fredag 30. august 2019

Nr. 2547: Ifølge en advokat som har ekspertise på eiendom, mener at vi har gode muligheter å vinne overfor Oslo kommune med å stevne dem for tort og svie i forbindelse at de har gitt oss muntlig tilsagn å bygge muren!

Nr. 2547:
Bilde av Erna Solberg som sa følgende: «Tillit - det er typisk norsk, det.
Et raust samfunn, hvor vi ser hverandre og stiller opp for hverandre.
Det er et slikt Norge jeg ønsker meg.»
 


Hadde en lengre samtale med en advokat som jeg ikke vil navngi da han ikke har fått noe oppdrag av oss. Som mente at vi har gode muligheter å vinne overfor Oslo kommune med å stevne dem for tort og svie i forbindelse at de har gitt oss muntlig tilsagn å bygge muren!

Med det menes at de må betale oss for å ha satt opp muren, og søke om å få beholde den. Samt rive den og rettsaken må de betale hvis vi vinner.

Vilkårene for erstatning for tort og svie, det vil si oppreisning er hjemlet i skadeerstatningsloven § 3-5, 1. ledd bokstav a.

” § 3-5 (Erstatning (oppreisning) for skade av ikke økonomisk art.

Nå skal jeg ikke gå for langt med dette siden jeg ikke er advokat.
Men da vi/jeg har fått muntlig lovnad å bygge oppå gammel mur, ikke er søknadspliktig. Siden konsekvensene er så store med at vi må rive alt etter PBE sitt forlangede. Så har jeg/vi rett til å få såkalt «billighetserstatning» for at vi er blitt ført bak lyset av plan- og bygningsetaten her i Oslo.

Nå håper, ber og proklamerer jeg seier, at alt vil ordne seg. Men det var interessant å høre denne advokaten som mente at å saksøke Fylkesammen er meget vanskelig å vinne frem med.

Tillitt.

Vi lever i et samfunn som er basert på tillitt. Si at jeg/vi skulle ha visst bedre da vi fikk muntlig tilsagn å bygge muren oppå gammel mur. 
Det også vitner mot PBE og Oslo kommune som direkte løgnaktige og manipulerende.  
I følge denne advokaten så hadde jeg flere gode poeng, bl.a. at vi i Norge lever i et samfunn basert på tillitt.
At PBE velger helt å se bort ifra dette, gjør at min argumentasjon står sterkere. 


Sluttkommentar:

Erna Solberg sa følgende: «Tillit - det er typisk norsk, det.
Et raust samfunn, hvor vi ser hverandre og stiller opp for hverandre. 
Det er et slikt Norge jeg ønsker meg.»

Med andre ord – stikk motsatt enn Oslo Kommune og plan- og bygningsetaten her i Oslo.
Som overhode ikke lever opp til dette, faktisk stikk motsatt!
Her har jeg stolt på en kommunal ansatt – blindt – det har straffet seg virkelig!

6 kommentarer:

Anonym sa...

Stol aldri på hva advokaten du har snakket med sier. Dette kan koste deg dyrt. Jeg bare advarer deg. Taper du, blir dette rådyrt for deg.

Jan Kåre Christensen sa...

Nå håper, ber og begjærer jeg til Gud at dette løser seg uten flere rettsaker.
Men hvis ikke, så kjører vi en ny sak.
Der jeg vil være min egen advokat uten å tilpasse meg og høre på de dårlige rådene en får av advokater.
Vi får av mitt forsikringsselskap 100.000 kr til dette.
Det dekker omtrent motparten sine utlegg hvis vi skulle mot alle formodning tape denne saken.

Anonym sa...

Dyktig advokat. Dersom du saksøker Kaja Aubert Lange vil du sitte tilbake igjen både med mur, trapp og bod. I tillegg vil du få tilbake det den forrige rettssaken kostet deg.
Kjør på, dette blir en større seier enn din seier over horebukken.


Jan Kåre Christensen sa...

Amen! Enig hvis det ikke blir enighet, så er det beste å prøve en rettsak til!

Anonym sa...

det er flere som ber for deg broder, at dette skal ordne seg. Verdslige myndigheter vil forstå at når Herren Strider med kan de ikke stå i mot.
Du har lidd mye for troen så dette ber vi om i Jesu navn.

Jan Kåre Christensen sa...

Takk, takk og atter et takk!