke i ”vi-form” for å minne dere selv og andre om at dere er et par.
Steg 2: Sex
Med en gang dere blir sammen er sexlivet både hett og lidenskapelig. Etter hvert som årene går, avtar imidlertid den seksuelle spenningen. Nå er det middager, gjeld og henting av barn som står i fokus. Men det er nå sex er viktigere enn noensinne. I et godt forhold er nemlig sex mer enn bare en fysisk akt; det er noe som bare dere to deler, og er derfor viktig for den emosjonelle delen i forholdet.
Steg 3: Nytt familiebilde
Når du gifter deg skaper du og ektefellen en ny familie. Nå er det ikke lenger foreldre og søsken som er dine nærmeste familiemedlemmer, men din mann eller hustru, og eventuelt deres barn. Det er viktig å skifte familiesyn på denne måten fordi det styrker tanken om dere som et par. Dere bør sammen finne ut hvor familiegrensene går, og hvordan dere skal forholde dere til dem. På den måten står dere i samlet front mot overbeskyttende mødre, strenge fedre eller hva det måtte være.
Steg 4: Krangle på riktig vis
Alle par krangler en gang i blant. Det som er avgjørende er måten dere gjør det på. I kampens hete er det fort gjort å si ting som man ikke mener, og ord kan svi lenge etter at de er kommet ut. Ved å følge noen enkle spilleregler, kan dere unngå de verste utblåsningene der man i ettertid ønsker at ting var usagt.

For det første må dere holde dere til emnet. Hvis dere krangler om penger, er det usaklig å dra inn konens irriterende bestevenninne. For det andre må dere respektere hverandres syn. Aksepter at dere er uenige. Og til slutt bør dere prøve å koble kranglingen til noe positivt. Det kan for eksempel være en fin unnskyldning etterpå, et smil, blomster eller noe annet som viser hvor glad i hverandre dere egentlig er. Det gjør at stormen stilner mye raskere, og det er lettere å komme seg videre.
Steg 5: Tidsbalanse
Noen liker å være sammen hele tiden, mens andre ser hverandre kun i helgene. Dette varierer fra par til par. Dere må finne den balansen som fungerer for dere.

Sørg for å få nok alenetid, slik at du kan sanke erfaringer på egenhånd. Dette er viktig for egen utvikling, og i tillegg får dere mer å snakke om rundt middagsbordet. Men pass også på å være nok sammen slik at forholdet forblir sterkt. Har dere barn blir det ofte mye familietid. Prøv å sette av stunder til bare dere to.

Behovene for hvor mye tid man trenger alene eller sammen, endrer seg med årene. Balansen må selvfølgelig justeres deretter.
Steg 6: Vær hverandres bestevenner
I et nært vennskap blir man akseptert og respektert for den man er; en bestevenn vil aldri prøve å forandre deg. Du kan vise dine mest sårbare sider fordi du stoler 100 prosent på ham eller henne, og du vet at denne personen alltid vil stille opp for deg. Slik skal det også være i et ekteskap.

Noen par får så tette bånd at de nesten kan lese hverandres tanker. En felles fortid og interne spøker fører dere tettere sammen.
Steg 7: Møt utfordringer sammen
Man vet ikke hvor solid et forhold er før det blir testet. Vanskelige perioder med sykdom, arbeidsledighet, død eller pengemangel, kan tære på selv det stødigste par. I noen tilfeller ender det derfor med brudd. Men de som faktisk kommer gjennom slike prøvelser, opplever gjerne å bli enda nærmere hverandre etterpå. Det å ha overvunnet utfordringer, kan knytte dere tettere sammen (sitat slutt).

Videre så må og skal en troende tenke og vite at en aldri kan gifte seg på nytt, det er ingen mulighet for gjengifte så lenge den andre parten lever. Da vet en at en må og skal gjøre alt det beste for sin ektefelle. Om den ene parten skulle ha et sidesprang, så kan en ikke gifte seg på nytt. Ekteskapet er livslangt, gifter en seg på nytt driver en hor og går evig fortapt lærer skriften.

Et godt ekteskap og et godt familieliv er det nermeste en kommer Paradiset på denne jord, derfor er denne Guds institusjon under konstant press i fra vår motstander, Satan. Ellers vil jeg gi noen gode råd så er det å be og lese Guds ord og åndelig oppbyggende stoff i sammen, dele Kristus i sammen både med ektefelle og barn og alle andre. Finnes det noe bedre og større enn det? Nei!

Lukas 17. 26 Og som det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager. 27 De spiste og drakk, giftet seg og ble giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken. Så kom storflommen og gjorde ende på dem alle. Folk var opptatt av kun dette jordiske og tenkte ikke på Herren Gud.

Vi i Smyrna Oslo vier ikke noen gjengifte, alle er velkommen men må være villig å godta og underordne seg Guds ord i liv og lære. Vi ønsker ikke og skal ikke ha det som verden i menigheten, men som Guds ord sier og lærer! I de siste dager sier skriften at det skal bli sedelig umoral, den umoralen er i ferd med å overta menighetslivet og kneble det, spesielt innforbi den protestantiske delen av kristenheten.

Vi leser flere plasser at ekteskapet skal bli hardt prøvd, ja hele famililivet i tiden før Jesus kommer. Men for den som holder seg nær Herren går alt til seier i Jesu navn. Også når det gjelder ekteskapet og familielivet!

DET ER SÅ TRYGT Å GÅ
VED JESU SIDE
Så mange ting av denne verdens farer
forsøker fange frelste i sitt garn.
Men takk at Jesus frir fra alle snarer.
Han hjelper alltid sine ringe barn.
Kor:
Det er så trygt å gå ved Jesu side,
hans hånd meg holder fast hver tid og stund.
Er jeg i kamper vil han for meg stride.
Mitt liv er lagt på klippens faste grunn.
Når onde mennesker står meg etter livet,
vil tvinge meg ved loven gjøre bot.
Jeg viser hen til Ordet som er givet:
Når Gud er med, fortell meg hvem er mot.
Om tvilens dype mørke på meg faller,
Av hele hjertet stoler jeg på Ham.
Som snart til herligheten hjem meg kaller
All pris og ære til Guds dyre Lam.
Aage Samuelsen

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Gjengifte-i-lys-av-Guds-ordhttp://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Gjengifte-i-lys-av-Guds-ord

Ingen kommentarer: