onsdag 21. august 2019

Nr. 2540: Det ser ille ut, men det er fremdeles to muligheter!


Nr. 2540:
Det ser ille ut, men det er fremdeles to muligheter!

Det har skjedd større under enn dette. Da Moses og Israels barn gikk ut av Egypten satte Farao og hans hær etter dem.

De nådde dem igjen, men allikevel ble Israels barn utfridd, og Egypterne druknet i det Røde hav. Da Gud åpnet havet, slik at Israels barn gikk tørrskodd over. 
Mens Egypterne – datidens største og mektigste hær – druknet alle som en mann på en dag, hallelujah!

Ja, Gud er like stor i dag som han var da, og seieren er vår!

2 Mosebok 14. 21 Da rakte Moses ut sin hånd over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østenvind, som blåste hele natten, og han gjorde havet til tørt land, og vannet skiltes at. 22 Og Israels barn gikk midt igjennem havet på det tørre, og vannet stod som en mur på deres høire og på deres venstre side. 23 Og egypterne satte efter og fulgte dem til midt ut i havet, alle Faraos hester, hans vogner og hestfolk.’ 29 Men Israels barn gikk på det tørre midt igjennem havet, og vannet stod som en mur på deres høire og på deres venstre side. 30 Således frelste Herren den dag Israel av egypternes hånd, og Israel så egypterne ligge døde på havstranden. 31 Og da Israel så den veldige gjerning Herren hadde gjort med egypterne, da fryktet folket Herren; og de trodde på Herren og på hans tjener Moses.
15. 3 Herren er en stridsmann, Herren er hans navn.  4 Faraos vogner og hans hær kastet han i havet, og hans utvalgte vognkjempere druknet i det Røde Hav.  5 Avgrunner skjulte dem, de sank som sten i dype vann.
Bilde av hendelsen, hvordan det kan ha sett ut. Gud er mektig å la det samme skje for oss, og i vår sak. Det røde havet delte seg, og ble til frelse for Israels barn, men til dom, død og ødeleggelse for Egypterne!1.)  At Fylkesammen overprøver alt. Har sendt inn en klage til de, igjen.2.)  PBE innser at de har vært urimelige imot oss, og snur!

Be om at Gud allikevel har en vei ut av det hele, i Jesu navn!

Salme 68. 20 Lovet være Herren dag efter dag! Legger man byrde på oss, så er Gud vår frelser. Sela. 21 Gud er oss en Gud til frelse, og hos Herren, Israels Gud, er det utganger fra døden. 22 Ja, Gud knuser sine fienders hode, den hårrike isse på ham som vandrer i sin syndeskyld. 23 Herren sier: Fra Basan vil jeg hente tilbake, jeg vil hente tilbake fra havets dyp, 24 forat din fot må stampe i blod, dine hunders tunge få sin del av fiendene. 25 De ser dine seierstog, Gud, min Guds, min konges, seierstog inn i helligdommen.

Dette er sendt til Fylkesmannen.

Til Fylkesmannen i Oslo og Viken.
Samt PBE her i Oslo vedrørende saksnummer 201510929 – Byggesak hos Oslo Kommune hos PBE her i Oslo.

Oslo 2/8-2019

Klage på avvisningsvedtak vedrørende avslag på anmodning om ikke å gi ytterligere utsatt frist - Krokstien 2 C

Skal være kort her, men at PBE stritter imot det som ligger temmelig åpenbart at tiden er inne for å gi oss den dispensasjon vi trenger og godkjenne mur, trapp og bod.

Nå er det temmelig søkt å si at muren vår ligger ute i veigrunn når f.eks. naboens mur rett ovenfor på andre siden virkelig ligger ute i veibanen. Dermed er vår mur ulovlig etc.
Den ligger 20 cm fra veibanen, mens vår ligger 1 meter. Da mener vi asfaltert vei, som er det reelle vi snakker om.

Naboens mur i Stormyrveien har en mur som er til hinder for trafikken da vi må parkere bilen som blir parkert der ute i veibane unaturlig mye da muren er såpass langt inne imot asfaltert vei at det er helt urimelig og uforståelig at den muren som er et virkelig problem skal stå.
Mens vår ikke er til hinder, tvert imot, så er den en klar fordel med vår mur da veibanen er blitt 20 cm bredere etter vi satt opp vår mur, da vi trakk inn muren i forhold til hvordan terrenget var før. Og som naboen vår har det i dag ved siden av oss med mold, sørpe og plen ned i veibanen som vi også hadde det og som PBE ønsker vi skal rive muren vår og få det slik igjen. Dette er en klar forringelse på absolutt alle måter.

Med vår mur så er det en klar fordel og til gunst for alle, at vi da skal rive den muren er kun for en ting. At PBE ønsker å vise sin MAKT, IKKE FOR NOE ANNET!

Når det gjelder trapp, er den også til fordel og til gunst for alle. Da sykebilen kom her for en 2 – 3 år siden da vår datter trengte akutt hjelp, så fant de ikke frem i Krokstien og fikk kjørt sykebilen til oss. Hva gjorde de da? De kjørte ned i Stormyrveien, sprang opp der ifra, og brukte trappa som PBE ønsker nå skal rives.
Eneste grunn for å rive trappa, det er at PBE FÅR VIST SIN MAKT OG ARROGANSE, IKKE FOR NOEN ANNEN GRUNN!

Boden vår som PBE vil at vi skal rive, oppleves også som både urimelig, uforståelig og uten substans i sine gjentatte vedtak og pålegg. Den er da ikke til sjenanse eller hinder for noen?
Den sees ikke fra veien eller andre eiendommer enn vår da den ligger så skjermet til, og med et slikt dempet utrykk at de overskridelsene det er snakk om i utnyttelsesgrad, er ubetydelige og minimale.
Eneste grunn for at den skal rives, det MÅ VÆRE AT PLAN- OG BYGNINGSETATEN FÅR VIST SIN MAKT, IKKE AV NOEN ANNEN GRUNN.

Hva dreier denne saken seg egentlig om? Nå etter 5 – 6 års strid?

Det handler i bunn og grunn om den lille mann som slåss en heroisk kamp mot en brutal overmakt.
Her burde PBE for lenge siden ha innsett sine feil, meningsløse og urettferdige vedtak og pålegg ovenfor oss.
Eneste grunn som vi klarer å se igjen her, er at PBE ØNSKER DET SISTE ORDET, OG VISE AT DE SOM MYNDIGHET, HAR STØRRE MAKT ENN OSS SOM «VANLIGE» BORGERE!

Vi er imot ethvert pålegg og alt annet som ikke gir oss en snarlig godkjennelse av vår mur, trapp og bod som er perfekt og bare er til velsignelse og til gunst for alle!

Vil også si til slutt, at muren som er nå blitt PBE heteste objekt å få fjernet, er da bygget i samråd med PBE. Vi ringte ned, fikk beskjed om at siden det sto en mur imot veien fra før av. Da slapp vi å søke, det var bare å bygge mur oppå gammel mur. Vi gjorde det, og i ettertid viser det seg også at den muren som er til hinder for trafikken og som står slik til at rivning er det eneste alternativet. 20 cm fra veibanen er egentlig 80 cm for lite. Mens vår som er 1 meter fra veibanen, den skal rives og PBE bruker de sterkeste ordene de kan ved å si at den står i veibanen etc. (1 meter fra asfaltert vei.)

Her skyter spurv med kanoner slik de holder på med oss.

Mens naboens mur som er både ulovlig og til hinder for trafikken, ser en gjennom fingrene med, og lar stå da den såkalt ikke tilhører småhusbebyggelse etc. er begrunnelsene og svarene vi får fra PBE når vi har påpekt dette.
Men eiendommen vår er da egentlig bygget før småhusbebyggelse, da vårt hus er satt opp i nyere tid, men fra før sto det et gammelt hus.
Da burde enn da noenlunde tenkt likt, men overfor oss bruker PBE de tyngste skyts de kan, selv om vår mur er egentlig perfekt på alle måter.
Mens naboens åpenbart er både ulovlig, og langt ifra ideell.
Her er en så mild, overser alt og endog forsvarer dette!
Nei, PBE her i Oslo beveger seg i et landskap som vi ikke forstå oss på.
Vil til slutt bruke et ord i fra bibelen som ble skrevet for 2800 år siden, og som passer perfekt inn på PBE håndtering av oss og våre saker.

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt
          og det gode ondt,
          de som gjør mørke til lys og lys til mørke,
          bittert til søtt og søtt til bittert!

Ingen kommentarer: