lørdag 16. juli 2011

Nr.113: Kan en som er født homoseksuell leve ut sin legning?

Spørsmål 113:

Kan en som er født homoseksuell leve ut sin legning?

Svar:

Nei! All form for seksuell kontakt, skal foregå mellom gifte par. Der sier skriften, mellom en mann og en kvinne!

At noen har den legningen og de lystene, gjør dem allikevel ikke berettiget ut i fra Guds ord å ha seksuell aktivitet med noen av sitt eget kjønn, selv om de er “gift” etter Norsk lov.

Ikke desto mindre står sannheten fast: Bibelen fordømmer homoseksualitet som synd! La oss se hva Bibelen sier:

•3 Mos 18:22: ”Hos en mann skal du ikke ligge som en ligger hos en kvinne; det er en vederstyggelighet.”
•3 Mos 20:13: ”Når en mann ligger hos en annen mann som en ligger hos en kvinne, da har de begge gjort en vederstyggelig gjerning; de skal late livet, deres blod være over dem!”
•1 Kor 6:9-10: ”Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.”
•Rom 1:26-28: ”Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, 27 og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var. 28 Og likesom de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duer, så de gjorde det usømmelige”
Homoseksualitet er klart fordømt i Bibelen. Det er imot Guds skapte ordninger for oss. Han skapte Adam og så skapte han en kvinne. Det er hva Gud har forordnet og det er hva som er riktig. Ulik andre synder har homoseksualitet en alvorlig dom som tildeles av Gud selv. Dommen er enkel: De overgives til sine lidenskaper. Det betyr at hjertene deres forherdes av synden deres (Rom1:18 ff) Som et resultat kan de ikke se de feilene de begår. Uten at man er oppmerksom på sine synder kan man ikke angre og stole på Jesus. Uten Jesus, vil det ikke være tilgivelse, og ingen frelse.

Personlig tror jeg at det er de som enten er født eller gjennom miljø får et preg over seg som avviker fra hva Gud ønsker og vil, men allikevel er skriften klar her!

Predikeren 7. 29 Se, dette er det eneste jeg har funnet: Gud skapte menneskene slik de skulle være, men de prøver så mange slags påfunn.

I en annen oversettelse står det slik: For dette er det eneste jeg har funnet; Gud skapte mennesket slik det skulle være, men de har så meget underlig for seg.

Ja, i sannhet, mennesket har mye underlig for seg som Gud ikke har behag i. Gud har kun behag i seksuell aktivitet innforbi ekteskapets rammer mellom en mann og en kvinne!

Ingen kommentarer: