søndag 30. august 2020

Nr. 2750: Selv om Oslo kemnerkontor ikke kan kreve oss for penger, så ønsker vi å få dette inn i lovlige former som ADVOKATFIRMAET NICOLAISEN og Advokat Ole Sperre skal hjelpe oss med!

Nr. 2750:
Selv om Oslo kemnerkontor ikke kan kreve oss for penger, så ønsker vi å få dette inn i lovlige former som ADVOKATFIRMAET NICOLAISEN og Advokat Ole Sperre skal hjelpe oss med!

Oslo namsfogdembete sier at kravet imot oss er foreldet, slik at ingen kan lovlig trekke oss for penger p.g.a. det som PBE hevder er en ulovlighet.
Sannheten er at PBE og det offentlige har drevet med makt- og myndighetsmisbruk imot oss helt, helt, helt unødvendig.
At vi skal måtte rive mur, trapp og bos er totalt meningsløst.
Muren vår som nå PBE ønsker å få fjernet, som er et totalt paranoid schizofreni og meningsløse kamp.
Den ligger på en rett strekning, ingen mur i Oslo by ligger bedre og mer «lovlig» til.
Her er mailene sendt nå til PBE.

Fra: Ole Sperre
Sendt: tirsdag 25. august 2020 11.48
Til: PBE Postmottak
Kopi: 'eiendomsdata@gmail.com'; 'Jan Kaare Christensen'
Emne: Søknad om utsettelse av betalingsfrist tvangsmulkt - Krokstien 2c, Jan Kåre
Christensen
Vedlegg: 200825 Søknad om utsettelse.docx
Kategorier: Haster
Vi viser til sak med ref nr 201510929 og samtaler med PBE saksbehandler, Agnes.
Vedlagt er søknad om utsettelse av betalingsfrist tvangsmulkt som er satt til 1.9.2020.
Bakgrunn for søknaden er at det nå fra faglig hold planlegges hvordan rettingspålegget kan oppfylles.
Vi kommer snart tilbake med forslag til retting og imøteser innspill ev befaring fra etaten i den
forbindelse.
Når forholdet er rettet vil vi søke kommunen om at den frafaller tvangsmulkten, jf. pal § 32-5 siste
ledd.
Med vennlig hilsen
Ole Sperre
Advokat MNA

Søker: Jan Kåre og Berit Christensen K- nr : 15082020
Adresse: Krokstien 2C, 0672 Oslo Dato: 12.08.2020
Utarbeidet av: Sara Caroline Christensen Utført KS: SCC
Søknad om utsettelse

Det vises til brev datert 07.08.2020 (deres ref.:BYR-D144-HAQC) vedr. videre
saksbehandling av bymiljøetatens vedtak om plassering av mur på Krokstien 2c,
Gbnr. 143/104.
I overnevnte brev skriver Bymiljøetaten at plassering av mur ikke kan godkjennes. I samband med dette har det også blitt utsendt tvangsmulkt, hvorpå neste forfallsdato er satt til 1. september 2020.
Som forklart over telefonen med saksbehandler av denne saken, ønsker vi å jobbe frem mot en løsning slik at bebyggelse på eiendommen blir lovlig. Per dags dato er vi i gang med å lage prosjekttegninger for eventuelle løsninger på eiendommen. Det er også et ønske fra vår side at bymiljøetaten kommer med innspill til disse før vi engasjerer entreprenør.
Vi trenger imidlertid litt lenger tid på dette arbeidet, og ber derfor om å utsette
forfallsdato på tvangsmulkten som forfaller 1. september til 1.1.2021. Viser også til at vi har vært i kontakt med entreprenør, henholdsvis Runar Larsson i Anlegg og Eiendomsutvikling AS. Han er innforstått med saken og arbeide som må gjøres på eiendommen.
Vi takker for god dialog med Bymiljøetaten, og håper å kunne fortsette slik fremover.
Ved fremtidige henvendelser ta kontakt med:
Sara Caroline Christensen (eiendomsdata@gmail.com) eller
advokat Ole Sperre tlf 94858228 (ole@advonico.no)

2 kommentarer:

Anonym sa...

Så omsider bøyer du deg i støvet og innser at muren må rives og alt tilbakeføres til slik det var før. Kanskje du sparer noen mulkter på dette. Er det damene i familien som nå har banket vett inn i deg slik at du er villig til å gjøre det du kan for å redusere muren og trekke den bort fra offentlig vei.
Du må jo også ta frem motorsaga og fjerne halvparten av boden.
Dette er jo et direkte nederlag Jan Kåre

Jan Kåre Christensen sa...

Hva fremtiden vil bringe vet kun Gud.
Det største nederlaget led Jesus på Golgata, men det ble også den største seier!
Hva som skjer ut av dette, alt ligger i Guds hånd!
Vi som kristne lider aldri nederlag i denne verden, det viser bare dårskapen og råttenskapen!
Det er PBE og alle mennesker som en dag skal stå til rette for sine ugjerninger imot oss som eventuelt har lidd nederlag, ikke vi.