fredag 5. november 2010

Nr. 36 Hvordan går det an å hevde at Bibelen er "Guds Ord"?

Spørsmål 36:

Hvordan går det an å hevde at Bibelen er "Guds Ord"?
Det er jo en samling ulike typer skrifter fra et oldtids samfunn, over et ganske langt tidsrom.
Her er det grusomme krigs historier, kjedelige ættetavler, ut daterte lover, poesi, en mytologisk og "morsom" skapelses fortelling med slangen i paradis og mye annet.
Hva mener du? Er det "Guds Ord" fra perm til perm, eller som noen hevder at man finner "Guds Ord" i Bibelen selv om den er skrevet av mennesker?
Morgan

Svar:
Morgan jeg har svart på dette under spørsmål nr. 8.
http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-8.html

Og slik jeg ser det så kan vi ikke være 100 % sikker at vi har Guds ord foran oss i 100 % korrekt mening og at det er oversatt i fra den rette grunnteksten. Vi må også utforske dette og hele tiden være villig til å la oss korrigere.
Jeg selv har funnet flere feil i bibelen og manglende god norsk oversettelse, spesielt dette som går på evig pine og treenighetslæ5ren.
Jeg leste nettopp en bok som jeg vil anbefale om jeg ikke er enig med ham i alt:
Bart D. Ehrman bok Jesus feilsitert.
Anbefaler også min artikkel:

Den Hellige Ånd kompletterer oss!


Men bibelen er også verdens beste historie bok som forteller om fortiden vår så nøyaktig som ingen annen bok. Derfor er noe av bibelen “tørt” men det hører med for å gi bibelen troverdighet.
Jeg ser på bibelen ikke bare som Guds ord men det er Guds ord og syv ganger renset og Guds tale til oss som viser oss veien til ham som det aller viktigste.
Personlig så tror jeg at 99.9 % av bibelen er rett. 0,1 % er enten dårlige menneskelige oversetninger eller noe som teologer og andre har enten lagt til eller trukket i fra Guds ord med enten vitende eller uvitende.
Her er et eksempel må manipulasjon fra de “lærde”:

Teologer har poengtert flere steder i NT for å støtte under deres syn at Gud er tredelt, tre personer. Faderen ,sønnen og den hellige ånd-som er sammen i en gud. Dette dogmet er ikke spesielt fremhevet i bibelen uten i noen senere tekster annet enn i Johannes første brev kapittel 5 vers 7-8


Gjennom den latinske middelalder trodde man at teksten sa: Det er tre som er vitner i himmelen. Faderen, ordet og den hellige ånd. Aha her har vi det, dogmet om treenigheten. Men dette er funnet kun i de latinske manuskripter. Overhodet ikke i de greske manuskriptene i NT.


Da det nye testamentet av de greske manuskriptene ble offentliggjort i 1516, en skriftlærd som het Erasmus inkluderte ikke disse versene til stor ståhei av sine teologiske motstandere som fastholdt at han hadde på en ondskapsfull måte fjernet treenigheten fra bibelen,. Erasmus svarte at han kunne ikke finne denne delen i noen av de greske manuskriptene han kjente til. Og her fortsetter historien. Han utfordret sine motstandere til å fremskaffe et gresk manuskript med treenigheten. Hvis de greide det ville han inkludere det i det neste opplaget av NT. Som svar produserte hans motstandere et manuskript eller i det minste de fikk et produsert. Noen kopierte Johannes første brev fra gresk og la til disse versene, og presenterte dem til Erasmus. Som den hederlige mannen han var inkluderte han disse versene i neste opplag.
Det var denne versjonen som ble grunnlaget for King James versjon som ble viktig i den historiske bibelen på engelsk. Disse versene er fremdeles i King James versjon men ikke i nyere og mer pålitelige oversettelser.
Dette er årsaken til at en eldre generasjon lesere av den engelske bibelen antok at bibelen lærte dogmet om treenigheten selv om dette ikke er funnet i noen greske manuskripter i mer enn tusen år.
Så hva er mest pålitelig? De greske manuskriptene eller de mye senere latinske?
La nå dette være klinkende klart, jeg holder meg til det opprinnelige greske manuskriptet. Da må en forkaste både treenighetslæren og Jesus alene læren og tro på kun èn Gud, Faderen og at han har kun en enbåren Sønn, Jesus Kristus!

Ingen kommentarer: