lørdag 13. august 2011

Nr. 103: Hvordan forholder du deg til klima krise og klima kvoter m.m.?

Spørsmål 103:

Hvordan forholder du deg til klima krise og klima kvoter m.m.?

Svar:

Dette er for meg egentlig et ikke tema og et tema som i det store og hele er oppdiktet da jeg ikke tror hverken på klima krise eller klima kvoter. Det er isene satt av ugudelige mennesker for å lokke en bort i fra troen. Selvfølgelig skal vi gjøre alt det beste for klima og våre medmennesker. Men den virkelige faren er ikke klima, men når vi slipper ondskapen til og vender oss bort i fra Gud.

Jeg forklarer alt utførlig både direkte og indirekte i mine bibelkommentarer for Johannes Åpenbaring og ellers både på nettsiden vår og bloggen!

Relatert link: http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaringhttp://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring

Ingen kommentarer: