lørdag 20. august 2011

Nr. 173: Samvittigheten

Nr. 173:

Samvittigheten

Samvittigheten er en god eller dårlig følelse som hjelper oss til å finne ut hva som er rett og galt. Samvittigheten er et Guds instrument for å vekke oss opp for han og hans vilje. Den er et hjelpemiddel for oss å finne og gjøre Guds vilje.
Vi kan ikke si at hver gang vi følger samvittighet, gjør vi Guds vilje. Men når samvittigheten er renset i Jesu blod og justert og styrt av Guds ord, er samvittigheten et uvurderlig Guds instrument. Da vi gjennom samvittigheten lærer å både gjøre og sette pris på å gjøre det gode da samvittigheten vitner til vår fordel!

Paulus fulgte alltid sin samvittighet, selv når han forfulgte de kristne.

Ap.gj. 23. 1. Paulus så rett på rådsmedlemmene og sa: «Brødre, det er med helt god samvittighet for Gud jeg har levd mitt liv like til i dag.»

Paulus fulgte også sin samvittighet når han vitnet om Kristus.

Rom. 9. 1. Det jeg nå sier, er sannhet; jeg lyver ikke! For jeg taler i troen på Kristus, og min egen samvittighet bekrefter det i Den Hellige Ånd.

Hvordan komme på rett kjøl her? Det er ved å bli renset i Jesus blod og la Guds ord justere deg.

Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 10. 22 så la oss tre fram med oppriktig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset for vond samvittighet og legemet badet i rent vann.

Det er når vannbadet i ordet og samvittigheten vår ikke er skadelidende på noen måte, at vi blir fullt ut disponible og i stand til å ta imot alt hva Gud Faderen vil gi oss av sine skatter og hvordan han vil velsigne oss.

Forvolder du skade på din samvittighet?

Etter en er kommet til troen på Jesus, så skal en alltid følge sin egen overbevisning og samvittighet da enhver skal være lært av Herren. Profeterer noen over deg eller vil styre ditt liv og det går på akkord med din egen samvittighet, så si NEI!

Sier noen noe til deg, gir deg en oppmuntring, forming eller en kjenner en tilskyndelse som er god og du umiddelbart dette har jeg lyst til, gjør det.

De kristne vil trykke deg ned og styre deg

Det er åpenbart og dette er en kjent sak at troende vil ha makt og styre andre. Det er veldig utbredt dette, mer en hva vi vil vedkjenne oss. Det at vi vil hjelpe hverandre fremover på Himmelveien er ikke negativ i utgangspunktet. Men det ligger også her en stor fare da my kan og blir tvang, lover, bud og regler. Jeg har erfart utallige ganger at andre troende vil og ønsker å styre meg til å gjøre imot Guds vilje da deres religiøse overbevisning forteller noe annet en hva Guds ord sier. Paulus fulgte sin samvittighet og forfulgte og drepe de troende. Her ligger det en stor fare med samvittigheten.

Joh. e. 16. 2b Ja, det kommer en tid da enhver som slår dere i hjel, skal tro at han utfører en tjeneste for Gud.

Alle disse følger sin samvittighet, men den er forkvaklet og ødelagt.

1. Tim. 1. 19 i tro og med en god samvittighet. Noen har kastet fra seg den gode samvittighet og har lidd skibbrudd på troen.

Mange troende i Norge tror de gjør Guds vilje når de er skilt og gifter seg på nytt bare de får en prest eller Pastors godkjennelse for sitt horeri. Det hjelper aldri noen å gjøre imot Ordet om andre mennesker går god for deg. Derfor må samvittigheten hele tiden justeres, kontrolleres og friskes opp igjen. Eller så står en i fare for å gjøre direkte imot Gud.

Samvittigheten styrer deg

Det er klart at samvittigheten har mye å si. Den sier i fra om du gjør det rette, og da trives en og gledes. Gjør en imot samvittigheten så resignerer man og må enten overse den. Eller så lytte til den. Overser en samvittigheten så vil den til slutt ikke tre inn for å hjelpe og styre en. Samvittigheten er og forblir viktig da den er Gudgitt og forteller oss at det er best og herlig å gjøre det gode og la hver å gjøre det onde.

Jesaja 30. 21 Når du viker av til høyre eller venstre, skal dine ører høre et ord lyde bak deg: Dette er veien, gå på den!

Hva hører du bak deg – hvis du ikke har kastet samvittigheten fra deg – samvittigheten som vil gi deg et ja eller nei for om dette er Guds vilje eller ikke!

Relatert link: http://www.ordetslys.no/poonen/bok/finne-guds-vilje/aa-finne-guds-vilje.htmhttp://www.ordetslys.no/poonen/bok/finne-guds-vilje/aa-finne-guds-vilje.htm

Ingen kommentarer: